Friday, April 8, 2022

Källskatt från 2019

 Idag var den första gången som Kalkyls Pengamaskin upplevde något som helst positivt med denna dryga och irriterande källskatt, det blev en återbetalning av källskatt som mottogs för första gången. Inslussningsrännan skiljer ej på pengar och pengar och källskatteåterbetalning eller utdelning är givetvis lika välkomna så uppenbar risk för penningtvätt föreligger alltså!...

April månad kanske är den månad då Avanza betalar tillbaka källskatt? Återbetalningen från inbetald överskatt (en slags dubbelbeskattning föreligger då ISK/KF innehavare betalar både schablonskatten samt aktiens hemvist lands kapitalskatt som ligger mellan 15-42%. 

Just källskattens procentsats är en stor osäkerhet då den från ett år till ett annat plötsligt kan förändras kraftigt och naturligtvis i stort sett alltid åt det negativa hållet (dvs ökas). Finland ökade hastigt och lustigt sin källskatt från 15% till dryga 35% vilket i stort sett kom som en blixt på en klar himmel. Kalkyl bävar inför tanken om t.ex. USA eller Kanada skulle göra likadant. Visst, källskatten återbetalas i sinom tid, cirka 3 år, och väl inne i rullorna spelar det kanske inte så värst stor roll men osäkerhet ogillas generellt.

Höjningen Finland dummade sig med fick Kalkyl att helt avstå mer investering i Finland vilket var synd då en del intressanta bolag har sin hemvist där. Ni som tror att fonder klarar sig undan källskatten får helt klart tänka om då en fond är i stort sett precis lika drabbad som en privatperson.

Den första återbetalda källskatten innebar att 97.73% återbetalades. Eventuellt kommer någon mera återbetalning men gissningsvis inte. Det är således 2.27% som fallit bort i hanteringen...

Dagen innebar ännu fler inkasserade utdelningar och strävan mot de 700 tkr i nettoutdelningar har inletts på riktigt. Veckan har på jobb#1 det underbara varit ganska bra även om det som oftast alltid uppstår en del mörka moln under en arbetsvecka. Det är något som börjat gå riktigt käpprätt åt skogen på många arbetsplatser och FIRE bloggosfären tillsammans med både nära och mer avlägsna kollegor samt de egna upplevelserna och iakttagande talar tyvärr sitt mycket tydliga språk, ett språk som tyvärr inte verkar förstås av "ledarna", ja ni vet alla de som inte själva skulle klara av ens de enklaste uppgifterna som deras anställda dagligen löser både snabbt och effektivt, på företagen. Trist men tyvärr sant. 

F R E D A G - hurra


No comments:

Post a Comment