Tuesday, April 25, 2023

100,000+

 April månad är den mest inbringande skördemånaden och 25 dagar in på denna månad har resulterat i drygt 100,000 kr i nettoutdelningar! I början av FIRE resan lästes många olika bloggar och de som lästes mest var de som redovisade alla sina fina diagram över värdeutveckling, total årsutdelning o.s.v. En hel del inspiration hämtades ifrån dessa pionjärer och det var väldigt svårt att inte börja drömma och önska att nån gång nå upp till deras fantastiska summor. 

Årsutdelningarna för Kalkyls Pengamaskin har taktat på bra och några "större" drömgränser har uppnåtts:

  • 100,000 kr/år
  • 200,000 kr/år
  • 300,000 kr/år
En skillnad som kan, men inte behöver, vara stor är om utdelningar redovisas brutto eller netto, denna blogg redovisar nästan uteslutande nettoutdelning. Anledningen till att det redovisas nettoutdelning är helt enkelt att det berättar exakt vilka summor som erhålls för fri disposition när de anländer. 

Med prestationen för april månad är alltså ett enormt stort drömmål nu uppnått:
  • 100,000 kr i utdelningar för en enskild månad

2 comments: