Monday, January 16, 2023

Riskbanken och Ingves

 Dagens Industri som nuförtiden är favorittidningen hade i torsdags eller fredags på ledarsidan en artikel om Riskbanken, nåja de är lite snällare än Kalkyl och benämner den vid det namn den borde förtjäna att heta.

Ingves som nu efter 17 års experimenterande äntligen avgått har under en tid och nu senast i förra veckan gjort allt han kan för att skylla ifrån sig. Som vanligt vill ingen ta ens något ansvar när något gått fel, inte heller Ingves alltså. Han lämnade 31/12 2022 och resultatet för det året är att Riskbanken gjort en förlust, ja smaka på det ordet för en Riksbank..., på i runda slängar hisnande 85 miljarder kronor... Det är, hm, marscherat på något sätt så att säga... 

Riskbanken har under Ingves sista år gjort en räntehöjningscykel som heter duga. Sveriges befolkning attackeras från sin egen Riksbank genom att se mycket häftiga och kraftiga samt snabba räntehöjningar, detta under en redan massiv attack i form av skyhög inflation som till största delen är orsakad av våra politiker som lyckats med konststycket att stänga ner duglig och miljövänlig energiproduktion utan att ha en fungerande ersättning på plats... Det är framförallt kärnkraftsreaktorer som stängts ned men även en hel det värmekraftsproduktion samt vattenkraftsproduktion. De sistnämnda har stängts p.g.a. rena straffskatter som pålagts dem med av politikerna önskvärd effekt: lönsamheten sänktes och kalkylen gick inte längre ihop. Till detta har vindkraftsproduktion istället åkt i gräddfilen och fått diverse bidrag. Soppan kallar vi den gröna vågen. Under dessa ansträngningar från politiskt håll satsas det enormt mycket på nya gröna fantasier och det byggs för fullt batterifabriker, CO2 fri stålproduktion, vindkraftsparker på land och skissas på vindkraftsparker till havs. Till havs eftersom motståndet ökar bland de stackare av befolkningen som riskerar att bli grannar med ständigt blinkande lampor, buller, dansande skuggor, isklumpar som riskerar kastas av eller varför inte hela rotorpaket. Dessutom försämras gissningsvis utsikten markant... JA om man nu inte har någon modern fabless för vita stålpinnar med nåt skit som snurrar runt runt 24/7. Fiskarna och andra havslevande djur och växter samt vattenströmmarna kan ju inte prata för sig så etablering till havs verkar ytterst lämpligt tydligen. Konsekvenserna kommer ändå först kanske 10-30 år senare så det är liksom inte viktigt nu när snart alla pladdrar på som vanligt med senaste buzzwordet som nu alltså innehåller grönt i någon form. För att vara än mer "duktiga" låter vi Microsoft, Meta och andra få bygga enorma serverhallar som producerar i stort sett ingenting av vikt trots massiv energiförbrukning! Ja dessa tech-giganter får dessutom oftast elpriset sponsrat också då de lokala politikerna tror att en mängd jobb ska erhållas på orten vilket naturligtvis en åsna kunde räknat ut att så inte blir fallet då serverhallar i stort sett består av maskiner och några få tekniker som sköter om dem.

Inflationen är skyhög men i allt väsentligt orsakat av ett självskadebeteende inom energiframställningen som MP och S i största drag får stå till svars, vilket de ju absolut inte gör dock, för men inga problem att dra in både C och VPK också detta.  

Det har gnällts länge på en allt svagare krona men få frågor har ställts till varför Riskbanken gör allt de kan för at sänka kronkursen undan för undan då de dumpat och dumpar stora mängder SEK...

En kort summering som säkert inte är komplett om Riskbanken:

 • vidlyftiga experiment med olika värdepapper
 • försäljning av stora mängder guld
 • försäljning av stora mängder kronor
 • gick vansinnesvägen till minusränta
 • haft fel i nästan alla sina prognoser om inte precis alla
 • extremt kraftig och våldsam räntehöjningscykel som på cirka 6 månader
  höjde styrräntan från 0% till 2.5%...
  • detta trots tjatande om prognoser som länge upprepade:
   ingen höjning före första halvåret 2024...
 • mer räntehöjning är tyvärr att förvänta baseras på deras annorlunda
  tolkningar om vad som driver inflationen, de verkar ju mest tro att
  konsumtionen är för hög...
 • verkar kopiera storebror USA vad gäller räntehöjningarna men...

Reporäntans utveckling (gillar bättre reporänta än styrränta):


Zoomar vi in lite så ser vi när det otrevliga började (ja om vi inte vill räkna in vansinnet att sänka till 0% och lägre):


Det märkliga är också vad som drev Riskbanken till experimentets rand med 0% ränta och än lägre vilket stavas Inflationsmålet:


De flesta inser nog att detta inflationsmål inte är särskilt sunt att ha som enda mål och det får väl rimligen anses fullständigt bevisat nu? T.ex. undrar Kalkyl varför en inflation på <2% inte föredrogs istället för att försöka hålla detta genom att toksänka räntan och därmed gå in i en fas som mest ter sig knäpp (i alla fall från en långivares perspektiv, alla som lånar ut vill väl ha lite ränta för besväret?). Att envist hålla kvar vid 2% målet och sänka räntan ända ned till -0.5% gjorde att alla priser steg och på marknader med höga priser (t.ex. bostadsmarknaden) blev effekten givetvis att då det inte kostade att låna sköt priserna i höjden och eftersom folk måste bo fick de acceptera allt högre priser. S och galjonsfiguren Maggan har envist och länge hävdat Putinpriser på alla prishöjningar och med detta menat att det är Putins Ukraina krig som orsakat allt... Klarsynt! Verkligen...

Med samma typ av resonemang kan man nu istället resonera att man kanske borde acceptera en inflation under ett tag på flera procentenheter över 2%, säg 4-5% kanske. Alldeles för hög inflation är givetvis ett stort bekymmer även det på sikt och därför kanske i alla fall en fördubbling mot målet på 2% kunde vara ok? Det kunde det säkert med tanke på vilken situation världen befinner sig i och i vilken situation Sverige i synnerhet befinner sig i (och blir inte roligare av att Tyskland och några till är lika illa ute). Men nej, envist likt en åsna kör Riskbanken i sitt envälde på och skall nu till varje pris få ner inflationen till 2%?!... Allt annat är oväsentligt, allt alltså!... 

Mot KPIF på 2% Riskbanken...
Saturday, January 14, 2023

Enade vi står...

 I veckan tog Kalkyl med stor smärtsamhet del i en debatt hos en bloggare. Det var uppenbart hur illa ställt det är i lilla sargade Sverige. Landet har sällan varit mer splittrat än nu och en stor skuld kan tillskrivas vansinnesindelningen av landet i fyra elområden, SE-1 i norr till SE-4 i söder dit Kalkyl skriver sig. Hur någon kunde starta räkningen med 1 i norr är en gåta för Kalkyl men kanske inte för andra?...

Att dela in ett folk, ett land och ett rike i fyra totalt olika elområden verkar knappast enande ur något som helst perspektiv även om försök görs för att förstå vilket enande det i så fall skulle kunna vara... Enligt Kalkyl är detta en fullständig katastrof och ska räknas in i den ständigt växande skaran av haverier i landet. 

Givetvis skall ett land ha exakt en elzon, exakt samma elpris skall självklart och odiskutabelt gälla för alla geografiska områden i landet. Allt annat leder till diskussioner, trätor och onödigt tjafs vilket vi nu ser i en alltmer ökande grad. Att 08 alltid låtsats sig vara lite finare än resten av landet är grundskandalen och saknar helt saklig grund. Vad vore 08 utan alla de hårt arbetande "provinserna" där Skåne får räknas som kornboden och Norrland som virkes- och malmboden. 

Att läsa kommentarer skrivna i ren dumhet och okunskap är ibland kul men oftast riktigt tråkigt. Att läsa om att Norrland producerar större delen av landets energi är trams och att läsa att Norrlands el tillhör Norrland är otroligt provocerande och korkat uttryckt. Att det sargar ett redan sargat land än mer är inte konstigt. Vad dessa kommentatorer tycks ignorera, inte veta om eller kanske inte förstå är att älvutbyggnaden och tämjandet av vattenflödena gjordes för att stärka Sverige som land och nation, inte för att stärka Norrland som lokal region. Sverige ville framåt, Sverige ville expandera, stärkas och bli rikare för att förbättra villkoren för dess befolkning i gemen. Det var Sveriges skattekronor inbetalda av alla skattebetalare i Sverige som bekostade utbyggnaden av den vattenkraft som idag står för runt 38% av den totala elenergiproduktionen i Sverige, alltså cirka 2/5. Att 2/5 är en bit ifrån "större delen" behövs inget mattesnille för att förstå.  

Att Norrland nu gått i taket i stor utsträckning för att de inte ska få elstödspengar är märkligt och alldeles självklart då det är SE-4 och till stor del även SE-3 som under ett drygt år varit mycket hårt påverkade av skyhöga elpriser. Elpriset i SE-4 toppade runt 10 kr/kWh för några månader sedan, då hade SE-1 långt under 1 kr/kWh. Att det förbrukas mer energi för uppvärmning i Norrland tillhör regionens egenheter, ja det är kallare där, passar detta inte vederbörande så flytta söderut. Det nämns inte heller värst ofta hur mycket ved som kan uppbringas till ytterst låga priser i SE-1 jämfört med SE-4 och kaminer och annat går väl än varmare än normalt just nu. Att regeringen ser till att få ett allmänt pristak på plats för EN ENDA elzon är den enda vettiga lösningen och den behövs nu, inte imorgon. Kalkyl är mycket uppretad och uppgiven över hur väljarstödet för bidrags- och semesterpartiet för utrikes födda (S) ökar sitt stöd med Maggan som galjonsfigur. Ja även förundrad... Att ta över rodret när Titanic (Sverige) redan är halvvägs in i isberget är ett slags självmordsuppdrag och S med Mannen som ingenting såg ackompanjerad av både MP, VPK samt i viss mån ett C som fullständigt gått bort sig själva är ingen varken enkel eller behaglig uppgift... Högerregeringen har varit vid effektiv makt i cirka 3 månader... Att skylla och skälla på Ebba är märkligt och onödigt, precis som om nu S skulle ha lyckats att få ut en endaste krona i elkompensation om de fortsatt varit vid makten?... Men visst, det känns väl härligt att önska mer bidrag av "snälla S", de som har en mycket stor del i de flesta och mycket kännbara haverier det svenska samhället nu upplever med kraft.

I stort sett struntar Kalkyl i politiska färger (varför färger?...) och ideologier (finns de ens kvar?...) och vill istället:

 • se resultat
 • känna förtroende 
 • uppleva rimlig och betydligt lägre skatt
 • sluta betala för folk som ingenting gör
 • sluta dalta med kriminella
 • uppleva en strid ström av utvisningar av folk som beter
  sig i strid med det svenska samhället
 • uppleva lag och ordning och återinföra konsekvens
 • uppleva att fel kostar hårt och mycket
 • återinföra respekt och ärlighet
 • uppleva att Sverige är Sverige
 • uppleva att vården fungerar (läs kort kö till vård)
 • uppleva att jämlikhet gäller
en del fler punkter kan skrivas men det räcker så för att belysa poängen.

Riskbankens agerande kan knappast kallas en succe då gårdagens inflationssiffra talar emot detta. Ska Riskbanken höja räntan till 20% eller vad? Botar det en energidriven inflation? Verkligen?

Thursday, January 12, 2023

8.0 mkr

Idag tog portföljvärdet sig över 8.0 mkr!!!

Det har varit bra drag på börsen och förhoppningen om att nå detta fantastiska och eftertraktade portföljvärde infriades idag! Det praktiska FIRE arbetet har nu exekverats under hela 5 år och otroligt mycket har åstadkommits under dessa år. Det gäller i livet, i jobb#1, i jobb#2 och det känns väldigt glädjande att konstatera att det mycket hårda slitet under dessa år verkligen har gett resultat. Ett 5-års jubileums inlägg är på väg men 8.0 mkr i portföljvärde på Kalkyls Pengamaskin hann alltså före!

Nåväl dags att avsluta med sifferuppställningen:

 • 2023-01-12 (2022-08-12)
 • OMX30 på 2218 (2032)
 • Portföljvärde 8.007 mkr (7.506)
 • Arbetsvärde 9.039 mkr (8.600)
 • Buffert 100.0 tkr (10.0) 
 • Belåning 11.4% (12.7%)

När de olika miljonerna nåddes:
 • 1.0 mkr nåddes 2018-04-28 (  +3 mån/  3 mån)
 • 2.0 mkr nåddes 2019-04-18 (+12 mån/15 mån)
 • 3.0 mkr nåddes 2020-06-03 (+14 mån/29 mån)
 • 4.0 mkr nåddes 2020-11-24 (  +5 mån/34 mån)
 • 5.0 mkr nåddes 2021-03-15 (  +4 mån/38 mån)
 • 7.5 mkr nåddes 2022-08-12 (+15 mån/55 mån)
 • 8.0 mkr nåddes 2023-01-12 (  +5 mån/60 mån)
Då barnen gillar tackorna så får ni stå ut med:


Eller så här:Eller så här:

Eller så här: