Thursday, April 27, 2023

Morot

 Vindkraftsutbyggnaden som ofta framställs som något fantastiskt och mirakulöst enkelt sätt att bygga bort, ja dessutom snabbt, energiproblemen Sverige idag lider kraftigt av. Framställningen är förstås fullständigt verklighetsfrånvarande och totalt felaktigt men... En hyfsat stor andel av invånarna i landet har nu med egna ögon se hur elräkningarna skjutit i höjden och urholkat ekonomin, och detta under en hyfsat mild vinter i både SE-1 och SE-2. I oljekrisens tid på 70-talet, i Sverige pågick den mellan 6 oktober 1973 fram till 31 mars 1974, intensifierades arbetet med att sänka energiförbrukningen samt att ställa om mot eluppvärmning. Många var de villor som byggdes med direktverkande el och oljepannor stängdes av. Det var ganska bra just att stänga ner enskilda/småskaliga oljepannor då rökgasreningen i sådana anläggningar är betydligt sämre än i storskaliga anläggningar (beroende på att det går att kosta på bättre reningsmetoder i storskalig drift). Direktverkande el är också ur några perspektiv en förträffligt enkel och energieffektiv uppvärmningsmetod där verkningsgraden på ingående el mot vad som fås ut i värme är nära 100%. Elen i Sverige var tack vare en kraftigt utbyggd kärnkraft där Sverige stoltserade med 12 reaktorer i drift varav 6 av dessa fortfarande är mer eller mindre i drift samt med i de flesta fall än högre effekt än de ursprungligen konstruerades för att producera.

I ivern att minska energiförbrukningen känner många, men säkert inte alla idag, till att många byggnader blev för täta vilket flera år senare tog ut sitt pris genom att folk blev sjuka i allergier och annat elände. Det var ett stort experiment som gick ut över folks hälsa ännu en gång. 

Vindkraften är ännu ett experiment som dessutom drivs i två hyfsat olika inriktningar, nämligen den lands- och den havsbaserade. Förutom själva lokalisationsskillnaden är det mesta annat rätt lika och trenden går mot allt högre och allt större vingspann. Det talas nu om 285 meter höga vindkraftsverk och Danmark blir eller är kanske redan först ut med sådana monster.

I Sverige har motståndet hos befolkningen som börjat förstå vidden av den utbyggnad som kanske behövs börjat att öka. Det rapporteras om att ungefär 8/10 vindkraftverksansökningar avslås då befolkningen i de berörda och tilltänkta områdena inte vill ha de fula vindkraftsverken där. De anses vara fula, stör utsikten, ger upphov till lågfrekvent buller dygnet runt, det innebär ett ständigt blinkande ljus under de mörka timmarna, risk finns för isblock som slungas av vingarna, risk för haveri där ett rotorblad eller kanske hela rotorn ger sig av o.s.v. Vindkraftverksbyggena framställs som både miljövänliga och med liten påverkan på närmiljön trots att det idag ofta handlar om ansenligt stora vindkraftverksparker med många verk och stora arealer, ofta skog eller annat naturområde, som går förlorade för alltid. Att rotorbladen hittills inte heller kan återvinnas talas det också väldigt tyst om medans det i praktiken redan i USA skapas "kyrkogårdar" för avlagda rotorblad, där rotorbladen helt sonika grävs ned, ifrån de "miljövänliga" vindkraftverken.

Folk vill helt enkelt ofta inte ha vindkraftverken. Detta är förstås ett mycket svårt bakslag för den "miljövänliga vindkraftverksindustrin" och för de politiker som talat och talar sig varma för denna "enkla och snabba lösning". En energiframställningslösning som utan alla bidrag den fått inte skulle bära sig själv särskilt bra om den ens kunnat. Ska dessutom en egentligen helt nödvändig energiframställningsbackup byggas för varje kWh vindkraft går ekvationen definitivt inte ihop. Att bygga grid-infrastrukturen som krävs har hittills nästan uteslutande bekostats av oss skattebetalare och inte av vindkraftverksbolagen som mest lovar guld och gröna skogar (vilket de förstås tar hand om själva respektive sågar ner under byggnationen).

En statlig utredning har nu under ett helt år (!!!) jobbat hårt för att ta reda på hur bekymret kan lösas. Lösningen utredningen kom fram till:

kommunerna behöver ekonomiska incitament för att fler ska säga ja till vindkraft 

Så här går det till i Sverige alltså, när befolkningen knorrar och helt uppenbarligen inte längre vill ha alla dessa vindkraftverk då tänker staten ta till den i alla andra sammanhang förbjudna och förkastliga metoden som heter mutor. Staten tänker alltså på riktigt, enligt utredningen, locka kommunerna och deras invånare att acceptera något de egentligen inte vill genom mutor. Men var det inte en morot det gällde? Jo, utredningen tänker i termen av en morot men då det blir kommunpamparna som kommer att se alla nollorna på morotens pengasumma kan det likställas med en slags muta, ingen invånare kommer att se några pengar medans de som bestämmer ser pengarna och då skriver under etableringen.

Hur vore det att istället börja inse att vindkraften kan, och kanske bör, vara ett komplement men den storskaliga utbyggnad som nu tycks ligga på bordet eller i korten är det ingen som önskar egentligen, varken till lands eller till havs. Förstörda områden går aldrig att återställa. De enorma ökningar av elförbrukningen de flesta tycks vara överens om (ungefär en dubblering av dagens inom säg 20 år) kommer inte att klaras med vindkraft.

Som avslutning på detta inlägg så finns det i P1 förra Riskbankschefen Stefan Ingves sommarprat. En av de riktigt skarpa ekonomerna som i stort sett alltid verkar ha klarat allt och inte gjort några fel. 


Wednesday, April 26, 2023

+50 punkter

 Då hände tyvärr det som inte alls var oväntat, Riskbanken, det svenska undret fyllt av ekonomiska genier (!), slog till med ännu en dubbelhöjning, d.v.s en ny monsterhöjning på hela 50 punkter... Styrräntan har nu gått från 0% till 3.5% på cirka ett år. Oavsett hur någon resonerar i dessa sammanhang får det sägas vara mycket snabbt marscherat. Det är ingen, varken enskilda personer eller företag, som kan parera en sådan räntehöjningshastighet... Än svårare att parera det som hänt var att Riskbanken gång på gång envist höll kvar vid uttalandena om att ingen räntehöjning var att vänta före halvåret 2024.

I Riskbankens direktion stod endast cirka 60% bakom beslutet som togs och i den skaran ingick chefen Thedéen själv, ja ni vet han som tjänar 262,500 kr/mån. Att inte Riskbanken har full enighet i beslutet visar hur osäkra de är kring huruvida höjningen är vettig eller inte. Många är de som tycker att Riskbanken fullständigt misslyckats i sin räntepolitik, både historiskt och i nutiden. Det är enkelt att hitta massvis med riktigt kritiska inlägg i dagens nyhetsskörd till den idag gjorda dubbelhöjningen. Det finns betydligt färre som tycker att Riskbanken gjorde rätt. DI:s skuggdirektion hade alltifrån 0 till 50 punkters räntehöjning.

