Tuesday, April 30, 2024

En stor dag

  Lagom innan Valborg år 2024 lyste äntligen alla belåningsgraderna i grönt i Mästerexcelarken tillhörande den Kalkylska Pengamaskinen. Flera poster, bostad, totala Pengamaskinen, samt KF har alla haft markering i grönt ett tag medans ISK tyvärr lyst rött (vilket tyvärr även $miljonär forfarande gör...).

 OMX30 var upp runt 0.33% medans Kalkyls Pengamaskin var upp nästan 0.80% under dagen, dvs 0.44%e bättre. Ibland går Pengamaskinen bättre och ibland vinner OMX30 och vid varje avstämning noteras utfallet. Avstämningarna sker när anledning finns att göra avstämning men alltid vid speciella datum som t.ex. 25:e varje månad. 

Men som sagt, även ISK lyser nu grönt och det återstår nu cirka 25% av ursprungssumman för att få ner ISK till den eftertraktade R1 nivån vilket v17 inlägget visade. Det är rejält med pengar som tickats in via utdelningar under den pågående Stora Skördetiden. V18 bör sparka ned 25% nivån en bit ytterligare och för varje procentenhet mindre ökar glädjen och chansen att gå i mål den 31:e maj. 

En stor dag alltså att äntligen fått ISK belåningsgraden att lysa grönt, detta betyder att belåningsgraden understiger 10% (Avanza är snällare och avrundar nedåt). För att nå R1 krävs ytterligare lite pengar in eftersom inte exakt alla ingående bolag räknas in till Avanzas tidigare kallad superränta. Det var länge sedan ISK låg under 10% belåning och alltså mycket välkommet att ha nått dit ner igen.

Monday, April 29, 2024

Lön in - lön ut

 Aprillönen dök så äntligen upp på kontot och strax därefter hade merparten av den bara liksom lämnat igen... Så där som den oftast brukar göra ju... Lön in - lön ut har praktiserats sedan jobb#1 dök upp på agendan, det har blivit några år nu alltså... Det brukar se ut så här, förloppet nuförtiden med barn alltså:

 • lönen dyker upp på kontot
 • månadens (trista) räkningar betalas
  • sedan FIRE resans start uteslutande livets nödtorft och sällan handlar det om feta resor och annat nöje som förr var betydligt mer frekvent på betalningslistan
 • saldot på nödkontot kontrolleras och justeras vid behov
  • denna månad var tyvärr nödsaldot nollat p.g.a. den extraskatt som farbrorn drivandes den oerhört dåliga vandeln i Sverige krävde in, lika fräckt och oförskämt som vanligt där nog aldrig just är nog...
 • barnspar avsätts
 • Kalkyls FIRE spar sköts om

När punkterna ovan är avklarade återstår inte värst mycket av ursprungssumman. Dessbättre handlar hela tre punkter ovan om spar i någon form! 

Alldeles oavsett dessa tre sparpunkter infinner sig alltid längtan efter att erhålla nästa lön, ja helst redan imorgon... För nästa månad då blir ju än lite bättre i praktiken och i fantasierna blir allt så oändligt mycket bättre. Detta är Kalkyls ständigt pågående kamp, en kamp som gjorde sitt verkliga intåg när FIRE resan inleddes 2018-01. Innan det inträffade var det mera avslappnat även om sparsummor skickades över på lilla sparkontot. Det var dock skickande under betydligt mindre drammatik och färre känslor inblandade. 

Någon gång där i framtiden hoppas Kalkyl att en betydligt mera avslappnad förhållning kan återfås. När räntekostnaderna dalar och när saldona växer sig allt stöddigare bör det kunna inträffa. Måste bara ha in ännu en lön till förstås... Och kanske ännu en? För korrekthetens namn bör väl ändå sägas att det är en högst självpåtagen "hets" som föreligger och som praktiseras och jobb#2 (mot Fire) har definitivt förstärkt förhållningssättet rejält. Är du inte upplagd för långdragen hets, ständig kamp som varvas med fram- och motgångar skippa då för din hälsas skull seriöst FIRE arbete.


Saturday, April 27, 2024

Inte mer...

 I krigshetsandets tidsanda händer det mycket, i stort sett uteslutande negativa saker... De oroliga tiderna vi lever i just nu, tyvärr både inhemska samt externa sådana, får allt större påverkan på den egna ekonomin. 

Det svenska superundrets +400 punker i styrränta på 18 månader kan också till stor del kopplas till ovan oroligheter. Tyvärr pyr det runt omkring i den stora vida världen och mer påverkan kanske fås, imorgon eller längre fram? På hemmafronten i lilla Sverige skall försvarsanslagen kraftigt ökas, det ska bli mer liv på luckan så att säga (!), här är det inte längre tal om neutralitet och att minska försvarsanslagen. Nya tider har definitivt och på riktigt infunnit sig. Bidrags och semesterpartiet för nysvenskar (S) svängde som så ofta förr makalösa 180 grader och nu har Sverige både gett upp sin neutralitet och anslutit sig till NATO...:

Hultgren (S) pratar sig hes för allt kraftigare försvarsanslag och siffror på knappt 3% av BNP talas det nu om... Väldigt mycket pengar oavset hur man ser på det. Glöm inte att Hultgren tillhör samma parti (S) som aldrig heller skulle satsa på kärnkraft igen, en, ja 1, vecka innan valet vände (S) 180 grader och självklart så att ingen missförstått berodde vändningen på röstfiske precis som vanligt när (S) är inblandade alldeles oavsett vad det än gäller. Huruvida (S) verkligen förstått att utökad kärnkraft är det enda kraftslag som kan klara Sveriges framtida elbehov utan att öka CO2 utsläppen kraftigt är tveksamt. 

