Mål

Mål 2023

Planen och målen för 2023 är lite svårare att definiera än föregående år och det beror på flera saker. De blir alltså inte lika huggna i sten som tidigare år men FIRE resan befinner sig i fas#2 vilket innebär sanering och förberedelse för en EXIT. En mycket tråkigt utveckling är att sparinflödet kraftigt minskar vilket redan inleddes i slutet av 2022, detta beror inte på ett mer slösaktig leverne utan på våra odugliga politiker och deras allmänna förmåga att haverera det mesta. Mat-, el- samt lånekostnader har dragit iväg och trenden är tyvärr kraftigt uppåt. Det övergripande målet för 2023 är redan under exekvering och det handlar om att ta ner belåningen.

Sparinflöde:
 • 20 tkr/mån spar
 • 30 tkr/mån utdelningar
 • == 50 tkr/mån (600 tkr för året)
Sparutflöde:
 • 40 tkr/mån till kreditreglering
 • 10 tkr/mån för eventuell nyinvestering 
 • == 50 tkr/mån (600 tkr för året)

Ovan betyder:
 • att fas#2 exekveras redan sedan ett antal månader med hård disciplin 
 • att nyinvesterande kan ske men helst inte, tänk FIRE istället!
 • att exitbufferten kontinuerligt fylls på och tjänar som säkerthetsbuffert också
 • krediten regleras kontinuerligt varje månad

Målen för 2023
 • Sätt dig själv främst
 • Mindre fokus på jobb#1 men fortsätt jobba
 • Månadsspar minst 20 tkr/mån
  • kraftigt ner ifrån tidigare 28 tkr/mån vilket beror på skenande kostnader (räntor, energi men el i synnerhet, va och mat) 
  • används till kreditreglering och efter att ISK/KF tagits ner till lägsta
   räntan amortera på bostaden
 • Sparkvot: 0.65 (exkl utdelningar)
 • Utdelningar 360,000 kr (netto)
 • Portföljvärde 8.0 mkr
 • ISK/KF konton ska ligga på Avanzas allra lägsta ränta (belåning <=10%)
I skrivande stund ser det ut som om the Ratrace kommer att fortsätta i cirka 2 år
till, alltså hela 24 månader till. 

Portföljvärdet bör kunna ökas något och utdelningarna kan förhoppningsvis kvala in över 360,000 kronor netto även detta år. Utdelningsprognosen säger en bra summa till men minskade extrautdelningar samt inställda utdelningar gör att målet sätts på 360,000 kr vilket är en jämn fin nettosumma om 30,000 kr/månad! 

Sammanfattning 2022

Det mycket utmanande året 2022 blev tillslut även det avklarat och kunde stängas och läggas till handlingarna.

Mål 2022 - hur gick det?

 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
  • ej uppfyllt med 24.7 tkr/mån (-12%)

 • Sparkvot: 0.65
  • uppfyllt med 0.72 inklusive utdelningar
  • ej uppfyllt med 0.55 exklusive utdelningar vilket beror på:
   • ökad skattesumma på ISK/KF då portföljen växt
   • ökade räntekostnader
   • högre priser på i stort sett allt men framförallt har tyvärr både
    mat- och och elpriset ökat både markant och kännbart 
   • föräldraledighet

 • Nettoutdelningar 250,000 kr
  • uppfyllt med 349,604 kr (+40%),  dvs med en otrolig
   marginal på knappt +100,000 kr!!!

 • Portföljvärde 7.0 mkr
  • uppfyllt med:
   • P-värde: 7.4 mkr (+6.1% över målet och +15.3% mot P-värde vid 2021 års slut)
   • A-värde: 8.4 mkr (+13.2% mot A-värdet vid 2021 års slut)
   • Belåning: 11.8% (1.6 proc.enheter lägre än 2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 2022

Planen och målen för 2022 blir något annorlunda utformade än för de tidigare åren då året måste bli annorlunda. Det är tid att börja förändra en del saker och det är dags att börja forma planen och målet på riktigt. Under 2017 inleddes FIRE resan med teoretiska studier och först 2018 påbörjades exekveringen i praktiska handlingar. Det har nu gått hela 4 år i praktiskt exekvering mot FIRE och inte fan har har man blivit yngre... Målbilden utan externa saker, förhållanden, situationer och annat är väldigt klar men samtidigt ändå inte. Det finns minst tre olika målbilder och alla är ganska olika. När resten av Kalkyls familj vägs in blir situationen än mer besvärlig, tyvärr. Insikten har kommit att det är väldigt lätt att ytterligare 4-5 år bara försvinner iväg i jakten på mammon och med det sagt kan målen för 2022 formuleras, i alla fall i en första version.

Sparinflöde:
 • 28 tkr/mån spar
 • 20 tkr/mån utdelningar
 • == 48 tkr/mån (576 tkr för året)
Sparutflöde:
 • 20 tkr/mån avsätts till kreditreglering på portföljen (240 tkr för året)
 • 10 tkr/mån avsätts till FIRE exit buffert år 1 (120 tkr för året)
 • 18 tkr/mån nyinvesteras i Pengamaskinen (216 tkr för året)
 • == 48 tkr/mån (576 tkr för året)

Det svåra blir att hålla reda på flödena men bör klaras genom att VARJE månad:
 1. överföra 28 tkr till Avanza
 2. flytta 10 tkr till buffertkonto
 3. nyinvestera för 18 tkr
 4. utdelningarna svarar för kreditregleringen och årstotalen blir >240 tkr

Fördelarna är:
 • att fas#2 inleds 
 • att nyinvesterandet sker löpande 
 • att exitbufferten kontinuerligt fylls på och tjänar som säkerthetsbuffert också
 • krediten regleras kontinuerligt varje månad

Nackdelen (ser en enda och försumbar sådan):
 • kreditregleringen sker med ojämna månadssummor  

IT: med nyinvestering om 18*12 = 216 tkr nås inte 7.0 mkr i P-värde men någon värdeuveckling bör fås eller om kraftig nedgång 2022 så ryker det målet alldeles oavsett nyinvesterings summan, som vanligt är ett P-värdes mål alltid mest kuriosa då det blir som det blir.

Målen för 2022
 • sätt dig själv främst
 • mindre fokus på jobb#1 men fortsätt jobba
 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
 • Sparkvot: 0.65 (exkl utdelningar)
 • Utdelningar 250,000 kr (netto)
 • Portföljvärde 7.0 mkr
I skrivande stund ser det ut som om the ratrace kommer att fortsätta i hela 3 år
till, alltså hela 36 månader till. Den gamla versionen av Kalkyl säger: 
 • betala tillbaka hela portföljskrediten
 • bunkra sedan resten i cash
 • gör exit 2024 med en bra slant på kontot 
 Den nya (klokare?) versionen av Kalkyl säger:
 • investera hela månadssparet
 • tänk inte på krediten, inflationen ökar ändå i närtid
 • gör exit 2024 genom försäljning av en del av portföljen
  för att skapa bufferten då.
Ja, vem har rätt? Gamla eller nya Kalkyl?

Sammanfattning 2021

Det mycket arbetsamma året 2021 blev tillslut även det avklarat.

Mål 2021 - hur gick det?

 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
  • uppfyllt med 29.1 tkr/mån (+4.0%)
 • Sparkvot: 0.65
  • uppfyllt med 0.75 inklusive utdelningar
  • ej uppfyllt med 0.63 exklusive utdelningar vilket beror på:
   • ökad skattesumma på ISK/KF då portföljen växt
   • stor service på bilen
   • annat underhåll
   • högre priser på i stort sett allt men framförallt har tyvärr både
    mat- och och elpriset ökat både markant och kännbart 
 • Utdelning varje månad (faktisk och inte snitt) 4500 kr/mån fr.o.m 2022
  • uppfyllt och med 1000 kronors marginal, d.v.s. minst
   5500 kr/mån VARJE månad under 2022 ska håvas in!
  • redan år 2021 lyckades Pengamaskinen samla in över 5000 kr/mån
   för 11/12 månader!
 • Utdelningar 150,000 kr
  • uppfyllt med en otrolig marginal om hela +120,000 kr!!!
  • från början sattes målet till 200,000 kr men p.g.a bankernas tvångströja sänktes det resolut till 150,000 kr vilket var en medveten kraftig sänkning som med stor sannolikhet skulle kunna överträffas vilket också skedde. 
 • Portföljvärde 4.500 mkr
  • uppfyllt med:
   • P-värde: 6.453 mkr (+43.4% över målet)
   • A-värde: 7.452 mkr (+43.1% mot A-värdet vid 2020 års slut)
   • Belåning: 13.4% (-3.9 %enheter mot 2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 2021

Sparinflöde:

 • >= 28 tkr/mån i nyspar  (336 tkr/år)
 • >= 13 tkr/mån inkasserade utdelningar (150 tkr/år)
Sparutflöde:
 • >= 17 tkr/mån avsätts till kreditreglering på portföljen (ca 200 tkr/år)
  • något egentligt utflöde är det förstås inte tal om men minskar nyinvesteringssumman

Simpel summering ger då att nyinvesterandet kan få lov att ligga på ca:
 • 28+13-17 = 24 tkr/mån
Att inte strypa nyinvesterandet helt för kreditreglering tror jag är rätt väg efter mycket funderande. Att bara reglera krediten blir både tråkigt och antagligen inte optimalt och beror på att "time in the market" är viktigt.

