Saturday, September 19, 2020

Lördag med cash-in

Lördagar som inleds med ett cash-in ljud från mobilen är extra trevliga! Denna lördagsmorgon inleddes med utdelning från ETF:en XACT Högutdelande. Även min fru fick glädjen av att för första gången inleda en lördag med utdelning, även här var det XACT högutdelande.

Kalkyls pengamaskin har under den gångna veckan tagit emot 4 st utdelningar. Det är faktiskt precis lika roligt varje gång en utdelningen håvas in. Jag tror definitivt inte att mitt intresse för pengamaskinen och sparande skulle kunna varit så här stort om jag bara satsat på fonder. Utdelningarna är det som driver på mig i min strävan framåt, mycket mer än värdet på portföljen. Helt enkelt tror jag att den största motivationen för mig beror på följande :


 • att få fler utdelningar
 • att få saftigare utdelningar
 • att öka frekvensen på utdelningarna
 • att bocka av utdelningsmål efter utdelningsmål
  • total årsutdelning
  • utdelning per månad
  • utdelning per vecka
  • utdelning per dag
  • utdelning per timme  
 • att se hur innehavens antal aktier ökar
  • att gå från några få antal aktier till att nå fram till en uppsatt (dröm)gräns inspirerar väldigt mycket
 • att se hur portföljen blir alltmer diversifierad
 • att veta hur jag är delägare i ett allt större antal bolag
 • att veta hur jag blir en allt större delägare i bolagen
 • att bokföra de nya aktieköpen i mitt excelark
 • att bokföra ännu en utdelning i mitt excelark

Det har och finns ofta återkommande funderingar kring hur många bolag portföljen bör innehålla. Det har gjorts många studier, jag har läst ett antal, och det har gång på gång konstaterats att många innehav är en av de allra bästa strategierna. Med många innehav och därmed stor diversifiering står portföljen bättre rustad inför eventuella enskilda bolags kräftgångar och katastrofer. Att utdelningsinvestering visat sig vara en mycket bra strategi är också bevisat gång på gång.

Givetvis får man en enorm mängd bolag genom att äga ett antal fonder och antingen säljer man av ca 4% av deras värde för att få en årlig "utdelningen" eller så köps endast fonder in som delar ut. Självklart är det en betydligt enklare strategi och möjligt är den den allra bästa. På ett antal punkter faller den strategin dock i småbitar för mig:

 • svårt att få en direkt koppling till fondens innehav och jag känner mig absolut inte lika mycket som ägare och därmed känner jag mig inte heller lika delaktig
 • även om det finns fonder som delar ut 4 ggr/år gör de flesta det inte och med fonder som enda innehavstyp kommer antalet utdelningar att minska betänkligt och för mig skulle min motivation klart sänkas (i alla fall som jag känner och känt de tre sista åren)
 • du har ingen påverkan och ingen aning om vad som sker i fondförvaltarens huvud eller vad som sker i programmet som styr indexfonderna. 
 • en fond gör väldigt mycket transaktioner under året och transaktioner kostar pengar. Ju mer transaktioner desto större är risken att tajmingen någon gång blir alldeles fel. Detta är väl något jag främst håller emot indexfonderna.

Jag äger en del fonder också och planen är att även börja öka mera i fonder nu när min portfölj kommit upp i storlek. Jag är nog inte riktigt där än att jag växlar över och köper mycket mer fonder men på sikt tror jag att det kommer att ske, tiden när det kommer att ske blir troligtvis när mina innehav nått den storlek där jag är nöjd. Banksektorn och fastighetssektorn är två sektorer som är stora och kanske når sin slutliga storlek inom 1-2 år. Som ni läser så svävar jag betänkligt på när och det beror troligtvis på att det hittills alltid hänt att den önskade storleken skalas upp efter hand. Troligtvis är en bättre tidpunkt när utdelningen nått en viss storlek och var den ligger kommer jag att återkomma till i ett kommande inlägg. För närvarande gäller alltså strategin:

 • öka befintliga innehav
 • ta in nya innehav vid intresse och om motiveringen känns övertygande
 • att kontinuerligt öka så smått i befintliga fonder 

Jag närmar mig ännu en drömgräns som sattes upp för länge sedan och det målet gäller att få 20.0 kr i utdelningen varje timme, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad vilket summerar till en årsutdelning om 175,200 kr. Denna summa motsvarar 14,600 kr/h eller hela 480 kr/dag (365 dagar). Jag är inte där än men närmar mig. Det skall tilläggas att jag alltid vad gäller utdelningar endast pratar om nettobelopp då bruttobelopp för mig känns ointressant, källskatten kommer förvisso tillbaka men då jag inte använder Nordea med deras förträffliga 6 veckors återbetalningstid tar det tyvärr flera år att få tillbaka skatten.

No comments:

Post a Comment