Sunday, November 15, 2020

Schablonskatt

 Idag fick excelarket ytterligare en uppdatering vilket resulterade i en tabell där schablonskatten för ISK/KF enkelt kan räknas ut samt lite kom-i-håg för vad som gäller som är lätt att glömma bort. När tabellen först gjordes lade jag in både brutto och netto skatt men efter en stund så insåg jag misstaget och det finns naturligtvis ingen skattelättnad om -30% att få, det gäller ju änsålänge räntekostnader.

Bloggkollegan Utdelningssmålänningen skrev en bra sammanfattning igår kring olika skattekostnader vilket fick mig att både kontrollräkna siffran om 10% skatt på utdelningar i ISK/KF (den är korrekt) samt att återigen fundera lite kring denna fråga.

Det hela resulterade i en tabell för enkel beräkning samt att funderingarna får fortsätta ett tag till. Jag använder nettobelopp då utdelningssummor redovisas men helt netto är det ju inte vilket jag varit medveten om sedan dag ett. Jag ignorerar ISK/KF schablonskatten då jag hittills sett den som en engångspost men när FIRE börjar närma sig kanske det ändå får tas upp som en månadsutgift då tyvärr summorna stiger betänkligt med ett ökat kapital. När kapitalet växer går det inte längre att ignorera summorna och för egen del välte jag nästan kaffekoppen när jag insåg vad 2020 års schablonskatt kommer att belasta mina utgifter med i skrivande stund 18,000 kr... Det var ingen direkt rolig uppenbarelse då jag var i tron att det handlade om runt 12,000 kr. Antagligen blir det värre än så då kapital flödat in till ISK/KF hela året.

Tabellen ser ut så här och ett antaget portföljvärde på 5.0 mkr har använts som exempel:


Den effektiva skatten är 0.375% vilket ju inte låter så farligt men det är på HELA KAPITALET vilket gör att den blir rätt ordentlig trots allt. Från denna siffra härleds enkelt en skatt på knappt 10% (9.3%) på utdelningar med en antagen direktavkastning på 4%. Det ska poängteras att med högre DA på portföljen följer en lägre utdelningsskatt (eftersom skatten baseras på kapitalsumman).

Det otrevliga med ISK/KF är ju att denna skatt ska betalas alldeles oavsett vad som hänt med kapitalet under året som gått eftersom det är värdet vid varje ingående kvartal som summeras ihop och därefter delas med fyra (ger schablonkapitalet som ger schablonintäkten och som därefter skattas med 30%).

Med inställda utdelningar slår skatten naturligtvis än hårdare och när staten inte hade ett problem med att bakbinda företagens handlingsfrihet och t.ex. med förtäckta hot tvinga de svenska bankerna i synnerhet, bland de mest solida i hela världen, att ställa in sina utdelningar så hade det väl i uppoffringarnas tecken och tidevarv varit lämpligt att från statens sida ställa in ISK/KF skatten för småsparare. Men hände det? Nej givetvis inte, vi som på alla sätt försöker att kämpa och göra rätt för oss i det svenska samhället pungslås allt hårdare och tvingas att både acceptera inställda utdelningar och fastlagd ISK/KF skatt...

Istället för en tillfällig skattelättnad trots "tillfälliga utdelningsstopp" riskerar ISK/KF schablonskatten liksom alla andra skatter att öka inför 2021. Tabellen ovan visar också hur pass stora skatteskillnader det blir när portföljen ökar i storlek. Staten har naturligtvis i vanlig ordning helgarderat sig för att få sina skatteintäkter genom att fastslå att ISK/KF schablonintäktsprocentsatsen aldrig blir mindre 1.25%  (fr.o.m 2016-01-01) trots att den är summan av statslåneräntan per 30 november året innan skatten betalas +0.25%. Med helgardering menar jag alltså att med nuvarande stadslåneränta om 0.0% borde ISK/KF skatten vara 0.0+1% vilket ju blir 1.0% (och effektivt blir det då 0.300%). Helgarderingen innebär att ISK/KF skatten trots att den skulle vara 1.0% alltså blir 1.25% (effektivt 0.375% vilket ju är hisnande +25% mot vad den egentligen borde varit med tanke på stadslåneräntan). Helgarderingen fungerar alltså perfekt för staten som får in minst 0.375% och uppåt är det alltså inget tak, Sky is the limit som det är författat nu. Otroligt... 

Mörka moln vad gäller bankernas utdelningar har redan börjat torna upp sig inför 2021. Jag bävar och häpnar samtidigt och suckar djupt. Avslutar med slutklämmen:

"Det är inte lätt att bli rik inte..."     
2 comments:

 1. Tjena Kalkyl, det här är ett område som jag ofta tycks glömmas bort i bloggsfären. Framförallt bloggar som skriver mer mot nybörjare. Det är ett väldans tjat om ränta på ränta och att det går fort om att bli miljonär. Skatter men också inflation måste tas med i beräkningarna när man börjar planera lite längre.

  Bra inlägg. Det ger en ganska intressant bild att ungefär 10 % av utdelningarna försvinner i skatter. Det är nu när statslåneräntan är låg :/

  ReplyDelete
 2. Hallå DTI! Kan bara instämma i vad du skriver om både tjatet om ränta på ränta (som om nu det skulle vara en revolutionär insikt) samt detta eviga påtalande om hur väldans enkelt alltsammans är...

  Jag har som sagt varit väldigt medveten om att jag inte tagit med just schablonskatten men den har ändå skvalpat i huvudet så den har inte varit förbisedd. Jag har dock medvetet skippat den och vetat att det handlar om ca 12 tkr. Detta var tyvärr en underdrift vilket dagens övning belyste fullständigt och det är tyvärr en större faktor än jag inbillat mig...

  Då dagens övning och inlägg ledde till mer frågeställningar som måste besvaras så kommer eventuellt en del 2 på inlägget. Jobb#2 skulle ha lite semesterperiod men ja nu får jag jobba lite mera ändå.

  ReplyDelete