Thursday, March 21, 2019

Ett köp som tidigarelades

Har gått nästan en månad utan ett endaste köp. Strategi #1 innebar intensiva köp och den varade fram t.o.m. 2019-03-01. P.g.a Swedbanks kursras användes än mer kredit och ligger nu runt 127 tkr, vilket för mig betyder ca 77 över vad jag ville ha (under 50 tkr som är gratis, läs räntefri). Nu är bromsen nertryckt men ett köp i Castellum gjordes idag trots allt, 30 st akter köptes in. Kursen är hög men då strategi #2 bl.a. kommer att innehålla Castellum så slog jag till innan X-dag som var den 22/3. Tanken är att ligga väldigt lågt, i stort sett inte köpa något alls denna kommande månad förutom 30 st Castellum och nu köptes de alltså in idag istället för efter X-dagen eller efter utdelningen. Lönen kommer ju snart och den skall täcka rätt många räkningar och resten ska in på sparkontot. Hur/när de 77 tkr extra i kredit som använts ska regleras är ej helt bestämt och ska ingå i strategi #2 men lutar åt att de regleras senast i maj lönen. Detta eftersom jag gärna undviker extra skatt på insättningar. Utdelningarna kommer att börja strömma in inom kort och då är det bättre att de pengarna används till nyinvestering än att reglera krediten och att då några löner används till att direkt sätta in på kreditkontot.

Under hela Strategi #1 har Kalkyl åter fått känna på hur det är att snåla och att vända på kronorna. Ingen ny erfarenhet alltså eftersom Kalkyl gjorde så under studieåren. Det är få som inte själva har studerat en högre utbildning som förstår hur kärv ekonomin oftast är som studerande. Gick under många år i stort sett runt på 4000 kr i månaden varav ca 1700 kr var boendekostnad. Nyttigt var det och definitivt karaktärsdanande.

No comments:

Post a Comment