Tuesday, September 29, 2020

Cloetta föreslår utdelning

Cloettas balansräkning är stark och bolaget har nu fått en bättre överblick av läget rent allmänt. Styrelsen föreslår därför en utdelning om 0.50 krs!

Vidare meddelar bolaget att de kommer att återbetala det permitteringsstöd om cirka 1 miljon kronor som erhållits i Sverige relaterat till covid-19-pandemin.

Ännu ett bolag som dras med i utdelningssnöbollen!

No comments:

Post a Comment