Thursday, August 31, 2023

Mot FIRE och 5 års jubileum - del 2

 Den första delen av 5-års jubileumsinlägget, läs här, var av mer filosofisk karaktär och därmed får denna del 2 bli mer numerisk!

Fem år in på resan, ja komihåg att denna inläggsserie stoppar alltså vid 5 år in på FIRE resan vilket blir kring januari 2023.

FIRE resan påbörjades äntligen, den praktiska delen alltså, i januari 2018. Teoretiska studier startades ungefär ett knappt år tidigare och de flummiga ursprungsfunderingarna med tesen om att något måste göras ytterligare nåt år tidigare.

 • FIRE resans fem år: 2018-01 till 2023-01

Det fanns runt 700 tkr som startkapital och de första stapplande försöken inleddes med några fondköp. Det var stort, det var läskigt men det kändes bra på något vis. Minnena ifrån dot.com kraschen runt 2002 samt en ytterligare massiv nedgång kring 2008 försökte skjutas undan vilket också lyckades tillslut. På nåt ställe på bloggen listas eller nämns ibland pre-FIRE och den korta tiden avser några år där små utdelningar skramlade in ifrån några bolag som ägdes, bl.a Ericsson. 

Så vad har den femåriga FIRE resan hittills lyckats att åstadkomma?

 • nettoportföljvärdet ökade från cirka 300,000 kr till cirka 8,000,000 kr
  • alltid svårt med exakt vad som avses så förtydligar att ovan summor är exklusive belåning
  • +2,567%

 • nettoårsutdelningarna ökade från 3,500 kr till 2023 års prognos på 365,000 kr
  • +10,329%

 • ackumulerade nettoutdelningarna hann bli 847,000 kr

 • antalet årliga utdelningar ökade från 4 st till 2023 års antal som blir cirka 294 st
  • +7,250%

 •  antalet innehav ökade från 4 st till cirka 115 st
  • +2,775%

 • bostaden har fått ökad belåning och uppvisar nu en belåningsgrad på runt 40%
  • en omfördelning av pengar har skett vilket önskades

 • hävstång på portföljen används försiktigt med cirka 10%

 • "The Switch exkl" uppnåddes nån gång i december 2021 då portföljen utgjorde cirka 53%.
  • "The switch exkl" betyder den totala förmögenheten exklusive Allmän Tilläggs Pension (ATP) samt Tjänste Pension (TP). IPS finns också vilken räknas in.
En av de allra finaste siffrorna, som resan hittills producerat, för Kalkyl att studera är nettoförmögenheten där bostadens nettovärde (antaget marknadsvärde som Avanza uppger minus lån) plus nettoportföljvärdet och IPS värdet (IPS känns mer som egna pengar än både ATP och TP). Nettoförmögenheten har under den femåriga resans gång ökats med 104% (några få dagar in i februari var den totala ökningen 108%)! Detta innebär alltså en dryg fördubbling av nettoförmögenheten. Det är en siffra som är svår men glädjande att ta in för Kalkyl och den motsvarar ungefär 15% årlig ökning:
 • Compound Annual Growth Rate (CAGR) = 15%
Bostaden svarar alltså för en del av detta, IPS för en del och resten är den Kalkylska Pengamaskinen.

Om det leks lite med siffrorna så:
 • 8000/300 = 26.7 vilket innebär att CAGR = 93%
 Tyvärr är ovan mest en lek med siffror då det förstås är massiva insättningar och inte bara organisk värdeökning men ändå! Ovan bekräftar dock att en bostad knappast bör ha 0 kr i lån vilket var den ursprungliga tesen som förde Kalkyl in på FIRE resan. Ingen Kalkyl veterligen har heller någonsin blivit rik genom att inte ta någon risk alls.

Ett annat sätt att beskriva de stora penseldragen är att istället för att ha en bostad med väldigt låg belåning samt kapital till 0% ränta (som rådde ett tag innan FIRE resan startades) var målet att sätta kapital i arbete och det har genomförts. En annan sak är att sparandet har fått ett mer uttalat både syfte och motivation. Den totala nettoförmögenheten förvaltades väl och ökade med 104% på fem år!

Den långa, mycket jobbiga och ibland hemska FIRE resan har varit just jobbig och krävande. Den har också varit väldigt rolig och givande men ja den har varit jobbig. Turligt nog är intresset för ekonomi och beräkningar stort och det har varit till väldigt stor hjälp under resans gång. Utan bokföring av utdelningar och ständigt filande på Mästerexcelarken hade resan avstannat för längesedan, det är den fulla och fasta övertygelsen.

Att studera bolagen, aktieantalet som ägs, utdelningarna, pengarna, staplar hit och dit och tvinga sig att läsa och hänga med i informationsöverflödet som oftast är hyfsat enkelriktat och dåligt idag trots att alla möjligheter egentligen finns för att så inte borde vara fallet har fungerat och fungerar bra. Att gång på gång inse att makten gör allt de kan för att sabba resan skapar ingen glädje men kämpandet fortgår. Att dag efter dag läsa de allt mer frekventa och fruktansvärda nyheterna om alla illdåd i landet, bedrägerier, utpressning, våldtäkter, hot, terrordåd, sprängningar, dödskjutningar och att dessutom på nära håll ta del av hur landet man vill och försöker att gilla och stödja faller sönder talar knappast för att orken ökar eller för att motivationen skulle ökas. Att nu efter anpassning till en mer normal situation vad gäller lån tvingas ställa om efter superundrets framfarter gör en förbannad. Att se hur elräkningarna gått upp med +100% i snitt på ungefär samma tid som superundret höjt styrräntan ifrån 0% till 3.75% gör en uppgiven... Att sedan dessutom tvingas läsa om hur illa infrastrukturen är i landet där VA avgifter och elnätsavgifter samt sophanteringsavgifter rusat och fortsätter att rusa häller än mer vatten på den redan vattenskadade kvarnen... Att läkare och tandläkare allt oftare inte ens kan grundläggande förståelig svenska gör en ledsen, oroad och uppgiven... Att en byggbransch knappt längre kan bygga vattentäta, fina eller hållbara samt trivselskapande bostäder längre är förvånande och mycket irriterande. In med betong, in med konstigt stora glasytor överallt som ingen egentligen vill ha. Var är de riktiga arkitekterna numera? De som tillsammans med byggarna förr kunde bygga hus vi fortfarande, ja många av oss i alla fall, fortfarande beundrar med både vördnad och respekt? Politiker som ljuger, största partiet i Sverige som Kalkyl döpt om till Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) som en ynka vecka innan förra valet plötsligt ändrade ståndpunkt och påstod sig vara för kärnkraft igen... Politiker som tror att el bara finns i vägguttaget...

Listan stoppar där idag.

