Resultat

2022 summering 

 • Utdelningar: 349,604 kr (+29%)
 • Förvaltningskostnad:
 • Frihetskvot/Frihetsdagar: 1.30 / 476
 • Sparkvot: 0.72 / 0.55 (inkl/exkl utdelningar)
 • Portföljvärde 2022-12-31 med OMX30 på 2043:
 • A-värde: 8.434 mkr
 • P-värde: 7.439 mkr
 • Portföljutveckling (inkl insättningar och inkl utdelningar):
  • A-värde: +13.2%
  • P-värde:  +15.3%
 • Insättningar: 1.269 mkr 
 • Äkta värdeutveckling (exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar)
  • i kronor: (8434-1269)-7452: -277 tkr
  • i procent: (8434-1269)/7452: -3.7%
 • Portföljsutveckling a la Avanza: 
  • i kronor: -302 tkr  
   • exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar
   • skillnaden beror på KF skatt samt räntekostnader, ca 25 tkr
  • i procent: -4.0%
   • detta enligt Avanza och då borträknas insättningar samt belåning
 • Börsutveckling enligt OMX30GI: -13.0%
Som vanligt, man tror man ska komma ihåg hur man gjort, är det lite knepigt få ut all information i den form som önskas, det beror på Barnspar, IPS osv. Saknas en eller två viktiga funktioner på Avanza fortfarande och ska be dem lägga till dessa, det hade underlättat betydligt. Tänker inte lägga mer tid på denna sammanställning utan hoppas att den är korrekt. Osäkerhet förekommer under 'Insättningar' samt 'Portföljutveckling a la Avanza' precis som vanligt men det verkar rimligt.

2021 summering 

 • Utdelningar: 270,133 kr (+216%)
 • Förvaltningskostnad: 
 • Frihetskvot/Frihetsdagar: 1.25 / 456 
 • Sparkvot: 0.75 / 0.63 (inkl/exkl utdelningar)  
 • Portföljvärde  2021-12-31 med OMX30 på 2420:
  • A-värde; 7.452 mkr
  • P-värde: 6.453 mkr
 • Portföljutveckling (inkl insättningar och inkl utdelningar):
  • A-värde: +43.1%
  • P-värde:  +50.5%
 • Insättningar: 0.534 mkr 
 • Äkta värdeutveckling (exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar)
  • i kronor: (7452-534)-5208: +1710 tkr
  • i procent: (7452-534)/5208: +32.8%
 • Portföljsutveckling a la Avanza: 
  • i kronor: +1668 tkr  
   • exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar
   • skillnaden beror på KF skatt samt räntekostnader, ca 25 tkr
  • i procent: +37.3%
   • detta enligt Avanza och då borträknas insättningar samt belåning
 • Börsutveckling enligt OMX30GI: +32.7%

2020 summering 

 • Utdelningar: 85,311 kr (+1.5%)
 • Förvaltningskostnad: 
 • Frihetskvot/Frihetsdagar: 0.46 / 167 
 • Sparkvot: 0.71 / 0.67 (inkl/exkl utdelningar)  
 • Portföljvärde  2020-12-31 med OMX30 på 1874:
  • A-värde; 5.208 mkr
  • P-värde: 4.288 mkr
 • Portföljutveckling (inkl insättningar och inkl utdelningar):
  • A-värde: +105.6%
  • P-värde:  +73.3%
 • Insättningar: 2.307 mkr 
 • Äkta värdeutveckling
  • i kronor: (5208-2307)-2533: +368 tkr
  • i procent: (5208-2307)/2533: +14.5%
 • Portföljsutveckling a la Avanza: 
  • i kronor: +342 tkr (egen beräkning +368 tkr)  
   • exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar
   • skillnaden beror på KF skatt samt räntekostnader, ca 16 tkr
  • i procent: +5.72%
   • detta enligt Avanza och då borträknas insättningar samt belåning
 • Börsutveckling enligt OMX30GI: +7.44%

Det visade sig mycket svårt att skapa en helhetsbild på allt. Det blir ganska rörigt med portfölj, barnspar och IPS samt krediter. Att titta på procentuell utveckling är också lurigt men vad den fullt ut betyder har nu klarnat:

Om procentuell avkastning är +6% för perioden 2019-12-31 till 2020-12-31 så betyder det att om du satt in 1,000 kr 2019-12-31 så är värdeökningen på den tusenlappen 1000*0.06 = 60 kr och totala värdet vid periodens slut är då alltså 1,060 kr. För en portfölj under uppbyggnad är denna siffra kanske inte den mest intressanta eftersom insättningar sker löpande.

Den faktiska värdeutvecklingen i kronor går däremot inte att prata runt och den är enligt mig det mest korrekta sättet att använda sig av. En negativ procentuell värdeutveckling kan fås trots en positiv värdeutveckling enligt vad Avanza själva uppger så det är verkligen något att se upp med. Jag trodde att sammanställningen skulle klaras av på några få timmar men det har tagit många timmar i anspråk och många funderingar samt räkneövningar. Trots mycket arbete stämde inte resultaten till 100% mot Avanzas värdeutveckling i kronor och min egen beräkning men tillslut hittades orsaken: betald KF skatt samt räntekostnader på krediten. En ytterligare belastning eller ökning på förvaltningskostnaden är ISK skatten och vad jag vet i skrivande stund kan denna siffra inte hittas på Avanza (just nu).

2019 summering

 • Utdelningar: 84,077 kr (+198.2%)
 • Förvaltningskostnad: 6,453 kr 
 • Frihetskvot/Frihetsdagar: 0.43 / 156 
 • Sparkvot: 0.68
 • Portföljvärde 2019-12-31 med OMX30 på 1772
  • A-värde: 2.533 mkr 
  • P-värde: 2.474 mkr
 • Portföljvärdesutveckling (inkl insättningar och inkl utdelningar):
  • A-värde: +72.3%
  • P-värde: +72.3% 
 • Insättningar: 638 tkr
 • Äkta värdeökning (exkl insättningar och inkl utdelningar)
  • i kronor: (2533-638)-1470: +425 tkr
  • i procent: (2533-638)/1470: +28.9%
 • Portföljsutveckling a la Avanza: 
  • i kronor: +361 tkr (egen beräkning +425 tkr)  
   • exkl insättningar/uttag och inkl utdelningar
  • i procent: +24.5%
   • detta enligt Avanza och då borträknas insättningar samt belåning
 • Börsutveckling enligt OMX30GI: +25.8%

 

2018 summering

 • Utdelningar: 28,190 kr
 • Förvaltningskostnad: 3,128 kr
 • Portföljvärde 2018-12-28 med OMX30 på 1409:
  • A-värde: 1.470 mkr 
  • P-värde: 1.420 mkr
 • Frihetskvot/Frihetsdagar: 0.20 / 72 
 • Sparkvot: 0.75
 • Insättningar: 1.236 mkr (nyspar var alltså: 1236-772 = 464 tkr)
 • Erhöll 110 tkr som en skänk från ovan 
 • Tidigare sparkapital om 772 tkr sattes i arbete på ISK/KF

Obs: insättningar inkluderar utdelningar

 

No comments:

Post a Comment