Saturday, September 30, 2023

Avanza...

 Partner in Crime är ju Avanza och då Kalkyl dessutom är aktieägare i Avanza är det viktigt att partnern levererar bra.

Avanza har under några veckor infört förändring efter förändring i bl.a. mobilappen. Detta ständiga flöde av förändringar är tröttsamt, i alla fall tycker Kalkyl det. Om förändringar blir till det bättre och endast till det bättre utan nämnvärda nackdelar är väl allt frid och fröjd på ett sätt men när kunden inte ser eller förstår förbättringar har något gått käpprätt åt skogen.

Avanza har under lång tid varit mycket aggressiva i förändringsbenägenheten och tvingat på kunderna den ena "förbättringen" efter den andra. Som sidokommentar är det så här:

Idag tvingas de flesta om inte precis alla kunder att acceptera förändringar oavsett om så önskas eller ej. Tyvärr har tekniken ännu en gång visat att kunden oftast är den stora förloraren i allt som skulle bli bättre, snabbare, säkrare och stabilare. Om kunden inte accepterar ändringen direkt i mobilappen eller på annat liknande ställe så ställs frågan om uppdatering VARJE gång appen eller programmet används... Med andra ord tvingas i stort sett även de mest envisa kunderna , Kalkyl et al, till att tillslut ändå acceptera en uppdatering och därmed en förändring som de varken bett om, tänkt på eller ens önskat... 

Tyvärr har Kalkyl haft tråkigheten att stöta på detta fenomen både i jobb#1 och i jobb#2 (strävan mot FIRE). Det är för jävligt och väldigt, både, tröttsamt och jobbigt. Avanza har tyvärr inte heller tillhört de minst aktiva inom detta oskick:

 • force customer to accept by annoying extensively
De senaste veckorna har mobilappen genomgått en hel del förändringar (ännu en gång och antalet gånger större förändringar inträffat är för många, tyvärr) och den gemensamma nämnaren är: 

 • försämringar

Ja alltså "försämringar" om nu inte raketer, björnar och annat trams önskas som bild när eländet till app startas. Listorna över innehaven gör knappast någon särskilt glad och de tre alternativen på hur listan skall se ut känns begränsad. Kalkyl har bråkat med Avanza under en tid och lär fortsätta, exakta benämningen på vad som verkar pågå ges inte här men den är klockren. 

Nu stänger Avanza "gamla aktiesidan" som Kalkyl föredrar alla gånger framför "nya"... Avanza skyller på backend och annat trams, självklart har den nya backend:en all info för att gamla aktiesidan skall kunna fortsätta att visas för de som så önskar men det struntar Avanza i. Nej, det är tråkigt att partnern inte inser allvaret och istället ständigt utsätter sina antagligen ofta hårt arbetande kunder för ständiga förändringar de inte bett om eller ens vill ha. Precis i tidens anda dock... Ändra för ändringarnas skull, klydda till allt än mer och sabba alla äldre och mer funktionella möjligheter...

Kalkyl hoppas att ALLA som upplever försämringar hos Avanza klagar...


Monday, September 25, 2023

75% av 2023

Ännu en lön har skramlat in och betalningsplikterna har klarats av igen vilket även innebär att 75% av både månadslöner och själva månaderna för det smärtsamma katastrofåret 2023 nu är historia. Superundrets framfart känns av men tyvärr är det bara att sätta bitringen i käften och betala med styrräntan nu på 4.0%. På 16 ynka månader höjde superundret styrräntan från 0% till 4.0%, stabilt är ledordet i superundrets framfart (kan läsas med full ironi).

25% eller tre månader återstår och en statuskontroll på den Kalkylska Pengamaskinen kändes vettig att göra.

Under september månad kunde två 10,000 kronors stolpar bockas av:
 • 320,000 kr i nettoutdelning för året hittills
 • 1,150,000 kr i ackumulerade nettoutdelningar 
Då inflödet till Inslussningsrännan ökar framöver bör båda de uppsatta målen fortfarande kunna nås:
Pengamaskinens valutafördelning på utdelningarna ser ut så här:


Den 15 september, 230915, var en härlig dag och Pengamaskinen uppnådde då en ny och efterlängtad topp, den varade några dagar innan det åter vände ner.

När är det lön igen? Hm jaså inte förrän om fyra veckor... Om fyra veckor är vi även fyra veckor närmre nästa besked ifrån superundret, vår alldeles egna och ännu självständiga Riskbank (tänk vilken sådan en vi ändå har!)... Övertygad om att Gunnar Sträng hade hyvlat av Thedéen ordentligt vid detta laget... Antagligen även vridit om hans öra ordentligt tills att stöddigheten hade försvunnit. Sträng hade förstås även hyvlat av Ingves och kanske därmed undvikit den ekonomiska situation landet nu befinner sig i...

Saturday, September 23, 2023

Då var det dags igen

 Det svenska superundret som far fram likt en vägvält modell större och som i torsdags återigen höjde styrräntan, denna gång med 25 punkter. Styrräntan har nu nått 4.0% och den biter allt hårdare.

Avanza meddelade idag att de höjer räntesatserna på värdepapperskrediten och redan den 29/9 börjar de nya räntesatserna att gälla:


Det som inte kan ses ovan är varifrån höjningen gjordes men de två lägsta påverkas så här:

 • rabattnivå 1: 1.49% till 1.99% (+50 punkter)
 • rabattnivå 2: 3.39% till 3.89% (+50 punkter)
Det börjar bli hyfsat tröttsamt med den ena olyckan efter den andra som sedan C19-inledningen i stort sett levererats med hyfsat jämn ström. Att hög inflation dessutom och tyvärr även rått och råder inom olyckorna (och alltså inte bara inom skjutningar, sprängningar och allmänt grovt våld i det numera sargade och en gång så stolta Sverige) behöver ingen tvivla på för de svenska hushållen får smäll efter smäll. Den stora frågan är hur många fler smällar som tåls eller orkas med? Att superundrets senaste räntehöjning nog inte var den sista enligt en stöddig Thedéen, det svenska superundrets chef, och en rimlig gissning om slutmål på 4.25% i styrränta enligt Kalkyl med fler. Den andra frågan är förstås hur mycket som kommer att gå sönder i samhället och på ett mer individuellt och personligt plan. Mycket började stiga och fortsatte att stiga och sen skenade många priser:
 • el
 • eldistribution
 • fjärrvärme (redan hänt eller på väg i närtid för många)
 • VA
 • sophantering
 • livsmedel
 • försäkringar (premierna har stadigt klättrat upp och senaste tidens miljörelaterade händelser kommer knappast sänka denna inflation)
Att Avanza höjer sina värdepapperskrediträntor är förstås varken förvånande eller konstigt men likväl tråkigt och ännu en stril av pengautflöde kan adderas till den hyfsade strömmen som nu går i helt fel riktning.

Kalkyl har spenderat hela lördagen med volontärsarbete (jobb#3?!) vilket var väldigt trevligt, givande men samtidigt fysiskt tröttande. Behövdes ingen styrketräning idag.
 

Riskbanken - 80 sidor...

Efter en mycket rolig men hektisk arbetsvecka blev det så fredag och dessutom kväll tillhörande dagen. Efter ett regelrätt krig som utkämpats med fru och äldsta barnet där spelreglerna utgjorde kärnan till konflikterna avgick Kalkyl med totalsegern och herraväldet (spelet var RISK). Kalkyl fick sedan några timmar med filosofi under inverkan av god öl och ja sen togs det itu med superundrets senaste Penningpolitisk rapport på 80 sidor... 

Ju mer som läses desto mer börjar nog de flesta ifrågasätta varför hela 80 sidor krävs för rapporten.

Det mesta var känt, en del i samstämmighet och en del där mer frågor och undringar över vad superundret spenderar tid på uppstår...

Generellt inga direkta fel men efter sida upp och sida ner med diverse upprepningar och konstaterande av redan kända fakta blir rapporten till sist rätt dålig som helhet. Att superundret knappast, varken historiskt eller i nutid, imponerat på Kalkyl bör med tydlighet redan ha framgått. 

Den Penningpolitiska rapporten är saklig, ja för saklig och långdragen samt med det genomgående temat tjatighet, 

Superundret har absolut ingen del alls i problemen som nu frontar Sverige, inga alls... 

Om ork finnes eller erhålles kanske en del 2 kommer, vem vet?!.

Ps: få gånger tidigare men idag ännu en gång då ett inlägg skrivits men ej publicerats...!