Planen för 2021:

 • Sänk portföljskrediten
 • Fortsätt att nyinvestera
 • Fortsätt att diversifiera

Målen för 2021:

 • Månadsspar minst 28 tkr/mån och 336 tkr för året
 • Kreditreglering med 17 tkr/mån och 204 tkr för året
 • Nyinvestering med 24 tkr/mån och 288 tkr för året
 • Sparkvot: 0.65
 • Utdelning för sämsta månad på minst 4,500 kr/mån (fr.o.m 2022)
 • Utdelningar 200,000 kr men på grund av bankernas tvångströja sänks målet till 150,000 kr.
 • Portföljvärde 4.500 mkr

Kommentarer kring målen

 • Månadsparet bör kunna klaras
 • Portföljskrediten ska sänkas från nuvarande 17.7% med ca 17 tkr/mån
 • Nyinvestering ska göras med i snitt 24 tkr/mån. 
 • Sparkvot på 0.65 bör kunna klaras även om marginalerna inte är stora
 • minst 4,500 kr/mån i faktiska utdelningar borde kunna klaras av
 • Utdelningar om 200 tkr ser just nu ut att redan kunna klaras av men beror på vilka utdelningssänkningar som kommer att göras av diverse bolag liksom naturligtvis vilka utdelningshöjningar som kommer att göras samt vilka politiska påtryckningar som kommer att presenteras. Att summan inte ökas beror på att fokus är kreditreglering samt på ökad diversifiering.
 • Portföljvärde 4.500 mkr bör kunna klaras men marknaden bestämmer så mest en rolig siffra

Not 1: 

 • Nyinvestering ökar både P- och A-värde
 • Kreditreglering ökar P-värdet medans A-värdet förblir oförändrat


Sammanfattning 2020

När år 2020 började kunde nog ingen ana hur året skulle arta sig. Det har varit ett mycket annorlunda år på de allra flesta sätt. Vad gäller Kalkyls FIRE resa blev den minst sagt våldsam och häftig. När sportlovet i söder började började precis börsen sin nedgång. Från toppen den 20/2 2020 med OMX30 på 1898 sjönk börsen med knappt 32% på ca fyra veckor och botten nåddes kring den 23/3 med OMX30 på 1292... Det är en nedgång som heter duga och precis som 2019 började börsen knaka kring sportlovet. Det blev många och långa och fruktansvärda veckor som för alltid kommer att bli ihågkomna av investerare. När toppen nåddes kring den 24/11 med OMX30 på 1938 hade börsen rört sig med smått otroliga +50% sedan botten. Det är många och intressanta siffror så en liten sammanställning är på sin plats:

 • börskraschen 2020 sänkte börsen med ca 32% på ca fyra veckor
 • börsen började stiga och nådde ett nytt ATH efter ca 32 veckor 
 • 2020-01-01 OMX30 på 1808
 • 2020-02-20 OMX30 på 1898
 • 2020-03-23 OMX30 på 1292 (-32% sen toppen)
 • 2020-11-24 OMX30 på 1938 (+50% sen toppen)
 • 2020-12-31 OMX30 på 1875
 • året 2020 innebar att OMX30 steg 3.7% trots en rådande pandemi (!) under i stort sett hela året 
  • från 1808.6 till 1874.7 

För Kalkyl innebar börskraschen massor med aktiviteter och det var många darrningar på musknappen vid orderläggningarna. Det var stora pengasummor som åkte in i olika omgångar under 2020. Kalkyl reagerade och agerade. 