Någon måste förstås se till att dessa pengar finns mer än i teorin och i några pappersförslag. (S) riktar åter sina lystna blickar och tankar mot de allra rikaste. Det är precis lika oklart som vanligt vilka som är de allra rikaste, men de finns alltså som grupp och det är bara definitionen som verkar saknas eller undviks medvetet från att bli definierad om man så vill tolka saken. Är det personer med >50 tkr/mån, 75 tkr/mån, 100 tkr/mån eller vem är det som ingår i gruppen? Ingen vet (än). 

Det pratas om en ny värnskatt, ja en sådan som under nästan 100 år plågade en stor del av befolkningen som då fick skjuta in extra pengar, via skatt alltså, för att stärka Sveriges försvar. 

Värnskatt är en tillfälligt utökad statlig skatt på högre inkomst. Den tas ut för att förstärka statskassan vid särskilda behov, exempelvis under krig eller efter en svår lågkonjunktur. En sådan värnskatt tillämpades i Sverige under första och andra världskriget, samt åren 1995 till 2019. 


Tyvärr verkar (S) vara på väg att föreslå en ny värnskatt för att rusta "för framtiden"... Istället för att se till att använda redan inhöstade och talrika skattepengar klokare skramlar de gamla (S)-tunnorna efter än mer skattepengar och pålagor på vissa medborgare. När det begav sig på riktigt för (S) och till det (S) Kalkyl alltid tidigare tillhört och räknat sig var solidaritet högt på agendan, numera verkar det begreppet helt ha försvunnit. Några tankar går nu hos (S) ut på att kraftigt höja skatten på kapitalinkomster (...adjöss med FIRE planerna då alltså) och gränser uppemot 50% skatt nämns... på kapitalinkomster...

Det var nog en av de värsta nyheterna på väldigt länge som Kalkyl dessutom stötte på i lördagens solsken och kom som en total överraskning... Det verkar liksom aldrig vilja ta slut i det numera sönderkörda och trasiga Sverige... Med ökad ålder blir Kalkyl alltmer pacifistisk och anser det allt mer meningslöst att bränna pengar på vapen och krig... Under många år har försvarsmakten i Sverige monterats ned, beredskapslager har slumpats eller skänkts bort, försvarsbyggnader, mark o.s.v... Nu har vindarna vänt och nya "friska" (är de?) skattemedel skall bekosta decenniers vanskötsel och återuppbygga saker som byggts, använts, monterats ned samt slumpats bort... Svårt sätta ord på vansinnet som tycks växa sig allt större, dag för dag... Resan mot FIRE har hittills inte alls varit lätt även om det kanske ytligt sett betraktat har sett så ut, det har krävts en enorm insats och tyvärr är de största hoten alla dessa saker som egentligen inte kan påverkas alls...

Att sponsra ålderstigna herrars idéer, nycker och lekar roar inte alls längre och har aldrig heller roat...

 


v17

  Ännu en vecka i det pågående gatuloppet om att få ner ISK till Avanzas lägsta ränta, kallad R1 har klarats av. Ja ännu en där endast några myrsteg tagits eftersom även denna vecka varit något spartansk vad gäller inslussade utdelningar men bättre några sådana myrsteg än inga alls. Det går att säga att större steg tagits eftersom en fin summa åkte in på bolånet som ger "sparränta" om 4.25%. Per 25:e maj cirka används uppbuffrat kapital till att slutligen sätta ISK i R1 läget, ja så mycket som återstår för att nå R1 alltså. 

Status:


   Den kommande veckan bör känna av betydligt högre inflöde. 


Thursday, April 25, 2024

Riskbanken - på stark 3:e plats...

 Ja det är inte 3:e plats på popularitetslistan inte. Analyshuset Oxford Economics har gett sig på att ranka världens större riksbanker efter deras hökighet! I riksbanksvärlden florerar både hökar och duvor precis som det nuförtiden florerar både normala positiva samt onormala negativa räntor. Ju hökigare desto stramare riksbank eller desto högre ränta.

Svenska Riskbanken eller det svenska superundret, båda öknamnen myntade av Kalkyl, blev alltså rankad 3:a bland världens större riksbanker, i hökighet alltså och inte varken i popularitet eller förträfflighet. Att penningpolitiken som bedrivits de senaste två åren är stram med förutsättningarna som fanns då för 24 månader sedan och som finns nu är det nog få som ifrågasätter.

Hökighetslistans topp-tre ser ut så här:

 1. ECB
 2. Tjeckiska Riksbanken
 3. superundret
Först på 16:e plats kvalade FED in trots 5.25-5.50% i styrränta, ja först på 16:e plats alltså, men det beror ju på att USA fortfarande går överraskande starkt och bra även om sprickorna så sakta börjar visa sig även där. Ska FED köra sönder USA eller ska de lyckas att sänka i tid? Det återstår att se. Superundret har redan lyckats köra sönder rätt mycket i vårat lilla land och problemet med en hög styrränta pyr där under ytan, förvisso har den svenska ekonomin totalt sett ändå klarat sig bättre än vad som förväntades (alla dessa "analyser" som mest har fel alltså... Normalt sätt inses att analyserna görs fel och/eller att förståelse för vad som analyseras saknas men denna insikt har superundret inte nått fram till än, analysinsikt saknas alltså...) men bra har det inte gått. DIs Makroråd var också på Martin Flodén, avgående ledamot i superundrets inflationsdirektion och ännu en av dess märkligt många chefer och vice sådana, en del vilket var glädjande att ta del av. Vad gäller superundrets penningpolitik och vad som skett hittills är det inget att vara särskilt glad över, många är de som är förtvivlade, förkrossade, utblottade och i desperat tillstånd, företag liksom privatpersoner. Kalkyl lider med alla drabbade för någon lätt period har det inte varit på något vis alls och även om en egna ekonomin också drabbats hårt finns en Pengamaskin som motar Olle i grind vilket inte alla har. För de som gnuggar händerna och hurrar för sig själva över det lidande som superundret skapat har Kalkyl litet till övers för. Vad superundrets penningpolitik i stort ställt till med kommer att under en lång tid framöver drabba alla på ett eller annat vis och mer eller mindre.