Thursday, September 21, 2023

RIskbanken - styrräntan höjs 50... 25 punkter

 Riskbanken alias det svenska superundret slog till igen idag, ännu en rak höger levererades vilken alltså blev den åttonde höjningen i följd (!?. Kalkyl slirade lite mellan åttonde och nionde gången, korrekt är att styrräntan höjts åtta gånger medan det skett nio åtgärder där en som gjordes 220608 inte höjde styrräntan) som Riskbankens uppdragsgivare, vi det svenska folket, fått ta del av sedan helvetet brakade loss den 5:e maj 2022 (220504 och se tabell här, och glöm inte att helvetet egentligen inleddes långt tidigare med 0 och minusränta...). Thedéen, ja ni vet superundrets chef med sina "futtiga" 269,000 kr i månadslön (!!!???...), råkade försäga sig med 50 punkter men korrigerade direkt till 25... SVT bevakade framförandet och Kalkyl var inte ensam om att haja till bl.a. på denna felsägning, det gjorde även SVTs nye ekonomijournalist Alexander Norén. Alexander gjorde mycket bra ifrån sig under hela SVT programmet vilket lovar gott för framtiden.

Att Thedéen råkade försäga sig styrker tron, tyvärr, och för Kalkyl cementeras den även om även nästa höjning redan var antagen som sanning tyvärr, om att även en höjning i november kommer. Superundret var dessutom till skillnad mot både FED och ECB betydligt sturskare och hökaktigare i tonen och det var helt klart lite Ingves-varning här (superundrets chef före Thedéen), Thedéen ändrade också formuleringen om framtida höjning... Superundret passar också på att meddela att det kommer att plocka hem valutaspekulationsvinst och säljer framöver av en del usd och eur, helt enkelt ett förtäckt, vilket även Norén uppmärksammade, försök att stärka Sveriges numera bananvaluta. Att Riskbanken inte vågar sätta igång någon större åtgärd mer än fortsätta att suga musten ur det egna folket i jakten på en kronförstärkning pratade Norén föredömligt om, Riskbanken har helt enkelt inte musklerna att våga sig på en utmaning... 

+25 punkter var närmast garanterat som besked men ändå kändes det betydligt dystrare än vad som förväntats... Att superundret dessutom kommunicerar en högre räntebana, en längre tid med hög ränta och först runt slutet på 2025 en första sänkning säger en del... Nu är vi antagligen betydligt färre än tidigare som tror på superundrets fantasier och "prognoser" men ändå...

Nej superundret varken har och kommer framöver heller antagligen inte att imponera alls på Kalkyl. Thedéen var mycket noga med att börja sitt anförande med att säga att inflationen gröper ur köpkraften och på detta vis försöka ta fokus ifrån var de verkliga pengasummorna försvinner, nämligen i räntebetalningar för väldigt många, privatpersoner med ägt boende och massor med företag, vilka Riskbankens "penningpolitik" sett till. Som vanligt återstår endast hoppet för den lilla människan och i fallet med ett superunder som styr i blindo efter inflationsmålet på 2.0% så är det inte ett stort hopp som finns. Det lär bli en riktigt eländig 12 månaders period framöver när sprickorna vidgas eller fullständigt krackelerar. Bostadsrättsägare ligger nog inte helt skönt till och det lär inte heller hyresgäster göra, de kommer tryckas in i fårskocken där redan, framförallt, storstadsvillaägare befunnit sig under en tid. Att cirka 330,000 fler löntagare nu skall få känna på vad statlig inkomstskatt innebär blir en ny och smärtsam upplevelse för många (tacka pausad indexering av skiktgränsen för statlig inkomstskatt som skall tillskrivas M själva och inte SD som en del tycks ha förstått saken) och att väldigt många husägare med upptaxerade fastighetsvärden kommer att få betala än mer i kommunal fastighetsavgift (ja 0.75% av taxeringsvärdet med en maxavgift på 9,288 kr för 2023 att betala 2024). DI hade en del skriverier i veckan om avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar som inte gjorts men som borde gjorts under senaste årstämman, som normalt sett hålls i maj, med uppemot +40%!... Kan ju bli lite svettigt när lån med runt 1.3% i ränta skall möta den nya verkligheten... Till detta ränteelände orsakat av Riskbanken kommer med stor sannolikhet fjärrvärmepriserna att rusa med alltifrån 10-40%... Bläh...

Efter inläggets författande samt tillbörlig korrekturkorrigering hittades detta:


 

Sunday, September 17, 2023

FIRE-resan så långt

 FIRE-resan för Kalkyl inleddes egentligen redan där nånstans kring födseln och Joakim Von Anka titeln erhölls redan vid unga år då sparandet redan tagit fart med en blå eller brun liten bok där en mäktig kassastämpel erhölls vid varje insättning som gjordes på det lokala postkontoret. I mera rent praktiska termer får FIRE-resans start anges till år 2018. Starten blev rejäl och förberedelserna innan starten var hyfsat rigorösa.

Det blev en knackig start och nu drygt 5 år in på resan kan det konstateras att resan varit mycket, med fint ord, volatil. Den har gått riktigt bra men den har varit volatil och överraskande gång på gång:

 • Massiva problem i Swedbank och Danske Bank
 • C19 - denna utdragna och jobbiga corona pandemi som lamslog stora delar av världen och dessutom låg till grund för den massiva inflation vi nu tyvärr lever i och med samt påverkas lite eller väldigt mycket beroende på diverse faktorer.
 • I ankdammen lades sig de folkvalda förmågorna i företagens utdelningar och det hela slutade med att ett stort antal företag ställde in sina utdelningar år 2020. Helt otroligt provocerande...
 • Ett  världens största container fartyg, Ever Given, fastnade i Suez kanalen och störde världens fraktlinjer och därmed i världens produktion.
 • Många av världens länder slussade ut pengar i ett otroligt tempo och det var bokstavligt talat plattan i mattan och massiv dopning utan större förståelse eller i alla fall bekymran för ett grundläggande ekonomiskt samband:
  • ökas penningmängden ökar inflationen (och det gjorde den med besked)
 • Fullskaligt krig mellan Ryssland och Ukraina
  • hela Europa och flera andra länder har och är fortfarande i stort beroende av Rysslands olje- och gasexport då Ryssland är i topp-3 av världens största exportörer av olja samt den för Europa största gasleverantören (innan Nord Stream sprängdes av...)
  • Ukraina brukar tituleras som Europas kornbod och är en av världens största spannmålsexportörer och nummer ett för solrosolja. Ukraina, Ryssland och USA fick världens bästa matjord.
 • Skenande energipriser delvis p.g.a. långvariga tokerier inom energiproduktion där energiministrar och andra "kunniga" inte ens förstått skillnaden mellan kW och kWh eller annorlunda uttryckt som skillnaden mellan effekt och energi.
 • Expansiv penningpolitik som tillslut slog tillbaka kraftfullt i form av en rejäl inflationsbrasa som nu riskerar att sänka det mesta om det inte redan skett (superundret och dess utrikiska kusiner)
 • Bankris i USA till följd av en klassisk bankrun som orsakats indirekt av FEDs aggressivitet med följd att flera, tre st, större nischbanker gick omkull. Ett flertal indexfonder och vår egen Alecta tog massiva förluster p,g.a detta, att nischbankerna egentligen inte gjort något jättefel då de placerat kapital i långa USA statsobligationer spelade ingen roll då bankrunnen utlöstes av FEDs mycket aggressiva åtstramning. 
 • Credit Suisse, Schweiz bankstolthet gick omkull och införlivades i UBS
 • Diverse oroshärdar över snart sett hela världen där framförallt Kina-USA vilket inkluderar halvledarproduktionen via TSMC i Taiwan oroar. 
 • I Sverige, det lilla landet långt i norr, råder numera ett slags inbördeskrig och tryggheten har slagits i bitar för alla invånare som på daglig basis får läsa allt värre nyheter om sprängningar, skjutningar, rena avrättningar o.s.v.
 • Superundret eller Riskbanken, alltså Sveriges (ännu...) självständiga Riksbank, sänker landets ekonomi i sin iver att återställa inflationen till det egendefinierade målet om 2.0%. Allt annat är oviktigt, eller ja nästan, då återigen ännu ett självuppfunnet mål om att höja kronkursen numera framställs av superundret som nästan mer viktigt än att nå inflationsmålet i sig. Bara något år tidigare ansågs kronkursen totalt oviktigt eller i alla fall bevärande om den var för hög, det svänger således fort i superundrets lilla egendefinierade värld som vi alla tvingas leva i. En annan beskrivning är att superundret agerar volatilt och nyckfullt och därmed cementerar de volatiliteten! Under den aggressiva resan där redan en stor andel av befolkningen, hyresvärdar, fastighetsbolag, byggföretag och småföretagare mår illa och hoppas att de snart skall vakna ur den pågående mardrömmen slås det numera sargade landet hårdhänt och onödigt in i en lågkonjuktur vars like finns tidigast ungefär 33 år tillbaka i tiden, ja om ens då...
 • Inflationen gräver stora hål i folks plånböcker har det hetat i cirka 18 månader men vad är ett stort hål jämfört mot totalt dränage vilket nu räntorna tillsammans med energipriser på +200% orsakat. Till detta kommer fjärrvärmepriser på snart +30%, matpriser som känns som minst +50% o.s.v o.s.v? Suck...
 • Den av superundret kraschade kronkursen (se tidigare inlägg om Riskbanken) gör att Sverige är på ständig mellandagsrea eller utförsäljning, minst alltså, men p.g.a. av våldsyttringarna i Sverige önskar få ändå shoppa loss vilket på ett sätt kanske ändå får anses turligt då annars den ena klenoden efter den andra riskerar att lämna landets ägarled i rask takt. Att våra fritidshus inte längre, ja grattis till er alla som ärvt och ärver sådana mysiga torp och dyligt, för vettiga pengar kan köpas av den egna befolkningen utan istället reas ut till utländska spekulanter är fruktansvärt. Tyskarna har härjat ostört i småland i snart 50 år och sen 20 år minst härjar även danskar där... I skåne skall en danskby byggas, nåja 3-4 st svenska familjer har också investerat tydligen... I Danmark får ingen svensk köpa något torp eller hus alls, det har de mer framsynta danskarna sätt till... I Sverige går allt fint! Privata Affärer hade för 1 år sedan eller nåt en artikel om hur bra det var att utländska ägare fick lov att köpa fritidshus i Sverige, lätt att skriva och tycka när man redan har sitt ifrån nåt arv eller så. Nej, torp och liknande borde alltid endast få köpas av folk boendes i Sverige, andra kan hyra, då rekreation behövs och ger bra utväxling via bättre hälsa och därmed mer skattekronor i längden in till farbror Staten (ser hur Maggans ögon börjar glöda och mungiporna att rycka...). Att vårt gemensamma kulturarv dessutom hamnar i utländska händer borde räcka för att sätta stopp för dumheterna redan för 20 år sedan men inget har förstås hänt i frågan...
 • Förtroendet för det mesta som staten sköter sjunker undan för undan i Sverige. Rättsväsendet, sjukvården, politiker m.m... Ju lägre förtroende desto lägre vilja att arbeta och göra rätt för sig.
 • ISK/KF sparformen infördes med pompa och ståt precis som hände med IPS (Individuellt Pensions Sparande) där under stenåldern någon gång och skatteavdrag fick göras vilket sen minskades år efter år för att sista året vara nere på 1000 kr om minnet inte sviker... Det startade på 12,000 när IPS sparformen såldes in... Under ISK/KF sparformens hittillsa livstid har massor med försämringar införts av dessa folkvalda odågor som ofta är pinsamt oinsatta, snikna (fuskar med alla medel de finner och kommer undan med det då Riksdagen inte har tid att kontrollera avdragen, allt bygger på förtroende men det finns ju inget kvar efter åratal av fusk med dubbelt boende, traktamenten, taxi- och flygresor, bjudmiddagar, semesterresor, lyxrenoveringar o,s,v så var är då kontrollerna Riksdagen?) och tyvärr i många fall fullständigt inkompetenta och därmed på egen hand diskvalificerade för det uppdrag de är satta att sköta. Minsta skatt infördes, sedan ökades den på först en gång och sedan ännu en gång. Allt beroende på superundrets totala urspårning a la Stefan Ingves och de totala dumheterna mannen lyckades införa via först nollränta och sedan ännu värre med minusränta då superundret med Ingves vid rodret jagade efter att ÖKA inflationen några ytterligare tiondelar för att återigen nå ett tveksamt, märkligt och självuppfunnet mål på 2.0% i inflation. Att den synnerligen billiga eller låga styrräntan smittade av sig på ISK/KF skatten kunde ju absolut inte tolereras och nya regler infördes i takt med räntesänkningarna... När styrräntan nu under 18 månader gått åt andra hållet, d.v.s ökats, sker inga regeländringar... Ingen ställde heller, Kalkyl veterligen, frågan till superundret då (hade nog ändå inte hjälpt då Ingves verkar ha vetat precis allt) om varför superundret ansåg en inflation UNDER 2.0% som problematisk... Ja så problematisk att räntan fick sänkas till -0.50%...
Listan kunde säkert skrivits annorlunda, den kunde blivit längre och den kunde gjorts kortare och t.ex. i form av de massiva prisökningsområdena som drabbar de flesta om inte alla:

 • Lågränteperioden som skapade en bostadsprisinflation i Sverige som måste satt världsrekord 
 • Aggressiv räntehöjnigscykel där superundret försöker spela i ECB och FEDs division utan att varken ta hänsyn till vad de själva skapat eller hur räntemarknaden fungerat och fungerar i Sverige med korta bindningstider. Superundret har inte förstått att deras räntevapen är skarpladdat medans ECB och FED agerar på sina marknader där väldigt långa bindningstider råder, ofta kring 30 år... Att inte FEDs aggressivitet slagit sönder mer i USA än beror till stor del på detta men det kommer...
 • Energihaveriet med tokstollar eller kanske bättre numera benämnda som sol- och vindstollar då solpaneler inom en 10-års period eller så har förfulat de flesta bostäder och där vackra tak endast kan tillskrivas en historik och drömlik epok. Överallt bullrar vindkraftsverken och låter sina rotorskuggor dansa över landskap och trädgårdar. Miljoner insekter möter en ögonblicklig död liksom många många tusentals fåglar, varje år... Hur det ska gå i haven har ingen brytt sig om då vattenlevande djur inte heller kan prata för sin sak... Men av den forna och stolta kärnkraften i Sverige återstår nu blott 50% om man räknar snällt då driftstörningarna verkar mer planerade än slumpmässiga... Det svenska och världsledande företaget ASEA skulle säljas ut och ingår numera i ABB. ABB valde under året att avyttra Power Grids delarna... Dessa delar är en stor del och grund till underverket Sverige men är nu alltså sålda även dessa. Att Power Grids verkligen genererar pengar behöver ingen tvivla på och des omsättningen skjuter mot månen men ändå såldes den av. Enligt Kalkyl delvis ett självskadebeteende men är väl en nostalgisk herre som alltid med stolthet läst 'Made in Sweden' och ASEA på massor av industriella elmaskiner. Förra året såldes turboladdningsverksamheten, även denna världledande inom riktigt stora motorer segmentet, och blev Acceleron. Dessa fick tyvärr säljas då de noterades på scweizisk börs vilken inte Avanza hanterar i dagsläget. Den fantastiska uppfinnaren och elekroingenjören Jonas Wenströms är nästan bortglömd men utan honom hade inte ASEA skapats. Hans innovationer var många och extremt betydelsefulla. 
 • Elpriserna splittrar landet i hela fyra zoner, man straffas mer eller mindre beroende på vart i Sverige man bor och med den omvända räkningen där SE4 längst i söder drabbats hårdast har skratten uteblivit. kWh priserna har i stort set ökat med +200% sedan år 2022. Till det rena kWh priset har elbolagen sparkat på sina kunder och chockhöjt en massa märkliga avgifter såsom nätavgiften o.s.v. Struntar väl i om kWh priset är 50 öre när slutpriset in alles tangerar 150 öre eller ännu högre...
 • Många är de som pratat och pratar om att energikrisen är hanterad och undanröjd, Europas gaslager är fyllda... Jaja, säkert, men om... Fast finns väl inte på kartan och nu verkar gängse uppfattning vara att fjärrvärmepriserna ska stiga 15-35% inom ett år, ja om de inte redan gjort det... Chockhöjts alltså.
 • I många år har vi lurats in i tron om att infrastrukturen i Sverige varit hyfsat god och att vi hela tiden betalat avsättning för framtida uppgraderingar, givetvis har vi fått betala men tyvärr har de pengarna inte sparats och framtiden innebär rejäla prishöjningar för att uppgradera eftersatt infrastruktur inom både el, värme, sophantering och va.... Ja sämre vägskick än nuförtiden med massor med hålor efter varje "vinter" som liknar artilleribeskjutning har aldrig tidigare skådats... Eller hålor och hålor förresten, kratrar snarare där även ibland fordon med larvfötter lätt kan råka ut för problem... Först framåt midsommar brukar de sista hålorna lagats, om inte så kommer de inte heller att lagas detta året... 4 hjul är mycket säkrare än 2 hjul på fordonet man framför...
 • superundret har missförstått varför inflationen dragit iväg och en stor del kan definitivt kopplas till en enda sak: energibrist/haveri. Orsakat av ett självskadebeteende ifrån de folkvalda förmågorna, som borde rendera i ansvarskrävning samt livstida fängelsestraff, samt ett inte helt osannolikt krig iscensatt av energiförsörjaren i Europa nummer 1. Trots varningar och tecken på vad som komma skulle gjorde sig hela Europa mycket beroende av gasen...från Ryssland.
 • energi är grunden till precis och exakt allt och Einsten fastslog genialiskt sambandet till E=mc^2. Energiproblematiken letar sig ut precis till allt, mat, tjänster o.s.v. Att mänskligheten står inför nästan och antagligen olösbara problem med en ständigt växande befolkning vill ingen heller tala om, istället firas och blåses det fanfaren när ännu en ytterligare uppnådd miljard människoapor kan skrivas in i historieböckerna...   
 Då inläggs skrivs utan nämnvärd korrigering som tidigare redan nämns blir de ofta en slags spontan ögonblicksbild och upplevelse över hur saker har tett sig eller sett ut. 

Många ord för att försöka att säga att FIRE-resan är ingen picknick, den har inte varit någon och den kommer antagligen inte heller att bli någon sådan. Det har varit ett jävla slit och kämpande under dessa år och det är nog tur att en är som en är för att ha orkat med. Om det självspelande pianot har skapats eller inte återstår att se. Ingen hjälper en om det inte fortsätter att spela, den saken är i alla fall 100% klar.

Mot FIRE - here Kalkyl comes!Saturday, September 16, 2023

Tyvärr

 Tyvärr besannades farhågorna som både Kalkyl och bloggkollegan Snålgrisen hade och säkert många med oss, det skulle ske mer denna helg. Natten mot lördagen inträffade två sprängningar i Stockholmsregionen, ja det skedde annat elände också men antagligen inte kopplat till pågående och ledsamt nog eskalerande våldsvåg som saknar motstycke i både historian och i Europa i stort... Men tyvärr sker den och utspelar sig i vårt lilla och en gång så trygga och rejäla Sverige...

Innan lördagen gick över i söndag inträffade tyvärr ännu en skjutning:


och annat elände av skala större, polisiärt sett alltså, också:

Kanske bäst gå och lägga sig nu och försöka att buffra upp massor med sömn för lär ju bli sömnlösa nätter när barnen blir större... Fy fan.

Spaning - del 2

 Låter andra tala i detta inlägg:

Klokskapen är nog fortfarande och hoppingivande ändå hyfsat stor ute i det långa landet! Synd att så lite klokhet letat sig in till Riksdagen och politiken i allmänhet...

Friday, September 15, 2023

Spaning

 Spaning var den rubrik som bara dök upp under torsdagskvällen då detta inlägg började skrivas. Veckan har varit alldeles fantastiskt, igen och så även på jobb#1 och Kalkyl är väldigt glad för att trots mycket slit så är jobb#1 ändå så pass givande som det faktiskt oftast är. Linked-in förfrågningarna har haglat in i många år och att skaffa nytt jobb#1 är nog hyfsat enkelt. Vill Kalkyl dra det till sin spets lämnas det sjunkande fosterlandet Sverige där flit aldrig ändå belönats eller belönas och Kalkyl byter i så fall helt en mycket arbetsför livsstil där i princip allt görs själv till en livsstil som antagligen inbegriper en hel del hemhjälp och ett liv i betydligt mera lyx jämfört med det som idag förs och förts i Sverige med dess enorma skattetryck där skattenyttan snart verkar tangera noll... Född och fostrad till kämpe där inget någonsin kommit enkelt eller gratis och då kämpar man men allt har en gräns och en rimlighet... Tankarna har funnits i många år nu och är alltså ingen nykläckt idé, familjen har effektivt stoppat men om singel status rått hade flyttlasset gått för flera år sedan.  

Sverige är fantastiskt, eller hur var det nu en gång där och då för länge sedan?

Ibland är undran över varför chanserna och möjligheterna inte tas eller har tagits, det enkla svaret är att det hittills inte har passat eller varit önskvärt men med nuvarande samhällsutveckling i Sverige börjar dessa beslut alltmer omprövas. Måttet är redan drygt rågat... Det finns faktiskt mycket bättre ställen i världen... Att Jonas Sjöstedt säger sig vilja återkomma (antagligen bara inom det politiska medans hemvisten nog även framöver kommer att vara utsocknes (?), d.v.s i Vietnam enligt vad som förståtts) får en att undra dock vad den mannen lagt sina pengar på... Titta här. Ett tips till Herr Sjöstedt är att väldigt få om ens några saknar honom och önskar inte fler av hans synpunkter i den svenska politiken. Eller har Herr Sjöstedt äntligen förstått att hans gamla parti Vänsterpartiet (V) borde återgå till att kalla sig vid sitt rätta namn, d.v.s. Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), och att en återgång till det gamla mer rättvisande namnet är hans nya mission?

"Vänsterpartiet (V) är ett svenskt socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.[10] På partiets valsedlar anges partibeteckningen Vänsterpartiet.[11] Partiledare är sedan den 31 oktober 2020 Nooshi Dadgostar.", läs här på Wikipedia.

Vad i hela friden betyder ens detta? På ekologisk grund? Undrar vad gamla partiledaren Lars Ohly eller ännu mer vad före detta partiledaren Lars Werner skulle tyckt om denna beskrivning av sitt gamla (kommunist)parti. Sysslar nuvarande V med ekoodling eller vad menas? 

Väljarbarometer 230907:


Nå, vi lämnar oväsentligheter och parenteser såsom VPK och dess diverse partiförmågor och går istället över till väsentligheter av vilka en tangerades lite anonymt i förra inlägget, läs här:

 • Herr talman, ...tystnad 30 sek eller mer... jag är mållås, titta här. Den före detta statsministern pratar strunt... 
Det var Åkesson (SD) som efter att ha lyssnat på Maggan (S) fick ordet. Det är sevärt och enligt Kalkyl väldigt svårt att inte hålla med Åkesson. Man blir mållös över att lyssna på vänsterblocket för det mesta men framförallt över att lyssna på Maggan, anföraren för Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S). Kalkyl missbedömde Maggan med 100% tyvärr... Två grova fel tyvärr, Maggan (S) och SocialdemokraternasBluffBolag (SBB) drog Kalkyl vid näsan rejält... Gemensam faktor är (S) och i ärlighetens namn som gammal betongsosse så har Kalkyl blivit grundlurad hela och förfärliga tre gånger, det sägs ju 'tre gånger gillt' så nu får det räcka!... Kanske är det inte Maggan som det egentligen är fel på, det kanske är partiet (S) som sänker och förstör vad och vem som helst? Det är så otroligt lågt och dåligt alltsammans. (S) vill överhuvudtaget, precis som vanligt men än mer anmärkningsvärt när vi alla nu börjar kunna förstå och se och inse vad i helvete som hänt i Sverige de sista 10-20 åren, inte erkänna någon delaktighet eller ansvar överhuvudtaget. Heja Åkesson och Jomshof och Kalkyl har svårt att tycka att något de säger är felaktigt eller dåligt faktiskt, har du? Berätta för oss då, snälla! Visst Jomshof (ni vet var namnet kommer ifrån annars wikipedia på det) kunde skippat vissa uttalanden eller varit lite mer taktisk men i sak har han helt rätt men tyvärr med ytterst svag uppbackning. Ebba Busch (KD) har inte haft det lätt sedan valet och i än den ena frågan efter den andra kritiseras hon kraftigt, förstår inte heller där all denna kritik. Hon uttryckte nyligen en riktigt bra sak:

"Dra in bidragspengar till Turkiet om inte en viss person lämnas ut."

Frågor på det? Tror väldigt många i landet tycker att Ebbas uttalande var klockrent och i beaktande av vad Turkiet och Herr Erdogan sysslat med under senaste året samt vilken fruktansvärd våldsvåg Sverige nu genomlider som har kopplingar till bland annat Turkiet, så ja, dra in bidragen omedelbart. Varför ska svenska skattepengar skickas till Turkiet? Om nu de folkvalda förmågorna tagit sitt förtroendeuppdrag på fullaste eller ens på litet allvar hade de backat upp Ebba och istället sagt nåt i stil med:

"Utmärkt förslag Ebba, vi håller med och vi ska definitivt gå vidare med detta förslag!"

Men i ankdammen med sitt syrefattiga och sjuka vatten händer givetvis precis det motsatta och stackars Ebba tvingas backa från ett sunt och hederligt uttalande där skattenyttan definitivt inte var placerad på bakgården vilken den alltför ofta tycks vara i bästa fall.

Kristersson (M) har inte heller det alltid så lätt, hans korta längd är allmänt enkelt att göra angrepp på och att hans talande tyvärr ofta inte heller har värst mycket glöd och kraft placerar honom ofta också i skottgluggen. Kalkyl försöker i sådana fall förmedla att budskapen ofta är ganska bra men tyvärr sällan framställda på ett optimalt vis. 
 
Johan Pehrson framstod som direkt dum då han inte kunde minnas frågan kring plastpåseskatten som då var en mycket viktig fråga för hans Liberalerna (L), kolla gärna inspelningen här och få ett skratt, vilka förmågor vi har i Riksdagen, titta gärna här.

Åkessons (SD) talarstund säger rätt mycket och det borde definitivt få siffrorna för Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) att sjunka drastiskt, ja för hela vänsterblocket borde siffrorna sjunka.

Det är en gåta varför stödet till ett korrupt, maktgalet samt totalt verklighetsfrånvarande parti kan få så stora röstsiffror. Med en anförare som Maggan blir gåtan än större...