Med facit i hand gick en hel del ganska bra, naturligtvis gick inte allt som det skulle. Sämsta affären är inte helt enkel att ta fram men EPR ligger bra till. EPR såldes med kraftig förlust. Jag sålde även Kinnevik vilket med facit i hand var en dålig affär och "förlusten" överträffar förlusten på EPR. Det var ett mycket dumt beslut men med facit i hand är det ju alltid lätt att få rätt. Kalkyls FIRE resa har påskyndats cirka 2 år och vad som nu återstår är att delvis eller helt sanera portföljskrediten som för den försiktiga general som Kalkyl, trots uppvisande av en påtaglig och icke medfödd börskyla, faktiskt är kan få lov att vara lite lägre. Då Kalkyl förändrats väldigt mycket under FIRE resans exekvering anses krediten inte vara något problem alls och det är mycket möjligt att planen för 2021 bryts men gissningsvis inte.

Mål 2020 - hur gick det?

 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
  • uppfyllt med 31.1 tkr/mån (+11.1%)
 • Sparkvot: 0.65
  • uppfyllt med 0.71 inklusive utdelningar
  • uppfyllt med 0.67 exklusive utdelningar
 • Utdelning varje månad (faktisk och inte snitt) 4000 kr/mån
  • ej uppfyllt och sämsta månaden ligger nu på 3,805 kr enligt prognos 
 • Utdelningar 120,000 kr
  • ej uppfyllt p.g.a. Covid-19 och politruskerna och
   resultatet blev 85,311 kr (-28.9%)
 • Portföljvärde 3.000 mkr
  • uppfyllt med:
   •  P-värde: 4,288,116 kr (+42.9%)
   • A-värde: 5,208,430 kr
   • Belåning: 17.7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 2020

Kommer att köra på som 2019. I 3:e kvartalet påbörjades utlandsinvesteringarna och det är något som kommer att få ännu större fokus i år. 
 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
 • Sparkvot: 0.65
 • Utdelning varje månad (faktisk och inte snitt) 4000 kr/mån
 • Utdelningar 120,000 kr
 • Portföljvärde 3.000 mkr

Sammanfattning 2019

Året 2019 var ett fantastiskt år med avseende på börsen och portföljutvecklingen. Det blev ännu ett slitigt år rent allmänt med mycket på jobbet som vanligt, skall dock sägas att även jobb#1 gick relativt smärtfritt och i stort sett alldeles ypperligt, samt ett massivt antal timmar som plöjdes ner i jobb#2. Det är väldigt glädjande och tillfredsställande att nu i februari 2020 i ord sammanfatta hur 2019 föll ut och det är det så klart mycket beroende på hur bra det gick. Det blev så att säga utdelning på allt det hårda jobbet som lades ner under framförallt många kvällar. Vad gäller själva investerandet körde jag på enligt de mål som sattes upp 2018. Jag är väldig nöjd att jag vågade fortsätta att köpa in mig i bank då jag helst vill sitta som aktieägare och inte låntagare. Ska ju dock erkännas att det inte alltid var helt enkelt att gå denna väg, många som avstod, många som pratade ner bankerna o.s.v men jag exekverade mina delstrategier och kämpade på.

Nåväl:

 • Snegla utomlands trots Slimis avståndstagande som han bröt med GE och snabbt korrigerade
  • Det blev gjort en hel del inköp av utländska, främst USA, bolag
 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
  • 28.3 tkr/mån (+4.5%)
  • Totalt nysparande var 651.2 tkr vilket inkluderade omläggning av mina lån
 • Utdelning varje månad (faktisk och inte snitt) 500 kr
  • Utdelningar om minst 500 kr erhölls för alla månader utom januari
  • Prognosen inför 2020 slutade 191231 på minst 1217 kr/mån för ALLA månader
 • Utdelningar 80,000 kr
  • Inkasserade utdelningar slutade på: 84,077 kr (+5.1% högre än målet)
 • Portföljvärde 2.000 mkr
  • Portföljvärdet slutade på: 2,533,480 kr (+26.7%)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 2019

