Friday, December 29, 2023

8.5 mkr

Idag tog portföljvärdet sig över 8.5 mkr!!!

Det har varit bra drag på börsen ett tag och förhoppningen om att nå detta fantastiska och eftertraktade portföljvärde infriades äntligen och tillslut idag! Redan för cirka två veckor sedan var P-värdet och nosade på 8.497 mkr men orkade aldrig över, det har sedan dess varit en lång tråkig följetong i att aldrig slå över men idag gick det alltså vägen. Som vanligt bör betonas att någon större vikt inte fästs vid varken Arbets- eller Portföljvärdena (A- eller P-värdena) men likväl är det glädjande och antagligen bra för sparmoralen att både nå och uppmärksamma diverse mål!

Det praktiska FIRE arbetet har nu exekverats i knappt 6 år och otroligt mycket har åstadkommits under dessa år. Kalkyl upprepar ordagrant vad som skrevs i inlägget om 8.0 mkr och efter 5 års exekvering men med tillägget om jobb#3: 

Det gäller i livet, i jobb#1, i jobb#2 och i jobb#3 och det känns väldigt glädjande att konstatera att det mycket hårda slitet under dessa år verkligen har gett resultat. 

Där bakåt i tiden var förhoppningen om att just år 2023 skulle, äntligen, bli ett lugnare och mindre slitsamt år. Så blev det verkligen inte när superundret och dess likvärdigt korkade kollegor i världen reverserade räntemaskineriet och bytte QE (quantitative easing) mot QT (quantitative tightening). Med massiva bolagshaverier, med massiva kostnadsökningar inom i stort sett alla områden samt allt övrigt elände som inträffat har året 2023, som av Kalkyl fick benämningen katastrofåret 2023, inneburit få glädjeämnen för de flesta och mungiporna har nog pekat mer nedåt än uppåt på många. På slutet tog sig dock börsen rejält uppåt och svenska börsen är nu stängd för idag och därmed är årets handel helt avklarad och avslutad. Dagen lyckades alltså att sätta ännu en milstolpe av rang, 8.5 mkr i portföljvärde (P-värde där belåningen är borträknad och därmed är P-värdet det äkta och riktiga värdet). 

Nåväl dags att avsluta med sifferuppställningen:

 • 2023-12-29 (2023-01-12)
 • OMX30 på 2401 (2218)
 • Portföljvärde 8.512 mkr (8.007)
 • Arbetsvärde 9.558 mkr (9.039)
 • Buffert 110.0 tkr (100.0)
 • Belåning 10.9% (11.4)

När de olika miljonerna nåddes:
 • 1.0 mkr nåddes 2018-04-28 (  +3 mån/  3 mån)
 • 2.0 mkr nåddes 2019-04-18 (+12 mån/15 mån)
 • 3.0 mkr nåddes 2020-06-03 (+14 mån/29 mån)
 • 4.0 mkr nåddes 2020-11-24 (  +5 mån/34 mån)
 • 5.0 mkr nåddes 2021-03-15 (  +4 mån/38 mån)
 • 6.0 mkr nåddes 2021-08-11 (  +5 mån/43 mån)
 • 6.5 mkr nåddes 2022-01-03 (  +5 mån/48 mån)
 • 7.0 mkr nåddes 2022-05-17 (  +4 mån/52 mån)
 • 7.5 mkr nåddes 2022-08-12 (+15 mån/55 mån)
 • 8.0 mkr nåddes 2023-01-12 (  +5 mån/60 mån)
 • 8.5 mkr nåddes 2023-12-29 (+11 mån/71 mån)

Då barnen gillar tackorna så får ni stå ut med:
Eller så här:Eller så här:

Eller så här: