Sunday, April 11, 2021

Sparandets andel av portföljutvecklingen - del 2

 Jag tänkte redogöra lite kring tolkningen av diagrammen som presenterades i del 1.

Diagram 1:


Diagrammet indikerar väldigt tydligt vad som sker i portföljen på ett enkelt sätt, d.v.s portföljens olika faser (uppbyggnad, utökning, underhåll). 
 • 2019-01-01: nu har FIRE resan i praktiskt utförande pågått i ett år. 
  • Sparandets andel av A-värdet är 84% och själva sparandet svarar för den största delen av värdet men trots detta har redan en ren värdeökning på hela 16% erhållits.
 • 2020-01-01: två år har passerat och sparandelen är fortfarande ganska högt men knappt 10 procentenheter lägre än efter år ett vilket betyder att portföljen har börjat arbeta mera på egen hand.
 • 2021-01-01: FIRE år tre och sparandelen har nu bytt trend och vänt uppåt till 80%. Förklaringen är de kraftiga svängningarna på börsen under 2020 där mycket kapital tillfördes till Kalkyls Pengamaskin. Fortfarande en ganska hyfsad andel kommer från vinst, ca 20%.
 • 2021-04-09: Drygt tre månader in på detta år som blir mer normalt än 2020, i alla fall vad gäller utdelningarna från bolagen. Nu har trenden åter vänt och sparandelen har sjunkit ganska kraftigt mot föregående avläsning, den ligger nu på 70% vilket betyder att vinsten ökat till 30%.  

Diagram 2:


Trenderna är samma som i diagram 1 men är här betydligt tydligare då diagram 2 visar hur mycket av värdeökningen som kommer från nysparande.
 • 2019-01-01: 84% av värdeökningen kommer från nyspar.
 • 2020-01-01: 60% av värdeökningen kommer från nyspar och portföljen jobbar på ordentligt.
 • 2021-01-01: 86% av värdeökningen kommer från nyspar vilket är en väldigt stor andel och beror på att portföljen kraftigt byggs på.
 • 2021-04-08: endast 16% av värdeökningen kommer från nyspar och förklaringen är att inget nyspar har gjorts sedan i slutet på januari och samtidigt har börsen gått mycket starkt.2 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. Do you need Personal Finance?
  Business Cash Finance?
  Unsecured Finance
  Fast and Simple Finance?
  Quick Application Process?
  Finance. Services Rendered include,
  *Debt Consolidation Finance
  *Business Finance Services
  *Personal Finance services Help
  contact us today and get the best lending service
  personal cash business cash just email us below
  Contact Us: financialserviceoffer876@gmail.com
  call or add us on what's app +918929509036

  ReplyDelete