Utdelningar

Årsöversikt - siffror

Ibland bäst med grafisk framställning eller i alla fall snyggast men enkelt uppradade siffror fungerar väldigt bra det med för en sifferkille som mig. Alla utdelningssummor som redovisas är netto om inte annat anges explicit. Åren 2015-2017 kallas för pre-FIRE och borde egentligen inte tagits med alls men av historiska skäl räknas de in, den egentliga praktiska FIRE-exekveringen startade 2018-01 och pågår för fullt.Sprintar - total utdelning

Minst erhållen nettoårsutdelning sprintar 

  50,000 kr/år - 2019
100,000 kr/år - 2021 
150,000 kr/år - 2021
200,000 kr/år - 2021
250,000 kr/år - 2021
300,000 kr/år - 2022
350,000 kr/år - 2022
400,000 kr/år - ???

250,000 kronors sprintar

   250,000 kr - mar 2021
   500,000 kr - mar 2022
   750,000 kr - aug 2022
1,000,000 kr - apr 2023
1,250,000 kr - mar 2024
1,500,000 kr - ???

100,000 kronors sprintar

   100,000 kr - maj 2019
   200,000 kr - nov 2020
   300,000 kr - apr 2021
   400,000 kr - sep 2021
   500,000 kr - mar 2022
   600,000 kr - apr 2022
   700,000 kr - maj 2022
   800,000 kr - okt 2022
   900,000 kr - mar 2023
1,000,000 kr - apr 2023
1,100,000 kr - maj 2023
1,200,000 kr - nov 2023
1,300,000 kr - mar 2024
1,400,000 kr - apr 2024
1,500,000 kr -

50,000 kronors sprintar

     50,000 kr - apr 2019 
   100,000 kr - maj 2019 
   150,000 kr - apr 2020
   200,000 kr - nov 2020
   250,000 kr - mar 2021
   300,000 kr - apr 2021
   350,000 kr - maj 2021
   400,000 kr - sep 2021
   450,000 kr - nov 2021
   500,000 kr - mar 2022
   550,000 kr - mar 2022
   600,000 kr - apr 2022
   650,000 kr - maj 2022
   700,000 kr - maj 2022
   750,000 kr - aug 2022
   800,000 kr - okt 2022
   850,000 kr - feb 2023
   900,000 kr - mar 2023
   950,000 kr - apr 2023
1,000,000 kr - apr 2023
1,050,000 kr - maj 2023
1,100,000 kr - maj 2023
1,150,000 kr - sep 2023
1,200,000 kr - nov 2023
1,250,000 kr - mar 2024
1,300,000 kr - mar 2024
1,350,000 kr - mar 2024 
1,400,000 kr - apr 2024
1,450,000 kr - ???