Ja även till blocket i sig med en politisk agenda som saknar hyfsat mycket verklighetsförankring... Nuvarande Justitieminister Strömmer (M) jobbar på väldigt hårt och i jämförelse låg Morgan  Johansson (S) i sängen och sov, antagligen under bokläsning av antingen Stefan Löfven (S) eller Magdalena Andersson (S). Heja Strömmer (M).

Många stöddiga uttalanden har hörts och gjorts ifrån (S) om att knäcka gängen, men vi vet alla nu hur det gick... Samhället riskerar att knäckas... Mannen som ingenting såg, Stefan Löfven (S) alltså, skulle ju knäcka gängen... Skolan som brottsplats är en bok Kalkyl har på läslistan och den berättar nog ingen trevlig historia... Kalkyl omger sig dagligen med många invandrare från många olika ställen i världen och därmed med fundamentala trosskillnader som tidigare skrivits och 100% av dem alla skakar på huvudet åt vad i helvete som sker i Sverige (om någon inte skakar så hjälper Kalkyl till att skaka men det har inte behövts någon hjälp ännu...). Redan några få år i det svenska samhället har berättat för dem att det ser illa ut och att svenska myndigheter agerar direkt korkat och fullständigt naivt i diverse frågor, ja i stort sett alla. Danmark framhålls ofta som ett, jämfört med Sverige, bättre land där mycket hårdare krav ställs på det mesta inklusive språkanvändningen. När invandrare i Danmark intervjuas (betydligt mer sällan än i Sverige då Sveriges public service gått helt vilse och alltid måste framhålla vissa specifika saker, ja så ofta att de flesta borde undra varför och vad nyttan är med detta tilltag då en alldeles egen i grunden svensk befolkning finnes) pratas det i stort sett alltid klingande danska medans intervjuer i Sverige sker på knappt förståbar svenska, ja även om viljan är god för att försöka att förstå hackandet och stakandet...

Tidöpartierma är absolut och självklart inte utan brister vill Kalkyl betona men att viljan om att försöka vända på Titanic-Sverige (Trademarkt by Kalkyl precis såsom Riskbanken alias superundret) som stävar mot katastrofens rand finns och det bör ingen tvivla på.


Thursday, September 14, 2023

ECB +25

 ECB höjde dessvärre med 25 punkter och därmed slogs spiken in i superundrets kista, de kommer med 100% sannolikhet att höja med 25 punkter om en vecka, den 21/9. Tyvärr, tyvärr. Då Superundret på i stort sett egen hand havererat den svenska kronans kurs (där de gamla betydelsefulla tre kronorna nu kanske måste revideras till att bli fem kronor...) blir det med mycket stor sannolikhet tyvärr ännu en höjning i november, superundret slår med full kraft på en stor del av den del av befolkningen som betalar direktionens löner. Därefter är det i stort sett struntsamma vad kronans kurs är för då kan superundret inte sabba den svenska ekonomin än mer, eller kan de kanske precis det? Ingen vet, ingen ställer krav på superundrets som agerar självständigt. Denna självständighetssaga sjunger rimligtvis och gissningsvis ändå på den sista versen då superundrets framfart verkligen ifrågasätts alltmer, ja och även dess allmänna prestation över tiden där t.ex. stabilitet lyser med total och anmärkningsvärd frånvaro. Favorittidningen, när Kalkyl blir rik ska en livslång helårsprenumeration i pappersform tecknas, har inlett en ny serie där situationen i Sverige granskas. Det är långt ifrån en vacker och trevlig bild som målats upp och måndags- eller tisdagstidningen var nog det mest deprimerade Kalkyl någonsin läst i en tidning, tyvärr var det inga excesser som fördes fram utan tyvärr precis den bild Kalkyl och många andra också sett byggas upp sedan länge. Henrik Mitelman uppvisar ofta en stor optimism och så även i detta nummer, han gjorde sitt bästa för att ingjuta mod och alla vi FIRE strävare och alla andra får hålla tummarna hårt att Mitelman får rätt: 

 • räntetoppen är i stort set nådd
 • nästa år fås en inflation under 2%
 • räntorna kommer att sänkas på bred front och dessutom ganska snabbt.  
 Börsen tog idag ett glädjeskutt som hette duga och ännu en dag har alltså upplevts där ifrågasättandet om varför jobb#1 behövs, ja ekonomiskt alltså, då portföljen lyfte rejält. Sedan Kalkyls läsning av Kavastus böcker förs en avstämning (ej daglig, utan vid löning och då lusten finns där) där OMX30 förändring jämförs med A-värdets förändring sedan förra avstämningen. Om portföljens utveckling gått bättre blir rutan grön i Mästerexcelarken och det är glädjande nog massor med fler gröna avstämningar än röda sådana. Sedan förra avstämningen som gjordes den 25/8 har OMX30 ökat 1.96% medans den Kalkylska Pengamaskinen ökat 3.12%, differens 1.16%enheter till Kalkyls fördel. Många sådana fördelsavstämningar har förnöjt kunnat konstaterats. Den bästa i juli någongång då Kalkyl gick +1.68% mot OMX30 som gick -3.59% och därmed 5.28%enheter till Kalkyls fördel.

Den ackumulerade nettoutdelningen nådde idag ännu en fantastisk milstolpe och 1,150,000 kr i ackumulerade nettoutdelningar har nu glädjande slussats in genom Inslussningsrännan tillhörande den Kalkylska Pengamaskinen. Att nå det för katastrofåret 2023 uppsatta målet om att nå fram till 1,200,000 kr i ackumulerade nettoutdelningar ser nu ut som rena picknicken och målet bör dessutom enligt nu kända fakta överträffas!

Nästa inläggs innehåll är redan planerat då "Sverigeveckan" hunnit med mycket, ja inte då endast med nya fruktansvärda skjutningar. Hoppas alla inser hur hårt Tidöpartierna faktiskt jobbar och i alla fall försöker att jobba på med att försöka få ordning på det gamla stolta Sverige som Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) sabbat. Det är inte bara Åkesson (SD) som är totalt mållös, det borde i stort sett alla vara (eller ingjuter galjonsfiguren för (S) fortfarande något som helst förtroende fortfarande?... Verkligen?!...) annars är det hög tid att nu vakna. Föregående gäller förstås inte tokstollarna i de partier som bidragit till det elände eller helvete då hoppet om uppvaknande och insikt kan anses obefintligt, välj själva, vi nu tvingas leva i... 

NOT: Kalkyl inför nu %e för procentenheter vilket alltså inte alls är samma sak som %. %e verkar saknas som begrepp och/eller förkortning vilket är rätt märkligt. Någon som vet så skriv.


Mot FIRE - here Kalkyl comes! 

Saturday, September 9, 2023

Läsvärt

En mycket läsvärd debattartikel som märkligt nog publicerades dagen efter Kalkyls inlägg, Riskbanken - bekänn, där ett litet avsnitt handlade om en liten Kalkylsk undersökning kring en bok. Skriver märkligt då ämnen ibland förefaller sammanfalla rätt ofta, ja skrivämnena alltså. Ibland undrar Kalkyl hur många DI skribenter, ekonomijournalister samt samt andra som skriver artiklar som läser denna futtiga blogg, det är nog fler än en kan ana... I alla fall verkar det så. Men endast spekulationer då inga kommentarer avslöjar någon ännu. Väldigt många sammanträffanden dock och Kalkyl är 100% ärlig i påståendet om att ingen kopiering görs, ifrån Kalkyls sida alltså.

Debattartikeln har endast ett svenskklingande namn och därmed i ankdammen Sverige har budskapet redan mycket mer legitimitet och en högre acceptans än om Kalkyl eller någon med ett mera svenskklingande namn skulle författat artikeln... Tyvärr men så är det, så fungerar det i dagens Sverige... Vi har blivit tystade och tyvärr låtit oss tystas vilket i en demokrati är alldeles fel och på sikt förstör det demokratin. En annan skribent som Kalkyl tycker, allt som oftast, framför väldigt tänkvärda och bra samt viktiga synpunkter är Hanif Bali, riksdagsledamot fram till 2022 och tillhörande M. Han skriver väldigt bra och ifrån ett nysvenskt perspektiv vilket den nu listade debattartikeln också gör. Tyvärr har Hanif råkat illa ut på ett personligt plan och lever nu under skyddad identitet vilket igen visar vilka obehagliga krafter som numera opererar i Sverige. Den naiva öppenheten med alla dessa register och myndigheter där snart ingen vet vad deras uppdrag egentligen är har knappast spelat Hanif i händerna...

Hoppas att alla de 349 riksdagsledamöterna samt många många andra läser dessa rader och att de förstår innehållet fullt ut:
 
Läsvärd debattartikel kring fanatism och maktanspråk

Anledningen till att Kalkyl tar upp det egna föregående inlägget är för att precis som diskussionen Kalkyl vågade sig på att ta (vilket nog inte många skulle våga göra, eller?) och som visade att antagligen är endast en ytterst liten del av nysvenskarna positiva till de kravaller som uppstått i Sverige ett flertal gånger. Läge att verkligen betänka att många är i Sverige på grund av just problem kring tron. Att Sveriges största parti, ja tyvärr är det fortfarande Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) med sin galjonsfigur Maggan som anförare, uttrycker de tankar och idéer de gör och som tyvärr och dessutom uppbackas av ett flertal andra från diverse partier är hemskt, stötande, irriterande och visar tyvärr vart Sverige är på väg. En man har uttryckt saken ganska annorlunda men utan uppbackning... I stort sett 0% uppbackning...

Tack till er alla som skrev denna artikel. det var en mycket intressant och välskriven artikel och sådana synpunkter behövs verkligen då alldeles för mycket och för ofta tas för givet i Sverige i dag. En dag är det för sent att tänka tillbaka på de annorlunda besluten som då borde ha tagits...

Om nu någon undrar vad i hela friden diverse Kalkylinlägg har för koppling till den Kalkylska Pengamaskinen så är det makro, detta eländiga och jobbiga makro som påverkar oss och därmed vår resa mot FIRE mycket mera än vi vill eller vågar tro. Glöm aldrig makro för det är väldigt viktigt men tyvärr också notoriskt svårt.


Friday, September 8, 2023

Riskbanken - bekänn

 DI läses inte alltid i ordningsföljd och med tanke på hur ofta Kalkyl själv reagerat på att vissa av blogginläggen som skrivits till viss del sammanfaller med en del artiklar i DI är det väl bra att säga att inga artiklar skrivs som någon slags kopia på någon DI artikel, det vore ganska meningslöst att göra så. Däremot är det tydligen ofta som tankar och idéer liknar varandra. Ibland skriver Kalkyl innan liknande saker skrivs i DI och ibland tvärtom vilket då oftast inses efter att blogginlägget skrivits eftersom DI läsningen skett efteråt. Det som är både glädjande och väldigt uppmuntrande är att trots att ingen formell nationalekonomisk utbildning finns så finns det högt utbildade ekonomer som ger stöd åt precis alla synpunkter och kommentarer i frågan om Riskbanken som Kalkyl lyft fram i de numera ganska talrika inläggen där Riskbanken kritiserats hårt under en ganska lång tid. Tänka kan många och tänkandet är ingen förmåga som per automatik erhålls via och av en formell universitetsutbildning vilket tyvärr är en falsk föreställning som spritt sig i Sverige, tyvärr råder ofta precis motsatsen... Under skrivandet av dessa inlägg döpte Kalkyl om Riksbanken till Riskbanken alias det svenska superundret eller kort och gott till superundret, med gemener måste betonas. Varför gjordes denna omdöpning? Helt enkelt för att riksinstitutionen Riksbanken inte förtjänat ett dugg bättre enligt Kalkyl. 

Fredagen innehöll lite DI läsning som avslutning på arbetsveckan som varit fantastisk på jobb#1, det har varit bra flyt i arbetet och många och stora problem har lösts under veckan (av Kalkyl jantelagen till trots) och projektet har därmed fått en bra knuff framåt, att en hel del roligheter i samkvämet med kollegorna uppstått har knappast gjort veckan sämre, bara trevligare och roligare! Vi, ja av Kalkyl initierat alltså. har t.o.m avhandlat en känslig bok och... Kalkyl avgick med allas sympatier i frågan kan sägas. Ja, detta trots massiv diversifiering som tangerar 100% snarare än 0% eller annorlunda uttryckt som att modersmålen är fler än problemen som ska lösas och därmed är livsåskådningarna också hyfsat diversifierade vilket inkluderar troendet förstås.

Jobb#2 har också hunnits med en del, ja som vanligt mer än det från början tänkts och ja den inslagna vägen har ännu en gång tagit ett sidokliv och den Kalkylska Pengamaskinen har utökats en del.

Nå över till vad som idag satte knorr på DI läsningen, det var ännu en artikel som delade ut en rak höger mot Riskbanken alias det svenska superundret! 

Professor Rothstein leder ännu med slutsatsen om att Riskbankens självständighet borde ifrågasättas, läs här, men inte med mycket då denna artikel ifrån DI tisdagen den 5/9 med rubriken "Den svaga kronan beror på Riksbanken" skriven av Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi och Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi. Herrarna har förekommit och lästs i ett antal andra artiklar av vilka några tidigare också omnämnts här på Kalkyls Ekonomiblogg.

I vilket fall, deras analys bygger på den mest väletablerade växelkursteorin som finns vilken är Gustav Cassels (1866-1945) köpkraftsparitetsteori. Enligt denna teori spelar skillnader i inflationstakten mellan länder en central roll för växelkursens utveckling, ett land med relativt hög inflation får se sin valuta tappa värde. 

Det viktigaste och mest intressanta i artikeln är frågan om vilka faktorer som förklarar skillnaden mellan Sverige och euroområdet då Sverige tyvärr uppvisar en högre inflation (eller med andra ord, i detta sammanhang, en sämre valutautveckling). 

Svaret de två högre ekonomerna kommit fram till är:

"Den svenska penningpolitiken är boven i dramat. Vår analys pekar på att kronans depreciering sammanfaller med en kraftig expansion av den svenska penningmängden jämfört med euroområdets penningmängd sedan 2011"

Ökad penningmängd erhålls när styrräntan sänks vilket alltså är precis motsatsen till vad som nu sker då superundret önskar minska penningmängden (genom att höja styrräntan).

Ekonomerna menar också att det råder en kraftig missuppfattning i debatten kring den förda penningpolitiken eftersom den går ut på att Riskbanken fört en likartad penningpolitik som den Europeiska centralbanken ECB. Detta är inte korrekt menar de då penningpolitiken inte kan anses expansiv eller återhållsam enbart baserad på styrräntenivån. En ränta på 4% kan vara vilket som, alltså expansiv eller återhållsam, beroende på konjukturläget.

En artikel väl värd att läsa.

Slutsatsen och kängan mot Riskbanken är:

"Låt oss hoppas att Riksbanken slutar experimentera med svensk ekonomi och återgår till en penningpolitik som ger långsiktig makroekonomisk stabilitet. Ett första steg vore att klart erkänna att det expansiva penningpolitiska experimentet med ultralåg styrränta var ett stort misstag."

Om experimentet vi alla tvingades bli delaktiga i sade Ingves, alltså superundrets före detta chef, i en DI intervju 2017 följande:

"ett samhällsexperiment vi aldrig gjort tidigare"

Det var ett experiment med extremt låga räntor som med tiden skapat många negativa effekter där kronförsvagningen är en av dem...

Så en fråga till Riskbanken:

Är det kanske dags, Thedéen, att faktiskt erkänna att experimentet var ett stort och mycket kostsamt samt misslyckat experiment vars följder vi nu skördar frukterna av?

Om svar ej anhålles, vilket sannolikt inte kommer att ske och som inte heller skett i frågan kring hur mycket Riskbankens räntehöjningar ökat på inflationen, bör professor Rothsteins fråga föras fram till Riksdagsbordet - har Riskbanken förtjänat sin självständighet och skall en sådan suverenitet verkligen kunna åtnjutas framöver?Thursday, September 7, 2023

Riskbanken - det glömda eller omöjliga alternativet?

 Riskbankens räntepolitik slår hårt, ja mycket hårt, mot väldigt många. Räknar vi även in att Riskbanken också ställt till med importerad inflation via en kraschad kronkurs slår det mot än fler. Riskbanken har ju tyvärr gjort det mesta för att just sänka kronkursen med sin politik och Ingves, ja superundrets chef innan Thedéen, vallfärdande i stora vida världen och byggde tyvärr fundamentet för de massiva kapitalutflöden som nu pågått under ett drygt år eller två, att vända den kapitalutflödestrenden kräver att Riskbanken sänker styrräntan då en allt högre styrränta häller vatten på oroskvarnarna utomlands som är övertygade om att den svenska fastighetsmarknaden skall krascha och då även dra med sig de svenska bankerna...

Med den nu förda politiken som är mycket aggressiv, tveksam samt framförallt slår mot endast en del av befolkningen som sitter med köpta bostäder och därmed med alltifrån låga till hyfsat stora lån beroende på hur flådigt boendet är men framförallt beroende på det geografiska läget. Att dela ut någon extra morot till de som valt att spara på miljön och bosatt sig på korta pendlingsavstånd till sina arbeten och fritidsaktiviteter görs förstås inte. Att det mesta blir billigast samhällsmässigt sett när folk bor i större städer eller i nära anslutning till dem ignoreras också även om förstås vissa företag och branscher knorrar om högre kostnader just i den riktningen och på grund därav sedan ett 20-tal år eller nåt.

