Delstrategierna


Delstrategi #17 - *** SKA EXEKVERAS ***

 Så äntligen blev #14, #15 och #16 avklarade och förpackade till historian den stora. ISK är nu i R1 status (1.99% ränta och effektiv ränta därmed netto 1.393% vilket anses hyfsat låg och ok. Under denna #17 delstrategi händer igen en hel del, men mer om det i blogginlägg. Som delmål att jobba mot ges:
 • behåll ISK på R1 nivå
 • sänk bostadslånet
 • planera FIRE

Delstrategi #16 - *** EXEKVERAS ***

2024-05-01 -> 2024-05-31

Delstrategi #16 fick "införas", egentligen inte så konstigt utan egentligen en förlängning av #15 då viljan om att uppnå >400 tkr/år i nettoutdelning växte sig för stor för att avvisas. 

Men äntligen, jobbet det dryga och helvetiska är till stor del redan gjort och avklarat nu (delstrategi #14 till #15 är alltså avklarade nu när denna delstrategi inleds) och ungefär två månader kvar att jobba innan semester år 2024 startar och sen rullar ungefär två semester/"gratis" lönemånader där inget jobb#1 krävs för inkommande lön och amorteringen sker nästan på egen hand.
 • Bostadslån sänks med 200 tkr men nej ISK/KF skatt skall betalas så:
  • Bostadslån sänks med  tkr
  • ISK/KF skatt betalas med 90 tkr.
  • 30% av inbetald ränta 2023 bör återbetalas vilket minskar 
   ISK/KF skatten och ökar amorteringen av bostadslånet
  • Alla turer FIRE resan drabbas av är bara förnamnet så exakta summor 
   återstår att konstatera istället för att prognostisera alltför detaljerat.
Följande mål skall nu ha uppnåtts genom DS#14+15+16:
 • ISK och KF räntan på Avanzas lägsta nivå, 1.99% i skrivande stund
 • 10 mkr i engagemang och -0.2% räntebonus erhålls på bolånet ger i skrivande stund ränta på 3.69%.
  Uppdatering 240204: Målet om 10.0 mkr uppnåddes men tyvärr har räntan sedan målen formulerats höjts av superundret och då följer förstås Avanza med. Den ligger nu på 4.35% vilket alltså är ca 75 pkt högre än när målet formulerades...
 • bostadens belåningsgrad under 40% och bra flexutrymme (300 tkr upp och 400 tkr ner) 
  • inte värst viktigt just nu, en bit över målet och beror på att ISK först skall nå R1.

Delstrategi #15 - Avklarad 

2024-01-01 -> 2024-04-30 (ännu 4 månader till av helvete)

Delstrategi #14 delades i två delar, #14 och #15, för att lättare kunna se vad som klarats av samt uppmuntra något mera. När #15 klarats av har en väldigt lång period, ja ännu en, exekverats klart och en betydande skillnad bör kunna märkas av vad gäller belåning samt därför månatliga räntekostnader. 

Ännu en plågsam och dryg delstrategi att genomlida. På andra sidan blir saker betydligt ljusare och angenämare så det blir bara till att bita ihop och kämpa igenom denna delstrategi, både #14 och #15 känns som någon slags passage eller prövning som bara måste genomlidas...

Slutmålen för delstrategierna #14 och #15 blir alltså: 
 • ISK liksom KF ska ha Avanzas lägsta ränta, i skrivande stund 1.99%
  => inte avklarat, beror på önskan om att uppnå >400 tkr nettoutdelning 2024.
  Kampen pågår "ISK mot R1"
 • 10 mkr i totalt engagemang ska ha uppnåtts vilket ger -0.2% på bolånet
  • Avklarat per 240201 då Avanza PB bolån hade villkorsändring. 10.0 mkr i totalt sparande var nått och därmed erhölls -0.2% på räntan. 
  • Avanza överraskade positivt och glatt genom att meddela att den utstående räntehöjningen som Avanza fördröjt sedan superundrets senaste (och sista förhoppningsvis) räntehöjning om +25 pkt skjuts framåt på obestämd tid. Gissningsvis blir den aldrig av.
  • Totalt erhöll Kalkyl alltså i praktiken en räntesänkning om 45 pkt och bolånen landade därmed på 4.35% ränta.
 • Amorterar ner bostadslån, möjligtvis finns nu även trots mycket hög ISK/KF skatt ett överskott på drygt 100tkr som används till amortering på bostaden
Att "få" -0.2% när superundret vid detta laget ändå höjt minst 0.5% till vad som redan råder känns sådär som morot men nu är eländet som det är...