Den Kalkylska Pengamaskinen kräver jobb, glädjer, skiner och kämpar på i ur och skur, timme efter timme, dag efter dag. Ägaren likaså och följande tabell över de årliga nettoutdelningarna får belysa detta:


Trots en förfärligt korkat affär i form av SBB som Kalkyl tyvärr gjorde samt en del andra missöden i form av inställda utdelningar i Castellum och Electrolux så bör år 2023 slå 2022 ändå! Haveriet med SBB går dock att till stor del liksom i övriga bolag att koppla till superundret utan större svårigheter och se gärna SVT 30 minuter med Ingves, mannen som tog styrräntan till -50 punkter. En bit in i programmet kryper han till föga och en del kritik av den då förda penningpolitiken undslipper honom!... Intervjuaren (minns ej namnet) får en rejäl eloge både för detta avsnitt samt avsnittet med Thedéen. Att dränka en marknad i billiga pengar är ett bra recept för att just skapa inflation vilket superundret lyckades med. Att de sedan gjorde det mesta de kunde för att hålla kronkursen nere lyckades de också med. Superundret lyckades därmed att se till att skuldsättningen i Sverige skulle slå många rekord då bostadsmarknaden fullständigt siktade mot himlen. Den vanliga människan kan tyvärr inte sätta hela livet på en obestämd pauslängd, livet springer som bekant vidare och med åren tyvärr allt fortare... På 15 månader vände sen superundret spelplanen och tyvärr är inte hela vändningen gjord än... För Kalkyl kom vändningen något tidigare än planen ville och sade, cirka 24 månader tidigare. Det var synd och tråkigt men det är bara att kämpa på precis som vanligt. En fråga som ännu inte ställt och därmed inte heller besvarats är varför i hela friden det ansågs så otroligt problematiskt med en inflation som understeg 2%. Var månne Ingves själv häftigt skuldsatt och därmed önskade att inflationen skulle beta av hans personliga skuldsättning eller vad var det egentligen som ansågs så hotfullt med en inflation under 2%?...

Sedan 5-års jubileumet har nu ytterligare sju månader exekverats och målvittringen är inom räckhåll. Egentligen kan både FI och RE status införlivas men viljan finns inte, inte än. Att uppsägning kan författas vilken sekund som helst är inget Kalkyl tänker på särskilt ofta. Kalkyl behöver jobb#1 och behöver jobba och utveckla sig. När jobb#1 är jobbigt i perioder önskas FIRE medans övriga perioder så gillas jobb#1 mycket, lyckligt lottad kanske?! Det underlättar förstås att jobba med sådant man gillar och är intresserad av. En gång för länge sedan tyckte Kalkyl att nuvarande jobb#1 var en betald utbildning och det kanske det fortfarande är!

Summering av vissa siffror i tabell för ökad läsbarhet: Mot FIRE - here Kalkyl comes!


Avanza levererar

 Återigen har Avanza levererat ett glädjande och upplyftande besked:

"Vi vill informera att över 700 st ETF:er/börhandlade fonder blir nu godkända för ränterabatt i värdepapperskrediten."

XACT Norden och XACT Sverige är bland många fler inkluderade och detta var ett riktigt glädjande besked.

Avanza har även skapat en ny ETF sida där man bl.a. kan se alla ETF:er med utdelning eller inte!

Tack Avanza!

Med dessa rader kallar jobb#2 chefen in till tjänstgöring så att inte kvällen slarvas bort!

Over and out.


Sunday, August 27, 2023

Mot FIRE och 5 års jubileum - del 1

 Så äntligen var både energi, motivation samt tid på plats för att Kalkyl skulle kunna ta itu med författandet av ett 5-års jubileumsinlägg. Vad gäller bloggandet är det inte 5-års jubileum då bloggandet startade lite senare, närmare bestämt 2019-02-24 med ett provinlägg på en enda mening, läs här, som snabbt följdes av ett mera "riktigt" inlägg samma kväll, läs här.

Det hade lästs en del kring FIRE sedan början på 2017. Att FIRE hittades var kanske men antagligen inte en slump då tankar om att förändra livet och saker och då främst kring ekonomin hade tagit fart redan kring 2015. Mycket annat kom emellan och ingenting hände då största fokuset som vanligt låg på jobb#1. En del mycket njugga banksamtal hölls under 2015/2016 och det hade varit roligt att åter höra de samtalen, skrattretande och stöddigt prat och behandlingen var i stort sett totalt nonchalant. Under 2017 var det svenska superundrets styrränta som då kallades reporänta på en historiskt korkad låg nivå a la Stefan Ingves och hans direktion på -0.50% eller -50 punkter (snälla glöm nu inte bort att läsa alla övriga Riskbanksinlägg på bl.a denna blogg och begrunda vad superundret faktiskt har ställt till med tillsammans med främst Socialdemokratiska Samlingspartiet (S)). Någon sparränta var det inte tal om och trots låg inflation på kring 2% åts det hårt och surt inarbetade kapitalet bokstavligt upp, dag för dag. Något var tvunget att göras och att binda alla pengarna i bostaden hade i stort sett redan gjorts tack var den nonchalanta behandlingen från en av storbankerna. Lite djupare ekonomiska studier tog vid och en hel del litteratur studerades. Sakta men säkert började såren ifrån dot.com kraschen runt 2000 att slutgiltigt läka. Miljonär innan 30 (ja en av de bloggare som då alltid lästes när den bloggen befann sig på blogger men som idag sällan läses, börjat trötta på bloggare som själva sällan eller aldrig kommenterar någon annans blogginlägg samt en del övriga bloggare har också tagits bort ifrån läslistan också över tiden då de aldrig kommenterar och dessutom mest skriver om för Kalkyl ointressanta saker. En del fler står på utlistan men ger ändå ibland lite viktig eller relevant information så...) hittades och lästes liksom många andra. På flera sätt stärkte de tesen och modet om att en förändring både var möjlig och borde göras, den borde dessutom göras så fort som möjligt. Det bör betonas att de bloggar som lästes inte stakade ut någon väg då den i princip redan hade stakats ut.

Avanza och Nordnet var de nätmäklare som blicken riktades mot och Avanza valdes. Ironin är att denna resa kunde inletts betydligt tidigare i livet och valet som fanns då var exakt samma och just dessa två... Tyvärr är det ett mänskligt tillkortakommande som i stort sett drabbar 100% av alla människor; klokheten kommer med åren och oftast tar det mycket längre tid än vad det borde. Kalkyl agerade daytrader under några få år i närhet kring dot.com kraschen och facit blev: katastrof

Idag har de flesta innehav marscherat den långa vägen in mot den gröna zonen och ett av bolagen som behölls uppvisar +1100% , det var dock inte särskilt kul att slänga in mer pengar under en nyemission men Kalkyl bet ihop och denna gången gick det förträffligt. På ett moraliskt och samhällsaspekts perspektiv samt ur ett nationalistiskt perspektiv (som tyvärr i Sverige och i dess företag alldeles för sällan vågar eller ens vill användas) har bolaget presterat mindre bra anser Kalkyl.

Kalkyls FIRE resa innebar att en del sparkapital flyttades in till börsen och detta faktum är nog uppenbart för alla er som följt resan. Runt 700 tkr fanns att skjuta in vilket gjordes under en startup-period. Under resans gång har en del mer omfördelningar gjorts. Tillsammans med ett mycket drivet och enormt målmedvetet sparande har portföljen som ska bekosta FIRE livet expanderats och expanderats mera. En del belåning har använts men i jämförelse med ett flertal fastighetsbolag och en del andra bolag är belåningen ytterst modest och inte ens Hufvudstaden som anses lågt belånade slår Kalkyl på denna punkt. Detta säger en del om hur näringslivet i stort agerat och agerar... Några få svenska investmentbolag samt allas deras nestor Berkshire Hathaway slår Kalkyl. Berkshire slår alla med sin numera enorma likvida kassa som överstiger 450 usmdr (usa miljarder dollar). Kalkyl kämpar på mot duon Buffet och Mungers kassa även om den självklart aldrig ens kommer att kunna utgöra mer än en atom i jämförelse som bäst. 