Förslag till Riskbanken alias superundret:

"Sluta höja räntan och sänk den istället för det räcker nämligen nu Riksbanken och tyvärr har räntehöjningarna och försöken att följa efter FED och ECB inte gått nåt vidare vilket självklart beror på massor av olika saker. Sverigebilden måste förändras och allt kopplat till gängkriminalitet, avrättningar, sprängningar o.s.v måste upphöra, ja redan förra månaden helst. För att trots sänkta räntor inte elda på inflationen då den måste bekämpas så öka istället amorteringskraven:

 •  2% kanske ska bli x% mellan 75-50% belåningsgrad 
 • 1% kanske ska bli y% om lånet överstiger 4.5x bruttoinkomsten
Istället för att plånböckerna dräneras på hyfsat meningslösa räntekostnader och därmed håller nere penningmängden vilket är grundtesen för att sänka inflation så kan räntekostnaderna istället finansiera amortering av skulderna vilket på sikt borde hjälpa både individen och Sverigebilden."

Tyvärr är förslaget ovan alldeles för pragmatiskt och totalt utanför superundrets förmåga och då de inte heller får lägga sig i amorteringskrav o.s.v. så visar ovan förslag på ett enkelt sätt bristerna med en självständig Riskbank. Räntevapnet är inget bra och sprickorna i Sverige blir fler och fler, dag för dag. Självklart borde även Riksdagen agerat i denna fråga. Nordea är mest negativa i sin framtidsprognos och den ser verkligen inget vidare ut. Swedbank ligger inte långt efter medans Danske Bank oväntat tillhör de mera positiva vilket dock ändå inte betyder att det ser särskilt kul ut framöver, tyvärr och beklagligt...

Tittar ni på TV4 så hade enligt obekräftad uppgift (saknar inloggning och tänker ingen heller skaffa någon) Nyhetsmorgon idag torsdag ett inslag om den nuvarande ekonomiska härligheten vi nu åtnjuter förtroende för att få leva och verka i. Kalkyl gissar av uppgifterna som förmedlades att det var professor Bo Rothstein som bl.a. gästade programmet, läs här om Rothstein.

I Sverige har det historisk varit mycket snack, vänstersnack..., om jantelagen, inte tro man är nåt o.s.v. Det är tufft (med betydning att det är något bra, rejält, strävansvärt o.s.v och inte att det är jobbigt) att betala skatt och nu har vi läget där det tydligen ska göra ont att bo också... Sådant här snack fungerar inte längre och få är det nog nuförtiden som tycker att det är kul eller ens givande och vettigt att betala skatt när alla ändå vet hur illa pengarna som betalas in hanteras. Att Riskbanken ser till att det för de flesta med lån gör ont att betala räntor känns också sådär, särskilt om taget i beaktande att superundret själv ställt till en hel del av problemen. 

Scanias gamla VD Leif Östling satte härligt ned foten med sitt:

"Vad fan får jag för pengarna?"    

Att Östling fick det ytterst hett om öronen går väl i precis exakt samma linje som vanligt när en sanning vågar sägas i Sverige lilla?...

Monday, September 4, 2023

Riskbanken - indragen självständighet?

 Idag kom svidande kritik mot Sveriges Riskbank alias superundret!... Det har kommit svidande kritik ganska länge mot superundrets framfart, inte alls bara ifrån denna lilla blogg. Senaste Makrorådet från DI var eniga om att Riskbanken borde lyssna på dem. Som sagt, många är namnen som kritiserat och ifrågasatt det svenska superundret men kritiken idag var nog den mest beska som levererats, kanske t.o.m den som på sikt plockar ner superundrets direktion till marken.

Den beska men sakliga och enligt Kalkyl helt adekvata kritiken levererades av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

Kängan mot Riksbanken: "Ett misslyckande"

På Dagens Nyheter förde professorn sin debatt och går så långt i kritiken att skriva att Centralbankens självständighet borde ifrågasättas.

 • Svaga kronan ökar inflationen 
  • Men det största misslyckandet är den svenska kronan i jämförelse med andra valutor, tycker Rothstein. Från 1999 har den svenska kronan försvagats med cirka 33 procent jämfört med euron.

 • Kan inte svara på varför 
  • Riksbanken har inte kunnat förklara varför den svenska kronan är så svag eller hur centralbanken kan vända utvecklingen. Inte heller har de anlitade experterna kunnat ge svar på tal, menar Rothstein. ”Detta reser frågan om varför Riksbanken alls ska anförtros självständighet, när man enligt egen och ledande ekonomiforskares utsagor saknar säkerställd kunskap om de uppgifter man har att lösa”, skriver professorn.

 • ”Saknar legitimitet” 
  • Riksbankens agerande påverkar de svenska hushållen, menar professorn. Räntehöjningarna fyller de svenska bankernas plånböcker, samtidigt som hushållens kostnader stiger i taket. ”Att ge makten över centrala fördelningsfrågor till en institution som Riksbanken saknar därför såväl demokratisk som epistemisk legitimitet”, skriver han. Därför borde Sverige börja prata om centralbanken ska fråntas sin självständighet, tycker Rothstein. 

Professorn ställer mycket relevanta frågor och ifrågasättanden. Helt i linje med all den kritik som både Kalkyl och andra länge fört fram. I jämförelse med professorn har Kalkyls kritik, trots massiv sådan, varit hyfsat mild.

Några fina klipp ifrån Expressens artikel, Kängan mot Riksbanken: "Ett misslyckande";
Trevligt att läsa och skönt att många är de som tröttnat på att se Thedéens föreställningar som med bekymrad min försöker förklara hur viktigt det är att vi ska få än mer räntesmäll att hantera samtidigt som de flesta om inte redan all prognoser spår en inflation inom eller lägre än gränsen om inte alltför lång tid. För egen del har hans väldigt höga lön, bekostad av oss skattebetalare, sett till att göra honom i stort sett opåverkad av superundrets räntepolitik... Eller läsa om när professionella valutahandlare undslipper sig att superundrets agerande varit kontraproduktivt och idiotiskt. Professor Rothstein slår till Ingves också och framhåller hur den mannen vallfärdade runt i världen och pratade om de höga skuldsättningarna  år efter år samtidigt som han förde penningpolitiken med nollränte- och minusränteperioden... Ingves snack har verkligen satt kronan på plats, d.v.s. där den nu befinner sig. Superundret borde i alla fall kunna svara på varför kronkursen är så svag då de ju själva sett till att sänka den till dessa bottennivåer, krävs dock självinsikt för att kunna göra så vilket uppenbarligen saknas helt.

Att höja räntan de senaste 2-3 gångerna har antagligen varit precis helt fel och någon kronkursförbättring har knappt om ns någon kunnat skönjas mer en några tillfälliga och kortvariga uppgångar. Ska bli verkligt intressant om sådär knappt 3 veckor att se om superundret digesterat lite mer externa klokheter och insikter eller om de hållit hårt för öronen samtidigt som de blundat ännu hårdare och upprepat: den är ju bred och den har ingenting med energiproblemen att göra, ja inflationen alltså och inte integriteten.

Dagen förkunnade annars två ytterligare, ja tre faktiskt, nyheter så om tid finns skall tangenterna dansa lite mera under veckan. 

Har ni tur kan intervjun med professorn höras av de som så önskar, kan verkligen rekommenderas:
se och läs här.


Sunday, September 3, 2023

Ur led

 Ur led är tiden och det är att lysande uttryck, det är kort och koncist. 

Idag efter en natt i tält (kanske är tältandet en förberedelse inför kommande FIRE!?) och totalt under behaglig nyhetstorka i sådär 24h eller mer så fick nyheterna ändå scannas av lite snabbt.

Polisen i 60-års åldern tyckte sig höra att en sten kastades mot hans bostad och går då ut och konfronterar ungdomarna. Polisen anklagas för att ha slagit en ficklampa i huvudet på en av ungdomarna och själv hävdar han självförsvar. Han säger själv att han blev omkullknuffad.

Tingsrätten går på ungdomarnas historia och dömer polisen att betala 11,000 kr i böter i skadestånd. Han slipper dock att betala böterna, istället erhölls avsked ifrån polismyndigheten p.g.a domen. Något åtal mot ungdomarna har inte gjorts.

Inga fler detaljer kring denna historia är kända så alla spekulationer är lika värda. Kan dock för egen del se en del paralleller till Rödeby och där pappan till sin son som trakasserades av ett ungdomsgäng under lång tid, till slut fick nog och som slutade med hagelskott  och dödsfall.

Känns som en ganska sorglig historia där den lilla enskilda människan inte har mycket att sätta emot och att samhället vi betalat skatt till inte hjälper särskilt mycket. Vad fan får vi för pengarna? Polisstationen där Kalkyl bor har öppet kontorstid 08-17 mån-fre... Betyder som tur är inte att Poliser inte finns tillgängliga ibland ändå men det går alltså inte att ringa till lokalstationen, Kalkyl har provat i ett annat ärende och fick efter 25 minuters kötid ge upp. Att försöka lägga ärendet via Polisens webformulär gick inte heller något vidare... Förtroendet för polisen och vårt samhälle sjönk rejält den dagen.