Delstrategi #14 - Avklarad

2023-09-10 -> 2023-12-31 (cirka 4 månader av helvete)

Delstrategi #14 bröts i två delar, #14 och #15, för att lättare kunna se vad som klarats av samt uppmuntra något mera.

En lång jobbig delstrategi där superundrets framfart är högst kännbar och här krävs uthållighet, en tråkig, jobbig och dryg period helt enkelt men där målgången ger tvåfaldig belöning i form av lägsta KF räntan samt PB nivå 10 mkr och -0.2% boränta (ja eller trefaldig då den totala skuldsättningen sjunkit förstås). Slutmålen listas under delstrategi #15.

  Delstrategi #13 - Avklarad

  2023-08-01 -> 2023-09-09

  •     egentligen ingen skillnad mot delstrategi #12, fokus är:
   • INGEN nyinvestering
    • tja... men en strategi för att hantera detta tråkiga dilemma utan att behöva uppsöka sjukhusvård har uppfunnits och har används med fullständig succé, kanske kommer mer i ett blogginlägg - vem vet?
   • sanera (spara)
   • två mål har definierats under inledningen av denna delstrategi #13, målsökande är för Kalkyl alltid det bästa. När vittring fåtts upp släpps sällan spåret och alltså gäller nu mot fokus#1 och fokus#2 som går hand i hand. 
    • fokus #1 är att ta ISK till Avanzas lägsta ränta, KF ligger redan där!!!
    • fokus #2 som är i fullt samklang med #1 är att kämpa på mot Avanzas räntebonus som inträffar vid samlat kapital om 10 mkr (-0.2% i ränterabatt, den nästa ligger nu totalt utanför rimligheten då den är på 20 mkr och -0.4%)

  • => det blev nyinvestering trots allt...!!! Det har räknats och prognosticerats en del och nu gäller det att leverera, hårda mål att nå i delstrategi 14.

  Delstrategi #12 - Avklarad

  2023-04-01 -> 2023-07-31

  •     sanera (spara)
  •     => sparandet gick bra men det blev en hel del investering för sparandet... Ökad diversifiering och mer utdelning! Dock avslutades sparandet starkt och nyinvesterandet gick mot noll, enligt plan till 100% alltså!

  Delstrategi #11 - Avklarad

  2023-01-01 -> 2023-03-31

  •     sanera (spara)
  •     => sparandet gick bra men det blev en hel del investering för sparandet... Ökad diversifiering och mer utdelning!

  Delstrategi #10 - Avklarad

  2022-09-02 -> 2022-12-31

  •     sanera (spara)

  Delstrategi #9 - Avklarad

  2022-05-07 -> 2022-09-01

  Då delstrategi #8 inte hölls särskilt bra, berodde på Översyn #2 och därmed var det ok och enligt plan så blir delstrategi #9 vad #8 egentligen skulle varit:

  • Sanera (spara)
  • Inga nyköp

  Delstrategi #8 - Avklarad

  2021-11-01 -> 2022-04-01 men förlängd till 2022-05-06

  • Sanera
  • Inga nyköp
  • Nyköp gjordes 

  Delstrategi #7 - Avklarad

  2021-09-09 -> 2021-10-31

  • Öka något i ett fåtal bolag med potential

  Delstrategi #6 - Avklarad

  2021-01-01 -> 2021-06-01 men förlängd till 2021-09-08

  • Sänka belåningen
  • Minimera antalet inköp 
  • Hålla mig uppdaterad trots inga eller få köp
  • Luta mig tillbaka och håva in utdelningarna