Det mesta kring detta spektakel vi alla tvingas ta del har redan skrivits men några punkter skall listas:

 • när ska någon ställa frågan till Riskbanken om hur mycket de själva driver på inflationen när räntehöjningarna leder till högre försäljningspriser ifrån de företag som drabbats hårt av just räntehöjningarna. Självklart vill företag ta ut ökade produktionskostnader på kund?
 • en mycket stor andel av befolkningen i Sverige drabbas direkt av höjda bolåneräntor och då belåningen av olika anledningar som redan är kända leder räntehöjningar till påtagliga och högst kännbara räntekostnader
 • hela befolkningen drabbas av ökade räntekostnader, den del som inte blir direkt påverkade blir istället indirekt påverkade genom att deras hyror ökar kraftigt
 • hela befolkningen kommer att drabbas då den allmänna välfärden redan börjar få problem att finansiera sin verksamhet, det gäller väldigt många områden från kommuner till sjukvård.
 • enligt rådande konsensus har vid årsslutet ungefär 70% av bolånestocken drabbats av de höjda räntorna då väldigt många bundna bolån inom en snar framtid löpt ut, detta betyder bl.a. att fortfarande har en hyfsat stor del av bolånetagarna ännu inte känt på de nya räntesatserna.
 • varför pratar Riskbanken och en del ekonomer fortfarande i termer som att inflationen slår allra hårdast? När nu en väldigt stor andel av befolkningen sitter med rejäla bostadslån är det definitivt inte ett par tusen kronor i inflationsrelaterade prisökningar som slår hårdast utan det är förstås räntekostnaderna som har skjutit iväg, eller kommer att så göra inom snar framtid, likt månraketer.
 • varför talar en del ekonomer liksom Riskbanken själva fortfarande att Sveriges ekonomi är stark? Det är en av de sämsta och med sämst utvecklingspotential framöver. Det som går bra i Sverige är exportföretagen och de går fortfarande riktigt bra både beroende på mycket starka varumärken samt delvis p.g.a av en lågt värderad krona. Inhemsk konsumtion samt många branscher i Sverige har i stort sett avstannat redan och läget är ytterst bekymmersamt, ja redan innan denna senaste dubbelhöjning.
 • varför uttrycks förvåning över att restaurangbesöken och krogbesöken fortfarande verkar opåverkade? Det är kanske inte alls förvånande då vi genomlevt flera jobbiga år i rad som startade med C19 och nedstängningen. Folk känner väl att något kul måste de få lov att ha och unna sig så länge det går.
 • varför pratas det om kraftigt sänkta energipriser som om energiproblemet är löst? Idag fick ny klantighet inom kärnkraftsindustrin, felaktigt underhållsarbete kallades det, 2/3 reaktorer vid Forsmark att stängas ned. Imorgon "belönas" svenska folket med ungefär dubbla kWh priset mot idag, runt 1.3 kr/kWh var sista siffran som hittades. Hur kommer det att gå med Riskbankens inflationsmål i höst när kylan börjar återvända och Tyskland snabbt tömmer sitt gaslager? Ska Riskbanken då dundra på med trippel- eller kvadrupelräntehöjningar?  
Riskbankens diagram har inte uppdaterats än, det görs antagligen den 3/5 då den nya 3.5% styrräntan börjar gälla men tabellen var uppdaterad:


Helt klart är Riskbanken ytterst effektiv i att dränera folks plånböcker. De lyckades också skrämma avtalsrörelsen till total vanlig svensk tafatthet med mycket moderata löneökningar och dessutom i tvååriga avtal i de flesta fall.  När nu köpkraften faller ytterligare, för det lär den ju göra, lär det spä på en redan dålig situation.

Bra jobbat Riskbanken, först ner mot idiotiska minusräntan och sedan ett sprintlopp ifrån 0% till 3.5% i styrränta... Sen lär ännu en räntehöjningssmäll komma om 25-50 punkter i slutet på juni, mitt under pågående semester...

Tuesday, April 25, 2023

100,000+

 April månad är den mest inbringande skördemånaden och 25 dagar in på denna månad har resulterat i drygt 100,000 kr i nettoutdelningar! I början av FIRE resan lästes många olika bloggar och de som lästes mest var de som redovisade alla sina fina diagram över värdeutveckling, total årsutdelning o.s.v. En hel del inspiration hämtades ifrån dessa pionjärer och det var väldigt svårt att inte börja drömma och önska att nån gång nå upp till deras fantastiska summor. 

Årsutdelningarna för Kalkyls Pengamaskin har taktat på bra och några "större" drömgränser har uppnåtts:

 • 100,000 kr/år
 • 200,000 kr/år
 • 300,000 kr/år
En skillnad som kan, men inte behöver, vara stor är om utdelningar redovisas brutto eller netto, denna blogg redovisar nästan uteslutande nettoutdelning. Anledningen till att det redovisas nettoutdelning är helt enkelt att det berättar exakt vilka summor som erhålls för fri disposition när de anländer. 

Med prestationen för april månad är alltså ett enormt stort drömmål nu uppnått:
 • 100,000 kr i utdelningar för en enskild månad

Saturday, April 22, 2023

Lördag igen

 Dagarna fullständigt bara flyger iväg, ja kvällarna också förstås. Vädret har varit fantastiskt hela veckan, kall frisk luft på morgnarna med solsken och temperaturen har sedan stigit under dagen. Tydligen skall det vända imorgon och både regn (snö?) och kyla har utlovats. Typiskt då det vankas en hel utedag imorgon, förhoppningsvis stämmer inte väderprognosen.

Pengamaskinen jobbar på i det tysta och håvar in utdelning efter utdelning. Det slussas in pengar i stort sett varje dag och oftast 3-5st utdelningar per dag. Denna lördagsmorgon kom en fin summa ifrån Industrivärden och bokföringen har nu klarats av. Veckan som kommer blir även den intensiv på utdelningsfronten och kommer därmed att avsluta april månad starkt.

Det är glädjande nog, ja precis som vanligt då alltså, äntligen dags igen för ännu en lön ifrån jobb#1 kommande vecka. Tyvärr skall kvarskatt betalas och en del annat elände så utflödet är tyvärr också stort. 

