Sunday, June 20, 2021

Check inlagd

 Då differensen på de två flikarna i mästerexcelarket gav en del huvudbry en trevlig och angemäm lördag så har nu en check lagts in. Dumt att slösa bort dyrbar tid på att försöka leta efter nålar i höstackar... Luckan är tilltäppt och i framtiden lär inga fler sådana fel uppstå.

Källskatten är som vanligt kopplad till en massa frågeställningar och känslor för de allra flesta, t.ex:

  • ISK eller KF?
  • dras källskatt?
  • vilket ISIN nummer?
  • vilken skattehemvist
  • vilken procentsats
  • hur stor andel fås tillbaka (borde ju vara 100% självklart men...)
  • hur mycket kostar egentligen källskatten då pengarna "ligger ute i flera år"
Egentligen förstår jag inte alls varför källskatt förekommer men kanske är det mer korrekt att säga att jag inte ens vill försöka att förstå heller. Det vore en väldigt enkel sak att för "värdlandet" att kontrollera var skattehemvisten är för en delägare i en KF (ja alltså här menar jag ju att på en KF hos t.ex. Avanza äger Avanza alla aktierna och du som KF innehavare har en delfordran hos Avanza i form av andelar av ett visst värdepappersinnehav, läs två led). Vi skriver år 2021 och datorer har varit väldigt flitigt använda i snart 60 år, ja kanske t.o.m. 70 år så att köra ett simpelt registeruppslag i två steg borde typ vara det enklaste i världen att få till och då kunde man direkt se att denne KF innehavare har skattehemvist i Sverige och skall därmed inte betala källskatt... Men nej, de stora system låtsas som om vi fortfarande kör med häst och vagn och drar som vanligt sina källskatter och sen p.g.a diverse annat myndighetstrams och sedvanliga och tillhörande märkliga senfärdigheter tar det alltså cirka tre (!!!...) år innan källskatten fås tillbaka... Vissa värdepapper jobbar enligt vissa regler och vissa enligt andra, läs olika källskatter och i vissa fall ingen källskatt alls trots att värdepappret inte är svenskt. Det är ett litet smärre elände och en tråkig uppgift att hålla ordning på detta, det tycker i alla fall jag. Dessbättre är det oftast en engångsinvestering att ta reda på hur sakerna förhåller sig med källskatten vid införskaffande av ett nytt värdepapper till portföljen. Finland och Norge gick dock en annan väg och förändrade sina respektive källskatter och tyvärr för investerarkollektivet till det sämre, troligtvis en sak som delvis ändå straffar dem då investeringsviljan i dessa länder gissningsvis och rimligtvis borde minska. 15% källskatt är mer rimligt och hanterbart än 25% eller 35%...

No comments:

Post a Comment