Tuesday, August 3, 2021

Mot 5000 kr/mån - del 3

 Dagen innebar en del arbete med Kalkyls Pengamaskin. Under kvällen blev det en del annat gjort och sen inföll ännu en liten gyllene stund framför excelarken och börsskärmen. Det var inte planerat men tillfälle gavs och det skjöts in en del pengar till Kalkyls Pengamaskin och ett större köp blev gjort samt några mindre. Det går fort i hockey sägs det och så ibland även i finansvärlden, att "mot 5000 kr/mån" skulle ta ett sådant kliv efter denna tredje dag in i augusti månad visste Kalkyl inget om men så blev det och statusen på målet ser nu betydligt angenämare ut:Med lite pengatillförsel till Kalkyls Pengamaskin tog maskinen också ett nytt ATH samt nådde ytterligare en milstolpe på den långa vägen mot FIRE!

Del 2 i detta måluppfyllande kan läsas här.


No comments:

Post a Comment