Claus Hemberg, före detta sparekonom på Avanza, hade en skrivelse under dagen i Expressen där han trodde på 75-100 punkters sänkning den 8:e maj, detta beroende på att läget är mycket dåligt i Sverige samt att inflationen på månadsbasis redan sjunkit under den magiska 2.0% gränsen och befaras sjunka än längre. Sjunker den för mycket är det Ingves och negativa räntevarningen igen men så långt går det nog ändå inte, men ingen vet och allra minst vet superundret själva och då tänks det särskilt mycket på alla de fel de flesta av superundrets "analyser" hittills presterat... Det har liksom varit mer fel än rätt under en väldigt lång tid nu... Det är inte utan att vem som helst kan och borde börja ifrågasätta hur analyserna görs och vilket syftet och meningen egentligen är när de hela tiden ligger fel, dessutom oftast kraftigt fel. Hemberg menar att hushållen haft en förfärlig period under de senaste 24 månaderna, vilket Kalkyl instämmer till 100% i om det inte redan framgått, och det behövs en rejäl sänkning av styrräntan och den behövs nu. 

De flesta storbanker spår 25 punkters sänkning den 8:e maj och vissa därefter ännu en om 25 punkter i juni. 

Det är med stor förnöjsamhet som dagarna mot den 8:e maj räknas ner och förhoppningsvis räknas superundret också ner minst 25 punkter. "Räknas ned" är bara ett sätt att uttrycka det då superundrets förtroende redan är kört i botten och det kan inte komma mycket längre ner...


Tuesday, April 23, 2024

Känslan av att bli lurad

 För några dagar sedan godkändes årets deklaration (ja årets heter det ju fast att i allt väsentligt handlar årets om förra året, alltid lika förvirrande sådant här vilket även gör sig gällande vad gäller schablonintäkt och tillhörande skatt på ISK/KF). Ekonomer är en grupp som lyckats krångla till ganska mycket, märkliga (rotvälska) begrepp, märkliga sätt att räkna samt märkliga sätt att bokföra o.s.v. 

Nåväl, årets deklaration blev gjord genom att snällt trycka på 'godkänna' knappen. Det finns allt mindre att krångla med för de allra flesta nu för tiden. När så den biten, godkännandet alltså, är avklarad kan man klicka runt lite på Skatteverkets sida och även där ifrågasätta var vissa saker har placerats och hur de nås eller varför de inte hittas där. När sen man fått fram summan av den skatt som återstår att betala in så bör även det momentet klaras av praktiskt då sista datumet för inbetald kvarskatt närmar sig om man inte även vill betala ränta till farbron lilla. Det vill inte Kalkyl, absolut inte och därför gjordes en delinbetalning redan innan den 15:e februari i år. Kvarskatt överstigande 30,000 kr beläggs med ränta från den 16:e februari, ja trots att skatteverket ännu inte meddelat vilken skatt som förväntas bli inbetald(!)... Helt lysande logiskt och genomtänkt förstås precis som vanligt. Har ni ISK till era barn kommer ingen deklaration att skickas (!) ut och först i augusti meddelas vilken ISK skatt som borde betalts in senast den 2:a maj (!), meddelandet som kommer i augusti innehåller därför ISK skattebeloppet samt räntebelopp eftersom ingen betalning gjordes senast 2:a maj!... Kalkyl har tidigare nämnt att denna märklighet har påtalats för Skatteverket det stora men den handläggaren Kalkyl talade med tyckte inte att det var ett problem...

Efter att ha gjort rätt för sig igen och precis som vanligt är känslorna blandade och består cirka av:

 • känner en märklig tomhet
 • känner sig lurad på att behöva betala in ännu mer skatt än den redan erlagda
 • känner sig lurad då totala skattebeloppet är stort vilket nästan får fram tårarna
 • känner sig lurad då det blir alltmer glasklart hur statens dåliga vandel slösar med skattepengarna 
 • känner sig uppgiven när Sveriges utveckling i stort betraktas, ja ytligt sett för om den stöts och blöts bara det minsta lilla är uppgiven nog ej längre ett adekvat ord...
 • vill inte betala extraskatt längre
 Fram tills några år in på FIRE resan tänktes sällan särskilt mycket på extraskatt och liknande. Det kunde t.o.m bli en utbetalning ibland, dessa tider är sen några år helt passé och förbi och istället är det stora inbetalningar som krävts och antagligen kommer att krävas varje år.

Ute i landet finns det en del räntekramare kvar och de gör sitt bästa för att proklamera hur bra det nu egentligen är när styrräntan fått lov att skjuta iväg likt en månraket på 18 månader med sina +400 punkter. Om nuvarande nivå då är så väldans bra är det allt lite märkligt att Sverige då går så knackigt som det nu gör och lika märkligt är det då att alla storbanker och flera andra institut spår 3-4 sänkningar i år samt ungefär lika många nästa år. Många är företagen som hyvlar rejält bland sin personal om de inte redan gjort det. På tur är både Volvo och Ericsson. Det är lätt att glömma bort att denna styrränta tyvärr inte bara slår mot de som har lån av diverse sorter, bostadslån, värdepapperslån, billån och blancolån. Blancolån är enligt strikt och felaktig definition inkluderande de tre sistnämnda: värdepapperslån tagna på seriösa företag på större listor, billån och vad som skrivs som blancolån ovan. Hur någon nu kan ens försöka likställa ett billån eller ett sms-lån för att köpa en ny jacka eller gå på fest med ett värdepapperslån är en fullständig gåta för Kalkyl. En särskilt knepig gåta om Avanzas äldre benämning superlån avses för värdepapperslån. Det finns en rejäl säkerhet i detta superlån och endast 10% av värdet var belåningsbart för att ingå i superräntan, likviditeten i de värdepapper räknades till superlånet (får kolla vad de kallat sitt superlån nu för har glömt och inte helt tydligt längre) var mycket hög och värdepappren kunde säljas av på några få sekunder vid behov. Både Avanzas och Nordnets sparekonomer har skrivit om just att blancolån inte bör inkludera värdepapperslån vilket även Dagens Industri gjort. Precis som med tak på ISK/KF skatten har tyvärr inget hänt och ytterst få nämner vare sig ISK/KF skattetak eller slopade ränteavdrag på värdepapper...