På tisdagen skall vår svenska katastrof till Riskbank återigen visa hur respektlöst den beter sig mot en stor del av det svenska folket och gissningsvis ännu en gång höja den redan höga reporäntan. De flesta verkar vara inne på +50 punkter vilket även Kalkyl gissar på. Sedan den förra höjningen har som vanligt en hel del debatterande gjorts med en hel del olika människor där en del äldre inte tycker det är så farligt och att folk kanske inte borde köpt bostäder på så höga priser... Ja det är förstås lätt för de att tycka så och då särskilt med backspegeln som facit. Vad de inte tar hänsyn till är förstås att det är relativt knepigt för de allra flesta att sätta livet på paus och invänta ett bättre tillfälle, ja ett tillfälle som kanske aldrig kommer... Eller att en kraftig bostadsbrist varit rådande i snart 30 år... Att dagens bankränta, utlånings alltså, som nu ligger inom 4-5% motsvarar ungefär 3x (12-15%) för 40 år sedan eller nåt har de inte heller förstått. Ett stående inslag är att de allra flesta är mycket kritiska till Riskbankens framfart och många är de som i stort sett gråter över vad som skett på en mycket kort tid, företagsägare och privatpersoner. Tyvärr är Kalkyl rädd för att Riskbanken har för avsikt att först ha nåt sin topp när de höjt med ytterligare +100 punkter ifrån vad vi har idag, d.v.s stopp för höjningarna sker vid 4.0% mot dagens 3.0% i reporänta. Brasklappen i detta resonemang är förstås tramset om att vi lyckats undvika en energikris... Det har varken Sverige eller Europa i stort lyckats att göra alls och tyvärr riskerar den problematiken att slå hårt tillbaka igen redan i höst. Mer eller mindre hånfulla uttalanden mot Riskbanken har också lästs och hörts, i vilka det instämmes till 100%, t.ex.:

Riskbanken jagar sin egen svans.

Riskbanken bekämpar gårdagens inflation, vilket inte kan lyckas.

En mycket dyster framtid vore ju om Riskbanken stolt deklarerar att:

Vi lyckades, nu är inflationen långt under vårt 2.0% mål!

och detta då många företag och många privathushåll redan eller är på väg att gå i konkurs.

Att Sverige gått in i en lågkonjuktur är nu fastlagt och den återstående frågan är förstås hur långt ner vi kommer att sjunka...

Bönderna är en yrkeskategori som verkligen inte har eller ens haft det särskilt lätt de senaste 30 åren. De ligger i början eller kanske mer korrekt i mitten av grossistledet och köper in utsäde, gödsel och annat för höga priser. Grossisterna och mataffärerna roffar åt sig den allra väsentligaste och största delen av prisökningarna och kvar stå de med räntekostnader som ökat med runt 300% eller mer samtidigt som energipriserna skjutit i väg mot orimliga priser på både el och drivmedel. Till denna soppa kan sedan prisdumpning ifrån importvaror läggas. Inom EU har en del öststatsbönder lackat ut på importen ifrån Ukraina, bl.a. Polen och Ungern. Nej, det är inte lätt inte...

I maktens korridorer pyr ännu en förfärlig sak som kan komma att slå ytterst hårt:

ett register över folks tillgångar

Givetvis är Bidrags- och semesterpartiet för nysvenskar (S) mycket positiva till detta nygamla register. Det gamla registret avskaffades 2008 och innehöll då väsentligt färre antal uppgifter. Det nya registret har framställts som att det anonymt skall ta in uppgifter rörande kontosaldon (läs ISK, KF, AF, vanliga bankkonton o.s.v.). Gårdagens DI berättade dock att än mer uppgifter planeras att samlas in, bostäder, fordon o.s.v. Dessutom avslöjade dagens DI att tanken är också att kunna avanonymisera tillgångarna, läs att de självklart inte behöver anonymisera dem från första början. Självklart har katastrof Riskbanken ställt sig synnerligen positiva till det förfärliga och förkastliga registret, antagligen för att kraftigt kunna öka "laserprecisionen" i sin utomordentligt skarpt förda gärning eller politik!?... Vanligt sunt bondförnuft skiljer inte nämnvärt på uselt eller synnerligen kasst med andra vi vanliga struntar i graden av haveri som Riskbanken ställt till med utan konstaterar både med förnuftet och med plånboken att Riskbanken i Sverige under Ingves era gjort ett anmärkningsvärt dåligt arbete som nu kostar oss alla multum. Att Riskbanken nu dessutom fortsätter det synnerligen dåliga och kritiserade arbetet under Thedéen är än mer osmakligt och irriterande PUNKT. Riskbanken spelar likt många andra "höjdare" i en egendefinierad elitliga. Glöm nu inte heller att under detta år kommer Riskbanken att behöva be Regeringen om påfyllnad av sina pengakistor då förlusten för förra året uppgår till runt 80 miljarder svenska skattekronor. Om någon undrar vad vi, skattebetalarna alltså, fick för de 80 miljarderna så var det en fullständigt chockerande och icke prognosticerad räntechock som slår det mesta med både hästlängd och häpnad (+300% på 9 månader och som dessutom fortsätter att öka mot nya höjder)...

Endast SD verkar ha uttryckt både oro och irritation samt utlovat att registret inte skall kunna användas till att återinföra den för S heliga Graalen, ja en av deras många:

förmögenhetsskatt

Moderaterna verkar ännu inte tagit någon ställning i denna viktiga fråga och det är både anmärkningsvärt och direkt uselt. Kalkyl konstaterade för många år sedan att något parti att rösta på inte finns, det enda en eventuell röstning kan åstadkomma är en slags kompromiss. Om någon tror att SD är ett högerparti bör det nog tänkas lite till kring detta påstående. Vad gäller vekheten i nuvarande M är den inget vidare.

Det är mycket oroväckande att tankar om och kring detta register förs, tydligen gick remisstiden ut denna vecka... Vi som betalar för flummerierna och tokerierna i detta grovt misshandlade Sverige skall bara betala mer och mer, någon övre gräns finnes icke. På bloggkollegan Sparos blogg fanns i veckan följande inlägg, Synd om miljardärer, där Sparos ena egna kommentar såg ut så här:


Tycker det är en väldigt bra kommentar och fråga: när är nog nog?

Istället för att alltid sträva på likt Prins John och Sheriffen i Nottingham i Robin Hood borde staten (och allt sorterat därunder inklusive landsting och kommuner) ta en grundläggande kurs i ekonomi och lära sig att hushålla med pengar istället för att som nu slösa bort pengar på onödiga, felaktiga och tveksamma eller i alla fall alldeles för dyra åtgärder och program. Att slösa med andras (skatte)pengar är aldrig något svårt eller ses ens som problematiskt då konsekvenserna uteblir, alltid. Saker som en privatperson skulle tänka kring och på både en, två och kanske tre gånger klubbas med stor sannolikhet bara igenom. I alla fall verkar det så ganska ofta...

Det har börjat uttryckas krav på att fullt friska invånare i Sverige ska "tvingas" att flytta dit jobben finns. Detta trodde Kalkyl gällt sedan minst 20 år men tydligen var den föreställningen felaktig. "Tvingas" är ett riktigt onödigt ord i sammanhanget då något tvång inte alls föreligger, däremot föreligger möjligen (om det nu blir verklighet vilket det sannolikt tyvärr inte blir) en kravställan om att om du inte flyttar dit där jobbet finns dras A-kassan eller socialbidraget in. Det är rätt svårt att se det rimliga i att individen ställer krav när uppehället inte klaras av för egen maskin, hur i f.a.n. vore det att istället som förr i tiden visa lite vanlig hederlig tacksamhet och ödmjukhet inför allt vad som hittills redan erhållits? Att en flytt för individen till en ort där vederbörande faktiskt kan få ett jobb varit i bruk i flera hundra år verkar ha glömts bort för sisådär 20 år sedan eller nåt. Det känns hyfsat självklart faktiskt men det är tydligen passé att anse det. Nu verkar tesen drivas av att ovan högst rimliga krav istället handlar om någon slags förföljning och då självklart endast sådan då vissa delgrupper ingår i huvudgruppen... Usch, fy, inga krav eller motprestationer får väl ändå ställas, det är ju hemskt elakt och felaktigt att så göra?
 