FIRE resan har exekverats stenhårt, det är som med allt i Kalkyls liv: All-in eller får det vara.

Kanske är det tur att Kalkyl har fått den största gåvan förutom livet självt i form av en underbar familj inklusive barn för annars hade hela resan varit mycket mycket mer extrem än den redan varit och är. Kalkyls boende som singel hade varit mil ifrån det boende som åtnjuts idag och FIRE statusen hade förstås redan varit en realitet. Egentligen som singel hade inte ens FIRE resan som nu pågår behövts att inledas. Många år av mycket hårt arbete där kompetensen och lönen självklart stigit år efter år hade räckt. Även inom jobb#1 har smällar tagits, ett flertal riktigt jävliga faktiskt och lönesänkning på 20% har inträffat en gång... Hårda tider är ingen enskild företeelse, de kommer och går för de flesta. Det tog Kalkyl cirka 10 år att reparera den 20%:iga lönesänkningen på det nya företaget. Surt, hemskt, irriterande och för jävligt men så var det... Idag går världen igenom ett inflationsstålbad som är orsakad av flera olika ingredienser som alla kan kopplas till tokiga politiker och korkade idéer på något sätt. Kalkyl har historiskt betalat räntor på dryga 7% och än är det långt dit med dagens runt 5% med styrräntan på 3.75%, men Riskbankens alias superundrets framfört varken imponerar eller inger något som helst förtroende och omdömet är att superundret varken vet vad de sysslar med eller har sysslat med vilket ju kronkursen också berättar... Det är inte bara i Sverige undringarna rullar utan tyvärr i hög grad även i omvärlden.

Dagens cocktail är dock betydligt giftigare än gårdagens och det ser väldigt illa ut framöver tyvärr.  

Då inlägget i sak är ett 5-års jubileum skrivs det som att vi fr.o.m nu befinner oss kring januari 2023. Då hade alltså fem år exekverats på resan mot FIRE. Mot FIRE där väldigt många saker var okända:

 • längden
 • omfattningen
 • uthålligheten
 • rimligheten
 • förändringar
 • sundheten
 • viljan
 • önskan
 • målet

  Många punkter och eventuellt är ovan lista (betänk att 99% av Kalkyls inlägg skrivs rakt upp och ner och publiceras samma kväll som de skrivs, ja oftast skrivs det på kvällen, och endast småkorrigeringar i form av stavfel och annat grammatiskt görs i efterhand) varken komplett eller så är den övertalig.

  Längden - hur lång är en FIRE resa?

  En fråga som är högst individuell och dessutom högst beroende av många faktorer som inte utövaren kan påverka. Vad som kan påverkas är dock hur hårt utövaren orkar jobba på jobb#1 och därmed vilka lönemöjligheter som fås eller tas...  Den påverkas dessutom av flera av de andra punkterna.

  Omfattningen - hur mycket av livet får påverkas 

  En omöjlig fråga att besvara där och då på dag ett in på resan, omfattningen är dynamisk och den kommer att genomgå ett flertal förändringar, små, stora, fundamentala och kanske tyvärr katastrofala. För Kalkyl är omfattningen 100% och hela livet samt familjens leverne påverkas men Kalkyl anser inte detta extremt, så är det alltid med frågor kring försörjning medans det antagligen anses extremt och omöjligt för många.

  Uthålligheten - orka?

  Den tredje frågan och knappast enklare än de föregående... Det vet ingen om man orkar i mål. Resan kommer att vara turbulent, börsen ger och den tar. Tyvärr tar den oftast mer än den ger alla indexfonder till trots... Omvärldsfaktorer och politikerodågor finns det alltför många av och de kommer nästan alla att slå emot dig och försöka att krossa dig. I Sverige i synnerhet tyvärr... Ibland känns det totalt meningslöst med i stort sett allting mot FIRE då mycket tyvärr går emot fantasierna om FIRE, oftast relaterat till den politik eller brist på politik som förs i Sverige nuförtiden...

  Rimligheten - är FIRE ens rimligt att satsa mot?

  Upp till var och en att bestämma och helt ärligt är det ingen som kommer att kunna nå FIRE med tramsandet om att spara 1,000 kr per månad. Tyvärr men så är inte verkligheten. Att gå i FIRE vid 95 är knappast någon förtjänt av. Här lästes ett inlägg av Miljonär innan 30 om just detta och det är tyvärr så verkligheten är. För att gå i FIRE innan gravstenen huggs krävs ett jävlar anamma samt en dedikation som få har i längden. För Kalkyl kändes det rimligt att kunna komma hit men ännu trots att FIRE egentligen borde kunna (kan) inträdas har så inte skett då omvärlden skrivs om med rasande fart och dessutom sker den ena tråkigheten efter den andra inom Sverige på det ekonomiska området (och tyvärr även inom ett flertal andra områden). Bloggkollegan Snålgrisen hade ett inlägg, läs här och i synnerhet kommentaren "Snålgrisen 21 augusti 2023 kl. 02:17" där Snålgrisen uppger att 30 tkr/mån klarar driftskostnaderna för familjen. Kalkyl har beräknat fram ungefär samma siffra och att gå i FIRE och doppa tepåsen, samma alltså, i 3-4 koppar te och äta knäckebröd varje dag som Knäckebrödsmiljonärerna enligt bloggkollegan Krösus Sork, läs här, gör är definitivt inget för Kalkyl...

  Förändringar - allt kan ske och sker

  Världen förändras, just nu i en rasande takt och siande om vart målet är går nog alla fel. Just nu har en av motorerna i världsekonomin gått in i knackning och det är alltså Kina som avses. Miljön börjar så äntligen visa lilla stora fantastiska människorasen vem som egentligen bestämmer. Vart slutar allt? När stabiliseras allt? Krig, svält, översvämningar, stormar, orkaner, jordbävningar, vulkanutbrott bl.a bl.a. Det är mycket nu och mest hela världen tycks koka eller i alla fall nått sjudning... En mycket stor förändring sedan Kalkyls FIRE resa inleddes där 2018... Riksbanker som jobbar med förlegade "verktyg" och som själva varit med och skapat många av de enorma problemen vi idag lider av. Regeringar som själva skapat energibrist, Sverige, Tyskland m.fl... Fantasier efter fantasier avlöser varandra om hur vi ska göra det eller lösa det. Ingenjörsvetenskap i vilket skrå Kalkyl tillhör skakar uppgivet på huvudet alltmer ofta över vad som hörs på nyheter, läses i tidningar o.s.v. Tiden är tyvärr ur led och någon kortsiktigt bättring är svår att skönja. Branscher som spås fantastiska möjligheter står några månader senare i skamvrån och slängs sedan ner i frysdisken. Indexfondernas enorma kapitalinflöde köper i blindo de mest hypade bolagen och att bolag därmed köps in på toppkurser reflekteras det inte alls över. Index är bäst, ja för de som inget vet och kanske även för de som tror sig vet som skrivande men oavsett är fenomenet rätt skrämmande och ju mer pengar som slussas in desto mer aktier köps i bolagen oavsett vad kursen står i. Skit i P/e, tiden läker alla sår. Embracer och Wingefors, -72% på 3 år. Enkelt slaget av Socialdemokraternas BluffBolag (SBB) där även Kalkyl gick helt åt helvete fel, tillslut då bolaget undveks väldigt länge men inte länge nog... 100 år av utdelningar, nej inte alls... Ett för ovanlighetens skull icke publicerat inlägg handlade om alla dessa fina bolag, fantastiska bolag o.s.v där den enda gemensamma faktorn var att skrivande själv ägde bolaget och därmed hyste förhoppning om att bolaget skulle nå till himlen. Analyserna bakom var obefintliga och mantran var de gamla amatörmässiga 'veta vad de sysslar med' och 'förstå idén'. Jaha, det hjälper ju... Azelio hade ju en väldigt bra idé och patenträttigheterna kring Stirlingmotorn fick de ju låna av SAAB (aldrig ägt Azelio bör betonas). Analytiker säger nu att 'köp SAAB'... Nej, Kalkyl borde kanske köpt SAAB på 220 krs. Alfalaval på 180 krs... Att köpa nu känns dyrt och uppblåst och att SAAB skulle vara cirka 125% bättre nu som bolag än för 2 år sedan känns inte rimligt. Listan över bolagsfunderingar är både lång och kan göras längre. Men index köper för glatta livet!!! De måste... Det är bra!!!