Den högre styrräntan slår tyvärr hårt mot sparande också då ISK/KF räntan pliktroget följt med hela vägen upp i relativa termer. Något ISK/KF skattetak har fortfarande TIDÖ inte fått på plats och det är inget annat än en ren skandal. Eftersom inget tak kommit på plats borde golvet för ISK/KF skatten plockats bort, först lade Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) golvet på 1.00% och något senare ökades golvet till 1.25%. Från början skulle ISK/KF inte ha något golv utan följa statslåneräntan (som följer styrräntan) men med superundrets nollräntepolitik eller med den än värrre negativa styrräntan vaknade (S) och införde först +0.75% påslag och därefter +0.25% och dagens golv är därför som sagt 1.25% oavsett styrräntans nivå. Det babblas nu på, igen, om skattefritt sparande på upp till 300,000 kr. En i Kalkyls öron helt felaktig diskussion och bättre vore att införa ett tak samt att se till att alla betalar skatt på sitt ISK/KF sparande, ja om ens skatt alls skall betalas då skatt tillslut ändå kommer betalas vid konsumtion av sparslantarna. I Sverige råder det tyvärr allt som oftast synnerligen orättvisa och på så vis polariserande regler och om en del gällande skatter har redan diskuterats flitigt i diverse inlägg på denna blogg. 

Nåja, godkänd deklaration och extraskatten betald ännu en gång och för ännu ett år.

Monday, April 22, 2024

+5 års slit?!...

 I inlägget v16, läs här, som handlar om den pågående kampen att få ner ISK räntan till R1, d.v.s. den Kalkylska benämningen av Avanzas lägsta räntenivå som i nuvarande stund innebär 1.99% i ränta. När FIRE resan inleddes var denna R1 nivå 0%... Saker förändras helt klart och många av de saker som förändrats kraftigt kan kopplas till det svenska superundrets förda penningpolitik... Det omnämndes att det, som saker ser ut nu, krävs 5 års fortsatt exekvering av jobb#1 för att uppnå 0 kr i skuld. Antagligen inget alls att sikta på men bra att ha koll på saker som vanligt. Ytterst få i dagens Sverige är helt skuldfria och det, statusen eller fenomentet, har liksom med 0-ränteperiod o.s.v nästan helt glömts bort. 0 kr i total skuld, bostad, pengamaskin samt övrigt inräknat, hade förstås ändå varit trevligt och angenämnt på många vis. Det återstår att se hur det blir.

Hos Avanza var saker något tydligare när det så att säga begav sig där kring 2018 och några år framåt, superräntan var Avanzas benämning på sin värdepapperskredit och därmed deras indirekta benänning och kvalificering på kvalitetsbolag. Tyvärr stack den utmärkta benämningen i ögonen på någon och Avanza tvingades ändra det utmärkta namnet... Kalkyl har mestadels satsat på sådana bolag som ingår i superräntan (svårt inte använda begreppet) men tyvärr har en del mindre bra bolag och affärer ändå gjorts, frestelsernas makt är stor... Nuvarande belåning på ISK är enligt Avanza 10%. Eftersom några mindre bra bolag också ingår i Pengamaskinen krävs en belåningsgrad en bit under 10% innan den eftersträvansvärda och eftertraktade R1 nivån nås. Det är nära nu och den Kalkylska Pengamaskinen samt dess ägare jobbar väldigt hårt och sätter in allt som finns till buds (går all-in om så önskas) för att snabbast möjligt åter uppnå denna status. Väl där i R1 kommer en del sköna slantar att sparas varje månad, beroende på lägre belåning samt 1.89% lägre ränta på återstående beloppet. Alla har ju självklart inte Aino Bunges, tillhörande superundrets inflationsdirektion, insyn i när styrräntan skulle börja höjas kraftigt. Själv låste hon sitt mycket (?!...) stora bolån på hela 8.5 mkr till 1.28% ränta ganska nära inpå den första räntehöjningen tillhörande, av Kalkyl benämnd, Räntehöjningscykeln ifrån helvetet... +400 pkt på 18 månader cirka... Etiken och rimligheten bakom den låsningen lämnas till var och en att själva bedömma...

Jodå, insyn och kunskap hjälper ju... Nästan som att ha en kristallkula... Eller att bestämma över kristallkulan?... Tydligen hade både Aino Bunge och inflationsdirektionen i stort insett att Ingves struntprat (benämnda prognoser) om att "inga räntehöjningar före 2024 var att förvänta" var gravt felaktigt och att nya kärva tider väntade, ja i synnerhet, eftersom de själva skulle fatta beslutet om att inleda serien med kraftigt höjd styrränta... Superundrets chef, Thedéen själv insåg problematiken och partiskheten och låg föredömligt kvar med rörlig ränta på sitt bolån på 3.6 mkr. Ja förvånansvärt ett bolån där han enligt uppgift måste amortera runt 3,600 kr/mån...  Saturday, April 20, 2024

Ett utmärkt förslag

 I lördagens Dagens Industri (240420) fanns en mycket bra debattartikel med rubriken:

"Var ärliga och höj skatten med 250 miljarder"

Debattartikelns rubrik är både provocerande och uppmanande, budskapet är dock väldigt bra och även uppmaningen om ärlighet som det borde finnas mer av i dagens samhälle. Den är skriven av chefsekonomerna Johan Grip från Företagarna, Fredrik Kopsch från Timbro och Erik Bengtzboe från Skattebetalarna. Självklart vill ingen av författarna att skatten på riktigt ska höjas då de flesta av oss arbetare inklusive ovan herrar redan tycker att skatterna är för höga, de vill höja skatten på pappret. Debattartikeln menar att finansminister Svantesson skulle kunna lägga som förslag att skatten som betalas på arbete blir helt glasklar och tydlig istället för att som nu vara otydlig (vilket Kalkyl gissar är en medveten konstruktion för att helt enkelt försöka att dölja den verkliga skattesumman). Artikeln diskuterar den allmänna löneavgiften. Det är en del av arbetsgivaravgiften, en skatt på arbete som betalas in till staten av arbetsgivaren ovanpå den anställdes bruttolön. Den är inte obetydlig, 11.62% av bruttolönen betalar arbetsgivaren in till farbror staten och som i praktiken är en ren statlig löneskatt vilken drabbar alla arbetare, låg- som höginkomsttagare. Det är en skatt som de flesta löntagare lätt glömmer bort då det är arbetsgivaren som betalar den. I praktiken är det förstås så att löntagaren är den som betalar denna skatt också eftersom om den inte fanns hade lönen kunnat vara högre med samma summa... Arbetsgivaren betalar ju summan redan idag men alltså till staten och inte till löntagaren. Ett igen listigt sätt som den svenska staten använder för att plocka in pengar till statens kassakistor. Om nu bara staten hade varit lika listig och krävande mot alla bidragstagare och mot alla sanslösa utbetalningar som pågår mest hela tiden, ja då hade det börjat kunna bli snar ordning igen kanske?!

Artikeln föreslår:  

 • gör skattesystemet mer transparent och döp om skatten till vad den är: en allmän statlig löneskatt
 • flytta skatteskyldigheten från arbetsgivaren direkt till löntagaren. För den enskila löntagaren skulle bruttolönen stiga med nästan 12%.
 • korrigera skiktgränserna för statlig inkomstskatt, förmånsgränserna i socialförsäkringarna, med mera, för att säkerställa att förändringen blir neutral.
Ett utmärkt förslag och en intressant skriven debattartikel som avslutas med:

"Det finns ingen legitim anledning till att dölja skattetrycket för arbetstagare genom att låta den allmänna löneavgiften fungera som en dold löneskatt. En sund debatt om skattetrycket i Sverige kräver att skattebetalarna känner till hur mycket de faktiskt betalar i skatt på sin lön."

 

Friday, April 19, 2024

v16

 I det pågående gatuloppet om att äntligen få ner ISK till Avanzas lägsta ränta, kallad R1, avslutas veckorna inte alltid på söndagar. När utdelningarna för veckan sinat är ännu en vecka i detta lopp avklarad och summering kan ske:

Helt klart går alltsammans, ja gatuloppet eller projektet, i en angenäm riktning! Frågor som uppstått under det nu pågående gatuloppet är om de insparade räntekostnaderna skall investeras eller om de ska accelerera skuldsaneringen. Inte helt enkel fråga att besvara, det lutar åt att accelerera skuldsaneringen under överskådlig tid även om det avkastningsmässigt antagligen vore bättre göra tvärtom. Någonstans får dock framåtaccelerationen bromsas och fokus flyttas till skuldsanering för att vara skuldfri är en fantastisk status att inneha. En slags frihet. Med den friheten kommer för Kalkyl ett pris och det priset är ungefär 5 års jobb#1 ytterligare. Att ha 0 kr i total skuld är kanske ändå att gå lite väl långt men om så sker har cirkeln helt slutits då det var situationen strax innan Fire påbörjades och som triggade igång Fire resan. Det kan i sig vara en förnöjsam picknick eller ett rent elände beroende på jobb#1 och allt beror på saker som inte kan förutses. Det finns som tur är en backup eller faktiskt flera sådana att ta till om det skulle behövas. Funderingarna är många men tillsvidare avnjuts Den stora Skördetiden och om drygt cirka sex veckor finns fakta om R1 nåddes eller inte. Nästa vecka är det åter och efterlängtansvärt löneutbetalning ifrån jobb#1 vilket alltid välkomnas med stora famnen.

Heja Avanza!

 Ännu ett glädjande besked anlände i veckan från samarbetspartnern (den största och viktigaste men inte den enda i resan mot FIRE). Avanza Bank vässar PrivateBanking bolåneräntan och sänker igen:


(affiliate länk till Avanza)
Tack Avanza och är du inte kund hos Avanza - bli det nu!


Thursday, April 18, 2024

Riskbanken - Lätt gilla räntehöjning

 I ett försök att släppa Mikael och hans sons öde, läs inlägget Tomhet här, släpps ett nytt inlägg trots allt. Uppspelningar av ett troligt scenarie fladdrar förbi flera gånger varje dag sedan denna tragiska händelse inträffade i landet som fortfarande kallas Sverige även om det tyvärr är väsentligt annorlunda mot det Sverige Kalkyl föddes i...  Väldigt svårt att släppa denna händelse...

Lätt till att gilla räntehöjning är förstås var och ens rättighet (till alla andra rättigheter som snart verkar vara oändligt många medans skyldigheterna går mot noll i antal). När den egna ekonomin plötsligt bara så där drabbas är det inte alls lika enkelt eller trevligt att fortsatt rekommendera och propagera för en hög och "rejäl" ränta som ska svida, kännas och kanske även göra riktigt ont och tillfoga skada... 

Att gå ifrån 1.0-1.5% i bolåneränta till dagens ränta som enkelt kan sägas ligga ca i intervallet [4.5, 5.5]% är ingen picknik. Bl.a. har en del av oss FIRE strävare varit i superundrets händer och skottgluggar sedan 2022-05 och har därför "gradvis" och "mysigt" vants in i ständigt ökande räntekostnader. Ja ökande räntekostnader som inte enligt en normal kalkyl kunde skönjas eller prognosticeras (ja hur f.a.n. kunde de ens ha en chans att så bli gjorda när superundrets prognoser mest är trams och utopia istället för att vara som någon klok ekonom sagt om vad en prognos bör vara: en prognos bör ha en rimlig chans att slå in, annars meningslöst att göra prognosen). Superundrets tvärsäkra och stöddiga prognosuttalanden sade att ingen räntehöjning var att skönja före mitten på 2024 (!...) och även den senaste inflationsprognosen slog fel med hela 0.5%e.... 

