Tuesday, April 5, 2022

Flödet tilltar

 Denna dag bjöd på överraskning, flyt, trivsel och bra flöde i Inslussningsrännan. Morgonen inleddes med ett rejält snöväder och hårda vindar som snabbt gick över i strålande sol, detta var överraskningen. Trivsel och flyt bjud jobb#1 på även denna dag vilket alltid är trevligt. Kalkyls Pengamaskin möter nu ett härligt momentum och den tillhörande Inslussningsrännan fick kämpa på rätt bra under dagen och således bjöd Pengamaskinen på 'bra flöde'. Catchingandet från Avanza varade väldigt länge och notislistan svämmande över, det var många utdelningar denna härliga dag. 

Dagens skörd resulterade i att ännu en 10 tkr stolpe kunde bockas av vilket är en mycket givande sysselsättning. Dagar som denna med många inkomna och välkomnade utdelningar  avslutas gärna framför Mästerexcelarken och det blir en härlig stund med både reflektion och kontemplation medans bokföringen klaras av i jobb#2.

Pengamaskinen har redan detta år klarat av:


  • timme = timpeng varje timme under årets alla dagar
  • 8h arb = timlön för normalarbetstid, 8h/arbetsdag, per år
  • 8h dag = timpeng under 8h per dag årets alla dagar

No comments:

Post a Comment