10,000 kronors sprintar

      10,000 kr - apr 2016 
      20,000 kr - apr 2018
      30,000 kr - maj 2018
      40,000 kr - okt 2018
      50,000 kr - apr 2019 
      60,000 kr - apr 2019
      70,000 kr - apr 2019
      80,000 kr - apr 2019
      90,000 kr - apr 2019
   100,000 kr - maj 2019
   110,000 kr - jun 2019
   120,000 kr - okt 2019
   130,000 kr - jan 2020
   140,000 kr - mar 2020
   150,000 kr - apr 2020
   160,000 kr - maj 2020
   170,000 kr - juni 2020
   180,000 kr - aug 2020
   190,000 kr - sep 2020
   200,000 kr - nov 2020
   210,000 kr - dec 2020
   220,000 kr - feb 2021
   230,000 kr - feb 2021
   240,000 kr - mar 2021
   250,000 kr - mar 2021
   260,000 kr - apr 2021
   270,000 kr - apr 2021
   280,000 kr - apr 2021
   290,000 kr - apr 2021
   300,000 kr - apr 2021
   310,000 kr - apr 2021
   320,000 kr - apr 2021
   330,000 kr - maj 2021
   340,000 kr - maj 2021
   350,000 kr - maj 2021
   360,000 kr - juni 2021
   370,000 kr - juli 2021
   380,000 kr - juli 2021
   390,000 kr - sep 2021
   400,000 kr - sep 2021
   410,000 kr - okt 2021
   420,000 kr - okt 2021
   430,000 kr - okt 2021
   440,000 kr - okt 2021
   450,000 kr - nov 2021
   460,000 kr - nov 2021
   470,000 kr - nov 2021
   480,000 kr - nov 2021
   490,000 kr - jan 2022
   500,000 kr - mar 2022
   510,000 kr - mar 2022
   520,000 kr - mar 2022
   530,000 kr - mar 2022
   540,000 kr - mar 2022
   550,000 kr - mar 2022
   560,000 kr - apr 2022
   570,000 kr - apr 2022
   580,000 kr - apr 2022
   590,000 kr - apr 2022
   600,000 kr - apr 2022
   610,000 kr - apr 2022
   620,000 kr - apr 2022
   630,000 kr - apr 2022
   640,000 kr - maj 2022
   650,000 kr - maj 2022
   660,000 kr - maj 2022
   670,000 kr - maj 2022
   680,000 kr - maj 2022
   690,000 kr - maj 2022
   700,000 kr - maj 2022
   710,000 kr - maj 2022
   720,000 kr - jun 2022
   730,000 kr - jun 2022
   740,000 kr - jul 2022
   750,000 kr - aug 2022
   760,000 kr - sep 2022
   770,000 kr - sep 2022
   780,000 kr - okt 2022
   790,000 kr - okt 2022
   800,000 kr - okt 2022
   810,000 kr - nov 2022
   820,000 kr - nov 2022
   830,000 kr - dec 2022
   840,000 kr - jan 2023
   850,000 kr - feb 2023
   860,000 kr - mar 2023
   870,000 kr - mar 2023
   880,000 kr - mar 2023
   890,000 kr - mar 2023
   900,000 kr - mar 2023
   910,000 kr - mar 2023
   920,000 kr - mar 2023
   930,000 kr - mar 2023
   940,000 kr - apr 2023
   950,000 kr - apr 2023
   960,000 kr - apr 2023
   970,000 kr - apr 2023
   980,000 kr - apr 2023
   990,000 kr - apr 2023
1,000,000 kr - apr 2023
1,010,000 kr - apr 2023
1,020,000 kr - apr 2023
1,030,000 kr - apr 2023
1,040,000 kr - apr 2023
1,050,000 kr - maj 2023
1,060,000 kr - maj 2023
1,070,000 kr - maj 2023
1,080,000 kr - maj 2023
1,090,000 kr - maj 2023
1,100,000 kr - maj 2023
1,110,000 kr - juni 2023
1,120,000 kr - juni 2023
1,130,000 kr - juli 2023
1,140,000 kr - aug 2023
1,150,000 kr - sep 2023
1,160,000 kr - sep 2023
1,170,000 kr - okt 2023
1,180,000 kr - okt 2023
1,190,000 kr - nov 2023
1,200,000 kr - nov 2023
1,210,000 kr - nov 2023
1,220,000 kr - dec 2023
1,230,000 kr - jan 2024
1,240,000 kr - feb 2024
1,250,000 kr - mar 2024
1,260,000 kr - mar 2024
1,270,000 kr - mar 2024
1,280,000 kr - mar 2024
1,290,000 kr - mar 2024
1,300,000 kr - mar 2024
1,310,000 kr - mar 2024
1,320,000 kr - mar 2024
1,330,000 kr - mar 2024
1,340,000 kr - mar 2024
1,350,000 kr - mar 2024
1,360,000 kr - apr 2024
1,370,000 kr - apr 2024
1,380,000 kr - apr 2024
1,390,000 kr - apr 2024
1,400,000 kr - apr 2024
1,410,000 kr - apr 2024
1,420,000 kr - apr 2024
1,430,000 kr - apr 2024
1,440,000 kr - ???Nostalgiskt stycke som behålls efter uppdatering:

Kommer att redovisa 10,000 kronors sprintarna så länge jag tycker att de ger mig motivation och därefter blir det kanske bara 100,000 kronors sprintar. Då motivation behövs i detta långa maratonlopp så inför jag även 50,000 kronors sprintar. Är ju dessvärre långt ifrån Seglarens nivåer även om snöbollen börjar sätta ordentlig fart. Det bör poängteras att utdelningar, om inte annat explicit nämns, handlar om nettobelopp (d.v.s källskatten och eventuell AF skatt avdragen).

För halva år 2019 (jan-jun) summeras utdelningarna till 67,205 kr vilket är nästan 80% mer än de totala utdelningarna från 2015-jan t.om. 2018-jun som blev 37,507. Känns mer än suveränt bra måste jag säga!!!


No comments:

Post a Comment