Kör på som 2018 och har en del bolag som ska välkomnas in i portföljen. I övrigt ökas de bolag på som för närvarande känns attraktivt prissatta. Prefferna är väldigt dyra nu tyvärr, varför fick alla upp ögonen för just de jag kör?!... Kommer avsluta med 40 st klövern pref oavsett kurs och det inom kort, med det skriver jag sen 500 kr/mån i utdelningsprognosen. Håller tummarna hårt för att Akelius inte löser in, vore trist. Har under lång tid gått hårt in för bank, inte Swedbank dock, men har funderat klart och låter Swedbank trots ett högre pris per aktie ändå få en sista rejäl dos och kommer att avsluta på 1000 st även i denna bank. Jag själv är kund sedan urminnes tider, har väl varit både bra och dåligt, sämre på slutet men trots allt så fungerar det rätt bra. Överraskande vänligt bemötande erhölls på ett kontor i Malmö, förvånande beroende på rating på nätet som till 90% var riktigt uselt. Detta tillsammans med en massa annat samt till trots mot senaste dagarnas 20% ras som jag inte tror är så allvarligt får mig att köpa mer. Hela debatten är som vanligt upptrissad och jag tror och hoppas att Swedbank gjort vad som krävts av dem, ingen bank kan bedriva verksamhet helt oklanderligt tror jag och i stort sett alla företag oavsett bransch har fläckar på korten. Hade sen journalisterna förbjudits (likt i Ryssland) att prata skit hur som helst så hade kanske de flesta insett att om svenska företag ska kunna ha en suck av en chans att överleva så får man spela det spel som marknaden kräver i det land där det krävs. Vad gäller bank skall man sitta som ägare och inte som låntagare.

Nåväl:

 • Snegla utomlands trots Slimis avståndstagande som han bröt med GE och snabbt korrigerade
 • Månadsspar minst 28 tkr/mån
 • Utdelning varje månad (faktisk och inte snitt) 500 kr
 • Utdelningar 80,000 kr
 • Portföljvärde 2.000 mkr

Sammanfattning 2018

2018 får sammanfattas som en skaplig start där jag förundras över min egen förmåga att få saker gjorda när jag sätter igång. Det har gått som tåget och inköpen har i stort sett skett till skapliga inköpspriser och i backspegeln kan jag se hur väl jag faktiskt förutom några enstaka inköp lyckats väldigt bra, dvs när dipparna dök upp! 2018 var ett volatilt år. Den enda cementerade slutsatsen blir att jag bör fundera ut när en försäljning trots allt bör ske, t.ex. borde swedish match sålts runt 520 kr/st då inköpet var 357 kr/st, det hade gett en kanonvinst som kunde resulterat i fler aktier på kontot idag eftersom jag ju vill vara ägare i swedish match. En annan sak som jag med förvåning hanterat i stort sett ypperligt är att vara "fattig". Har i många år haft en stor summa cash (baserat på devisen cash is King) på kontot för användning NU men har nu i stort sett inte ett nickel längre. Jag har definitivt gått lite över styr och måste bygga upp en buffert igen, men när? Undan för undan har de med mig själv givande överläggningarna resulterat i en allt mindre buffert för att i skrivande stund , 2019-02-24, tangera noll...!!! Då samhället Sverige inte längre premierar försiktiga och kloka generaler har Kalkyl fått förändra sig, skam den som ger sig. Här gäller det att ta tag i framtiden och inte bara se den an så att säga!?.

 • Portföljvärde 2018-12-28: 1.469 mkr
 • Utdelningar: 28,190 kr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 2018

Kom igång med det faktiska och praktiska investerandet. Nu är det tid att sätta teorierna i praktik! Har gjort en del datorsimuleringar på hur framtiden kan se ut och därför blir målen:

 • Under 2018 skall 700 tkr sparkapital sättas i arbete
 • Lönesparandet/månadssparandet skall vara minst 28 tkr/mån
 • Köp stabila och rejäla bolag
 • Begränsa inköp till Large cap listan
 • Utdelningar: 26,000 kr

Kalkyl's slutmål - eller är det?

Då jag i hela mitt liv varit sparsam och hårt arbetande är jag ganska säker på att mitt mål definitivt inte är att sluta att jobba. Jag gillar att jobba, jag behöver jobba och jag vill jobba och utveckla mig. Däremot kanske jag inte vill att andra ska bestämma vad jag ska jobba med, när jag ska jobba och hur jag ska jobba. Jag anser mig fullt kapabel att fatta de allra bästa besluten i ovanstående tre kategorier själv och därför blir målet:

Tillräckligt med kapitalinkomster 

Vad är då tillräckligt? För mig som lever gott och unnar mig allt jag vill men som samtidigt inte slösar behövs inte mycket men målet sätts till 15000 kr/mån som med 4% avkastning då kräver ett kapital på minst 4.5 mkr.

