Sunday, April 18, 2021

Statuskontroll - del 3

 Den nyss gjorda statuskontrollen på Kalkyls Pengamaskin visade att det återstår en del innan en eventuell FIRE status har uppnåtts. Lyckligtvis får sägas så gjordes kontrollen nu i april, under ett kraftigt pågående och mycket efterlängtat utdelningsregn, vilket innebär att en av de främsta utdelningsmånaderna för svenska bolag inte kunde räknas med då den ännu inte nått sitt slut. Jag reagerade på att utgifterna uppvisade en stadigt uppåtgående och direkt obehaglig trend vilket naturligtvis ledde till att några ytterligare arbetstimmar fick plöjas in i jobb#2, som tur är uppvisar chefen för jobb#2 endast uppskattning och uppmuntran mot en trogen och dedikerad medarbetare. Det antyddes i del 2 att räntekostnaderna ökat och kvällens analys visar att denna antydan var alldeles korrekt. När detta var förstått var det naturligt att undersöka kostnadsökningen efter att räntesubventionen på 30% räknats av, utfallet blev att ca 20 kr/dag kan räknas bort från de ökande dagskostnaderna vilket ju resulterar i ca 7 tkr/år. FIRE bilden blev alltså inte sämre utan förbättrades något. Som också nämndes i del 2 så kommer en avslutad april- och majmånad att förbättra bilden avsevärt

I vilket fall så blev diagrammen med 30% räntesubvention så här:

R12: utgifter (-30% ränta) och utdelningar per dag


R24: utgifter (-30% ränta) och utdelningar per dag


20 kr/dag kan uppfattas som typ obetydligt men över tid blir det precis allt annat vilket är i 100% överensstämmelse med ränta på ränta begreppet (som Einstein INTE myntade så snälla sluta skriva att han myntade detta "världens 8:e underverk", även större fondbolag har läst lite bloggar och haft helsidor som felaktigt antyder detta...).

Bloggaren Fru Efficient Bad*ss som drar enorma skaror läsare hade ett mycket intressant inlägg om och kring ett inlägg från bloggaren Living a FI. Denna bloggare gick i FIRE kring 2015 och sedan dess har det varit tyst men nu 6 år senare kom ett mastodont inlägg som är både läsvärt och tänkvärt!...

Allt handlar verkligen inte bara om Börsen, Excel, Google Sheets, Avanza, Nordnet, Nordea, börspoddar o.s.v. Nåja, så länge näsan är begravd i Excel så ser det rätt bra ut ändå!
Statuskontroll - del 2

 När man ändå är igång så lika bra att göra det ordentligt. Ibland är det väl just det som är det svåraste, att sätta igång. Frihetskvoter och frihetsdagar är väldigt bra mätetal men de faktiska och råa siffrorna är snäppet bättre, så med sagt fick tabellerna utökas (ja datat fanns tillgängligt) och två ytterligare diagram kunde skapas.

Hjälp efterfrågas: hur kan man i Google Sheets göra ett diagram som har en enda stapel men vars summa består av två delsummor? (Diagrammen nedan kunde med fördel haft en stapel/månad där 100% var summan av de nu visade röda+blå staplarna och där den nu röda stapeln är max och den blå stapeln bara färgar den del (blå/röd) blå i stapeln. Detta lyckats jag inte få till, i övrigt verkar Google Sheets lösa de flesta diagram hyfsat enkelt och intuitivt.

Utgifterna har uppenbarligen ökat vilket oroar mig en hel del. Jag kan inte i skrivande stund komma på någon mera anledning mer än att priserna ökar oavsett vara. Förvisso fanns två större poster hösten 2019 och våren 2020 i form av nya bildäck, vinter och sommar, och till detta ska läggas ökade räntekostnader (där 30% dock fås åter). Alla år brukar dock, tyvärr, föra med sig någon "icke normal" kostnad av formen enligt ovan så tror mer att diagrammen faktiskt visar att priserna på allt vad vi vill eller tvingas att konsumera faktiskt ökar rätt betänkligt på årsbasis. Helt klart är att jag upplever att matkostnaderna dragit iväg ett ordentligt, förvisso är en delförklaring att barnen växer och äter mer men kostnadsökningen motsvarar inte ökat intag. Tyvärr har Covid-19 skapat en högre inflation och det är nog troligtvis något vi alla kommer att märka av undan för undan. 

Åter till dagens Excel/Google sheets (Excel har all data och Google Sheets svarar för diagrammen då Excel 2003 saknar grafisk finess med diagram, ja i alla fall i Kalkyls händer):

R12: utgifter och utdelningar per dag


R24: utgifter och utdelningar per dagEfter detta inlägg har publicerats återstår att gå igenom siffrorna något mera och försöka att utreda huruvida den oroande ökningen beror på ett mera slentrianmässigt förhållande till inköp/kostnader eller om det bara är ännu en bitter trend att hantera och acceptera.Saturday, April 17, 2021

Statuskontroll

 I förmiddags, ute i naturen och i solen (!), fanns inga planer på något blogginlägg alls men jobb#2 har liksom jobb#1 en fantastiskt förmåga att se till att hjärnan inte stannar av helt och således blev det även denna lördag tids nog tid för lite arbete, ja det blev två stycken blogginlägg...

 Bloggkollegan Utdelningssmålänningen lanserade för längesedan begreppen frihetsdagar och frihetskvot vilka båda är utmärkta mätetal (eller FIRE-pulstal!). Kombineras de med rullande medelvärde över 12 eller 24 månader (även nu tack till Utdelningssmålänningen som dagligen verkar jobba med sådant i en excel-version väsensskild från min gamla men välfungerande version 2003 och fick mig att inse hur pass bra och väsentlig R12 och R24 är) ger de en mycket bra bild över hur verkligheten faktiskt ser ut. tro't eller ej. Självklart gäller att med ärlighet kommer man längst och det är med en förnöjsam suck Kalkyl konstaterar att just begreppet ärlighet ibland fortfarande har en poäng...!

Situationen för min del ser onekligen ganska god ut men året 2021 måste genomlöpas ända in till det bittra (eller ljuva?) slutet innan bilden är helt klar och mer rättvisande. Ibland behövs inte så många ord och nu är ett sådant fall så diagrammen får tala sitt språk. I de utgifter jag använt mig av ingår 'alles totales' och allt inklusive alla onödiga kostnader är inräknade, d.v.s utgifterna som använts är de som mitt leverne kostar just nu och har gjort sedan 12 eller 24 månader tillbaka beroende på diagram.

R12 Frihetsdagarna

Det är kraftiga svängningar, tyvärr, beroende på Covid-19. Glädjande nog ser det mycket hoppfullt ut och per 210401 så levererar Kalkyls Pengamaskin hela 229 frihetsdagar enligt R12.


R24 frihetsdagarna:

Fördelen med R24 är liksom lugnet som infinner sig med stigande ålder, insikten om att tillfälliga vredesutbrott eller kraftiga humörsvängningar inte leder någonvart, och en lugn men stigande och glädjande trend infinner sig. Per 210401 så säger R24 frihetsdagarna att hela 192 dagar är tillgängliga för att spendera exakt hur som helst (i teorin då förstås). R24 frihetskvoten som är något mer abstrakt och mindre greppbar ligger på knappt 0.53. Det finns en besvikelse i denna sammanställning även om den kanske inte varit alldeles uppenbar, en frihetskvot på 0.53 innebär att ganska mycket arbete återstår. Nu är vi förtröstande nog inne i utdelningarnas glada period  och troligtvis kommer siffran att öka en hel del till. För att få en mer korrekt bild krävs att helåret 2021 finns bokfört och det är bara att bita ihop och jobba på, det återstår som säkert bekant 8 månader på detta år (jag har redan ansett april som i mål då lönen kommer inom cirka en dryg vecka). 

Enligt utdelningsprognosen ska Kalkyls Pengamaskin dra in i stort sett vad vederbörandes leverne kostar under ett år. Det återstår dock att bli bevisat också, teorier är en sak och praktik är en ofta väsensskild sådan... NOT 1: på grund av diagramritningsbegränsningar så innebär t.ex. 'Nov-2019' egentligen 'Nov-30-2019' eller enklare 'Dec 2019', d.v.s enklast är att lägga på en månad i diagramdatumen på x-axeln. 

NOT 2: ibland är det bra med en liten paus och nu efter den insåg jag ju att april månad inte är med i diagrammen och beräkningarna och då den är en fenomenal utdelningsmånad så ordnar nog siffrorna upp sig betänkligt redan när denna april månad kommer till ända! 


2^8 kr/dag

 Veckan som passerats har varit, hm, lite trist. Inte en enda utdelning har slussats in i Kalkyls Inslussningsränna. Saken ordnades dock upp med besked denna fantastiska lördag, fantastiskt för att jag hållit lördag (läs paus från jobb#1, fysiskt men inte mentalt tyvärr då problemen som ska lösas på jobb#1 som vanligt aldrig sinar och därmed ständigt slukar energi) och för att morgonen inleddes med cash-in ljud från telefonen. Jag visste att det skulle komma utdelningar denna lördag eftersom inget inkommit fram tills igår fredag. Det lät flera gånger från telefonen och först kom 4 cash-in ljud som avnjöts under frukosten och efter ytterligare cirka 2 minuter kom nästa något oväntade cash-in ljud. Det blev alltså ännu en fin vecka utdelningsmässigt. Nästa vecka eller möjligtvis veckan därpå klirrar det till betydligt mera så det ses det framemot förstås! Ja, just det rubriken ja, 2^8 blir alltså 256 och knappt 256 kr/dag är vad Kalkyls Pengamaskin producerar per dag under 2021 om man slår ut totalen hittills för 2021 på årets alla dagar, en rätt fin summa tycker jag och mer ska det blir!

  

Sunday, April 11, 2021

Sparandets andel av portföljutvecklingen - del 2

 Jag tänkte redogöra lite kring tolkningen av diagrammen som presenterades i del 1.

Diagram 1:


Diagrammet indikerar väldigt tydligt vad som sker i portföljen på ett enkelt sätt, d.v.s portföljens olika faser (uppbyggnad, utökning, underhåll). 
  • 2019-01-01: nu har FIRE resan i praktiskt utförande pågått i ett år. 
    • Sparandets andel av A-värdet är 84% och själva sparandet svarar för den största delen av värdet men trots detta har redan en ren värdeökning på hela 16% erhållits.
  • 2020-01-01: två år har passerat och sparandelen är fortfarande ganska högt men knappt 10 procentenheter lägre än efter år ett vilket betyder att portföljen har börjat arbeta mera på egen hand.
  • 2021-01-01: FIRE år tre och sparandelen har nu bytt trend och vänt uppåt till 80%. Förklaringen är de kraftiga svängningarna på börsen under 2020 där mycket kapital tillfördes till Kalkyls Pengamaskin. Fortfarande en ganska hyfsad andel kommer från vinst, ca 20%.
  • 2021-04-09: Drygt tre månader in på detta år som blir mer normalt än 2020, i alla fall vad gäller utdelningarna från bolagen. Nu har trenden åter vänt och sparandelen har sjunkit ganska kraftigt mot föregående avläsning, den ligger nu på 70% vilket betyder att vinsten ökat till 30%.  

Diagram 2:


Trenderna är samma som i diagram 1 men är här betydligt tydligare då diagram 2 visar hur mycket av värdeökningen som kommer från nysparande.
  • 2019-01-01: 84% av värdeökningen kommer från nyspar.
  • 2020-01-01: 60% av värdeökningen kommer från nyspar och portföljen jobbar på ordentligt.
  • 2021-01-01: 86% av värdeökningen kommer från nyspar vilket är en väldigt stor andel och beror på att portföljen kraftigt byggs på.
  • 2021-04-08: endast 16% av värdeökningen kommer från nyspar och förklaringen är att inget nyspar har gjorts sedan i slutet på januari och samtidigt har börsen gått mycket starkt.Saturday, April 10, 2021

Sparandets andel av portföljutvecklingen

 Bloggkollegan Utdelningssmålänningen skrev idag ett intressant inlägg för oss siffernördar till vilka Kalkyl definitivt räknar sig som hette Sparandets andel av portföljutvecklingen över tid. Jag fann inlägget intressant av flera anledningar varav den första är att det är bra att ha koll rent allmänt. Tillslut gick även denna lördag mot kväll och solen gick sakta men säkert ner i väster och med det infann sig både energin och lusten att räkna lite. Bengt Sändh skrev en bok om snus för längesedan och jag minns fortfarande ett litet stycke som fanns i boken (ej sagt av honom dock och helt exakt ordagrant är inte minnet men i stort):

"Ge mig snus och svenska rallare så ska jag bygga en järnväg ända in i helvetet"

Nu bygger vi FIRE strävare inte en järnväg och kanske snusar vi inte heller men vi har fått korn på ett möjligt mål och vi tänker inte ge upp så lördag kväll till trots kämpar Kalkyl på med jobb#2. Jag blir lika glad varje gång jag en tidigt lördagsmorgon eller sen kväll i veckan ser att ett nytt inlägg i FIRE-sfären finns att läsa! Får slå ett slag för Sparo också vars blogg är en av de mest lästa vad jag förstår och med all rätt för väldigt ofta skapar hans blogginlägg massiva debatter och det är underbart att ta del av alla, oftast, kloka tankar och synsätt som trots allt finns i vårt land, det senaste: Om samhällets stöttepelare viker ner sig

Vi kan ju alltid hoppas att en och annan politiker också hittar dit även om det kanske är för mycket att hoppas på?...

Åter till Utdelningssmålänningens beräkning som redan vid läsning började tala till mig och kräva att jag skulle kontrollera mina siffror. Nu är det gjort och det är väldigt intressanta siffror i diagrammen för den som orkar tänka lite.


Först ut är sparandets andel av min portföljs A-värde (alltså det riktiga och arbetande kapitalvärdet, mitt eget värde efter att krediter är lösta är som vanligt P-värdet):


Nästa diagram ut är:


Det är detta jag verkligen gillar med bloggandet och ekonomi/FIRE bloggar överlag, att få nya influenser, att få nya ideer och infallsvinklar. Det kan röra sparande, strategier, belåning, utveckling, succeer och katastrofer, utdelningar (+++) och politik. En härlig mix av allt är det bästa. Tillsammans utbildar vi varandra och förhoppningsvis går vi alla tids nog i mål. Utan en del av mina inspiratörer (se separat flik) så hade jag aldrig ens funderat på FIRE. Ibland har jag känt att mina frekventa tackor-inlägg eller utdelningsinlägg kanske kan uppfattas som dryga eller stöddiga men har ändå bestämt mig för att publicera dem då liknande inlägg var de som triggade mig att sätta igång. Att läsa om andras framgång föder ens egen framgång. Att läsa om att en av mina inspiratörer, Krösus Sork, drar in cirka 180 tkr i april gör mig inte ett smack avundsjuk, jag blir glad för hans skull och det triggar mig att försöka att nå dit också en dag (långt fram i tiden). Att se Utdelningsseglarens film om hans resa mot 2.1 mkr i utdelningar gör mig glad och hoppfull, det är möjligt, det går, jag kan flyga (Sällskapsresan 1)! En bloggare som inspirerade en hel del köpte hus och sen har det varit helt tyst men jag surfar fortfarande in på hens sida och njuter av de vackra utdelningsdiagrammen, för vackra är de! 

Jag tackar alla bloggare och jag tackar Avanza för utan Er alla hade resan inte varit möjlig. Jag hoppas att den kan få fortsätta i många år framöver.

Vänligen Kalkyl


Friday, April 9, 2021

300,000 i ackumulerad utdelning
300,000 kr i ackumulerad utdelning!!! 

April månad kommer att sätta ett nytt utdelningsrekord och månaden har fortsatt mycket starkt även denna vecka med två dagar med riktigt stora summor och en dag med en jämförelsevis liten summa (som ändå skulle räknats som rätt stor i normalfallet). Kalkyls Pengamaskin har redan, endast nio dagar in i april, håvat in en utdelningssumma som överstiger den för helåret 2020! 

Det förra utdelningsmålet, 250,000 kr, nåddes för bara en dryg vecka sedan.Friday, April 2, 2021

1/4:s miljon

 I dagarna nåddes en 1/4 av en miljon i nettoutdelning! Jag läste ungefär samtidigt om bloggkollegan Udelningsseglaren, en av mina många inspiratörer, som nått 2.1 mkr i utdelningar (tror dock att det fallet det handlar om bruttoutdelningar, nettoutdelningar når tillslut bruttoutdelningarna om inga av innehaven ligger i AF konton och om man inte haft Avanza som nätmäklare vilket han haft, Avanza verkar ha förstått sin kassa implementation av källskattehanteringen men ännu har jag inte sett något explicit meddelande gå ut till mig som kund om en ny och förbättrad hantering). 

Det blev en lång sidoutveckling så återknyter, 1/4 av en miljon i utdelningar är en rejäl hög med pengar, ja egentligen svindlande hög tycker jag. Den står sig dock som en futtigt liten summa mot 2.1 mkr men nu är Kalkyls Pengamaskin igång på riktigt och någonstans måste man ju börja. Det tog 57 månader att nå hit. Antalet månader kunde reducerats med ca 21 månader om preFIRE tiden tagits bort och jag undrar ibland varför den tas med (2015-2017) som bara skramlade ihop ca 17 tkr på ca 21 månader. Förklaringen är att det hände så pass mycket under dessa år och i alla fall 2017 var ett inledande år som behövdes för mig innan jag vågade ta språnget mot FIRE 2018, det tog alltså cirka ett års förberedelser innan jag satte igång... En ytterligare delförklaring är att den portfölj som fanns redan under preFIRE har behållits intakt och i skrivande stund har den bidragit med totalt ca 6*5 tkr (30 tkr då innehaven inte delat ut ännu för år 2021). Jag gillar delvis också att ta med de åren då de ger lite perspektiv på hur väldigt annorlunda situationen ser ut rent ekonomiskt och perspektiv och historia framställs ofta som något bra. Alltsammans är egentligen petitesser av olika grad och enklast är att göra som jag gjort, d.v.s. räkna in preFIRE tiden när tidsangivelser ges. 
Thursday, April 1, 2021

Glad påsk

 Arbetsdagen är avslutad på jobb#1 sen en liten stund, blev lite tidigare idag. Välförtjänt efter en händelserik och bra arbetsvecka. När jobb#1 avslutades sattes jobb#2 igång, ingen har blivit rik på att inte jobba heter det ju men det är en gammal utsaga som kanske inte stämmer längre. För mig stämmer den dock då jag är lite gammaldags minst sagt på många olika sätt, ni vet sånt som moral, hederlighet, ärlighet, strävsamhet (sånt där omodernt trams alltså) o.s.v. 

Sist jag var på Willys frågade kassörskan om jag skulle köpa en trisslot, svaret kom direkt från hjärtat:

-Absolut inte.

Räcker väl att betala för matvarorna man samlat ihopa?!... Jag och frun gjorde som många andra i början av vår tid och köpte lite trisslotter ibland, vi har aldrig vunnit mer än 90 kr eller nåt. Det är varken mitt eller fruns öde att bli rika på lotter, det är jag helt övertygad om för varken hon eller jag har haft en räkmacka oavsett vad det har gällt eller gäller. Vi har fått kämpa för i stort sett allt och fortsätter på den inslagna vägen!

Den första april idag detta år 2021 och tyvärr missades cash-in ljudet helt. Jag väckte telefonen vid 08:30 med en förhoppning om något trevligt ljud men 08:36 gav jag upp, då hade frun fått utdelningar men med en mobil på 'silent mode' så hon missade också cashin ljudet. När jag förstod att hon fått utdelningar provade jag att öppna skärmlåset igen och skärmen var fylld av 6 utdelningsbesked från Avanza - the partner in crime!!!

Ljudet missades alltså helt men trösten blev stor. Inslussningsrännan fick bekänna färg igen och renovering och intrimningen verkar vara av riktig Kalkyl-god kvalitet - den höll!

Portföljen nådde ett nytt ATH idag men Tackor-inläggen blir nog framöver mer sällsynta liksom utdelningsstolparna som nås. Excelarken fylls dock på och uppdateras med samma hängivenhet som vanligt även om äldsta barnet idag fick äran att fylla i siffrorna i de ark som behövde uppdateras!

Det är en fantastisk känsla att inflödet av pengar äntligen återvänt till Kalkyls jaktmarker, de har varit mycket sporadiskt förekommande och mediokra under en lång tid. Förvisso tickar lönen ju in, inte att förakta, som vanligt men med nya och större skulder så vill mycket ha mer som vanligt. Skattedeklarationen har också anlänt i dagarna, ja jag kör med post då jag gillar papper, och glädjen var stor när endast hälften av förväntad kvarskatt skall betalas, runt 11 tkr blev det istället för 20 tkr. Jag räknar alltid pessimistiskt och då var 20 tkr korrekt, sen räknas 30% av i räntesubvention så slutsumman blev mera angenäm. Att räntesubvention gäller oavsett låns beskaffenhet var en nyhet för mig då jag i dagarna läst om att även sms-låneräntor är avdragsgilla. Ja, vårt allas Sverige är fantastiskt!...

Så, från att ibland känna mig som en fattig stackars kyrkråtta ser det alltmer ljust ut när kontobalanserna ökar undan för undan. Skördetiden har varit mycket efterlängtad och nu är den här så det gäller att njuta! Att sitta med sina aktier i dessa stunder slår det mesta!

Med dessa rader önskar jag alla trevliga och inspirerande läsare av mina ynka sidor en riktigt 

GLAD PÅSK