Utdelningar

Sprintar - total utdelning

Kommer att redovisa 10,000 kronors sprintarna så länge jag tycker att de ger mig motivation och därefter blir det kanske bara 100,000 kronors sprintar. Då motivation behövs i detta långa maratonlopp så inför jag även 50,000 kronors sprintar. Är ju dessvärre långt ifrån Seglarens nivåer även om snöbollen börjar sätta ordentlig fart. Det bör poängteras att utdelningar, om inte annat explicit nämns, handlar om nettobelopp (d.v.s källskatten och eventuell AF skatt avdragen).

För halva år 2019 (jan-jun) summeras utdelningarna till 67,205 kr vilket är nästan 80% mer än de totala utdelningarna från 2015-jan t.om. 2018-jun som blev 37,507. Känns mer än suveränt bra måste jag säga!!!


Tackinlägg:

Årets sista inlägg:

Speciella/översiktsinlägg kring utdelningar:Minst erhållen nettoårsutdelning sprintar 

  50,000 kr/år - 2019
100,000 kr/år - 2021 
150,000 kr/år - 2021
200,000 kr/år - 2021
250,000 kr/år - 2021
300,000 kr/år - 2022
350,000 kr/år - 2022
400,000 kr/år - ???

250,000 kronors sprintar

  250,000 kr - mar 2021
  500,000 kr - mar 2022
  750,000 kr - aug 2022
1000,000 kr - ???

100,000 kronors sprintar

100,000 kr - maj 2019
200,000 kr - nov 2020
300,000 kr - apr 2021
400,000 kr - sep 2021
500,000 kr - mar 2022
600,000 kr - apr 2022
700,000 kr - maj 2022
800,000 kr - okt 2022
900,000 kr - ???

50,000 kronors sprintar

  50,000 kr - apr 2019 
100,000 kr - maj 2019
150,000 kr - apr 2020
200,000 kr - nov 2020
250,000 kr - mar 2021
300,000 kr - apr 2021
350,000 kr - maj 2021
400,000 kr - sep 2021
450,000 kr - nov 2021
500,000 kr - mar 2022
550,000 kr - mar 2022
600,000 kr - apr 2022
650,000 kr - maj 2022
700,000 kr - maj 2022
750,000 kr - aug 2022
800,000 kr - okt 2022
850,000 kr - ???


10,000 kronors sprintar

  10,000 kr - apr 2016 
  20,000 kr - apr 2018
  30,000 kr - maj 2018
  40,000 kr - okt 2018
  50,000 kr - apr 2019 
  60,000 kr - apr 2019
  70,000 kr - apr 2019
  80,000 kr - apr 2019
  90,000 kr - apr 2019
100,000 kr - maj 2019
110,000 kr - jun 2019
120,000 kr - okt 2019
130,000 kr - jan 2020
140,000 kr - mar 2020
150,000 kr - apr 2020
160,000 kr - maj 2020
170,000 kr - juni 2020
180,000 kr - aug 2020
190,000 kr - sep 2020
200,000 kr - nov 2020
210,000 kr - dec 2020
220,000 kr - feb 2021
230,000 kr - feb 2021
240,000 kr - mar 2021
250,000 kr - mar 2021
260,000 kr - apr 2021
270,000 kr - apr 2021
280,000 kr - apr 2021
290,000 kr - apr 2021
300,000 kr - apr 2021
310,000 kr - apr 2021
320,000 kr - apr 2021
330,000 kr - maj 2021
340,000 kr - maj 2021
350,000 kr - maj 2021
360,000 kr - juni 2021
370,000 kr - juli 2021
380,000 kr - juli 2021
390,000 kr - sep 2021
400,000 kr - sep 2021
410,000 kr - okt 2021
420,000 kr - okt 2021
430,000 kr - okt 2021
440,000 kr - okt 2021
450,000 kr - nov 2021
460,000 kr - nov 2021
470,000 kr - nov 2021
480,000 kr - nov 2021
490,000 kr - jan 2022
500,000 kr - mar 2022
510,000 kr - mar 2022
520,000 kr - mar 2022
530,000 kr - mar 2022
540,000 kr - mar 2022
550,000 kr - mar 2022
560,000 kr - apr 2022
570,000 kr - apr 2022
580,000 kr - apr 2022
590,000 kr - apr 2022
600,000 kr - apr 2022
610,000 kr - apr 2022
620,000 kr - apr 2022
630,000 kr - apr 2022
640,000 kr - maj 2022
650,000 kr - maj 2022
660,000 kr - maj 2022
670,000 kr - maj 2022
680,000 kr - maj 2022
690,000 kr - maj 2022
700,000 kr - maj 2022
710,000 kr - maj 2022
720,000 kr - jun 2022
730,000 kr - jun 2022
740,000 kr - jul 2022
750,000 kr - aug 2022
760,000 kr - sep 2022
770,000 kr - sep 2022
780,000 kr - okt 2022
790,000 kr - okt 2022
800,000 kr - okt 2022
810,000 kr - nov 2022
820,000 kr - nov 2022
830,000 kr - dec 2022
840,000 kr - jan 2023
850,000 kr - 


Årsöversikt - siffror

Ibland bäst med grafisk framställning eller i alla fall snyggast men enkelt uppradade siffror fungerar väldigt bra det med för en sifferkille som mig. Alla utdelningsummor som redovisas är netto om inte annat anges explicit.No comments:

Post a Comment