Thursday, May 21, 2020

Frihetsdagar R12 och R24

Kliade i fingrarna att arbeta lite med excel idag och utökade R12 arket med R24. R12 är ju mer lättrörlig än R24 naturligtvis och just nu med Covid-19 ser siffrorna väldigt dystra ut och därför ansåg jag det bra att lägga till beräkningar för R24 också.

I vilket fall så visar R12 hur illa utvecklingen varit nu med de inställda utdelningarna, hade jag väntat en dryg vecka hade även maj månad kunnat inkluderats. I vilket fall så har ju antalet frihetsdagar på rullande 12 verkligen påverkats av händelserna de sista månaderna:


Från att ha legat över härliga 150 frihetsdagar har antalet nu gått under 100 och ligger på 93 st... Det är naturligtvis en stor besvikelse när frihetsdagarna minskar istället för att öka i antal, tyvärr är det inte så mycket att göra åt saken. Maj månad kommer inte att påverka särskilt mycket, varken upp eller ner.

Sett över R24 ser det i alla fall trevligare ut och det är ju trenden på lång sikt som är intressant och ju längre trendtiden är desto mer relevant blir information (i alla fall under uppbyggnadsfasen där jag befinner mig). Det finns inte särskilt mycket mätdata för att egentligen presentera ett diagram men här kommer det ändå:


R24 frihetsdagarna ligger alltså på 126 st mot R12 frihetsdagarna på 93 st. R24 påverkas mycket mindre än R12 eller långsammarna om man så vill, likaså sker ökningar långsammare på R24 än R12 förstås. Årsutdelningen R24 visar fortfarande en stigande trend och ligger nu på 62 tkr/år. Årsutdelningen R12 var i mars 92 tkr/år mot 53 tkr/år efter genomlidandet av den stympade utdelningssumman i april.

No comments:

Post a Comment