Utdelningar

Sprintar - total utdelning

Kommer att redovisa 10,000 kronors sprintarna så länge jag tycker att de ger mig motivation och därefter blir det kanske bara 100,000 kronors sprintar. Då motivation behövs i detta långa maratonlopp så inför jag även 50,000 kronors sprintar. Är ju dessvärre långt ifrån Seglarens nivåer även om snöbollen börjar sätta ordentlig fart. Det bör poängteras att utdelningar, om inte annat explicit nämns, handlar om nettobelopp (d.v.s källskatten och eventuell AF skatt avdragen).

För halva år 2019 (jan-jun) summeras utdelningarna till 67,205 kr vilket är nästan 80% mer än de totala utdelningarna från 2015-jan t.om. 2018-jun som blev 37,507. Känns mer än suveränt bra måste jag säga!!!


Årets sista inlägg:

Speciella/översiktsinlägg kring utdelningar:Minst erhållen nettoårsutdelning sprintar 

  50,000 kr/år - 2019
100,000 kr/år - 2021 
150,000 kr/år - 2021
200,000 kr/år - 2021
250,000 kr/år - 2021
300,000 kr/år - ???

250,000 kronors sprintar

  250,000 kr - mar 2021
  500,000 kr - mar 2022
  750,000 kr - aug 2022
1000,000 kr - ???

100,000 kronors sprintar

100,000 kr - maj 2019
200,000 kr - nov 2020
300,000 kr - apr 2021
400,000 kr - sep 2021
500,000 kr - mar 2022
600,000 kr - apr 2022
700,000 kr - maj 2022
800,000 kr - ???

50,000 kronors sprintar

  50,000 kr - apr 2019 
100,000 kr - maj 2019
150,000 kr - apr 2020
200,000 kr - nov 2020
250,000 kr - mar 2021
300,000 kr - apr 2021
350,000 kr - maj 2021
400,000 kr - sep 2021
450,000 kr - nov 2021
500,000 kr - mar 2022
550,000 kr - mar 2022
600,000 kr - apr 2022
650,000 kr - maj 2022
700,000 kr - maj 2022
750,000 kr - aug 2022
800,000 kr - ???


10,000 kronors sprintar

  10,000 kr - apr 2016 
  20,000 kr - apr 2018
  30,000 kr - maj 2018
  40,000 kr - okt 2018
  50,000 kr - apr 2019 
  60,000 kr - apr 2019
  70,000 kr - apr 2019
  80,000 kr - apr 2019
  90,000 kr - apr 2019
100,000 kr - maj 2019
110,000 kr - jun 2019
120,000 kr - okt 2019
130,000 kr - jan 2020
140,000 kr - mar 2020
150,000 kr - apr 2020
160,000 kr - maj 2020
170,000 kr - juni 2020
180,000 kr - aug 2020
190,000 kr - sep 2020
200,000 kr - nov 2020
210,000 kr - dec 2020
220,000 kr - feb 2021
230,000 kr - feb 2021
240,000 kr - mar 2021
250,000 kr - mar 2021
260,000 kr - apr 2021
270,000 kr - apr 2021
280,000 kr - apr 2021
290,000 kr - apr 2021
300,000 kr - apr 2021
310,000 kr - apr 2021
320,000 kr - apr 2021
330,000 kr - maj 2021
340,000 kr - maj 2021
350,000 kr - maj 2021
360,000 kr - juni 2021
370,000 kr - juli 2021
380,000 kr - juli 2021
390,000 kr - sep 2021
400,000 kr - sep 2021
410,000 kr - okt 2021
420,000 kr - okt 2021
430,000 kr - okt 2021
440,000 kr - okt 2021
450,000 kr - nov 2021
460,000 kr - nov 2021
470,000 kr - nov 2021
480,000 kr - nov 2021
490,000 kr - jan 2022
500,000 kr - mar 2022
510,000 kr - mar 2022
520,000 kr - mar 2022
530,000 kr - mar 2022
540,000 kr - mar 2022
550,000 kr - mar 2022
560,000 kr - apr 2022
570,000 kr - apr 2022
580,000 kr - apr 2022
590,000 kr - apr 2022
600,000 kr - apr 2022
610,000 kr - apr 2022
620,000 kr - apr 2022
630,000 kr - apr 2022
640,000 kr - maj 2022
650,000 kr - maj 2022
660,000 kr - maj 2022
670,000 kr - maj 2022
680,000 kr - maj 2022
690,000 kr - maj 2022
700,000 kr - maj 2022
710,000 kr - maj 2022
720,000 kr - jun 2022
730,000 kr - jun 2022
740,000 kr - jul 2022
750,000 kr - aug 2022
760,000 kr - sep 2022
770,000 kr - ???
Årsöversikt - siffror

Ibland bäst med grafisk framställning eller i alla fall snyggast men enkelt uppradade siffror fungerar väldigt bra det med för en sifferkille som mig. Alla utdelningsummor som redovisas är netto om inte annat anges explicit.
2022 / 267,679 kr

2022 jan 6,784 kr
2022 feb 5,809 kr
2022 mar 53,446 kr
2022 apr 80,958 kr
2022 maj 87,655 kr
2022 jun 14,094 kr
2022 jul 10,609 kr
2022 aug 8,323 kr

2021 / 270,133 kr

2021 jan 3,270 kr
2021 feb 12,657 kr
2021 mar 23,146 kr
2021 apr 73,394 kr
2021 maj 27,054 kr
2021 jun 8,932 kr
2021 jul 17,819 kr
2021 aug 4,934 kr
2021 sep 14,664 kr
2021 okt 39,977 kr
2021 nov 39,600 kr
2021 dec 4,685 kr

2020 / 85,311 kr

2020 jan 1,602 kr
2020 feb 2,745 kr
2020 mar 6,692 kr
2020 apr 10,207 kr 
2020 maj 13,742 kr
2020 jun 11,260 kr 
2020 jul 2,632 kr
2020 aug 3,314 kr
2020 sep 10,753 kr
2020 okt 6,266 kr 
2020 nov 10,432 kr
2020 dec 5,571 kr

2019 / 84,077 kr

2019 jan 360 kr 
2019 feb 500 kr
2019 mar 1,872 kr
2019 apr 49,191 kr
2019 maj 11,742 kr
2019 jun 3,540 kr
2019 jul 780 kr
2019 aug 1,000 kr 
2019 sep 2,123 kr
2019 okt 3,927 kr
2019 nov 6,701 kr
2019 dec 2,342 kr

2018 / 28,190 kr

2018 jan 0 kr
2018 feb 0 kr
2018 mar 0 kr
2018 apr 9,471 kr
2018 maj 10,770 kr
2018 jun 0 kr
2018 jul 0 kr 
2018 aug 0 kr
2018 sep 822 kr
2018 okt 2427 kr
2018 nov 4400 kr
2018 dec 300 kr

preFIRE 2017 / 5,023 kr

preFIRE 2016 / 6,251 kr

preFIRE 2015 / 5,992 kr


Årsöversikt aktuell - grafisk 


Äldre årsöversikter - grafiskt

Översikt 2018-2019 (det började hända saker 2018)


Då april månad innebär grymt mycket mer utdelning än övriga kommer en nyanserad plot där Y-axeln begränsats till 8000 kr:


Översikt årsutdelning och prognos 2018-2020Översikt årsutdelning och prognos från 2015 och framåt


Fördelning av årsutdelningar - grafiskt


2022

kommer 2023 jan

2021
202020192018


No comments:

Post a Comment