Sunday, July 14, 2019

Lite semesterinköp

I fredags blev det en stunds börssurfande och då både ABB och Dustin Group sjunkit en del slog jag till med:


Har nu jämnat till dessa innehav något och landat på 100 st av vardera. Vad gäller Dustin så ligger i alla fall den i rätt månad vad gäller utdelningarna och är en Prio A enligt föregående inlägg. Detta gäller inte ABB som delar ut i april eller nu senast i maj, dock delade den ut i juli (!) 2015 (bonus) och 2016 (ordinarie). I vilket fall har jag länge velat öka i ABB och tyckte nu att kursen låg på en trevlig nivå. ABB höjde utdelningen 2019 till 7.5152 kr från 2018 års 6.8619 kr. Möjligt hade Eurokursen en del med detta att göra men oavsett innebar detta att utdelningen höjdes 9.5% och det får de gärna göra framöver också!

Dustin har väl presterat sådär men med förhoppning från de flesta att det framöver ska gå bättre. Jag gillar Dustin då många småföretag använder deras IT tjänster och köper en hel del prylar från dem.

Dessa två inköp kommer att tillföra utdelningar om ca:
  • ABB: 75*7.51 kr = 564 kr i maj
  • Dustin Group:  90*3.1=279 kr i december 
Krediten ökade med detta runt 20 tkr och även om cash finns inväntas lönen för att betala.

I lördags burrade telefonen (hur f.a.n. får jag cashing ljudet åter???) och tänkte direkt att det måste vara en utdelning men hade inte en aning om vilket bolag som det kunde vara, det var min lilla Hemfosa pott om 50 st aktier som delade ut 30 kr. En flod består av många små tillflöden!!!

Har nu kommit in i semesterlunken och det är alldeles underbart! Bad, sol och tid med familjen!!!
Det som inte tagit semester är börstänket och aktierna. Tänker, tänker, surfar, surfar och drömmer om mera, därför görs en Check-Point Charlie (Berlinmuren, gränskontroll) på statusen av portföljens värde (inkl kredit, dvs mitt värde är minus krediten och blir då 1,852,432):
  • 2,117,968 med OMX30 på 1626
  • Kredit -266 tkr (1% ränta gräns är nu ca 340 tkr)
Någon kanske tycker det är konstigt eller rentav dumt att inkludera krediten men anledningen är att det är en kontroll för mig själv och alternativet är att räkna upp totalförmögenheten (tillgångarna minus all kredit). Då jag har låg belåning på bostaden ser jag det på ett sätt som att värdepapperskrediten egentligen är en bostadskredit eftersom den kunde varit betydligt högre än vad den faktiskt är.

Kontroll på årets utveckling hittills blir då totalt:
  • 2018-12-28: 1,469,439 kr (kredit: -49,487 kr)
  • 2019-07-14: 2,117,968 kr (kredit: -266 tkr)
  • Utveckling hittills för 2019 när krediten dragits ifrån blir då ca: +30.5%
  • Portföljandelen som INTE ligger på Avanza är ca: 16%
  • Utveckling på Avanzaandelen enligt Avanza är: +18.5%
Notera att utvecklingen är nysparandet samt börsutvecklingen när jag räknar och när Avanza gör det är det vad jag förstått enbart börsutvecklingen.

Nå, sluträknat för ikväll. Det är roligt att räkna och leka med siffrorna och drömma vidare. Excel är bättre än den bästa film och har så varit under i stort sett hela investeringsresan, Siffrorna trollbinder fullständigt!
No comments:

Post a Comment