Friday, June 30, 2023

Riskbanken - Den sjunde raka

 Igår slog så Riskbanken, det svenska superundret, till igen med den sjunde raka styrräntehöjningen sedan kampen mot inflationen inleddes. I Thedéen som är superundrets chef finns en ytterst vältalig, slipad och rampljustörstande chef. Han gör sina framträdanden bra och hade Riskbankens agerande i stort varit endast hälften så bra hade Riskbanken varit hyfsat bra. 

För den svenska ekonomin och för många både bolag och privatpersoner tycks eländet inte vilja ta slut. Gårdagens styrräntehöjning var på +25 punkter och då höjningen i stort sett varit inprisad hände inget särskilt på börsen, snarare gick den upp då det fanns en risk för +50 punkters styrräntehöjning. På ett sätt var det synd att superundret inte drämde till med +50 punkter så att vi kanske kunde slippa leva under ett ständigt styrräntehöjningshot som vi nu, många av oss, gjort under cirka 14 månader nu om vi räknar att första höjningen gjordes 2022-05-03. Under dessa 14 månader har styrräntan höjts ifrån 0% till 3.75% (på Riskbankens sida visar diagrammet idag bara upp till näst senaste, d.v.s 3.5% medans tabellen är i fas, antagligen har de inte haft tid att fixa diagrammet än då de gissningsvis har viktigare saker för sig?!).


Många är bedömarna som är mycket irriterade över den pågående höjningscykeln och mest kring hastigheten med vilken den gjorts med. En del går ännu längre och ifrågasätter totalt vad de sysslar med och under gårdagens pressträff förkunnade Riskbanken att de nu har för avsikt att fortsätta med sin valutaspekulation. Denna gången ska en del valutareserver säljas av, ja alltså sådana som köptes in tidigare i utländsk valuta (!), en utredning skall startas kring denna fråga. Tyvärr ställs aldrig frågan om hur mycket prisinflation Riskbankens agerande ställer till med. Den är gissningsvis och troligtvis betydande och påverkar säkerligen bl.a. tjänstesektorn som ännu pekas ut som något som driver inflationen mycket. Högre finansieringskostnader för verksamheten (lånekostnader) kräver högre tjänstepriser, eller? På Riskbanken experimenteras det glatt vidare med räntorna, med valutareserven och med diverse statsobligationer. Tyvärr deltager vi alla medborgare i Sverige på ett eller annat sätt i Riskbankens olika lekar, vissa av oss mer än andra...  Men det följer det invanda och gängse mönstret i Sverige så förvånas icke.

Det har sedan start i stort sett talats om hur viktigt det är att få ner inflationen, vilket det förstås är. Till vilken nivå råder det betydligt mer tveksamheter kring, ja inte uttalade sådana då för då gäller 2.0% hos i stort sett alla Riksbanker. Men om det går... Eller om det är lämpligt... Ja vi får se.

Inflationstrycket är det som påverkar allra mest tydligen. Då utslaget på hela Sveriges befolkning inklusive alla de äldre som sitter bättre i guldsitsarna med högt värderade bostäder och 0 kr i lån. Fastighetsskatten som avskaffades och bytte namn till Fastighetsavgift gör också många både glada och ledsna, allt beroende på var man själv befinner sig på stegen i ekorrhjulet. Den blev så listigt utformad att avgiftstaket nås redan vid ett taxeringsvärde om 1.234 mkr. Fastighetsavgiften är 0.75% av fastighetens taxeringsvärde för 2022, men aldrig mer än 9 287 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad. En 50 mkr villa kostar lika mycket i fastighetsavgift som en villa på 1.23 mkr... Under 2022 kostade tydligen inflationsresan cirka 110 mdr enligt någon beräkning varav 90 mdr kan tillskrivas inflationen.

En liten märklighet i detta är alltså att räntehöjningarna framförallt slår stenhårt mot många (barn)familjer som skaffat villa eller större bostadsrätt och då särskilt de som bor i eller omkring några av de lite större städerna där både bostadspriserna ligger hyfsat högt och dessutom har stigit både kraftigt och fort under 0% ränteeran signerat Riskbanken och Ingves. Många framförallt mindre bolag möter också ett mycket tufft ekonomiskt läge nu när räntan skenat upp på kort tid och detta samtidigt då folk börjar hålla i pengarna i större utsträckning.

Ovanstående samt annat som hänt eller inte hänt under de 14 månaderna med ständiga räntehöjningar går att sammanfatta ungefär så här: 

Riskbankens ytterst aggressiva räntehöjningspolitik slår stenhårt och obarmhärtigt mot en liten del av befolkningen medans många grupper i stort sett inte alls känner någon direkt effekt av räntehöjningarna. Räntehöjningarna har som bekant inte lyckats stärka kronans ständigt sjunkande kurs och inflationen har antagligen påverkats mer av omvärldsfaktorer än räntehöjningarna i sig. För de som ligger i skottlinjen slår däremot både den höga inflationen och de ständigt stigande och redan höga räntorna. I korten ligger också att den ekonomiska situationen i Sverige blir allt värre undan för undan och många tecken har indikerat detta en längre tid. Konkurserna ökar vecka för vecka och varslen tilltar. Med Riskbankens allt mer hökaktiga ton som redan utlovat en ytterligare höjning, minst en betonade Thedéen, ser framtiden hyfsat dyster ut. Gårdagens 'Ekonomiekot' på P1 menade på att folk eventuellt ser sommaren som en sista möjlighet att unna sig konsumtion i form av resor och nöjen innan höstens ekonomiska stålbad tar vid.  

Under presskonferensen dök en del scrollningar upp:


Notera hur S vill elda på inflationen genom att vissa grupper borde få statsbidraget uppräknat med inflationen... För S finns bara bidrag, bidrag, skatter och mera skatter tillsammans med en naivitet som slår alla rekord inom i stort sett alla områden de verkat inom.

Som sagt, det hade varit lika bra att det svenska superundret skyndade på än mer genom att ha höjt med +50 punkter istället för som nu med de i sammanhanget modesta (periodens höjningar) +25 punkterna. Tålamod är en dygd sägs det men den dygden har Riskbanken sedan räntehöjningscykeln inleddes visat att de helt saknar:

 • 2022-09-21: +100 punkter till 1.75%
 • 2022-11-30:   +75 punkter till 2.50%

På endast två dryga månader höjde Riskbanken styrräntan med smått otroliga 175 punkter...

Ännu har många med bundna bostadslån undvikit höjningarna men tiden rinner ut för allt fler. Det riskerar att bli en ketchupeffekt och om företagen nu tar Riskbankens hot om fler höjningar på allvar samt väger in att den höga räntan skall ligga kvar länge kanske varselvågen på riktigt börjar att röra sig...

Kalkyl ser framemot dagen då Riskbanken tvingas backa. Den dagen kanske ännu dröjer men tiden är knappast på Riskbankens sida. Tyvärr kommer Riskbanken då liksom nu ändå inte att skuldbeläggas i nämnvärd och rimlig utsträckning, de jagade ju bara efter 2.0% inflation med bindeln för ögonen... Och hoppades att det skulle funka liksom... Detta gjorde Ingves också men då var inflationen långt under 2.0% och följderna är nu kännbara och tillslut uppenbara även för de allra flesta.
 


Wednesday, June 28, 2023

Utdelningar och annat

 I semesterläge bokförandes inkomna utdelningar, en svårslagen kombo helt klart!

Avanza tog lite extra tid på sig att betala de senaste utdelningarna, kanske berodde det på midsommarhelgen. Igår rasslade de dock in och idag kunde bokföringen göras. Även juni har stöddat till sig rätt ordentligt och ännu ska några ytterligare utdelningar slussas in innan det första halvåret är avklarat på det jobbiga och bekymmersamma året 2023. Kalkyls Pengamaskin kunde med de senast inslussade utdelningarna bocka av ännu en 10 tkr stolpe i nettoutdelningar. Det första halvåret klarade inte riktigt av att få ihop 300 tkr men det var ganska nära.

Imorgon kommer en lågpunkt som bara ska genomlidas och det är förstås Riskbanken, det svenska superundret, som återigen ska kyla av en redan hyfsat sval marknad och lägga ännu en sten på mångas redan nedtyngda axlar. Riskbankens förtroendeindex har nu tydligen sjunkit ifrån dryga 50 till mycket låga 26... Sommarens present blir +25 eller +50 punkters styrräntehöjning för något annat är väldigt osannolikt.

En rolig bild hittades av slump, artikeln finns på https://www.etc.se/ledare/farligt-med-bara-ekonomer-i-riksbanken





Saturday, June 24, 2023

Riskbanken igen

 I inlägget som överfundigt eller tragiskt nog fick rubriken Ännu en skitdag signalerades att allt knappast är på topp just nu. Kommentarerna samt svaren till inlägget svarar och förtydligar en del men här kommer ett sammandrag och kanske lite förtydligande kring inlägget som var hyfsat dystert.

Jo, så här. Läget är liksom både och?! Både världs- och Sverigeläget är knappast särskilt angenäma och med en börs som är mycket volatil är det jobbigt. Ränteläget gör få glada och mer elände väntas på det området. Som lök på laxen har vi nu fått en rejäl allmän torka, både i Sverige och i många Europeiska länder, vilket eventuellt kommer att inverka negativt på inflationen... 

Jo, världsläget är inget vidare med krig och konflikter på många ställen. Världsekonomi är ansträngd, Europas situation och framtid är knappast odelat positiv. Det mest positiva är ändå att semestern närmar sig och att Pengamaskinen trots diverse motvindar ändå jobbar på rätt bra!

Vad gäller Riskbanken eller det svenska superundret är Kalkyl långtifrån imponerad vilket väl bör ha framgått vid det här laget. Är du? Skriv gärna och kommentera!

Riskbanken med dess nya anförare Erik Thedéen klämmer åt den svenska ekonomin rejält. Styrräntan som tidigare benämndes reporänta ligger nu på 3.50%. Senast den låg på 3.50% var i november 2008 och den 17 november 2008 sänktes den med 175 punkter ner till 2.0%... I dessa tvära kast ligger en stor del av kritiken då tröga system regleras mycket illa med stora börvärdesförändringar. Vad som hände där kring och efter 2008 vet de flesta och det gick inget vidare för ekonomin och att styrräntan fick sänkas så kraftigt och tillslut ända ner till negativ ränta berättar att läget var riktigt kasst. Att läget blev så kasst berodde delvis på att Riskbanken då fortsatte för länge med sina räntehöjningar och dessutom gjordes för kraftiga höjningar och för snabba sådana (känns det igen kanske?). Paniken hittade tillslut även in genom den tjocka dörren på Brunkebergstorg nummer 11 och första sänkningen ifrån 3,50% gjordes med hela 175 punkter eller 1.75 procentenheter men då hade styrräntan redan sänks ifrån 4.75% med 100 punkter... 

Tyvärr har det svenska undret inte orkat, velat eller kanske inte hunnit med (?) att lägga in mer historisk data så vi arbetsgivare till skattebetalare får nöja oss med diagram som visar data från 1999 och fram tills nu:


Det lämnas till var och en att själva bedöma:
 • om diagrammet över styrräntan kan anses vackert eller inte
 • om diagrammet ger sken av att stabilitet råder eller inte
 • om diagrammet ger sken av att Riskbanken har kontroll eller inte 

Kritiken i kort sammanfattning:

 • agerar för aggressivt, både upp och ner. T.ex kan diagrammet studeras eller varför inte följande axplock:

  2008-09-24: 4.75% (räntetoppen den gången)
  2008-10-07: 4.25% (sänkning 50 punkter)
  2008-10-23: 3.75% (sänkning 50 punkter)
  2008-12-03: 2.00% (sänkning 175 punkter, hoppla här gick det undan)
  ...
  2009-07-03: 0.25%

  vilket betyder att i full panik strax efter att ha nått räntetoppen på 4.75% den 24 september hade Riskbanken tvingats till kraftig sänkning med hela 275 punkter till den 3 december samma år, d.v.s på cirka 9-10 veckor hade styrräntan sänks ifrån 4.75% till 2.00%. Det betyder också att på cirka 9 månader sänktes räntan ifrån 4.75% till 0.25%, d.v.s sänktes med smått fantastiska 450 punkter eller cirka 13 punkter/vecka.... Kanske var och är det Riskbankens egen definition på att vara i full kontroll eller att jobba mot stabila förutsättningar?

 • agerar senfärdigt

 • agerat för att sänka kronkursen (vilket de ju lyckades med... ja med råge och DKK toppade på 1.57 krs för några dagar sedan)

 • agerat för att öka inflationen (vilket de ju lyckades med... ja tillsammans med pandemi, diverse stimulanser samt en havererad svensk energipolitik signerad flertalet svenska politikerförmågor som på allvar bl.a. tror att 1 kW är samma sak som 1 kWh och att plasten vi "återvinner" inte eldas upp till största del)

 • agerar innan förändringarna ripplat ut i systemet

 • agerar ensidigt genom att styra efter ett enda mål som kanske inte ens är vettigt i nuvarande omvärld och kanske heller aldrig ens varit vettigt, dvs är 2% inflation verkligen det enda sanna målet att styra mot men är det verkligen ett vettigt mål längre? Vad var det t.ex. för fel på en inflation långt under 2%?

 • det nypåtagna målet eller förhoppningen om att försöka höja kronkursen genom massiva räntehöjningar går stick i stäv med tidigare plan som i stort sett ignorerade kronkursen

 • massiva värdepappersköp har under många år gjorts, bl.a:

  "För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin."

 • massiva köp av utländsk valuta (finansierad genom försäljning av kronor vilket självklart försvagar en redan svag kronkurs...)

  "Mellan februari 2021 och december 2022 genomförde Riksbanken valutaväxlingar av svenska kronor till euro och amerikanska dollar, i syfte att få en robust långsiktig finansiering av valutareserven."

 • gör då och då förlust och rätt rejäla sådana ibland:

  "Riksbanken redovisade 2022 en huvudsakligen orealiserad förlust om 81 miljarder kronor"

 • alla kan ha och har fel ibland men att en Sveriges Riskbank hade fel på fel i sina "prognoser" är under all kritik. Någon styrräntehöjning var inte att förvänta före halvåret 2024. Ingves upprepade detta gång på gång likt ett mantra trots massor med ifrågasättanden, Tyvärr hade Ingves återigen helt fel och dessutom inget litet fel heller då styrräntan på 12 månader gick ifrån 0% till 3.5%.

  2022-04-19:    0%
  2023-04-26: 3.5%

  återigen är frågan berättigad om vad Riskbanken egentligen sysslat och sysslar med.  



 • med sin icke-stabilitetsbefrämjande politik och agerande riskeras den svenska ekonomin i stort, dessutom gång efter gång...

 • att utsätta ett lands ekonomi för rena ekonomiska experiment inger inget förtroende (0-ränta och negativ ränta)

 • att sätta ett inflationsmål i främsta led och dessutom överordnat allt annat ter sig direkt felaktigt, det svenska undret är definitivt inte ensamma om detta mål men...

Självklart skall avslutningsvis skrivas att Riskbanken förvisso inte har världens lättaste uppgift att ta itu med men desto större är anledningen till att då att inte experimentera med nya ekonomiska teorier som ter sig galna redan ifrån början samt att gå varligt fram med förändringar istället för att agera likt ett pågående sprintlopp. 

Thursday, June 22, 2023

Ännu en skitdag

 Veckan har varit riktigt tung, ja FIRE mässigt sätt alltså. På jobb#1 flyter det som så ofta på rätt bra. På jobb#2 är det mer dystert och jobbigt. Portföljen har backat kraftigt under de senaste fyra röda dagarna och idag var inget undantag. Det svänger fort och förvisso är väl vanan på ett sätt på plats efter dryga 5 år i kampen mot FIRE men ibland känns det ändå jobbigt. År 2023 har hittills utvecklat sig precis som det förutspåddes förra året och det är hittills knappast ett särskilt roligt eller angenämt år... Hur det nu skulle kunna vara det med situationen i världen i stort med diverse krig och krigshärdar, inflationen orsakad av förmågor till politiker i största allmänhet (glöm inte God save the Queen) samt flertalet riksbanker som borde sysslat med annat än penningpolitik. 

En gammal fastighetsveteran, Sven-Olof Johansson uttryckte i dagens DI att:

"Riksbanken (eller Kalkyls benämning Riskbanken) borde sänka räntan för att höja värdet på kronan"

En annorlunda tanke men helt i linje med Kalkyls sätt att resonera och bedömma läget. Det svenska undret eller missfostret till Riskbank som i Ingves tåga körde fel i det mesta har nu under cirka ett år försökt bota inflation samt stärka kronkursen genom att höja styrräntan. Det har väl gått sådär kan väl sägas... Att inflationen är på väg ner behöver knappast i högre grad tillskrivas räntehöjningarna av monumentala mått utan beror på andra omvärldsfaktorer. Tydligen spenderas det fortsatt kraftigt inom både restaurangnäring och reseverksamheten av svenskarna som fått se styrräntan marschera raskt uppåt under ett års tid och nu ligger på 3.50% och når troligtvis inom en vecka 3.75%. Norge tog idag ett skutt för att hinna ikapp och ligger nu på 3.75% i styrränta. Nej, pengar verkar finnas ändå även om förstås räntehöjningarna biter rätt rejält och fortsatt kommer att göra så än mer. Men vad händer då med kronan? Vad menar Sven-Olof? Jo så här:

Superundret till Riskbank i lilla Sverige har höjt styrräntan så snabbt och aggressivt att benen slås undan på både en del privatpersoner och på företag i olika branscher. De stora svenska exportföretagen klarar sig utmärkt och glädjs förstås då svag kronkurs trots allt gynnar deras export. Är balansräkningen (skuldsättningen) i skick är läget fortsatt bra. För andra verksamheter, läs mindre rörelser, byggbranschen samt fastighetsbranschen i synnerhet är läget ytterst ansträngt och i en del fall direkt illa. Att bygga upp verksamhet är inte lätt och än svårare är det med en Riskbank som inte själva förstår att agera för stabilitet på marknaden... Nå, åter till Sven-Olof uttalandet som har med den sjunkande kronkursen att göra samt i vilken kass sits Riskbanken sitter (fast tyck inte synd om dem, det är alla andra det är mer synd om). Normalt sätt höjs valutakursen när styrräntan höjs, i fallet med Sverige har detta knappast skett och istället har vi dagen innan midsommar en av de lägsta kursnoteringarna jämfört mot bl.a. Euro och dollar på många år. En höjning på minst +25 punkter kommer vi alla att få ta del av i nästa vecka och om Riskbanken agerar än dummare blir den +50 punkter. Höjning av styrräntan sänder svallvågor inom framförallt fastighetsbranschen som förvisso till stor del belånat sig för mycket (men ok under de tidigare utfästa betingelserna) och utländska investerare studerar med förfäran vad som sker och resultatet är att de inte vill investera i Sverige i större utsträckning - kronan sjunker. De svenska "fina" pensionssparandet som ligger bakom alla uttalanden om att väldigt stor andel av svenska folket investerar på börsen slussar pensionskapital i kronor utanför Sverige vilket ytterligare sänker förtroendet för kronan. Den kraftigt framväxande kriminaliteten skakar landet och sänker förtroendet hos de flesta utländska investerare. Höjer Riskbanken styrräntan för mycket och gränsen är nära redan nu, innan 29/6, kommer eventuellt fler fastighetsbolag att få än värre bekymmer än de redan har. Detta kan leda till en stor fastighetskris och brakar den loss på riktigt åker kronan än längre ner mot bananvalutornas territorium.  

Men, ja alla litar väl på Riskbanken och att de gör rätt? Den som utlovade att ingen räntehöjning sker före första halvåret 2024! Börspodden uttrycker som oftast mycket kritik mot Riskbanken och Ingves i synnerhet.

