Sunday, May 22, 2022

Temperaturen 2022-05

 En liten temperaturavstämning på Kalkyls Pengamaskin.

Mot x kr VARJE månad ser nu ut så här:


Något oväntat har alltså, i stort sett, 6500 kr VARJE månad nåtts. Det har alltså inte varit en uttalad strategi under den senaste tidens börserövringar men förstås glädjande att konstatera att målet i stort sett ändå klarats av!

Vad gäller portföljens valutafördelning har inget grepp tagits för att t.ex. ge en rättvis bild för XACT Norden högutdelande (som ju definitivt inte kan anses ligga 100% i sek...) och statusen ser ut så här:


SE viktningen har gått upp något igen och är väl egentligen inte exakt på den nivå där målet kanske ligger men klart inom toleransen och är godkänd viktning dock.


No comments:

Post a Comment