De ständigt ökande räntekostnaderna beror på många faktorer men mest stötande är att de för de flesta till största delen beror på:

 • superundrets "prognoser" vars enda beständiga och konsekventa tema är att de är felaktiga...
 • ologiken bakom räntehöjningar som ska stävja ökande energipriser, till följd av en (sedan flera) sprängd gasledning samt mer generellt först Ryssland-Ukraina kriget och numera diverse övriga krig eller förestående sådana, som slår mot precis allt
 • din egen lokalisation i landet som påverkar energipriser i närtid men som även påverkat bostadspriser i långtid och därmed din räntekänslighet
Efter en 18 månader lång och hemskt uppgång, ja "räntehöjningscykeln ifrån helvetet" av Kalkyl benämnd, stoppade höjningarna där kring 2023-09. Sedan dess tror och hoppas väldigt många, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag, att helvetescykeln snart är över. Det kanske den är men USA gick för bra igen och med det stärkes dollarn igen... Det skrivs nu om att superundret (nej vill, orkar och tänker inte skriva och benämna skämt-institutionen vid sitt riktiga namn) måste sänka räntan o.s.v. Ja superundret har behövt sänka räntan väldigt länge nu... Kalkyl ter sig väldigt tveksam, tyvärr, till att superundret reagerar och sänker räntan i maj... Självklart borde denna sänkning nu ske i maj då KPIF tangerade 2.2%. Än fler än Kalkyl har nu börjat säga rakt ut att superundret själva driver inflationen till största delen, Kalkyl var om nu någon glömt det väldigt tidigt ute med att just säga att superundrets räntehöjningar driver inflationen kraftigt uppåt.

Återigen, ännu en mest ledsam historia signerad Sverige.  

För egen del och för många andras del håller Kalkyl tummarna hårt för att lagom till 2-års jubileumet för "räntehöjningscykeln ifrån helvetet" samt över det svenska superundrets dumhet sänks så äntligen styrräntan med de första 25 punkterna. Om det blir så är inte sannolikt tyvärr men hoppet kan man få lov att ha tills motsatsen bevisats. 

Saturday, April 13, 2024

Tomhet

 På Onsdagskvällen den 10:e april år 2024 sköts Mikael ihjäl i Skärholmen i Stockholm i Sverige, ja i Sverige år 2024 sköts alltså en 39 årig man och pappa ihjäl på väg till simhallen med sin 12-årige son. Det är nog få som kunnat gissa före år 2000 att en sådan händelse skulle kunna inträffa i Sverige, men nu år 2024 tror jag att de flesta inte ens längre är förvånande att det tyvärr och tragiskt nog ändå hände. Mikael är inte heller det första eller enda offret för det allt värre våldet som tagit sig in i Sverige, historierna och människoödena blir allt fler och tyvärr finns en röd tråd väldigt närvarande i händelserna, en tråd man antingen väljer att se eller väljer att blunda för.

Mikael och sonen blev troligtvis utsatta för trakasserier i en gångtunnel och Mikael likt Kalkyl orkade eller ville inte bara gå eller cykla vidare och låtsas som att hånfulla kommentarer och annat var ok. Mikael konfronterade individerna som självklart och tyvärr inte spelar efter normala samhällsregler, sådana som borde gälla till 100% i skatteförtryckets högborg Sverige med hjälp av fungerande Polis och rättsväsende (något de flesta tyvärr också tycks tro gäller...), som kallblodigt sköt ihjäl 39-årige Mikael. Dödskjutningen skedde alltså precis framför ögonen på sonen... Totalt likgiltigt, kallblodigt och nonchalant.

En ny gräns har nu passerats, ja tyvärr ännu en alltså i den nedåtgående spiralen Sverige befinner sig i sen länge... Både Kalkyl och bloggkollegan Snålgrisen har flitigt försökt föra fram den eländiga och väldigt bisarra situation som numera råder i Sverige. Ett land som på ungefär 40 år gick ifrån att ha varit ett av världens bästa, tryggaste och mest rättvisa länder till att bli ett av de värsta länderna i hela Europa. Sverige sticker ut på väldigt många sätt och tyvärr är det inte längre på särdeles positiva sätt. 

Mikael kunde lika gärna varit Kalkyl som aldrig backat eller backar. Det känns otroligt frustrerande, fruktansvärt och allt annat. Att Sverige med våra odugliga och alltmer verklighetsfrånvända och töntiga, fega, ljugande samt allmänt okunniga politiker körts så ända in i helvete långt ner i botten är fruktansvärt... Det är ledsamt, irriterande, sjukt, hemskt, fruktansvärt och många andra liknande superlativ som går att hitta. Det är för jävligt och dessutom betalar vi skatt så att detta trams bara kan få fortsätta... Vem minns dödsskjutningen av polismannen Andreas Dalman 30 juni 2023? 

Mikaels svåger och hans syster konfronterade Maggan, partiledaren för Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S). Alltså det parti som tillsammans med bl.a. MP och VPK haft allra största delen i att sabotera Sverige med massinvandringen utan och numera utom kontroll. Det har på riktigt gått precis rakt åt helvete. Det är i princip helt omöjligt att allt detta elände skulle kunnat inträffa utan att massinvandringen fått ske... Eller?

