Friday, September 18, 2020

Härliga tider, spännande tider - del 3

Gårdagens nyheter lästes först idag fredag och det var en nyhet som verkligen passade in i denna inläggserie, nämligen denna.

I korthet ger M sken av att äntligen också ha vaknat upp ur törnrosasömnen som rått i Sverige under många och långa år och M presenterade flera förslag relaterade till den ökande problematiken med gängkriminalitet som tyvärr råder i dagens Sverige. De presenterar 10 förslag och nedan följer några:


  • vill kunna utvisa gängmedlemmar som utgör ”ett kvalificerat hot” mot landet, även utan att de dömts för brott.
  • utvidga lagen om särskild utlänningskontroll för att kunna utvisa fler.
  • dubbla straff för brott inom kriminella uppgörelser
  • särskilda visitationszoner med syfte att beslagta vapen, 
  • anonyma vittnen,
  • att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng


M ledaren Ulf Kristensson säger vidare att:

Det är de senaste 5-6 åren som det blivit ett riktigt stort problem, och jag säger det för att understryka att det vi ser i Sverige ser vi inte i andra länder på samma sätt. Sverige sticker ut.

Utan överdrift kan sägas att morgonen inleddes väldigt positivt. Jag tycker att det är glädjande och i alla fall hoppfullt att Sverige har börjat känna av en Wind of Change, del 1 i inläggserien, och nu enligt mig i en mera angenäm vindriktning.

Äntligen har Kalkyl orkat ta itu med att lägga upp en "reading list" som innehåller de bloggar jag mest frekvent följer. Om någon känner sig missad säg vänligen till så lägger jag till. Det har tagit emot att skapa denna lista eftersom jag tyckt att det var krångligt, framförallt med Anonymous eller inte, och har saknat ork. Allt ska kartläggas nuförtiden och Kalkyl är generellt sett skeptiskt till just sådant. Det var i Blogger inte helt uppenbart hur läslistan skulle läggas till och faktiskt finns två olika sätt att göra detta på,,, Jag har med glädje noterat att jag stannat kvar i det "gamla Blogger interfacet" trots hot och påtryckningar om att det nya interfacet automatiskt skulle börja användas. Så har alltså inte skett och kanske har Blogger backat angående detta om att tvinga användare till det nya interfacet, kanske fick Kalkyls ytterst arga mail Blogger teamet att ändra sig?!

Kräftgången inom banksektorn verkar vara ett tag till, SHB är den bank som tappar mest och idag sjönk de en bit ner 78 krs, jag kunde inte låta bli då mitt förtroende för banken är fortsatt stort och slog till med min allra sista inköpspost. Jag är nu fulltankad i SHB och det ska extremt mycket till för att ändra på detta. SEB ska få en skvätt till men tiden får utvisa när så kan ske. Analytikerspannet på SHB:s kurs är relativt stort vilket förvånar mig något, ca 75-119 krs. Jag vågade inte vänta längre utan slog till idag, rätt eller fel kommer att visa sig i nästa vecka. Alldeles oavsett är jag både glad och nöjd över finputsningen på SHB innehavet. Har ökat ca 25% denna vecka. Förhoppningsvis infinner sig en skördetid som heter duga 2021 men farhågan är först att media piskar upp en otrevlig lynchstämning med rubriker som "utdelningsfest", "utdelningssmocka", "aktieägare borde betala mer skatt" eller någon liknande lösnummerssäljande rubrik som leder till ännu ett politikeringripande. Tidningarna kommer garanterat att utelämna detaljer om hur pass tufft det varit att just vara aktieägare i bank under några år, speciellt under 2020 då kurserna sjunkit kraftigt och dessutom med inställda utdelningar.

I övrigt ser jag framemot nästa vecka redan nu idag fredag för det kommer in lite större utdelningssummor i nästa vecka tillsammans med en ny lön, alltid härligt med rejäla inflöden som kontrast till dessa ständiga och massiva utflöden som investerandet faktiskt leder till! Under veckan som passerats har också härliga cash-in ljud låtit från mobilen under dagarna tre och Kalkyls Pengamaskin jobbar på och den jobbar envist vidare mot FIRE!

No comments:

Post a Comment