  Sundheten - är strävan mot FIRE sund?

  Det är den kanske och kanske är den det inte. Allt beror på vad du får offra. För Kalkyl offras nästan inget och livet levs väldigt bra och avnjutes i största del. Jobb#1 är ett slags fundament och även om en del moln finns på den himlen trivs Kalkyl med både jobb och kollegor i största allmänhet. Det går rätt bra nu faktiskt och det har det gjort sedan jobbkarriären påbörjades där någon gång innan Coca-Cola uppfanns (tidsironi). Kalkyl måste jobba, Kalkyl är:
  • uppfödd för att jobba
  • behöver jobba
  • gillar att jobba
  • gillar att utveckla sig (lära nytt)
  • behöver ställas inför problem
  • behöver sammanhanget (men tror att nytt lätt kan skapas i och för sig)
  Ja Kalkyl anser att strävan mot FIRE låg helt rätt i tiden för Kalkyl och:
  • njuter av resan
  • triggas av resan
  • gläds åt resan
  • mår bra av resan
  • mår bra av kämpandet

  Viljan - finns viljan för FIRE?

  JAAAAAAA. Följande instanser kan dra åt ...:
  • regeringen
  • riksdagen
  • riskbanken eller superundret
  • myndigheter över lag
  Kalkyl har tagit upp kampen mot ovanstående. Så jävla trött på allt skit i Sverige och i det sargade och trasiga Sverige där det svenska och ursprungliga snart får be om ursäkt för att ens visa sig eller låta höra sig. Fy fan... 

  Vad i helvete får vi för skatten? Ja den frågan borde fler ställa sig. Senast idag var en man att på ett sätt beundra, Jan Emanuel, som menade på att antalet (#) ledamöter i Riksdagen borde halveras o.s.v. Han har helt rätt Mr Emanuel. Han har lyckats mycket, ja jävligt super duper, bra och precis som Kalkyl har han en mycket kritisk inställning till haveriet Sverige och dess förmågor. Som gammal  Sosse beskriver han sig, precis igen som Kalkyl. Kalkyl kommer dock aldrig aldrig nånsin igen att rösta på S och avskyn mot Maggan växer mest för varje dag och för det parti hon numera företräder. S har kört Sverige i botten, förvisso inte helt utan inblandning ifrån både M och andra men ändå... S bör aldrig mer styra Sverige, i alla fall inte med Maggan och nuvarande politiska agenda. Hela partiet är ruttet och S beter sig värre än svin i opposition... Maggan i synnerhet och avsked borde delas ut snarast åt henne. I småskolan fick Kalkyl lära sig att det är fult att ljuga, ja redan några år tidigare i hemmets vrå hade denna kunskap erhållits, medans det största partiet i Sverige ljuger mest hela tiden om i stort sett precis allt. Fy fan igen. Sänka skatter S, detta var nog ett nytt lågvattenmärke. Hört talas om indexreglering Maggan?!... Hallå Maggan, hallå S?!...

  Önskan - är FIRE ens önskvärt?

  Det korta svaret är förstås: JA

  Men det är sällan så okomplicerat med saker och inte heller kring FIRE statusen. Att gå i tidig FIRE har för en del pionjärer visat sig icke hållbart och återgång till både jobb och ekorrhjul har drabbat en del. Kalkyl tänker inte tillhöra den skaran. När Kalkyl tar steget ut i det okända FIRE blir det med en stor säkerhet, förvisso finns och kommer aldrig någon 100%:ig garanti att finnas då den stora och ytterst obehagliga jokern heter politikerodågorna i Sverige. Åt dessa odågor kan inget göras och allt kan och kommer att hända när en allt mindre del av befolkningen skall försörja en allt större del. Det är riktigt tråkigt att skriva dessa rader men tyvärr finns inget på kartan just nu som pekar åt ett annat och bättre håll för individen som jobbar, kämpar och vill framåt. Humbug är det enkla ordet för alla de politiska odågornas diverse omskrivningar; välutbildade invandrare, kompetenslyft o.s.v. Jodå i en del fall men så har vi alla de andra fallen som närmast får en att vilja springa åt andra hållet... I Polen skrattar de åt svenskarnas läkarkandidater som skickas till Polen för dyra pengar för att utbildas till läkare... Dessa ska vi skattebetalare gilla, sponsra och kämpa för. I ett senare skede ska vi dessutom "få vård" av dem på urkass hackande svenska och förståelsen mellan patient och läkare går mot noll. Inte ens inom vården krävs klingande svenska trots att en grundbult rimligtvis måste vara att patient och läkare förstår varandra till 100%... Älska mångkultur och tryck ner den inrikiska, ja alltså den svenska och sätt helst rasiststämpel på den om den vågar sig fram. Det blir ett tredje fy fan här. Låt för all del Maggan och det bejublade S vinna nästa val men för Sverige vore det en katastrof...


  Målet - när är FIRE?

  Totalt ekonomiskt oberoende. Detta innebär i ett första skede inte att en Porsche 911 kan köpas vilken månad som helst men dock vilket år som helst och ändå ska medel finnas kvar och inköpet ska kunna göras utan att det måste börja snålas. Ja en M3:a funkar det med. Någon fjantig och miljöfientlig elbil kommer aldrig att inhandlas... Kanske är allt en utopi, ibland med nuvarande ekonomiska utveckling a la superundret och med ett räntevapen som är helt felaktigt mot importerad energirelaterad inflation känns det knäppt att ens hysa idéer om FIRE... Med dårar vid spakarna som ersätts av nya dårar kan det inte gå nåt vidare... I alla fall inte framåt... Observera att det inte endast är superundret som får dårstatus utan det är politikerodågorna i Sverige som helhet som avses. De sätter tyvärr agendan för oss alla och vi har bara att betala... Ingen frågar oss dock om vi vi vill betala för de eller det eller den... Men hittills betalar vi och landet vi bor i har ett totalt skattetryck som kan göra vem som helst handfallen och uppgiven, vi snackar >85%.... Lysande Sickan?!.... Verkligen...