Rättsrötan, säger inte att sådan föreligger här då för lite fakta finns på plats, är både utbredd och skrämmande. Under de senare åren har HD stuckit ut i ett flertal rättsfall och mildrat domarna för många gånger förfärliga brott... Hoppas Herr Strömmer har översynen av hur olika syner i domstolarna väcker frågor om hur pass solid lagen faktiskt är samt hur den appliceras.


Friday, September 1, 2023

Riskbanken - Det börjar dra ihop sig nu...

 Riskbanken eller det svenska superundret har nu härjat runt ett tag. På ynka 14 månader höjdes styrräntan ifrån 0 till nuvarande 3.75%, läs t.e.x Kalkyls inlägg här. Den senaste räntehöjningen som superundret lyckades att leverera var på +25 punkter och kom som en liten semesterpresent till oss alla ifrån superundret! Att kalla framfarten en höjning är snällt sagt, den har varit extrem och egentligen fullständigt omdömeslös och mer kunde med rätta ha förväntats av de högt betalda i dess direktion. En explosion är nog en mer korrekt benämning... Tyvärr lär vi nog få stå ut med minst 2 st ytterligare höjningar om 25 punkter, bäst vore att de drämmer till med +50 punkter den 21/9 så att marknaden kraschar ihop och så att vi därmed kan komma vidare ifrån denna utdragna tortyr. De tror att de ska lyckas att mjuklanda men den mjuklandningen är redan passé enligt de flesta, Sverige är redan i lågkonjunktur och har så varit ett bra tag. 

Förresten Riskbanken, ja du med ditt purfärska och nyväckta "fokus" på kronkursen, ja stärkt sådan får väl antas eller är det kanske precis tvärtom!?:

Men Riskbanken, hur har det egentligen gått?...

För full läsarförståelse kring kritiken som framförs mot superundret hänvisas till ett flertal tidigare inlägg, se här. 

Framförallt handlar kritiken om denna cykel som inleddes 2022-05-04 med +25 punkter. Det var uppvärmningen och helvetet inleddes på riktigt cirka två månader senare med +75 punkter som snabbt följdes av +100 och sen +75 punkter och sen ett antal +50 punkthöjningar...  I ren desperation agerar alltså Sveriges Riskbank... Det är tyvärr inte heller första gången desperationen tar över... Och kanske inte sista gången heller.

Mycket annan kritik handlar om vad som skedde före c19 då, det skattefinansierade och därmed av oss skattebetalare avlönade, superundret kämpade med att få upp ... inflationen (ja skapa högre inflation!?... helt sant, skapa inflation var det viktiga då för superundret, alldeles oklart varför...), en inflation under 2% ansågs fruktansvärd av superundret och den kämpade febrilt på med det ena "verktyget" efter det andra, kronkursen sänktes medvetet, styrräntan sänktes först ända ned till 0% och sen fortsatte sänkningarna ända ner till experimentella och surrealistiska -0.5%. På ren svenska: ner mot fullständigt tokiga och galna minusnivåer...

Tveksamma valutaköp och andra märkligheter tog också vid. Resultatet är det vi idag betalar priset för, regeringen S såg också till att vräka ut miljarder under c19 i märkliga och högst tveksamma stöd, galjonsfiguren Maggan för Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) slussade ut våra inbetalda skatter utan några större tankar bakom, med ett av världens högsta skattetryck är det nog lätt att få en slags hybris inför pengar, det kommer ju bara in fler och fler, mer och mer och ännu mer av det snälla och ytterst kompetenta men ack så naiva ursprungsfolket väl kompletterat av en del mycket kompetenta och hårt arbetande nyinflyttade. Att superundret med sina höga löner inte förstod ett av de enklaste skolboksexemplen i grundläggande ekonomi som säger att när penningmängden ökas ökar inflationen. Det borde inte krävas nobelpris för att förstå att räntehöjningarna borde kommit mycket tidigare och många är de högt skolade ekonomerna som också ifrågasatte varför detta inte skedde. Dåvarande chefen för superundret då var Ingves och han upprepade gång på gång att någon räntehöjning inte var att skönja före första halvåret 2024, dock tillade han listigt att det var en prognos. En prognos som dock upprepas gång på gång trots ifrågasättande får nog ändå anses vara mer än en prognos, dessutom då tiden blev till månader och än fler månader under vilka den återkommande meningen upprepades, stöddigt och självsäkert... På ett sätt har nog ordet prognos fått en markant annorlunda innebörd?! Kraftigt inflöde av kapital och kraftigt sänkta räntor laddade för massiv inflation vilken tillslut kom med besked, märkligt nog blev en del högre ekonomer just överraskade men kanske hade de skippat några viktiga kapitel i någon gammal omodern lärobok, ja en som handlade om ekonomi alltså. Är Kalkyl efterklok, nej knappast då alla ingredienser fanns på plats för vad som komma skulle men i ankdammen simmar vi alla oavsett om vi vill eller inte. Tyvärr skapades även en boprisinflation som heter duga av superundret och understödd av framförallt S, den pågick i många år och nådde sin absoluta kulmen under c19 då alla plötsligt tvingades vara hemma och då plötsligt behövde massor med mer plats. Förvånande för många som menade att det inte gick att förutse... Jaså, inte det? Verkligen! Vilken tur att S inte är vid makten nu och istället sitter en mera återhållsam Svantesson (M) som försöker att ignorera spenderbyxorna a la Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S). Svantesson kritiseras friskt av framförallt vänstersidan som vanligt och självklart vet vänstersidan bäst, eller? Ja,ni vet den där vänstersidan som sällan eller aldrig levererat något som helst för egen maskin eller av egen förmåga...

Att superundret mest agerar härmapa till både FED och ECB kanske är vettigt eller är det precis motsatsen. I stora delar av Europa har årets lönerörelse resulterat i betydligt högre "löneökningar" än motsvarande jämfört med det uttjatade och närmast stötande, "kloka" och därmed inflationsdämpande "märket" i Sverige. Grattis Sveriges löntagare, återigen höll facket vi betalar dyra avgifter till igen medans vår egen Riskbank glider med i FED och ECB:s kölvatten och höjer räntan i takt med de. Kontentan är en större reallönesänkning i Sverige än i övriga Europa (och antagligen USA) då ECB agerar modell för Riskbankens räntehöjningar medans en egen inhemsk och moderat löneökningsmodell antagits i Sverige... 

Det bör återigen betonas att räntehöjningarna inte kritiseras i sak, däremot kritiseras hastigheten (och därmed storlekarna på både 50, 75 och t.o.m 100 punkter) och när de inleddes samt en del övrigt som superundret sysselsatt sig med.

Nu är vi där vi är och hittills har det stora flertalet som gjort sina prognoser haft fel, gång på gång. En högst rimligt fråga att ställa sig är om prognoser har något värde alls... längre... Särskilt då i beaktande av hur väldigt fel i stort sett alla haft.

Det verkar dock som att stormen är på väg med besked, ja detta trots massa snack om att svensk ekonomi är urstark o.s.v.:
Ett litet axplock som nog ändå börjar berätta vad som kan förväntas framöver. Tyvärr är inte superundret klara heller antagligen med sitt fantastiska "räntevapen" som mest framstår som korkat när den största delen av inflationen kan tillskrivas energibrist på ett eller annat sätt, dessutom till allra största delen orsakad av inhemska svenska politiker som borde sysslat med något helt annat än de tyvärr sysslar med och tyvärr dessutom får betalt för att syssla med... Thedéens svar på detta, se SVTs 30 minuter, är förstås det gamla tjatet om att inflationen är bred. Ja tro fan det när energi ingår som en grundkomponent i precis allt... Är det kanske något Riskbanken missat eller undrar över?!

Nåja, blir intressant om cirka tre veckor, den 21/9, att ta del av nästa mysstund med superundret som anförare och ytterligare minst +25 punkter. Notera också att i USA har nyanställningarna nästan halverats nu, runt 170 tusen mot tidigare närmre 300 tusen. Per månad alltså!...

Någon har tydligen räknat på hur stor andel av bolånestocken som skall läggas om under närmsta halvåret cirka och det är tydligen en relativt liten andel, allt skrivande och alla farhågor till trots då alltså. Runt 3.7% om minnet stämmer. 

Att tiderna gått ifrån "fest" till något värre kanske belyses av tisdagens (28/8) DI som hade en tabell över en villaägares årliga kostnad som i förkortad form återges här:


Att saker skulle se värst bra ut framöver känns rätt osannolikt... Borde innebära mindre pengar att njuta av på krogen och på restauranger framöver, vilket verkar ha stuckit i ögonen på ganska många på både Riskbanken och andra ställen...,  men vad i hela friden åstadkommer detta mot energiproblemet som är grundorsaken tillsammans med de massiva c19 stöden? Det enkla svaret är att massor med företag som idag eller fram tills nyligen kunde ge folk arbete och inkomst samt bidraga till statskassans skattekistor kommer att gå i konkurs om de inte redan gjort det.