Delstrategierna


Delstrategi #11 - *** EXEKVERAS ***

2023-01-01 -> 2023-03-31

 •     sanera (spara)

Delstrategi #10 - Avklarad

2022-09-02 -> 2022-12-31

 •     sanera (spara)

Delstrategi #9 - Avklarad

2022-05-07 -> 2022-09-01

Då delstrategi #8 inte hölls särskilt bra, berodde på Översyn #2 och därmed var det ok och enligt plan så blir delstrategi #9 vad #8 egentligen skulle varit:

 • Sanera (spara)
 • Inga nyköp

Delstrategi #8 - Avklarad

2021-11-01 -> 2022-04-01 men förlängd till 2022-05-06

 • Sanera
 • Inga nyköp
 • Nyköp gjordes 

Delstrategi #7 - Avklarad

2021-09-09 -> 2021-10-31

 • Öka något i ett fåtal bolag med potential

Delstrategi #6 - Avklarad

2021-01-01 -> 2021-06-01 men förlängd till 2021-09-08

 • Sänka belåningen
 • Minimera antalet inköp 
 • Hålla mig uppdaterad trots inga eller få köp
 • Luta mig tillbaka och håva in utdelningarna

Delstrategi #5 - Avklarad

2020-01-01 -> 2020-06-30 men förlängd till 2020-12-31

(Då det ska mycket till för nya inköp innan året är slut skriver jag sammanfattning något i förväg.)
 • Fortsätta att diversifiera portföljen
  • Gjort - en rejäl diversifiering har genomförts

 • Fortsätta att öka framförallt i utländska bolag
  • Delvis - det har köpts in en hel del utländska bolag men då bra köplägen även infunnit sig i svenska bolag har stora inköp gjorts även i svenska bolag. Fördelningen ser nu ut så här på valutabasis:
   • 2020-01-01:   • 2020-12-31:    Det är lite åt fel håll i ärlighetens namn eftersom Covid19 har visat med all oönskad tydlighet hur både politiker och hur vissa svenska bolag ser på både sina aktieägare och på sina respektive  utdelningsstrategier...

 • Fokusera och öka VARJE månad utdelningen
  • Gjort. Det är alltid både nyttigt och intressant att studera hur saker utvecklar sig och därför redovisas utvecklingen:

   Den månad med lägst utdelning enligt prognosen: 

   • 2020-01-01) 2,8 == 1,217 kr (feb+aug alltså)
   • 2020-12-31) 2,8 == 3,674 kr (feb+aug)

  • Under året som gått har de sämsta månaderna ökat utdelningarna med hela 2,457 kr vilket i procent blir +202%

 • Köpa in bolag som delar ut i Euro
  • Gjort, det har blivit några bolag. Tyvärr har de flesta euro-utdelande bolag inte anammat kvartalsutdelning vilket är synd...

Delstrategi #4 - Avklarad

2019-09-16 -> 2019-12-31

 • Blicka utanför OMX30
  • Gjort
 • Öka utdelning i USD/CAN
  • Gjort
 • Öka utdelning i Euro
  • Nej, inga bolag som delar ut i euro ännu
 • Fler kvartalsutdelare
  • Betydligt fler
 • Försöka jämna ut utdelningarna över året, dvs höja framförallt i andra månader än 3,4,5 (mars, april och maj)
  • Ja
 • Öka en del i fonderna jag har, belopp inte bestämt, blir lite efter känsla
  • Ja, +3000 kr i fonder
 • Försöka att "säkra" utdelningsprognosen till att nå 100 tkr i utdelningar 2020 (skriver prognos eftersom troligtvis några banker kommer att sabba målet men jobbar mot prognosen alltså, får ju jobba efter de fakta som finns tillgängliga nu!)
  • Ja, uppnått, prognos för 2020 per 2019-12-31 var på: 105,459 kr
 • Passa mig noga för ogenomtänkta köp där hög DA kanske lockar. Sampo var jag väldigt sugen på att ta in men har nu valt att avvakta.
  • Tycker jag uppfyllt detta mål väldigt bra.

Delstrategi #3 - Avslutad i förtid 

2019-06-01 -> (2019-09-16) 2019-09-30

 • Öka Castellum
 • Öka Telia
 • Öka Electrolux 
 • Öka SEB? om tillfälle ges
 • Öka SHB? om tillfälle ges
 • Öka fonderna
 • Minska belåningen något mera, i alla fall hålla undan för 1.75% ränta (nu under)
 • Försöka behålla buffertkontot på runt 40 tkr (nu 35 tkr)

Summering delstrategi #3 - Hur gick det fram t.o.m. 2019-09-16?

Jodå, det gick alldeles utmärkt, höll mig hyfsat till strategin, preffarna var de som stack ut men och andra sidan har jag hela tiden velat nå upp till ca 200 st och där ligger jag nästan i mål.
 • SHB: +200 st
 • SEB: +200 st
 • 3xPref (k2a, klöv, akel): +50, +100, +100 st
 • Dustin: +90 st

 • Fond Core Ny Teknik: +1000 kr
 • Fond Avanza Global: +1000 kr
 • Fond Avanza Emergin Markets: +1000 kr
 • Fond AMF Aktiefond Småbolag: +1000 kr
 • Fond Länsförsäkringar Global Index: +1000 kr
 • Fond Länsförsäkringar USA index: +1000 kr
Varken Castellum, Telia eller Electrolux inbjöd till nyinvesteringar. Det jag mest grämer mig över är Electrolux där tanken varit att öka innehavet till 600 st men jag hann inte innan de drog iväg. En annan aktie jag tyvärr inte hann öka i var Holmen som har stigit väldigt kraftigt, får vara glad att ag i alla fall fick köpt in 50 st innan den drog iväg med sina +40%!...

Delstrategi #2 - Avslutad i förtid och förändrad

2019-03-01 -> (2019-09-01) 2019-05-29

 • KREDIT: minska (from 2019-05-01)
 • ny: Holmen
 • ny: Kungsleden
 • ny: Nobina
 • öka Castellum med x st / per månad
 • öka Industrivärden
 • öka Telia
Om pengarna bara räckte så:
 • Axfood
 • Ica
 • Latour
 • Lundbergaföretagen

Summering delstrategi #2 - Hur gick det fram t.o.m. 2019-05-29?

 • Holmen: +50 st 
 • Nobina: +800 st 
 • Kindred: +600 st
 • Castellum: +30 st 
 • Cloetta: +600 st
 • Dustin Group: +10 st
 • SKF: +50 st
 • Industrivärden: +100 st
 • Swedbank A: +200 st
 • XACT högutdelande: +20 st
 • ABB: +25 st
 • Stora Enso R: +20 st

 • Fond Core Ny Teknik: +1000 kr
 • Fond Avanza Global: +1000 kr
 • Fond Avanza Emergin Markets: +1000 kr
 • Fond AMF Aktiefond Småbolag: +1000 kr

Vad gäller krediten så ökades den för att sen minskas efter ökningen så totalt sett ökade den alltså. Jag tycker dock att strategi #2 ändå exekverades ganska bra även om det blev en del nya inköp som inte fanns med från början, detta ska ses som något positivt. Att Kungsleden inte togs in beror på att den ökat en hel del i värde. Vi får se om den åker in i strategi #3 som får utarbetas nu. Jag väljer att avsluta strategi #2 i förtid, 2019-05-29, då den avvikit en del men framförallt för att jag gärna har en strategi #3 som exekveras fram tom nästa utdelningsperiod inleds vilket ju blir i slutet på september.

Delstrategi #1  - Avklarad

2018-09-01 -> 2019-03-01

 • Öka SEB A till 1000 st
 • Öka SHB A till 1000 st

Tillägg #1 under exekveringen

 • Öka 3xpref till att ge 300 kr/mån i utdelning (60 st / pref aktie)
 • Öka Castellum till 440 st

Tillägg #2 under exekveringen

 • Öka 3xpref till att ge 500 kr/mån i utdelning (100 st / pref aktie)

Tillägg #3 under exekveringen

 • Öka Telia till 400 st (från 30 st) 

Tillägg #4 under exekveringen

 • Öka Telia till 800st (från 400 st)

Tillägg #5 under exekveringen

 • Swedbanks fall på runt 20% gav läget jag väntat på och efter lite överläggningar ökades innehavet med 400 st.

Summering deltrategi #1 - Hur gick det (totalt antal ägda)?

 • SEB A = 1000 st
 • SHB A = 1000 st
 • Swedbank = 1000 st
 • Nordea = 450 st
 • 3xpref = 100st per prefaktie och utdelar 500 kr/mån (varje månad)
 • Telia = 800 st
 • Ej uppfyllt: Castellum 420 st  

No comments:

Post a Comment