 Svågerns blick är så talande och om blickar kunde döda hade den gjort precis det. Hoppas ögonen bränner in i Maggan men Mikaels syster uttryckte tyvärr att så nog inte är fallet ändå, en gås är som en gås och det mesta rinner av. Kalkyl blev mer tagen än någonsin av denna synnerligen fruktansvärda nyhet. Resten av onsdagen kändes totalt meningslös och det var svårt att fortsätta det dagliga jobb#1 som kräver ständiga insatser så att farbror Staten kan få in sina skattekronor så att vansinnesslöseriet kan få lov att fortsätta som om inget hänt.På vanligt politikerdrövelspråk babblar Maggan om varför hon ens är där, svågern vill inte ens se någon politiker där. Maggan kör på med de vanliga fnosklerna som alltid har en enda gemensam nämnare och den är att försöka att få allt att verka så vardagligt, gemytligt, varmt och mer samt att vad som nu hände är alldeles osannolikt och knappast något att fästa vikt vid då det säkerligen var en tråkig engångshändelse:

"pratade med några unga tjejer, tjejer som spelar fotboll här intill. Frågat dem vad de tänker o.s.v."

Ja vad de tänker struntar nog svågern i, frågan är vad fan du själv tänker Maggan - du som sitter på makt och i ett parti som varit tongivande under (för?) många år...

Se snälla igenom skitsnacket ifrån looserpartiet S och lägg inte fler röster på detta parti. Med detta sägs inte att M eller SD är mycket bättre men i alla fall inger de några uns av hopp vilket S inte presterat på många år. Kalkyls syskon har nu uttryckt samma sak som ständigt gnager i Kalkyls eget huvud: 

"Vill inte bo i Sverige längre, men vart flytta? Hela Europa är under attack... Vart flytta?"

(utan barn hade landet Sverige lämnats och antagligen hade flytten redan varit pågående)

Men kanske ska vi hysa mer hopp, ja än mer som vanligt då praktiska resultat alltsom oftast lyser med total frånvaro, lyssna på Ekonomiekot Extra onsdag eller torsdag, där en ny grupp av icke-arbetande skapats och är beståendes av: 
 • nyanlända (<=3 år i Sverige och fortfarande nyanländ alltså, jodå jobbar med SFI och snart klarar jag säga hej på svenska, men jag vill inte och tänker inte förresten)
 • långtidsarbetslösa >=24 månader.
Denna grupp ska nu kunna anställas av företag för 7,500 kr/mån. Staten, ja vi skattebetalare alltså, skjuter sen till summan för att nå minimilönen (betyder ungefär att 20 tkr/mån skjuts till så att den "anställde" ska få runt 27 tkr/mån...!!!???) TILL DEN SOM BLIR ANSTÄLLD!!!... En stötande hög lön för att gissningsvis tillföra väldigt lite, ja en lika hög eller i vissa fall högre startlön än vad många har trots 20+ år i sitt yrke... Måste vara nån Einstein-släkting som kokat ihopa detta förslag ju!

Detta spektakel med folk som saknat jobb (och antagligen en massa annat) i 24 månader eller inte ens kan säga "hej" på svenska ska få pågå i 24 månader... Tjenare, men vad fint, höj gärna skatten för detta blir ju superfint och kommer ge massor med härliga skattepengar in i lilla statskassan ju. Som helgardering tillägger de som jobbar med detta, hm framtidsprojekt, att det ju förstås inte är alldeles säkert att personer i denna grupp därmed kommer att få ett riktigt jobb... Nejnej, jaha, ok, visst, säkert, underbart!!!.............

I Kalkyls värld är en arbetare en person som, ja hör och häpna, oavsett kön eller kromosomer, faktiskt bidrager på riktigt till att få något gjort, till att tjäna pengar till arbetsgivaren och inte som nu utgöra en belastning för skattebetalarna... Att helt enkelt utgöra en resurs och en värdeskapare åt sin arbetsgivare.


Nej Kristersson och alla andra inom politiken: det är ingens Sverige längre, i alla fall inte något Sverige för folk som vill sköta sig och göra rätt för sig. Ändå har Ni politiker dragit det och gett förutsättingarna för att det har nått ända hit... Det är hög tid att börja göra rätt saker. Kanske högt på tiden att utkräva både ansvar och straff för våra politiker och även föredetta sådana när saker går helt fel som det tyvärr gjort?!

Herregud... Men vad fan när vi inte längre kan servera riktiga köttbullar, ja eller stekt falukorv och makaroner, i skolan längre så fattar var och en, ja eller i alla fall borde fatta, hur illa skitet är på riktigt, ja om ni lyfter på huvudet något lite.
 • För egen del kommer Kalkyl fortsätta att våga konfrontera individer
  som bär sig illa åt.
 • Hur tänker du göra? 


Vad händer? Hur kan detta fortgå? Var är polisen? Var är konsekvenserna? Vilka är konsekvenserna? Dags att vakna Svenskar! NU

Kalkyl skriver detta inlägg som en hyllning till människor som Mikael som vågar att stå upp för samhället, för att våga, för att orka, för att vilja. Den tomhet och meningslöshet som tog hårt tag i Kalkyl på torsdagsförmiddagen var hemsk, inlägget är ett slags försök att radera tomheten som slog till.

Kalkyl länkar vidare till det äldre Kalkyl-inlägget En hyllning och tack för lite vidare läsning.

Kalkyl länkar även till ett tänkvärt inlägg av bloggkollegan ZS samt dito tänkvärda kommentarer, När ångesten sköljer över mig. Detta inlägg påminner och speglar en del av den oerhörda tomhet och meningslöshet samt oro som Kalkyl där på torsdagsförmiddagen upplevde, ja alltså inledningen till detta inlägg.


Friday, April 12, 2024

v15

 Denna vecka, v15 alltså, såg endast ett litet inflöde av utdelningar och mest till KF kontot. Som så ofta förr i livet och under den pågående FIRE resan gäller det att vara utrustad med både tålamod och uthållighet. I vilket fall kom målet än litet närmare:


Dessbättre kommer kommande vecka att åter öka på inflödet. Utdelningarna som hamnar på AF förs över till ISK medans de på KF stannar där de är tillsvidare. Eventuellt måste KF utdelningarna i slutet på maj föras över till ISK för att åter nå den efterlängtade R1 statusen där men det ser ut som att det inte kommer att behövas, däremot kanske det ändå kommer att vara önskvärt att göra så. Hela exercisen handlar om att sänka månadsränteutgifterna och KF ligger på en mycket låg belåningsgrad och tål mer belåning innan R1 statusen behöver överges. Dessbättre och glädjande verkar inflationen gått åt rätt håll och med det ökar pressen på superundret att sluta upp med att köra sönder landet än mer än det redan har gjort. 

Saturday, April 6, 2024

Avanza!!!

 Efter en längre period av alldeles för låg (!) ränta, reporänta eller styrränta eller bara ränta, samt att det fanns lite sparade pengar halkade Kalkyl in på Miljonär innan 30 och FIRE konceptet. För många av oss i denna sfär ter sig numera de flesta uttryck och förkortningar självklara. För er som är mer nytillkomna är det självklart inte så. Financial Independence, Retire Early är FIRE i utskriven text. Det har i efterhand visat sig vara en riktig lyckoträff. Nånstans kring 2015 hände en del och Kalkyl började nog omedvetet att röra sig mot FIRE. Under ett flertal år tidigare hade det räknats på ränteinkomster och dessutom netto sådana som alltså fås efter 30% skatt. Styrräntan var låg under många år och det var inget bra läge att ha pengar på sparkontot lilla... Tyvärr... Livet gick vidare och med detta skedde massiva förändringar, de flesta bidrog till att faktiskt ge livet en mycket större mening än den vanliga helgfyllan och raggandet. Förändringarna är inte bara av godo men oavsett allt jobb som tillkommit med dessa förändringar har en enorm mängd kärlek, upplevelser och förståelse erhållits. Ja enkelt uttryckt saker som inte fanns på kartan tidigare, i backspegeln tittat såg det rätt meningslöst ut tidigare, dock måste och bör poängteras att det ändå var väldigt roligt! Tomorrow never comes typ. Som så ofta när fingrarna dansar sin dans över tangenterna i en allt högre hastighet avviks det ifrån ämnet då det egentligen finns så otroligt mycket mer att skriva. Mer och mer börjar Kalkyl förstå varför folk förr skrev dagbok, det är härligt att skriva av sig och ibland även bra. Att skriva är dessutom kul så ja erkänner att tankarna om författande funnits i många år, kanske de en gång ändå blir verklighet. Eller inte...

Efter en hel del studier blev det så dags för praktiskt exekverande och Avanza valdes som "partner in crime". Det var längesedan nu och minnet börjat blekna en hel del, var det Avanza eller var det Kalkyl som tog kontakt med dito? Det var nog Kalkyl och den inledande kontakten var startskottet till det fantastiska och häpnadsväckande som sedan dess utspelats:

 • Tackar så mycket Avanza! 
 • Utan Avanza hade ekorrhjulet bara snurrat på! 
  • numera kanske det kan sägas att ekorrhjulet vobblar kraftigt och vobblingen sker mellan att arbeta och att gå i FIRE!
 • Avanzas App är otroligt bra!
 • Avanzas websida är otroligt bra!
 • Avanza FLEX lån är fantastiskt!
 • Avanza PrivateBanking känns och är bra!
 • Avanza är super!!!
Kalkyl hade inte varit i nuvarande situation utan Avanza, kanske i en liknande situation med Nordnet men det är inte helt säkert. Det har framförts en del kritik mot Avanza, app, hemsida och övrigt, under åren på denna blogg. Det framförs fortfarande kritik och det framförs också Rosor till Avanza, bolaget som startade nätbanksrevolutionen i Kalkyls ögon. Det framförs även mängder med förbättringsförslag. Att något är bra innebär inte att det inte kan bli ännu bättre, det kan det oftast! Kalkyl har lagt många förslag till Avanza under åren och väldigt många har tagits emot väl och implementerats! Det har varit förslag, det har varit diskussioner och mera! Kalkyl ser framemot årlig ersättning ifrån Avanza som trogen, flitig och framåtdrivande kund! Kanske nästa sak för Avanza att implementera, ge lite cash-back till flitiga förslagsläggande kunder!

Avanza har nu lanserat nya funktioner och om de justeras och förbättras något ger Avanza en hel del av vad Börsdata idag ger! Heja Avanza!

Affiliate länk till Kalkyls partner in crime som heter Avanza

Kalkyl är alltså sammantaget en extremt nöjd och dessutom en mycket tacksam kund hos Avanza!


v14

 Ännu en fantastisk utdelningsvecka under den pågående stora Skörden har gett resultat i kampen att ta ISK till Avanzas lägsta ränta:


Trendlinjen har flyttat slutvecka från v20 till v17, troligtvis (prognosen säger alltså!) behövs dock hela x-axelns tid. Det är rogivande och uppfriskande på samma gång att se hur inflödet ökar på saldona dag för dag. Det är här magin med utdelningar kickar in på riktigt, man sitter still och ser hur pengarna rullar in! 

Monday, April 1, 2024

Skattetemat

 Denna blogg har för avsikt att fungera som Kalkyls anteckningsbok (dagbok väl pretantiöst...), inspiration till Kalkyl samt alla andra som vill använda den som sådan samt påminnare om hur en del saker står till. I dagens Expressen kom det en glädjande debattartikel ifrån Skattebetalarna! Dess tema och råda tråd går i linje med senaste tidens skriverier på denna blogg och det är alltid lika kul att läsa när andra reagerar och har reagerat på liknande sätt. Nej de flesta vet absolut inte och kan inte heller gissa hur mycket skatt som betalas (av många) i detta land. Det är skrämmande och än mer beklämmande när det ibland råkar avslöjas till vad skattepengarna faktiskt använts, läs t.ex detta inlägg,

Rekommenderad läsning innan Expressen på vanligt vis låser artikeln, för egen del anses att Expressens ledar- samt debattinlägg borde få stöd ifrån skattepengar så att de aldrig blir låsta då dessa skriverier oftast fungerar som väckarklockor. Att så inte sker kan var och en få lov att räkna ut själva förstås...

Läs debattartikeln här, De flesta förstår inte hur mycket skatt de betalar