Starta eget eller hitta drömjobbet

Starta eget där jag då själv bestämmer vilka uppdrag jag tar mig an eller säger nej tack till är ett härligt scenarie. Att kunna jobba precis när jag vill, är arbetsnarkoman och jobbar gärna och utan problem många timmar utöver de 8 om det jag jobbar med ger mig nåt, mentalt eller betalt.
Enklast är förstås att ändå hitta drömjobbet jag Kalkyl kan jobba som den kreative, uppfinningsrike och ständigt lärande person som han faktiskt är och då slippa krånglet med eget företag och istället fortsätta håva in goa lönestålar och investera mera.

Funderingar

Med familj (fru + 2 barn) så kanske inte 15 tkr/mån slår an så väl i längden... För en singel person, absolut tillräckligt. Inflikar dessutom att jag definitivt inte är intresserad av att snåla, äta tråkig mat, bli nykterist och annat liknande så pengar för ett vad jag anser vara ett gott liv måste finnas! Livet är för kort för att snåla och späka sig, det är ingen som vet vem som lever längst. Minns en gubbe i USA som blev 114 och hade rökt varje dag sen han var runt 10 år gammal. Winston Churchill var ju inte direkt en nykterist och han drack ofantliga mängder alkohol varje dag (har läst om uppemot två flaskor champagne varje dag och till det kom allt annat gott han drack) och rökte massor med feta cigarrer. Han blev 90 år gammal!

Uppdatering efter att bättre hälften läst ovanstående...

Då nuvarande inkomst ligger ordentligt högt är 15 tkr ett skämt faktiskt fast inte i skämtets bemärkelse. Så vad menar jag då egentligen? Jo, ett bra liv borde jag kunna få med 15 tkr/mån som innehåller allt det jag vill och behöver ha beroende på att nuvarande bostad är både rymlig och billig o i förhållande till vad den faktiskt kanske borde vara eftersom den i stort sett är betald och låneräntan är under 1 tkr/mån. Vidare är Kalkyl så långt ifrån en person med tummen mitt i handen man kan komma och lagar och fixar och bygger i stort sett vad som helst. Men visst, jag kommer ärligt inte att klara av att lämna "anställd positionen" förrän de passiva inkomsterna tangerar 25 tkr/mån, fast jag inser att jag borde.4 comments:

 1. Hej Behöver du ett snabbt lånemeddelande till oss {remy.credit111@gmail.com} med en relativt låg ränta så låg som 2%? Vi erbjuder företagslån, privatlån, bostadslån, autolån, studielån, skuldkonsolidering Lån e.t.c. Vi har ett lån för dig Personliga lån (säkra och osäkra) företagslån (säkra och osäkra) konsolideringslån och många fler. Kontakta oss för mer information om lånerbjudande så löser vi ditt ekonomiska problem. kontakta oss via e -post: remy.credit111@gmail.com

  ReplyDelete
 2. Hej Behöver du ett snabbt lånemeddelande till oss {remy.credit111@gmail.com} med en relativt låg ränta så låg som 2%? Vi erbjuder företagslån, privatlån, bostadslån, autolån, studielån, skuldkonsolidering Lån e.t.c. Vi har ett lån för dig Personliga lån (säkra och osäkra) företagslån (säkra och osäkra) konsolideringslån och många fler. Kontakta USA för mer information om lånerbjudande så löser vi ditt ekonomiska problem. kontakta oss via e -post: remy.credit111@gmail.com

  ReplyDelete
 3. VI HAR ETT LÅN TILL DIG ANSÖK OM ETT IDAG OCH VAR GLADA VI ÄR HELA FÖR DIG FR ALLA LÅNTYPER kontakta oss via e-post: remy.credit111@gmail.com
  Hej Behöver du ett snabbt lång- eller korttidslån med en relativt låg ränta så låg som 2%? Vi erbjuder företagslån, personliga lån, bostadslån, autolån, studielån, skuldkonsolideringslån etc. oavsett din kreditvärdighet.
  Personliga lån (säkra och osäkra)
  Företagslån (säkra och osäkra)
  Konsolideringslån och många fler.
  Kontakta oss för mer information om låneerbjudande så löser vi ditt ekonomiska problem du har ditt lån inom 6 -12 timmar. kontakta oss via e-post: remy.credit111@gmail.com
  Vi har ett lån till dig

  ReplyDelete
 4. Ansök om ditt snabba och bekväma lån med 3% ränta. vi erbjuder 24 timmars onlinetjänst för finansiella kreditlån med 4 timmars låneleveransservice. kontakta oss idag för mer information via e-post: johngreenladecredits@outlook.com ELLER whatsapp +61480050702

  ReplyDelete