  FIRE är för Kalkyl när alla levnadskostnader inom överskådlig framtid kan betalas av den passiva inkomsten med ursprung i den Kalkylska Pengamaskinen och jobb#2. Att bara betala den månadsvisa utgiftsklumpen räcker inte för att Kalkyl skall gå in i FIRE. Här krävs hängslen, livrem och buffert. Varför? Väl i FIRE kommer Kalkyl knappast att sitta i en gungstol eller ligga på gräsmattan och sola, antagligen och förhoppningsvis kommer en hel del inkomst att ticka in utanför Pengamaskinens sfär. Eller inte... Men oavsett vad som sker måste en 5-10 tkr i överskott per månad nog föreligga annars känns det som att 'en kan lika väl jobba vidare'. Troligtvis mer mot 10 tkr/mån då 5 känns väl klent. Då inlägget som vanligt blev långt och sprang iväg så får det bli en del 2 (inte planerat ifrån början) med mera siffror. 

  Utdelningskontroll

    Bråda dagar som så oftast när allt det där vanliga efter semestern drar igång. Det är dock viktigt att se till att hålla fokuset rätt och fokusera på FIRE och jobb#2. Året 2023 har några gånger benämnts som ett katastrofår, ja ännu ett i den egentligen korta FIRE resan som Kalkyl inledde 2018. Det har varit turbulenta år och den ena smällen efter den andra har tagits emot. I år har ett antal bolag ställt sig i skamvrån och ställt in sina utdelningar. Självklart är det ibland sunt att så sker men det är inte inläggets fokus.

  Glädjande nog ser år 2023 ut att kunna, med knapp marginal, klara av det uppsatta utdelningsmålet. Drygt fyra månader återstår och snart börjar inflödet åter att stiga efter att varit på lägre nivå under sommarmånaderna. Det var länge sedan följande notering gjordes i Mästerexcelarken baserat på prognoser:


  I dagarna bockades 1,140,000 i nettoutdelningar av. Den Kalkylska Pengamaskinen har kvar knappt 60,000 kr i nettoutdelningar att slussa in och besiktning av Inslussingsrännan samt inspektion av pengaflödet säger att det ska gå:


  Allt kan hända och drygt fem år in på FIRE resan är det snart inget som längre förvånar.

  Som avslutning kommer lite utdelningsutveckling:

  • +1140% i årsnettoutdelning år 2022 jämfört med den för 2018!!! 
  • +1471% i antalet årliga utdelningar år 2022 jämfört med antalet 2018

  Den Kalkylska FIRE resan har nu exekverats i drygt 5.5 år. Något 5 års jubileums inlägg har ännu inte orkat skrivas även om intresset för att så göra för egen del är ganska stort. Varken tid eller energi har hittills funnits, i alla fall inte samtidigt... 

  Sunday, August 20, 2023

  The switch samt återgång

   Imorgon väntar återgång till jobb#1. Det är som vanligt blandade känslor... Kul, skönt, jobbigt, hemskt... Tankar om att detta året var näst sista semestern tar alltmer form och kanske blir det så. Det pågår massor med funderingar och sonderingar kring denna fråga, tyvärr alldeles för få ändå då det borde vara prio#1 att syssla med då statusen är som den nu är och där alla möjligheter är på plats för att inträda i FIRE redan igår.

  Söndagen känns med ens som en söndag brukar göra... Tillståndet fick helt enkelt avhjälpas med lite hederligt och givande excelarbete i jobb#2! Utdelningsseglarens "The Switch" statistik fick uppdateras, inga värst stora förändringar kan noteras vilket beror på det allmänna börsläget förstås. Bostaden svarar för cirka 2% mindre av totalförmögenheten samtidigt som Pengamaskinen samt IPS sparandet ökat sina respektive andelar med drygt 2% sedan förra avstämningen som gjordes för 14 månader sedan. Med andra ord går saken alltså fortsatt åt rätt håll. Det bör betonas att summorna har ökat betydligt och betänkligt sedan förra avstämningen men här redovisas endast procent.

    

  Förra "The switch" inlägget, läs här, konstaterade att för den totala förmögenheten som inkluderar både ATP samt TP, alltså allmän tilläggspension samt tjänstepension, har The Switch ännu inte uppnåtts och lite har egentligen hänt sedan föra avstämningen, om däremot endast den egna förmögenheten avses har faktiskt mer hänt och siffror under The Switch exkl talar för sig självt och bostadens andel har sjunkit med 3 procentenheter samtidigt som portföljen har ökat sin andel med 2 procentenheter.

  "The Switch exkl" uppnåddes nån gång i december 2021 då portföljen utgjorde cirka 53%. Antagligen är det också den mest relevanta att mäta mot.

  Summering (siffror inom parentes avser avstämningen 2022-06)

  • The Switch:
   • bostad   22% (24)
   • portfölj 43% (43)

  • The Switch exkl (ATP+TP)
   • bostad  31%  (34)
   • portfölj 62% (60)

  Saturday, August 12, 2023

  200 st

  Den tvåhundrade utdelningen för katastrofåret 2023 slussades igår in i Inlussningsrännan tillhörande den Kalkylska Pengamaskinen!!! Det är nördigt, tramsigt men underbart kul att uppmärksamma en del jämna siffror kopplade till diverse händelser. 200 utdelningar för ett år som bara klarats av till cirka 8/12 är rätt många. Att totala nettosumman dessutom är avsevärd gör det hela än mer givande att uppmärksamma. 

  I Kalkyls närhet och i perifierin är det alltfler som ligger inom den Kalkylska åldern plus minus 10 år cirka och allt fler är de som börjar se allt mer trötta ut, prata alltmer om ekonomin, börjat ifrågasätta the f...ing rat-race de befinner sig i o.s.v. De flesta har jobbat [-10,10] (intressant, eller inte, sätt att ange, tolkar du rätt?) år mindre än Kalkyl och de flesta har ingen alls lust längre att varken återgå till jobbet efter semestern eller fortsätta att jobba. Den stora förändringen Kalkyl börjat notera är att allt fler är väldigt trötta och uppgivna på samhällsutvecklingen och i detta ligger troligtvis svaret till varför jobbet anses alltmer påtvingat: liksom varför anstränga sig?

  Könet spelar precis som vanligt ingen alls roll då vi, män och kvinnor, är så väldigt lika ändå, ja inuti det där yttre skalet. En klart hård nöt att hantera framöver för framförallt Bidrags- och semesterpartiet (S) som utan hårt arbetande lönearbetare får svårt att fortsätta att dela ut en massa bidrag... Kalkyl chillar alltmer likt Gunilla (barnens uttryck... o ni som ej har barn förstår nog inget men inga fler ledtrådar ges här, eller gorilla haha) och småler och tänker på det Kalkylska undret till Pengamaskin som jobbar på lika hårt som dess ägare, alltid, där de svenska och sega rötterna kämpar vidare oavsett vad som sker. Mot framtiden och mot FIRE!

  Så här lite på kvällskröken efter en lång, intensiv, ljudlig och underbar barnadag kan några tidsenheter ägnas åt jobb#2, ja ni vet den nutida hobbyen för skrivande. Lite i förskott, men hyfsat säkert, så lär ännu en 10 tkr stolpe kunna bockas av morgon lördag - catching!!!. Om det verkligen sker eller inte står inte skrivet någon annanstans än på Avanza men imorgon fås beskedet så där i nyvaket tillstånd runt 08:30.

  Tick, tick, tick låter Kalkyls Pengamaskin och spottar och fräser åt politikerförmågornas och i synnerhet Riskbankens håll.  

    

  Thursday, August 10, 2023

  Fy sjutton

   Inläggets bild är några dagar gammal nu då mer skrivande om det svenska superundret, Riskbanken, kom emellan.