Svantesson och högerstyret får kritik mest hela tiden för ingenting görs ju!... Strömmer är utan ström gick det sarkastiskt att läsa för några dagar sedan, ja detta trots att Strömmer verkar ha mer ström än de flesta och verkar jobba på stenhårt för att försöka att vända en redan katastrofal utveckling dirigerad av Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S). Nej heja högersidan och låt de få jobba på. Hittills har få saker hörts som varit dåliga, eller anses det kanske dumt att äntligen införa ett bidragstak så att det alltid ska löna sig att arbeta istället för att driva omkring i ständigt året-runt semesterläge? Eller kanske dumt att ett svenskt medborgarskap inte bör delas ut likt ett reklamblad? Så sent som igår lästes att Kristersson önskar/hoppas se Ringhals R5+R6 byggas som fullskaliga reaktorer och inte ekonomiskt tveksamma Small Modular Reactor (SMR). SMR har lyfts fram som nått alldeles nytt men så är inte alls fallet och de har utretts flera gånger och varje gång har det kommit fram att lönsamheten är tveksam och att investeringen antagligen inte går att räkna hem.

Svantessons ekonomiska återhållsamhet fördes i dagens DI fram som nåt bra och ja den går i alla fall inte stick i stäv med Thedéens på det svenska undrets mål om att få ner inflationen! Maggan (S) hade nog vid detta laget skjutit på en 2-3 procentenheter extra på inflationen med sin politik som mest upprepar samma gamla tjat om att alla ska ha det tryggt i Sverige. Undrar var fan den tryggheten numera finns då? Flertalet dödsskjutningar de senaste 10 dagarna i bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö. Tveksamheter? Kolla här då:


Jodå, det går fint detta! Snälla (S) höj gärna skatterna än mer för vi får så mycket för de ju!

Så allt bra med högersidan då? Nej verkligen inte men vänstersidan är värre trots allt. Bolund (MP) lämnar in handsken och saknaden blir förstås noll, äntligen! 

Vill nån roa/reta sig en 30 min eller så kolla på senaste partiledardebatten, de första 30 min räcker bra. Maggan låter övertygande men ack så fel och så falskt det ändå hörs när vi alla sett resultatet. Att någon ens överväger rösta ditåt är en gåta likt det svenska undret (till Riskbank).

Glad midsommar!

  

Saturday, June 3, 2023

En fantastisk lördag

 En fantastiskt lördag får avslutas med en liten stund på jobb#2 i lugn och ro. Barnen i säng och jobb#2 arbete kan avhandlas en stund. Ja, jobb#2 har blivit ett av de största intressena, som tur är delat med flera andra. På ett sätt är cirkeln nog sluten för ända sedan barnsben har pengar varit ett stort intresse.

Lördagen inleddes med frukostberedning med ena barnet och väl bänkade lät telefonen tillsammans med Avanzas app det gemytliga catching-ljudet! Jodå, två härliga utdelningar togs emot och sådär en 1,500 kr efter skatt hade tagits emot. 

Det blev sedan ett event med familjen och det var en mycket trevlig tillställning under några timmar på förmiddagen. Lite DI uppdatering hanns med det med och sedan spenderades resten av dagen fram till sen kväll i naturen i strålande solsken. Vid hemkörning låg solen lågt som en enorm röd/orange planet (solen är dock en stjärna) på himlen där borta vid horisonten, vackert!

Lite god öl och lite jobb#2 och sen är lördagen över.

En del aktieaffärer har gjorts i veckan och bokföring måste klaras av och självklart skall de inkomna utdelningarna också bokföras. Pengamaskinen har välkomnat 150 st utdelningar fram tills idag under detta år, stora som små! I jämförelse med bloggkollegan NLI, läs här, som i endast under maj månad drog in hela 88 st utdelningar laggas antalet betydligt. I nettoutdelning räknat har Kalkyls Pengamaskin nu redan dragit en smått otroligt summa för året som överstiger det en gång uppsatta FIRE slutmålet om 250,000 kr/år (vilket motsvarar en nettomånadspeng på knappt 20,833 kr/mån).

Jaha, chefen på jobb#2 kallar!

Friday, June 2, 2023

Ännu en

 Ännu en vecka har nu klarats av och det är åter fredag kväll. Veckan har liksom bara sprungit iväg, det har varit väldigt mycket både på jobb#1, jobb#2 samt i privatlivet. Dagarna flyter ihop. Jobb#1 har varit pressat men det är över nu och allt gick riktigt bra vilket känns skönt. Mycket lugn i sikte är det nog dock inte, det är det alltmer sällan nuförtiden när allt färre ska göra allt mer...

Pengamaskinen den tappra och stolta stampar på och kämpar sig framåt. De ekonomiska motvindarna är betydande och omskakande och det är enkelt att konstatera att Riskbanken satt igång vågmaskinen på riktigt. Fastighetssektorn är på ett sätt värst ute men även andra sektorer står inför betydande problem, t.ex. byggsektorn. För vanligt folk är tiderna hyfsat kämpiga och har varit det ganska länge. Någon direkt ljusning är antagligen tyvärr inte heller i sikte och istället är det nog lika bra att mentalt ställa in sig på en ytterligare dumhöjning ifrån det svenska undret till Riskbank strax innan midsommar, d.v.s. +25 punkters räntehöjning som midsommarpresent ifrån Riskbanken. På nåt företag Kalkyl tidigare arbetat brukade midsommarpresenten vara att företaget berättade hur många av de anställda de varslade... 

DI hade en artikel i veckan som menade att de svenska fastighetsbolagen inte är riggade för den nu rådande räntemarknaden, nej tro fan det, vem var det egentligen? Det som kan tillskrivas Riskbankens politik är instabilitet istället för stabilitet. Kronkursen har under perioden med de sjuka och mycket massiva samt aggressiva räntehöjningarna bara sjunkit och sjunkit. Bra jobbat! Riskbanken fick precis som den önskade tidigare, nämligen att kronkursen skulle sjunka. Idag tog den visst ett glädjeskutt uppåt men är det långvarigt? Vi får väl se... Eller fråga Thedéen, han har väl koll? Det låter i alla fall så, men jaså inte?!...

SBB alltså... Ja där gick Kalkyl på en rejäl nit tyvärr. Förstår inte alls hur detta egentligen kunde ske men ett flertal både nya och gamla lärdomar har dammats av. Det blev försäljning efter kursstuds idag, tyvärr endast vid ca +30%. De flesta av Kalkyls investeringsregler åsidosattes vid handel i detta bolag och ja, det gick som det gick... SBB no more och Kalkyl slickar såren men ger inte upp. 100 år av utdelningar eller vad, vill inte ens skriva namnet längre, utlovade... 

För investeringsvärldens affärer gäller att: 

 • en del blir bra
 • några få blir superbra
 • många blir mediokra
 • några blir dåliga
 • några blir katastrofer
Så är det bara, tyvärr. Även SBB haveriet kan dock tillskrivas Riskbanken och deras idiotpolitik. Tyvärr har vi sannolikt inte sett slutet på allt elände som det svenska undret till Riskbank ställt till med och kommer att ställa till med. I den "gröna omställningen" förbrukar Sverige allt mer el och de futuristiska planerna framöver innebär minst en dubblering av nuvarande årsförbrukning men någon nämnvärd produktionsökning har inte åstadkommits, ja alltså en som fungerar och levererar oavsett molnigt eller vindstilla väder... Men just det, nån politiker stod ju där i rapport eller aktuellt för nåt år sedan med en stickkontakt i handen och menade att elen finns i uttaget så det är nog inte ett problem trots allt!

Avslutningsvis mera i dur och semestern på jobb#1 börjar närma sig och känns inom räckhåll! Pengamaskinen lyckades också att nå ännu en 10,000 kronors stolpe. Juni har inletts och därmed är den stora skördetiden över för denna gång och för detta år och först i september når inflödet mer betydande och angenämare nivåer även om numera alla årets månader har rätt stöddiga inflöden,