Sunday, April 16, 2023

Avstämning

 Halvvägs igenom den stora skörden kändes det vettigt att göra en simpel avstämning kring hur läget är och ser ut.

Först ut blir årsmålet för nettoutdelningarna där prognosen säger en bit över 360 tkr:


Att Mästerexcelarkens prognos säger över 360 tkr i nettoutdelningar är väldigt glädjande då det innebär en genomsnittlig nettoutdelning per månad på underbara och rejäla 30,000 kr/mån! 

Nästa avstämningspunkt blir den ackumulerade nettoutdelningen som vid årets slut förväntas att ha klarat av:


Det händer hela tiden saker i Kalkyls Pengamaskin och valutafördelningen (notera att ETF:er och andra fonder ej räknas in korrekt här, här är det aktier och ETF:er som räknas och då i vilken valuta de betalar utdelning) ser nu ut så här:


Sen förra valutaredovisningen har en hel del skett och diversifieringen har ökat. Väl i FIRE har ett halvflummigt mål om SE<=80% satts upp och glädjande nog ligger SE nu en bra bit under "målet" med sina 76%.

Nettoutdelningstotalen för 2022 bör förhoppningsvis öka för år 2023, även om vi alla nog har insett att året 2023 tyvärr blir hyfsat dåligt på väldigt många vis, men inget direkt mål satt men däremot en försiktig önskan om +5% vilket då ger följande målbild att sträva mot:


Jämfört med prognosen saknas en liten summa för att klara +5% ökning:


Pengamaskinens utdelningar har drabbats hårt av märkligheter och omständigheter, bl.a. av Castellum och Electrolux och det återstår att se om det går att få till några +5% för året eller inte. Innan Castellums och  Electroluxs tramsande med utdelningarna aviserade prognosen möjligheten att nå in i ännu en ny 100,000 kronors liga, nämligen över 400,000 kr i nettoutdelningar!... Men, ja det lär inte hända år 2023 tyvärr.

Det kan nämnas att den första nettomiljonen nåddes ungefär två veckor INNAN prognosen som gjordes nån gång i höstas, den prognosen sade att nettomiljonen borde kunna nås till den 30/4 2023.

Det är inte lätt att bli rik...

Friday, April 14, 2023

Sällan eller

 Sällan eller aldrig har Kalkyl hört så mycket prat om ekonomi i allmänhet och om räntor i synnerhet. Väldigt många människor är nu både väldigt oroade och irriterade på de ökande och högst kännbara kostnadsökningarna. Kalkyl omger sig med väldigt många människor ifrån världens alla hörn (antagligen en total förvåningssuck pyser nu ut ur de som verkar fått för sig annat). Väldigt många nationaliteter är representerade, det ska sägas att de alla är välutbildade och tillhör inte gruppen som kastar sten på blåljuspersonal. Med i stort sätt alla de olika människorna ifrån många olika länder och världsdelar delas de allra flesta synpunkter som ibland (ofta?) delges på denna blogg. Det är en mycket intressant situation för Kalkyl och dessutom både glädjande och givande. Vi diskuterar mycket och ofta, vi diskuterar om det mesta och oftast är vi nästan märkligt överens i alla synpunkterna, ja alltså märkligt och härligt då våran bakgrund och framförallt födelseland är så pass annorlunda (tänka bra kan dock många människor och det är synd att den förmågan nedvärderas eller smutskastas i dagen fjant-Sverige) . Ibland blir det delvis hetsiga diskussioner fast även då är vi nästan alltid ändå överens och hetsigheten beror oftast på tafattheten i Sverige framförallt. Sådant ger i alla fall något slags hopp inför framtiden den ytterst ovissa. Det är faktiskt otroligt underbart hur väldigt överens vi är och det är oftast ett rent nöje att föra alla dessa många diskussioner och tankeutbyten som Kalkyl gör med folk ifrån, vad ska skrivas här, alla världsdelar representerade och väldigt många ingående länder representerade. Det framgår antagligen att samsynen är en bit ifrån den tillhörande och avskyvärda PK-maffian i Sverige. Det enda området där åsikterna ibland skiljer sig något, och det är endast något, vilket bör betonas, är kring Ryssland-Ukraina kriget vilket beror på att några är därifrån, d.v.s. utvandrade därifrån de inblandade och närliggande länderna, men även i detta känsliga och högst allvarliga ämne är samsynen väldigt hög, om en siffra ska ges ligger den >95% för att ge en något hyfsad indikation. 

Den ekonomiska situationen eller verkligheten har självklart inte gått någon förbi oavsett varifrån man än kommer. Det har blivit tufft, ja väldigt tufft med de skenande räntorna. Det är inte någon lätt uppgift att parera en totalt urspårad Riskbank. Den är förvisso inte ensam om sitt totala urspårade men likväl är det en sorglig historia hur världens Riskbanker agerat under många år.  Tyvärr är det som vanligt den lilla människan som får betala "geniernas" misstag och deras tillkortakommanden. Många människor är totalt oinsatta i vad som nu sker och hur det kunde ske även om det som vanligt finns en del som är högst väsentligt insatta i varför det nu blivit som det blivit. I vågskålen framöver, om cirka två veckor, är det med vilken räntehöjning Sveriges Riskbank åter skall straffa sina invånare. Blir det med:

 • +25 pkt, några är inne på att mer försiktighet ifrån Riskbanken ligger i korten
 •  +50 pkt, hyfsat många lägger sig på denna höjning
 • +75 pkt, extremerna ligger här.
Enkelt sätt att se och ta in ovanstående är att för VARJE (tråkig mening med varje, den brukar vara roligare i t.ex. VARJE MÅNAD inläggen) är att:
 • Varje miljon i lån kostar 100 kr/pkt i ränteökning per år brutto, vilket ger 70 kr/pkt/år netto efter 30% ränteavdrag.
 • Förenklat betyder det att varje 1,0 mkr i lån kostar extra
  •   +25 pkt ger   +2,500 kr/år brutto vilket efter -30% är 1,750 kr/år
  •   +50 pkt ger   +5,000 kr/år brutto vilket efter -30% är 3,500 kr/år
  • +100 pkt ger +10,000 kr/år brutto vilket efter -30% är 7,000 kr/år
Det är inga direkt roliga eller angenäma siffror att studera och att betala låneräntor har de flesta insett är riktigt riktigt surt och trist. Det lär tyvärr bli tristare... Vi skojade idag, jaja, om att groggen (the drink) innan räntebetalningen görs får bli starkare i takt med räntehöjningarna.

Att binda lån nu eller för 1-2 månader sen är och var antagligen ingen bra åtgärd. 

Om Riskbanken, ja nu håller vi oss till Sverige igen då vi redan sett vad FED och Mr Powell ställt till med i USA, fortsätter sin aggressiva räntehöjningspolitik lär det göra än mer ont. Det lär dessutom krascha ekonomin i stort och värst ute är som vanligt "de säkra, de pålitliga och fina" fastighetsbolagen som har massiva skuldkvoter. Näst värst ut är förstås bankerna. Om Kalkyl hade haft något att säga till om på riktigt (förutom på denna lilla blogg som både rosas och kritiseras där kritikerna verkar jämställa Kalkyl med en rasist vilket är ytterst tråkigt och beklagligt och dessutom alldeles felaktigt)  hade det varit att sätta stopp för Riskbankens vansinnespolitik, det räcker nämligen nu och det har räckt länge. Riskbanken balanserar och har balanserat på en knivsegg. Med deras balansakter dansar dessvärre hela landet med i, oavsett om vi vill eller inte. 

Kalkyl ligger tungt både i fastighetsbranschen och i banksektorn men förhoppningsvis har det värsta setts redan... Tiden lär dock berätta och ingenting bör tas för givet. Världen, ja typ hela, är i fullständigt uppror och situationen är minst sagt både anmärkningsvärd och besvärande samt mycket oroande...

 Så länge inga mörka moln skymmer solen gäller det att glädjas och idag gick förmögenheten den totala åter upp till en tidigare högstanivå som sattes första gången i februari. 

Kalkyls Pengamaskin jobbar likt sin ägare på mycket hårt och även denna dag fick dess tillhörande Inslussningsränna bekänna färg och styrka, den höll glädjande nog. En ny 10,000 kronors stolpe nås inom 1-3 dagar eller nåt. Ägaren, ja Kalkyl alltså, har själv jobbat väldigt hårt under veckan och många är de problem som blivit lösta och hanterade. En kollega uttryckte (inte på svenska) vad frun uttryckt många gånger att Kalkyl skriver väldigt snabbt (på tangentbordet). Det var en rolig kommentar (helt sann också).

En god vecka med andra ord alltså! Ja,det blev fredag även denna vecka! Hurra!

Klart slut från Kalkyl för ikväll! 
Tack till alla Er som läser, ni är väldigt många inses det, och särskilt tack till alla Ni som orkar och vill kommentera, negativt eller positivt. En debatt kommer inte till annars och förhoppningen är att än fler kommentarer orkar ges då mer debatt önskas och välkomnas!


Thursday, April 13, 2023

1,000,000 kr

Så hände det tillslut!!! 

Nettoutdelningarna för Kalkyls Pengamaskin nådde idag den fantastiska och otroliga summan på 1,000,000 kr!!! Det krävdes 813 utdelningar. Det var verkligen ingen summa som kändes möjlig att uppnå där och då i de inledande och tafatta tankarna i början på 2017. 

FIRE-arbetet har i praktiska termer nu pågått i drygt 62 månader eller dryga 5 år. Räknas förberedelsearbetet in kan ett ytterligare år adderas. Den praktiska FIRE-resan påbörjades i januari 2018 efter ett mycket långdraget förberedelsearbete där det mesta var både mentalt jobbigt och utmanade för en försiktig general som Kalkyl ändå är.

Tyvärr saknas kunskaper att göra en lika rolig och kreativ film som bloggkollegan Utdelningsseglaren gjorde, tankarna har i över ett år funnits på att försöka åstadkomma något dito men varken tid, lust eller motivation har räckt till och således blir det mest ett simpelt konstaterande att ett första drömmål vad gäller utdelningarna nu är nått. Det har varit en arbetsam vecka med mycket långa dagar på jobb#1 och tröttheten är betydlig nu så det förväntade lyckoruset som det fantiserats om infann sig i en helt annan skepnad. Det är dock otroligt glädjande att konstatera summan och att bläddra lite bland Mästerexcelarkens alla och informativa flikar. Det är en enorm arbetsinsats som tagit Pengamaskinen till denna nivå och till denna fantastiska miljonstolpe. Pengamaskinen brakade under dagen vidare av bara farten och nådde en bra bit över miljonen dessutom.

Det återstår bara att säga:

Mot nettoutdelningsmiljon #2 !!!

   


Tuesday, April 11, 2023

Källskatt

 Det har funderats en del fram och tillbaka kring bokföringen av återbetald källskatt. Några olika modeller verkar vara i bruk bland oss FIRE-strävare. Tillslut blev det beslutat att återbetald källskatt:

 • bokförs som en vanlig utdelning
 • bokförs när den återbetalas
En annan modell hade varit att smeta ut återbetald källskatt över utbetalningsårets alla 12 månader men det reflekterar inte det faktiska nettoinflödet för respektive månad. Hur det än görs finns nackdelar och fördelar och modellen ovan vann till sist. Det är faktiskt den metod som Mästerexcelarken fick implementerad redan 2020. En fördel är att månadernas faktiska inflöde blir korrekt även om en nackdel just detta år är att då erhölls i mars källskatt inbetald för 2020, 2021 och 2022. Det blir en kraftigt förhöjd nettosumma för mars 2023 men för kommande år blir den mer korrekt då Avanzas nya återbetalningsmodell ger källskatten åter redan året efter. 

Idag, efter att ännu en dag på jobb#1 avverkats, känns det som fredag av någon anledning. Det är alltid extra tufft efter lite ledighet och varken skrivande eller ungarna var på humör för återgång till vardagen. Dagen blev hyfsat effektiv och en hel del klarades av inklusive en löprunda. 

Carola Häggkvist hamnade i blåsväder eller vad det ska kallas efter några kommentarer, ja det är ytterst farligt att ens våga yppa något endaste om något alls snart, det kan uppfattas och tolkas precis hur som helst och när PK-maffian sätter igång drevet får alla i stort sett krypa till korset och försöka ursäkta sig så gott det nu låter sig göras, ja om det nu ens är möjligt. Bara för en vecka sedan var det Janne Andersson som blev förbannad över att Sveriges 5-0 seger mot Azerbajdzjan inte räckte för Bojan Djordjic. Bojan tog illa vid sig och kände att det fanns rasistiska undertoner i Jannes uttalande (som gjordes i affekt) där han undrade vem Bojan representerade genom att undra: vem han representerar
Bojan blev så kränkt att han absolut inte kommer att kunna glömma, bara förlåta...

Kalkyl har inte sett bråket eller intervjuerna efteråt heller, noll intresse för det då det räckte med att läsa vad som hänt. Janne har krupit omkring på alla fyra och ursäktat sig för att behålla jobbet. 