   Kalkyl har ju länge skrivit om den tråkiga samhällsutvecklingen vi alla i ankdammen Sverige tvingas ta del av. Att en acceleration låg i korten var givet, tyvärr, men få kunde nog ana hur stor. 

  Expressen 230807:


  Dagen innan blev en äldre man, 75 år gammal, allvarlig skadad i Malmö av skottlossning. Om skotten var avsedda för denna man eller inte var i skrivande stund inte känt men gissningsvis var de nog inte det. "Lite otur" alltså hade mannen i Malmö som råkade befinna sig i sin egen lägenhet när skotten avfyrades. Kanske politikerförmågorna snart måste skriva in någon lagklausul om att vistas kring egen härd på egen risk då det äldre uttrycket kanske inte längre räcker till: 

  Egen härd är guld värd!

  Kanske ligger det på gemene man att på kvällen hissa ner skottsäkra skydd över fönsterna? Eller kanske dygnet runt kanske krävs inom kort? Glädjande i Malmöfallet så verkar polisen redan ha häktat någon för dådet! Då inlägget fick åldras några dagar framkom mer uppgifter kring stackarn som blev skjuten, en 77-årig man som träffades av flera skott i huvudet. Ett skott gjorde ett hål kring ena örat och två kulor satt fast i ansiktet... Hans fru var också hemma i lägenheten när skottlossningen utanför satte igång. Hittills tyder det mesta på att paret inte var måltavlan. Paret hade persiennerna neddragna, när det brakade loss. Västra Kattarp är stadsdelen i Malmö där det obehagliga inträffade. Det sjuka och mycket obehagliga våldet kryper allt närmre in. Det är nog omöjligt att ta in otryggheten som paret nu känner, dessutom är båda två i paret 75+... Hela dagen efter ägnade den äldre damen åt att städa bort alla blodstänk och blodpölar i parets lägenhet sedan 30+ år... Ja detta samtidigt som maken blev opererad och samtidigt med alla de fruktansvärda känslorna i tankarna. Kunde inte ens städhjälp erbjudits av samhället med ett av världens högsta skattetryck?!... Tack för den Sverige liksom. I veckan som gått har även några villor på olika ställen i landet blivit utsatta för beskjutning. Ett antal kraftiga sprängningar som förstört både husfasader, fönsterrutor samt entrédörrar har som vanligt också inträffat på flera ställen i det numera sargade landet Sverige... Det hade verkligen varit synnerligen intressant att få lov att ta del av helt ärliga och mänskliga kommentarer av förmågorna (men det klarar de väl inte av, att vara ärliga ens någon endaste gång eller att kanske visa ens ett litet uns av självkritik?) till politiker där väldigt väldigt många under åren varit med och skapat och genomfört det sjuka experimentet Sveriges befolkning tvingats ta del av och nu tvingas leva med dess konsekvenser som knappast i närtid kommer att ha visat alla baksidor... Skulle också varit intressant att få höra en spontan kommentar från någon äldre svensk skattebetalare om vad politikerna ställt till med i Sverige och som dessutom bekostats av de mycket höga och dryga skatter många av oss betalar, antagligen hade det blivit något i stil med: 

  SKÄMS PÅ ER eller FY PÅ ER

  Det finns massor mer att säga eller inte. Det är inte alltid poliser och polisen i stort agerar bra men förhoppningsvis gör de det i de allra flesta fall och situationer och därför:

  Heja de hårt arbetande Poliserna och hoppas ni orkar
  fortsätta och att ni vinner denna kamp.

  Skriver medvetet de 'hårt arbetande Poliserna' med stort P samt betonar "hårt arbetande" då det är dessa poliser vårt land behöver, de som arbetar ute på gatorna och inte den svällande massan av administrationstjänster inom polismyndigheten. De flesta av dagens otrygghetsproblem skulle lösas om den faktiska patrulleringen ökade kraftigt. Polisen ska vara mycket och frekvent synliga. Nedstängda poliskontor och polisbilar som vid enstaka tillfällen passerar löser inte mycket.   

  Wednesday, August 9, 2023

  Riskbanken: superundret biter sådär - del 2

   Ännu en dag skippas ett helt annat, redan skrivet, inlägg då superundrets, ja det där svenska förstås som Kalkyl både döpt till Riskbanken och det svenska superundret (nummer 1), politik och handlande leder till många frågor, tankar och irritationer. 

  Läs förra inlägget här.

  Detta inlägg handlar till största delen om den intressanta kommentaren som gavs till del 1 av Anonymous August 9, 2023 at 12:48 PM. En av huvudsynpunkterna i denna kommentar var att negativ realränta inte är bra och det är den helt korrekt inte. Realräntan brukar definieras som styrräntan-inflationen, just nu i Sverige kan den anses ligga inom (juni 2023) 3.75-[6.4, 9.3]% (jaja, nån gammal lärare hade inte gillat eller godkänt ovan sätt att skriva och en krävde att enhet skulle stå på båda termerna i intervallangivelsen... Det ser dock väldigt klumpigt ut och mycket osannolikt att enheterna skulle skilja sig åt för de två intervalltermerna och om de nu skulle göra det så varför inte endast då specificera enheterna på varje term som i t.ex. [5us, 1ms] även om antagligen även här snyggare att skriva [5, 1000]us) vilket uträknat blir [-2.65, -5.55]% eller mer korrekt angivet som [-5.55, -2.65]%. Just nu råder alltså en negativ realränta i Sverige till skillnad mot realräntan i USA som ligger på runt +3.0%. En negativ realränta leder till inflation och valutaförsvagning.  

  Problemet Sverige, ja alltså vad gäller inflationen och det ekonomiska läget, lider av är till allra största delen orsakat av Riskbanken och dess märkliga och experimentella politik som bedrivits de senaste cirka 10 åren. För mer information hänvisas till ett flertal andra blogginlägg på denna blogg, se här för en del inlägg. Dagens Industri samt ett flertal andra källor kan också uppsökas och studeras. En annan utmärkt källa till fördjupning är Riskbankens egen websida samt nationalekonomi i allmänhet.

  Riskbankens experiment har bl.a inkluderat noll-, minusränta, valutaspekulation samt värdepappersspekulation. Ingves får anses vara den som genomdrev negativ ränta och trots att inga erfarenheter fanns i världen (!...) och trots att allt sunt förnuft talade emot negativ ränta kom styrräntan dit med bottenkänning på hela smått surrealistiska -50 punkter... Allt under några procent i ränta innebär att det blir väldigt, kanske och antagligen för, billigt att låna pengar vilket också stora delar av både befolkning och företag gjorde. Det bör också betonas då det är väldigt lätt att framställa detta faktum som att det var något folk önskade att göra, så var dock inte fallet utan kom mer genom tvång beroende på bostadsort. Att som Kalkyl själv ha pengar på banken var inget flit som varken sponsrades eller uppmuntrades av Riskbankens (eller övriga Sverige-styret och aldrig heller har gjort det) låga eller negativa styrränta och det surt och hårt samt hederligt inarbetade kapitalet åts bokstavligt talat upp av inflationen... Därav FIRE-resans start 2018, något behövde förändras. FIRE-resan har dock utvecklats och begreppet var fullständigt okänt pre 2018. Det var fler än Kalkyl som kände sig tvungna att förändra saker. Tyvärr valde en del företag att gå all-in och resultatet har vi nu sett, det gick inte längre eller går knappt när styrräntan med rekordfart eller med maximal aggressivitet chockhöjdes över cirka 15 månader från 0% till 3.75%. Häri ligger nästa fel begånget av superundret, istället för att verka för stabilitet (som indirekt innebär långsamma och noggrant genomförda samt välförankrade förändringar) skapade superundrets politik osäkerhet och instabilitet. Den som inte förstår att instabilitet förelegat under 10 års perioden kan själv studera styrräntans utveckling (som uppvisar synnerligen tvära och häftiga kast upp och ned, ja faktiskt ett antal panikartade styrräntejusteringar...). Den ytterst svaga och närmast pinsamma kronkursen (1.61 kr per dkk var väl botten för ett tag sedan...) har Riskbanken åstadkommit helt på egen hand och utländska investerare är inte värst sugna på att riskera plötsliga devalveringar eller kanske ta del av en fastighetsbransch som kraschar och sänker de svenska storbankerna... Som vanligt får vi vanliga hoppas att det inte blir så illa men med superundret vid spakarna är man klart orolig.

  Marknaden anpassade sig, ja vad annat skulle den göra (?), och de flesta önskar att få tillväxt på kapitalet istället för minskning då alla inte heter Riskbanken och kan äska mer pengar från Farbror Staten när kassan sinar. Superundrets politik drev upp bostadsmarknaden i en mycket snabb, aggressiv och kanske (?) galen spiral. Kanske skrivs för att det inte bara är superundrets styrränta som eldat på fastighetsmarknaden, fler företag etableras och växer vilket driver på den kommersiella fastighetsmarknaden och fler och fler människor invandrar och flyttar till Sverige vilket skapar brist på bostäder vilket förstås leder till stigande priser på bostadsmarknaden. En negativ ränta eller en ränta nära noll innebär som tidigare nämnts att det blir billigt att låna vilket driver upp priserna kraftigt. En kraftig befolkningsökning och ett i jämförelsevis litet nybyggande ökar på priserna. Undrar om Ingves nu haft tid att fundera lite kring vad han ställde till med? Självklart är inte Riskbanken med Ingves i spetsen de enda att klanka på men en mycket stor del i problemhopen har de oavsett vad de själva tycker eller säger om saken. Att tro att en marknad, driven av diverse marknadskrafter och dessutom pådriven av invandrare (asyl eller jobb) som inte kan marknaden, skulle väga in att en framtida ränta kanske blir högre är bra naivt att tro men är tyvärr helt i linje med nuvarande politiska förmågors förmågor i ankdammen Sverige. 

  Det är en eländig soppa som maktens korridorer har lyckats att koka ihop. Pandemistöden under C19 lyckades med perfekt tajming att elda på eländet ytterligare och sen ja sen kom inflationen plötsligt på tal... Vem kunde tro't?!...

  Det var lite funderingar och kommentarer kring det intressanta men bedrövliga fenomenet Riksbanken av Kalkyl benämnt det Svenska Superundret eller Riskbanken. Oftast skrivs inga versaler då de inte förtjänats och 'det svenska' är underförstått av sammanhanget.


  Tuesday, August 8, 2023

  Riskbanken: superundret biter sådär

   Om knappt två månader är det dags för det svenska superundret att slå till igen på en redan mycket hårt ansatt befolkning och uppdragsgivare. Den 21 september är det åter dags för Thedéen att lämna nästa besked. Det är mycket lite som talar för att räntehöjningarna kommer att pausas eller vara över, tyvärr. Kalkyl tror definitivt på ännu en +25 punkters höjning i september, de kommer inte att kunna släppa greppet än. Enligt vissa högre ekonomer borde styrräntan höjas upp till 5%... Ja eller ännu något högre för att matcha FED. Om Sverige stannar en bra bit under USA var styrränta nu ligger i intervallet 5.25-5.50% (Fråga: varför anges alltid FED ränta som ett intervall?) kommer inflation att importeras via en kronkursförsämring... Antagligen är detta påstående alldeles korrekt, tyvärr, men för landets befolkning får vi väl ändå hoppas att 4.0% blir maximala värdet på styrräntan i detta experiment? Eller?

  I juli 2023 ökade antalet konkurser med 68% mot juli 2022... Sverige kvalar in på listan över högst andel arbetslösa i befolkningen i Europa, på 3:e plats om minnet är korrekt och med 7.4% arbetslösa i arbetsför ålder...

  De kraftiga räntehöjningarna som Riskbanken belönat oss med har ännu inte slagit med full kraft. En anledning är att bankernas vinstmarginal (bolånemarginal) krympt kraftigt, från 174 punkter innan räntehöjningarna sattes igång till nu runt 57 punkter. Där ligger en stor förklaring till fördröjningen av effekterna av det ytterst trubbiga och knasiga räntevapnet. Bankerna vill inte förlora bolånekunder och konkurrens tvingar dem att sänka sin marginal. Men de stora räntevinsterna då? De kommer till stor del av att bankerna satt i system att hålla inlåsningsräntorna stilla på låg eller nollnivå medans deras utlåningsräntor nästan direkt efter Riskbankens höjning ökas. Differensen blir alltså större mellan in- och utlåning. Pengar som banker lånar in behöver inte heller lånas ifrån Riskbanken och kan lånas ut till högre ränta. Riskbankens aggressiva politik har alltså svårt att få full effekt och de enda som förlorar är som vanligt den lilla människan.

  Svantesson får ofta kritik för passivitet men ett försiktigt agerande när inflationen ska bekämpas känns klokt. Att som nu en del ledande ekonomer pratar om spendera 50-60 miljarder i höstbudgeten känns sådär. En stor anledning till inflationsproblemet som vi nu tyvärr tvingas betala med aggressiv räntepolitik som riskerar att sänka hela landet är de massiva stödmiljardpaketen som rullades ut under C19. Gör inte om samma misstag igen, tack! Att som Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) vill göra och hiva ut mer pengar åt vissa grupper känns också helt fel, dessa grupper är totalt odrabbade av den aggressiva räntepolitiken som nu äter stora hål i många hushållsbudgetar. De grupper som S vill rikta stöd åt har inte heller ens indirekt känt på värst mycket högre hyror då bostadsmarknaden är mycket hårt reglerad och där Hyresgästföreningen ligger på hårt för att hålla nere hyreshöjningarna. Företagslokaler får se sin hyra ökas med indexering kopplad till KPI. Att fastighetsägare inte kan, ens under speciella perioder som nu, få ta ut full kompensation på ökade kostnader är konstigt även om grundtanken förstås är god. Många bostadsrättsägare och villaägare har däremot redan till 100% fått ta del av den aggressiva räntepolitiken samt alla andra ökade kostnader relaterade till just bostäder. Sverige har mycket problem att hantera framöver och det är inom flera större områden såsom energiförsörjningen, dricksvatten samt avlopp. Rapporterna där kring talar om rejält eftersatt underhåll och massiva investeringskostnader som naturligtvis kunderna får betala i form av rejält höjda El och VA-avgifter. Industrisatsningarna i norr får väl många att häpna och då i synnerhet kring H2 Green Steel som kommer att sluka enorma mängder energi. Kanske lika bra köpa ett dieselaggregat här nere i SE-4? Skippa fasta anslutningsavgiften på sådär 4,500 kr/år eller vad den nu är på. 

