Monday, June 14, 2021

Nysparande och transaktionslistan

 Varenda gång jag ska försöka få fram lite siffror på transaktioner och annat på Avanza slutar det med problem. Avanza har uppdaterat 'transaktioner' och lagt till en filtreringsmöjlighet, tog lång tid och säkert många fler än mig som skickat in förslag kring detta, där man kan klicka i diverse kategorier så som insättningar, uttag o.s.v.

Hur jag än gör tycker jag inte att jag lyckas at få fram rätt siffror. Det är samma sak inför årsbokslutet, det som borde vara en simpel uppgift brukar sluta med en stor arbetsinsats och oftast återstår en viss tveksamhet om siffrorna verkligen är rätt. I mästerexcelarket finns det mesta på plats men nyspar bokförs inte, egentligen spelar det inte heller någon jätteroll men ibland kan det ju ändå vara intressant att kolla lite. Det som alltid har ställt till det för mig på Avanzas sidor är:

  • avsaknad av totalt saldo efter varje transaktion (förslag inskickat för längesedan...) vilket ju varje bank borde klara av att få till?!
  • kopplingen till värdepapperskrediten som jag har
Ikväll är jag för trött och efter ett antal försök ger jag upp. Är det någon som vet exakt hur man ska få fram 'nysparet' för en viss period (ja via filtret ställs datumen in för en önskad period så den biten borde vara rätt och enkel)? Vad jag menar med 'nyspar' är alltså hur stor summa som skyfflats in till säg ISK:t via insättningar inkl de från kreditlinan. Svaret är väl troligtvis:
  • ställ in önskad tidsperiod i transaktionsfiltret
  • välj de konton som ska kontrolleras
  • väl insättningar
Ändå tycker jag inte att summorna stämmer... Hur/varför tycker jag inte det då? Jo, eftersom jag inte sätter in pengar på ISK:t i någon större utsträckning som bara ligger där o dräller utan sätter in pengar vid köp (tar inte ut pengar vid sälj utan då köps det oftast igen, dock sker sälj ytterst sällan). Jag bokför alla köp/sälj med papper och penna och summeringen av min "transaktionslista" ger inte samma summa som Avanzas transaktionslista med filter... Det skiljer sig ganska saftigt åt dessutom. Ibland sätts det in en summa för att hålla krediträntan på en angenäm nivå men oftast är det rena köp som triggar nyinsättningar.

Just Avanzas hantering av kreditlinan har sedan vårat samarbete inleddes gett ständigt huvudbry och frågor. En del av problemen med detta är kopplat till att man inte ser aktuellt saldo efter varje transaktion.

No comments:

Post a Comment