Lite om Carolas uttalande i en intervju för SvD, Inte fegt att värna Sveriges traditioner:


Det satte igång PK-maffian och drevet startade direkt:


Carola har nu fått be om ursäkt gång på gång, försöka göra om vad hon egentligen menade eftersom hennes initiala uttalande tydligen var felaktigt.

En stor kändis, Carola, och en för Kalkyl hyfsat okänd Janne har på cirka ynka två veckor offentligt fått be om ursäkt för deras åsikter och ordval. Undrar när ordvalen många grupper i dagens Sverige använder ska börja granskas under lupp och leda till offentliga ursäkter?! Redan i årskurs ett (1!...) började F-ordet (fuck you alltså) brukas av elever på ena barnets skola, mot andra elever och skrivet på tavlan till en lärarinna. I årskurs två dök så ordet horunge upp, ungarna är då 8-9 år gamla alltså. Om det var etniskt svenska elever eller inte lämnas fritt till gissningar. Inte förrän nån gång i åldern 25+ hörde Kalkyl sådana ord medans alltså ens egna barn tvingas höra sådana ord redan i småskolan. Föräldrar kan då få frågan: vad betyder horunge pappa/mamma.

Det börjar bli riktigt farligt att uttala sig i Sverige och det är med stor sorg det tas del av sådant här. Vi lever uppenbarligen i en låtsasdemokrati där endast en åsikt får finnas. Allt ska vägas in, hur saker tolkas, hur någon kan bli kränkt o.s.v. Så fort en något, ifrån den politiskt korrekta, avvikande åsikt luftas, ja ännu finns de som vågar, startar drevet och spaltmetrarna växer fort. Sorgligt... Men det verkar så här det ska vara och bli.


Sunday, April 9, 2023

Äntligen...

Nån gång sedan i augusti 2022 (!...) har Ringhals 4 varit ur drift. Detta har självklart spätt på de ökande elpriserna befolkningen i Sverige fått uppleva. Från att ha varit ett land med energiproduktion av yppersta världsklass (ni vet: stabil, billig, säker och tillräcklig) dominerad av stabil och förutsägbar kärnkrafts- och vattenbaserad energiframställning (när Kalkyl var liten och lärde sig att både multiplicera och använda de och dem räknade man dessa till ungefär att svara för vardera dryga 45% av den totala energiproduktionen i Sverige). På dinosauriernas tid förstod svenska politiker vikten av en stabil elproduktion, vilken tillsammans med Sveriges neutralitet som framförallt visade sig användbar under och efter det Andra Världskriget, som lade grunden för all den fantastiska välfärd Sverige ännu idag åtnjuter i stor skala. Vi är många som vet hur det sedan gick när den nya tidens politiker och andra PK-förmågor fick ta över vid kvastarna... Ringhals 4 råkade under uppstarten ut för ett synnerligen märkligt haveri, ja ett haveri som verkligen inte år 2023 eller ens 1970 borde kunna få lov att ske:

värmestavarna fick ström trots att inget omgivande vatten fanns kring dem...  

Det som hände var enligt kända uppgifter knappast förvånande, värmestavarna smälte och gissningsvis gick nån propp eller så... Det var enligt uppgift ett orutinerat eller icke kvalificerat skiftlag som lyckades med denna bedrift, detta skedde i en iver om att skynda på uppstarten istället för att låta kommande och mer kvalificerade skiftlag sköta denna procedur av uppstarten... Detta skedde dessutom när andra diverse problem fanns kring Oskarshamn Reaktor 4 och inför en stundande höst...

Det som är ytterst märkligt är att, ja om alla normala andra frågeställningar sätts åt sidan, att det uppenbarligen inte fanns något kontroll- eller övervakningssystem som förhindrade en felaktig strömpåkoppling till värmestavar trots att vattennivån kring dem var noll... Kalkyl har tidigare uttryckt saken eller haveriet som att a&b=1 inte fanns på plats... 

Återstarten av Ringhals 4 har skjutits fram ett flertal gånger och det har tagit väldigt lång tid att byta ut de sönderbrända värmestavarna. Gissningsvis trodde ingen av de en gång så kompetenta konstruktörerna att något skiftlag skulle kunna bränna sönder värmestavarna, ej heller trodde man att en fullskalig modell behövde byggas för att i detalj undersöka hur ett utbyte skulle göras. Det tog sin tid, runt 8 månader eller något under de månader då energiproduktionstillskottet behövdes som bäst, ja läs gärna då alla solpaneler i stort sett producerade 0 MWh samt under en period då vindenergiproduktionen som vanligt var ytterst fluktuerande.

I alla fall verkar R4 äntligen vara i full drift, i alla fall enligt både SVT och Aftonbladet:Kontrolleras Vattenfalls sidor blir det något mindre klart:


Men det är nog bara IT avdelningen som "laggar" eftersom:


Med tanke på det enkla logiska villkoret a&b=1 så är förstås frågan både fri och berättigad:

är R4 i full drift eller är R4 fortfarande under uppstart?

Frågan är förstås om det inte vore allra bäst att ha skjutit återstarten till augusti då "vintern" ändå i stort sett är över nu och svenskarna redan fått betala dyrt för den havererade återstarten samt erhållit "elstöd" från Försäkringskassan precis som om det vore frågan om något slags "elbidrag" som erhållits utan att ansökan skett. Magdalena Andersson, alias Maggan, (S), verkade ha en stark åsikt om att hon tyckte det mesta kring elstödet var fel och att hon ville skänka bort sitt stöd. Oklart är dock om så skedde, alltså om hon skänkte bort det och i så fall till vad och till vart. Så här kunde läsas vilket bl.a. går att läsa på bullentin.se:


Som lite kuriosa kan nämnas den tidigare miljöministern Annika Strandhäll som hade mycket dålig koll på energiproduktionen i sin helhet, läs här 2021-12-01:


Farmanbar, den förre energiministern hann också dra till sig en del kommentarer och funderingar, läs här:


Eller varför inte följande, Farmanbar på valturné: Portades från bageri:


Sveriges nuvarande energiminister råkade ut för bekymmer redan efter några veckor, Kalkyl tycker dock att Ebba Busch inte fått en särskilt lätt start och att Vattenfalls styrelse uppenbart var i behov av lite utbyten (som SD fick igenom) glädjer och gör det i alla fall inte värre för Ebba:


Vattenfall har inneburit mycket bekymmer för Ebba i sin nya roll och det är knappast hennes fel, utan tvärtom med en styrelse i Vattenfall som inte riktigt själva verkar var i synk med varandra och med varandras ideer blir det svårt... Läs lite här:Vad gäller KD och Ebba i rollen som energiminister oroar det dock att tongångarna nu börjat svänga till fördel för vindkraft och här sätts än mer tilltro och/eller hopp till SD+M som är mer intresserade av stabil och förutsägbar energiproduktion. SDs Oscar Sjöstedt vill helst, på sikt, se att alla vindkraftverk försvinner. Att lägga vindkraftparkerna till havs skapar gissningsvis än fler bekymmer för varelser på denna jord som helst bara ska finnas till lags och till buds för Människans ständigt ökande och förändrade behov men tiden lär väl visa om det var klokt eller inte, hoppas bara att bedömningen eller facit då skriver 'klokt' och inte 'oklokt' för då är det för sent att göra något åt det. Att gemene svensk knappast vill se hela Sverige upphuggit av vindkraftverk och vindkraftsparker är nog en hyfsat lätt gissning. 

Det är ok så länge det inte är just din utsikt eller din nattsömn som påverkas... Ja eller din solplats där inga dansande skuggor önskas minut efter minut, timme efter timme, dag efter dag. Eller när "ditt" naturområde för alltid förstörs...Thursday, April 6, 2023

Framåt

 Den stora skördetiden infann sig till slut även detta år och pågår nu för fullt. Det bokstavligt talat regnar in pengar och den känslan är svårslagen, med andra ord så jobbar Kalkyls Pengamaskin på för fullt. Miljonen i nettoutdelningar, den första, närmar sig!

Skärtorsdag är det idag, precis hela dagen. Ännu en arbetsam jobb#1 vecka har kämpats igenom, glädjande nog en dag kortare än normalt vilket även blir fallet nästa vecka. Lite tid för återhämtning har hunnits med och än mer sådan bör hinnas med.

Något som också börjar leverera är högerregeringen och dess sida. Sällan har så många glädjande nyhetsrapporteringar lästs. Under de senaste 8 åren med S vid ratten insåg många att fel kurs tagits ut samt att ankaret var nedhissat... Det har klagats och klagats på högerregeringen och att ingenting verkar ske eller göras rätt. Anledningen till detta inlägg tillskrivs 100% bloggkollegan Snålgrisen vars månadsbrev för mars lästes vilket fick Kalkyl att trots en del funderingar i andra riktningar skriva ännu ett inlägg.

Så vad är det då som hänt egentligen?

Det är en hel del faktiskt:

 • Nuvarande justitieminister Strömmer verkar både slug och trött på allt elände vi dagligen tvingas ta del av och han verkar jobba på för att äntligen förändra saker åt det bättre hållet.
 • Folkräkning skall göras. Det är självklart en mycket vansklig uppgift och om den skall ge 100% utslag måste all invånare inklusive diverse bidragsfuskare och annat pack ställas på ett långt led och gå från norr till söder. Detta låter sig tyvärr inte göras men att i alla fall ha satt ribban för att få till en folkräkning är första steget i rätt riktning för att få ordning på allt vad S och deras nonchalanta och ignoranta stödpartier ställt till med.
 • Förslag om förstärkning av tullar för att komma åt:
  • "exportproblemet" där massvis med diverse svenskbetald utrustning försvinner ut ur landet genom flitigt arbete ifrån framförallt kriminella ligor ifrån Östeuropa som insett hur enkelt det är att bara proviantera i Sverige med allt vad de vill ha och önskar (bilar, traktorer, båtmotorer, cyklar, smycken o.s.v.) Importfrågan vederbörande ligor sysslar med kanske Kalkyl kan återkomma till någon annan gång... (not for the faint hearted)
  • få tillbaka kontrollen på vem som befinner sig i landet
 • Särskild granskning av personer med flyktingstatus som semestrar i hemlandet (ifrån vilket de "tvingats" fly)
 • Lagförslag om att få anlägga kärnkraftsverk på nya platser i Sverige än de redan befintliga 
  • förhoppningsvis kan de sunda förnuftet dock inse att Barsebäck redan är redo för nybyggnad
 • Öppnat upp för anläggandet av nya kärnkraftsverk
 • SD gick ännu ett steg i en intressant riktning genom Oscar Sjösteds uttalande som fick en rubrik i artikeln:
 • SD jobbar vidare på att minska eller helt avskaffa den utomordentligt korkade och direkt miljöfientliga reduktionsplikten som alla experter dömt ut sedan flera år då den leder till ökade CO2 utsläpp. Ja den leder förstås också till mindre pengar i plånboken för oss boendes i Sverige.
 • SD fortsätter sin massiva och helt vettiga kritik mot Hybrit Steel. Om ett projekt av denna storlek inte tål kritiska frågor och granskningar bör den läggas ned omgående. Det är en mycket dyr och ytterst tveksam satsning och hur elbehovet skall tillgodoses har ännu inte besvarats...
 • Vad gäller NATO frågan har en del gått framåt men Sverige är inte där ännu. S och Maggan i synnerhet har gjort allt i sin makt för att smutskasta högerregeringen och fått en udda fågel i form av Turkiet att framstå med ringa eller ingen skuld. Det är Turkiet det är fel på, inte Sverige och det förstår de flesta normalbegåvade utan problem. Att S inte gör det berättar hur IQ nivån är där. En notering Kalkyl gjort är att alltfler verkar ha börjat inse hur mycket ljug S sysslat och sysslar med...
 • Anders Borg, tidigare finansminister och säkert fortfarande lojal mot sitt M uttryckte i SVT:s 30 minuter vilket farligt spel Riskbanken och nykomlingen Thedéen spelar och menar, enligt Kalkyl helt riktigt vilket det skrivits om i flera tidigare inlägg, att inflationen är inte viktigast. Det är mycket värre om Sverige går in i en lågkonjuktur, eller t.o.m i en depression, och där är tyvärr landet i stort sett redan enligt de flesta bedömare. Den behöver dock inte bli än djupare p.g.a. av en inkompetent Riskbank. Dagens DI undrade varför inte Riskbanken börjar återköpa sek för att på så vis stärka den havererade kronkursen. Det har Kalkyl undrat länge... Riskbanken famlar dock fortfarande i blindo.   

Ovanstående är mest ett axplock och massor med fler saker pågår eller har redan klarats av. Bl.a. har även detta gjorts:

 • SD har lagt förslag om skrotandet av flerbarnstillägget vilket de flesta inser mest skapar problem. Kalkyl tänker inte gå in i detalj på alla de bekymmer detta vansinnestillägg numera skapar, tanken var god 1950 men idag 2023 är den knäpp och borde snarast avskaffas. Sverige behöver knappast fler x och y som säljer droger, begår våldsbrott och ställer till med annat allmänt skit...
 • SD och M har sett till att avskeda direkt kärnkraftsfientliga ledamöter i Vattenfalls styrelse. Detta var verkligen på tiden då ledamöter i ett så pass viktigt bolag bör agera efter vad som är vettigt och sunt istället för att agera efter en redan utstakad politisk väg eller verklighetsfrånvänd fantasi.
 • SD:s Jomshof uttryckte nån tanke om att om 20 år är svenskar i minoritet i Sverige och givetvis gick massmedia och det vanliga offentliga/politiska babblet igång om hur illa detta var att uttrycka, det var ju rena rama rasistiska uttrycket. Var nu rasism ens kvalar in på första bokstaven i detta har och kommer aldrig Kalkyl att kunna förstå, ja detta trots nutida omdefinitioner av själva ordet rasism. Jaså, det är ju sanningen med stor sannolikhet och i alla problemställningar är det alltid bäst och mest fördelaktigt att i alla fall vara ärlig. Vill vi "svenskar" verkligen nå dit? Verkligen... Har någon frågat oss?
 • Anders Borg har valts in i LKABs styrelse. SD ville ha ut Göran Persson därifrån men han sitter kvar. Göran Persson sitter i Swedbanks styrelse också och där anser Kalkyl att han gjort ett mycket bra jobb. Ingen direkt synpunkt på posten i LKAB men att även Borg tar plats där verkar inte helt fel.
Även C med nya stjärnskottet Demirok i ledartröjan har svängt i kärnkraftsfrågan och snart har alla utom MP:s Bolund gjort det. Det är ingen enskild människa eller enskild industri som mår bra av vilt fluktuerande energipriser och att rejäl och pålitlig baskraft som fungerar oavsett solhöjd eller vindläge finns inser de flesta, ja i alla fall till slut alltså när elräkningarna väckte många herr och fru Svensson's ur drömmarna. Synd att återskapandet av ett stabilt, säkert och prisvärt energisystem inte är lika snabbt som förändring av politik eller tafatt och naivt tyckande...

Sverige är i ett kasst läge men än finns hopp, i alla fall vill vi väl tro det? Eller?

I Malmö är tydligen 57% av invånare av icke svenskt ursprung, det är för Kalkyl ingen vacker siffra. Den är både stötande och chockerande... Experimentet som S inledde för många år sedan, kraftigt understött av flerbarnstillägget och noll andra krav, har nu börjat slå ut i full blom och påskupploppen 2022 visade vilka krafter och förmågor som importerats hit till Sverige. Över 300 poliser blev skadade, fysiskt och/eller mentalt. Många har i efterhand uttryckt att de inte visste om de ens skulle komma hem igen... Stenkastande snorungar, "skäggiga unga män" och stenkastande kärringar o.s.v. Fy fan. Runt 46 miljoner kostade skiten, i rena pengar enligt någon beräkning, där annorlunda och ifrågasättande tankar och idéer inte längre har fritt utrymme i ett land som anser sig verka i yppersta demokratiska anda... Alla ska gilla och hedra diverse gamla "heliga" skrifter. Sverige också alltså... Tydligen... SD:s Jomshof hade visst någon tanke även kring detta, surfa är typ fortfarande "fritt" och Jomshof tanke är lätt att få fram. Kalkyl gläds åt varje endaste artikel där än fler åtalas för dessa vidriga påskupplopp. Att polisledningen är så trög och tafatt är märkligt, irriterande och stötande (vad fan får jag för pengarna???) men tyvärr inte förvånande, säkerligen finns massor med både erfarna och dugliga poliser som vet precis hur en eventuell framtida situation skall hanteras. Det behövs inte massor med utredningar, möten, rapporter o.s.v. i oändlighet, sätt upp en vecka och bestäm vad som ska göras. Ett litet tips är väl att man bör satsa på att snarast möjligt i skarpt läge oskadliggöra varendaste en person som kastar föremål eller bär sig illa åt mot blåljuspersonalen! Skjut först och fråga sen. Vattenkanoner? Tårgas? Hästar i massor? Gummikulor? Massor med handklovar?

Kalkyl har funderat lite kring alla de hemska skjutningarna vi dagligen tvingas ta del av i vårt "nya, fina och trygga" land, ja de senaste 24 timmarna ledde till bara två (2, !..., inom kategorin skjutvapenvåld då alltså) ihjälskjutna samt en skadeskjuten oskyldig (eller inte?), där heder och ärlighet rankas nära noll och det blir ett förslag till Strömmer:
 • dra in alla bidrag, ja alla, till de familjer som har familjemedlemmar som träffas på i grov brottslighet med snar verkan. Detta är den snälla versionen och allra helst bör en snar hemtransport ombesörjas, ja alltså inklusive diverse släktingar som kollektiv bestraffning och tack för allt!
 • inför straff mot ordet 'aina' som tydligen används flitigt i diverse kretsar och är ett direkt nedsättande och kränkande ord mot poliser.
Riskbanken, nåja Placeras Pekka benämner den något mera respektfullt med Riksbanken även om han i stort sett verkar dela Kalkyls uppfattning:
Detta handlar förstås om att några av de stora avtalsrörelserna nu slutit nya avtal inför årets "lönesänkning" samt kommande års sådan. Det blir Sverige som ännu en gång sticker ut i negativ bemärkelse och då i synnerhet vi arbetare som drar runt skitet. Våra reallöner har nu backat cirka 10 år i tiden och det blir inte värst mycket bättre framöver. Årets avtalsrörelser är som vanligt och tyvärr som förväntat ytterst svaga och klena. Att överhuvudtaget ett endaste fack går in i ett avtal för mer än ett år i taget är egentligen inget annat än en ren skandal, men gång på gång gör de, facket alltså, just det vilket förstås passar arbetsgivarna ypperligt. Att fackanslutna inte heller reagerar mer kraftigt är lika märkligt, Viva la France är det enda som kan sägas här... Företagen själva höjer både VD och styrelselöner med betydligt mer än några ynka 4.1% som industriavtalet "klarade" av för detta året. Pekka menar, i vilket Kalkyl till 100% instämmer, att Riskbanken borde gå ner på knä och tacka arbetarna och avtalsrörelserna för sin tillbakahållenhet. Mer troligt är nog tyvärr ändå att Riskbanken delar ut ännu en rak höger i solarus plexus den 26/4 och drämmer till med +50 eller +75 punkters världsfrånvarande räntehöjning... Rimligt vore förstås +0 punkter då effekterna ännu långt ifrån har ripplat ut i systemet samt att man redan, i Sveriges fall höjt med 3.0 procentenheter, höjt flera hela procentenheter men det fattar varken FED eller Riskbanken. Många är de kritiska rösterna även över sjön (USA) som nu också kritiserar FED och deras både blind- och tondövhet. Det kan gå riktigt illa, i USA har det redan börjat gå illa med SVB med falanger samt med en nu kraftigt vikande arbetsmarknad, och allra störst risk för att gå riktigt illa är det i lilla Sverige p.g.a. mycket stor andel rörliga räntor (bäst vara tydlig om Thedéen läser detta så han inte missförstår något). Nej, FED et al och deras "anförare" ter sig som tidigare sagts mest likt sprattelgubbar där dödsryckningarna snart tagit slut... Det är alltfler som gett upp tanken om att FED och herr Powell skall lyckats med en mjuklandning i USA... Kalkyl har hela tiden tagit stöd i klassisk reglerteori som säger att tröga system varken kan eller bör regleras snabbt.

Nå, kåseritiden är slut för ikväll och tack till Snålgrisen som fick Kalkyl att åter fatta tangentbordet ännu en gång tvärtemot avsikten. Bristen på kommentarer sänker motivationen att skriva, själva skrivlusten saknas dock inte. Verkar som om det gått lite inflation (haha) i antalet bloggar och när börsen surar checkar många ut helt. 

Glad påsk önskar Kalkyl!