  Kalkyl har tidigare skrivit att det är endast en del av befolkningen som är mest och hårdast drabbade av Riskbankens räntehöjningar medans vissa grupper endast har fått smaka på inflationen (ja ni vet den som gräver de djupaste hålen i folks plånböcker... Visst, eller hur Riskbanken...) och då mest på mat. Superundrets räntevapen är som tidigare konstaterats ytterst trubbigt. Tyvärr har de inte mycket annat att göra men oavsett detta faktum borde de tagit det mycket lugnare. Konsekvenserna av 10 års felaktig Riskbankspolitik kan inte och bör inte lösas på 15 månader och betalas av endast en del av befolkningen.

  Nej, inga riktade stöd och håll hårt i plånboken nu Farbror Staten. Vi som ständigt slussar pengar in till din kassa börjar tröttna och då bör det betonas att vi hittills varit väldigt tålmodiga trots allt vad du sysslat och sysslar med men...

  Monday, August 7, 2023

  Förmögenhetsregister

   Länge och ofta lästes samma bloggar om och om igen, ett utdelningsmål om 250,000 kr per år sattes upp. Det gjordes mest för att någon annan redan hunnit dit eller var nära, dock räknat då i brutto. En rejäl, jämn och fin siffra på årsbasis helt enkelt, inte lika jämn månadsvis med sina 20,833 kr/mån. 240,000 per år kändes mer jämnt och trevligt då det ju motsvarar 20,000 kr/mån som också är en hyfsat jämn summa. Pengar, pengar och pengar. 

  Lyssningstips är Ekonomiekot Extra och avsnittet som handlar om förmögenhetsregistret "Därför vill staten veta hur rik du är". Om detta register blir verklighet, vilket det förhoppningsvis inte men tyvärr troligtvis kommer att bli, visar då på riktigt vilket land Sverige har utvecklats till att bli. Stasi, KGB och andra wannabees kan slänga sig i väggen och mot pseudodemokratin i Sverige har de ingen chans. Att någon nämnvärd och övergripande fysisk folklig demonstration mot eländet inte heller kommer att ske är väl närmast redan hugget i sten... Det sönderkuvade och sönderdaltade folket i Sverige har viktigare saker för sig... I programmet hörs Roine Vestman, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, tala för registret. Han ingår tillsammans med en del andra i en kommitté som undersökt registrets vara eller icke vara:

  Herr docent Vestman ter sig utomordentligt märklig och direkt kyligt stötande i inslaget. Kalkyl blir upprörd och mer därutöver över att höra hans prat men en blogglämplig slutkommentar blir:

  Häpnadsväckande synpunkter samt att det nog är rätt illa ställt inom forskarvärlden.

  Naiviteten är enorm och att någon större nytta skulle kunna kramas ut ur detta register är nog en total utopi vilket även verkar vara ståndpunkten och övertygelsen hos Bankföreningens VD, Hans Lindberg. Att däremot en massa för folket totalt meningslösa "undersökningar" och tyckande kommer att kunna formas och uppstå ur detta överdådiga och överflödiga register behöver nog ingen tveka kring... Docenten Vestman uppvisade en mycket svag och högst tveksam argumentering (om den ens kan kallas för det) för registrets nytta.

  Kalkyl ser framemot kommentarer kring detta register eller är det kanske för jobbigt att kommentera? Undran uppkommer då och då och inlägget före detta med rubrik "Riskbanken och BNP-deflatorn" renderade exakt noll antal kommentarer, läs här, trots många läsningar?!... Det förundrar Kalkyl... Eller kanske ändå inte om samhällsutvecklingen tas i beaktande.

  Hans Lindberg, VD för Bankföreningen, säger istället att den statistik man vill plocka in är oerhört omfattande och har potentialen att vara oerhört integritetskränkande och där några hundratal datapunkter planeras att samlas in för en vanlig bankkund. Uppdragsgivare till undersökningen kring registret rent allmänt är det svenska superundret, Riskbanken alltså, samt FI (Finans Inspektionen) som vi fr.o.m nu likaväl kan kalla för det Andra Svenska Superundret (ASS alltså jämfört med Första Svenska Superundret FSS. ASS ägnar sig helst och mest åt att sätta dit enpetare och att frikänna storfinansen...). Ja förresten, ni som eventuellt missat lite, superundrets (det första alltså) chef var tidigare chef för just det andra svenska superundret... Det gick sådär och många var de anställda på FI som gav upp och avslutade sin anställning under Thedéens chefande på FI. Dessa interna bekymmer stoppade dock inte framgångsvandringen för Thedéen:


  Så, vad tycker du läsare om införandet av ett nytt förmögenhetsregister, ett som dessutom om det införs blir betydligt mer omfattande än det gamla som avskaffades 2008? Räcker det liksom inte med att betala skatt?

  NOT 1:
  "Förmögenhetsskatten avskaffades från och med inkomståret 2007. Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om finansiella tillgångar och skulder avskaffades från och med inkomståret 2008. Det innebär att Förmögenhetsregistret inte har framställts efter 2007."

  NOT 2: 

  Sunday, August 6, 2023

  Lite siffror

   Ytterligare en fantastisk semestervecka har nu spenderats, dessutom i nästan total ovisshet om vad som skett i ankdammen Sverige som Kalkyl lever i samt i världen i stort! En del ekonomirelaterad uppdatering har skett nästan på daglig basis, jobb#2 är ju som tidigare sagt trots allt också en hobby om än på blodigt allvar, medans övrigt nyhetsflöde i stort sett stängts ned. "Monsterregnovädret" har ännu typ lyst med sin frånvaro, det har hittills varit ett hyfsat rejält ösregn och då har runt 40 mil avverkats på svenska vägar... Mediernas adjektiv har för länge sedan blivit alltmer löjeväckande eller kanske är det kanske alldeles rätt för yngre generationer som inte varit med om värst mycket? Snösmockor, kylsmockor, extremhettor, ökentorkor o.s.v?

  Nåväl på den växande fronten som heter Kalkyls Pengamaskin jobbas det på och Inslussningsrännan tillhörande den Kalkylska Pengamaskinen får bekänna färg och betala för sin tidigare renovering. Pengamaskinen har i dagarna gått över ännu en 100,000 kronors milstolpe i nettoutdelningar. Denna blev den tredje för året i ordningen som kunde bockas av och ja detta trots att chefen var på semester!?... 300,000 kr i nettoutdelningar för år 2023 är nu inslussade, inräknade och bokförda! Detta trots att juli månad noterade runt -9% i nettoutdelningar... SBB, Electrolux, Castellum, Intrum, m.fl. Året 2023 är ju tidigare benämnt som ett katastrofår av Kalkyl och ännu har absolut inga tecken alls ens kunnat skönjas om att läget kommer att förbättras. Ett alldeles för stort antal bolag har redan ställt in sin utdelning, helt eller delvis och om allt detta tråkiga inte skett hade långt över 400 tkr kunnat förväntas för helåret. Som läget ser ut nu kanske inte ens föregående års summa kommer att klaras av... Kanske dags skriva tiggarbrev till galjonsfiguren Maggan för Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) och ansöka om utdelningsbidrag?

  Oavsett detta faktum är summorna som slussas in genom Inslussningsrännan rejäla och många till antalet. Att redan efter endast drygt 7 månader in på året dragit in 300 tkr netto är förstås fantastiskt och inget som FIRE drömmarna där kring 2018 hade med annat än i rena rama fantasierna. 300 tkr/år netto motsvarar förresten 25,000 kr/mån netto VARJE månad under hela året. 

  Det är fantastiskt, underbart, galet och väldigt svårt att fatta! 

  Men det är sant!

  Det blev några skrivna rader trots allt ikväll.