  Delstrategi #5 - Avklarad

  2020-01-01 -> 2020-06-30 men förlängd till 2020-12-31

  (Då det ska mycket till för nya inköp innan året är slut skriver jag sammanfattning något i förväg.)
  • Fortsätta att diversifiera portföljen
   • Gjort - en rejäl diversifiering har genomförts

  • Fortsätta att öka framförallt i utländska bolag
   • Delvis - det har köpts in en hel del utländska bolag men då bra köplägen även infunnit sig i svenska bolag har stora inköp gjorts även i svenska bolag. Fördelningen ser nu ut så här på valutabasis:
    • 2020-01-01:    • 2020-12-31:     Det är lite åt fel håll i ärlighetens namn eftersom Covid19 har visat med all oönskad tydlighet hur både politiker och hur vissa svenska bolag ser på både sina aktieägare och på sina respektive  utdelningsstrategier...

  • Fokusera och öka VARJE månad utdelningen
   • Gjort. Det är alltid både nyttigt och intressant att studera hur saker utvecklar sig och därför redovisas utvecklingen:

    Den månad med lägst utdelning enligt prognosen: 

    • 2020-01-01) 2,8 == 1,217 kr (feb+aug alltså)
    • 2020-12-31) 2,8 == 3,674 kr (feb+aug)

   • Under året som gått har de sämsta månaderna ökat utdelningarna med hela 2,457 kr vilket i procent blir +202%

  • Köpa in bolag som delar ut i Euro
   • Gjort, det har blivit några bolag. Tyvärr har de flesta euro-utdelande bolag inte anammat kvartalsutdelning vilket är synd...

  Delstrategi #4 - Avklarad

  2019-09-16 -> 2019-12-31

  • Blicka utanför OMX30
   • Gjort
  • Öka utdelning i USD/CAN
   • Gjort
  • Öka utdelning i Euro
   • Nej, inga bolag som delar ut i euro ännu
  • Fler kvartalsutdelare
   • Betydligt fler
  • Försöka jämna ut utdelningarna över året, dvs höja framförallt i andra månader än 3,4,5 (mars, april och maj)
   • Ja
  • Öka en del i fonderna jag har, belopp inte bestämt, blir lite efter känsla
   • Ja, +3000 kr i fonder
  • Försöka att "säkra" utdelningsprognosen till att nå 100 tkr i utdelningar 2020 (skriver prognos eftersom troligtvis några banker kommer att sabba målet men jobbar mot prognosen alltså, får ju jobba efter de fakta som finns tillgängliga nu!)
   • Ja, uppnått, prognos för 2020 per 2019-12-31 var på: 105,459 kr
  • Passa mig noga för ogenomtänkta köp där hög DA kanske lockar. Sampo var jag väldigt sugen på att ta in men har nu valt att avvakta.
   • Tycker jag uppfyllt detta mål väldigt bra.

  Delstrategi #3 - Avslutad i förtid 

  2019-06-01 -> (2019-09-16) 2019-09-30

  • Öka Castellum
  • Öka Telia
  • Öka Electrolux 
  • Öka SEB? om tillfälle ges
  • Öka SHB? om tillfälle ges
  • Öka fonderna
  • Minska belåningen något mera, i alla fall hålla undan för 1.75% ränta (nu under)
  • Försöka behålla buffertkontot på runt 40 tkr (nu 35 tkr)

  Summering delstrategi #3 - Hur gick det fram t.o.m. 2019-09-16?

  Jodå, det gick alldeles utmärkt, höll mig hyfsat till strategin, preffarna var de som stack ut men och andra sidan har jag hela tiden velat nå upp till ca 200 st och där ligger jag nästan i mål.
  • SHB: +200 st
  • SEB: +200 st
  • 3xPref (k2a, klöv, akel): +50, +100, +100 st
  • Dustin: +90 st

  • Fond Core Ny Teknik: +1000 kr
  • Fond Avanza Global: +1000 kr
  • Fond Avanza Emergin Markets: +1000 kr
  • Fond AMF Aktiefond Småbolag: +1000 kr
  • Fond Länsförsäkringar Global Index: +1000 kr
  • Fond Länsförsäkringar USA index: +1000 kr
  Varken Castellum, Telia eller Electrolux inbjöd till nyinvesteringar. Det jag mest grämer mig över är Electrolux där tanken varit att öka innehavet till 600 st men jag hann inte innan de drog iväg. En annan aktie jag tyvärr inte hann öka i var Holmen som har stigit väldigt kraftigt, får vara glad att ag i alla fall fick köpt in 50 st innan den drog iväg med sina +40%!...

  Delstrategi #2 - Avslutad i förtid och förändrad

  2019-03-01 -> (2019-09-01) 2019-05-29

  • KREDIT: minska (from 2019-05-01)
  • ny: Holmen
  • ny: Kungsleden
  • ny: Nobina
  • öka Castellum med x st / per månad
  • öka Industrivärden
  • öka Telia
  Om pengarna bara räckte så:
  • Axfood
  • Ica
  • Latour
  • Lundbergaföretagen

  Summering delstrategi #2 - Hur gick det fram t.o.m. 2019-05-29?

  • Holmen: +50 st 
  • Nobina: +800 st 
  • Kindred: +600 st
  • Castellum: +30 st 
  • Cloetta: +600 st
  • Dustin Group: +10 st
  • SKF: +50 st
  • Industrivärden: +100 st
  • Swedbank A: +200 st
  • XACT högutdelande: +20 st
  • ABB: +25 st
  • Stora Enso R: +20 st

  • Fond Core Ny Teknik: +1000 kr
  • Fond Avanza Global: +1000 kr
  • Fond Avanza Emergin Markets: +1000 kr
  • Fond AMF Aktiefond Småbolag: +1000 kr

  Vad gäller krediten så ökades den för att sen minskas efter ökningen så totalt sett ökade den alltså. Jag tycker dock att strategi #2 ändå exekverades ganska bra även om det blev en del nya inköp som inte fanns med från början, detta ska ses som något positivt. Att Kungsleden inte togs in beror på att den ökat en hel del i värde. Vi får se om den åker in i strategi #3 som får utarbetas nu. Jag väljer att avsluta strategi #2 i förtid, 2019-05-29, då den avvikit en del men framförallt för att jag gärna har en strategi #3 som exekveras fram tom nästa utdelningsperiod inleds vilket ju blir i slutet på september.

  Delstrategi #1  - Avklarad

  2018-09-01 -> 2019-03-01

  • Öka SEB A till 1000 st
  • Öka SHB A till 1000 st

  Tillägg #1 under exekveringen

  • Öka 3xpref till att ge 300 kr/mån i utdelning (60 st / pref aktie)
  • Öka Castellum till 440 st

  Tillägg #2 under exekveringen

  • Öka 3xpref till att ge 500 kr/mån i utdelning (100 st / pref aktie)

  Tillägg #3 under exekveringen

  • Öka Telia till 400 st (från 30 st) 

  Tillägg #4 under exekveringen

  • Öka Telia till 800st (från 400 st)

  Tillägg #5 under exekveringen

  • Swedbanks fall på runt 20% gav läget jag väntat på och efter lite överläggningar ökades innehavet med 400 st.

  Summering deltrategi #1 - Hur gick det (totalt antal ägda)?

  • SEB A = 1000 st
  • SHB A = 1000 st
  • Swedbank = 1000 st
  • Nordea = 450 st
  • 3xpref = 100st per prefaktie och utdelar 500 kr/mån (varje månad)
  • Telia = 800 st
  • Ej uppfyllt: Castellum 420 st  

  No comments:

  Post a Comment