Friday, August 26, 2022

3M till SpinCo till Neogen

 Ett erbjudande för 3M aktieägare dök upp i veckan, erbjudandet är svårt att helt förstå och dessutom är tidsfristen kort. Redan den 31/8 ska svaret inkommit.

Erbjudandet går ut på att man som 3M aktieägare kan välja att byta några eller alla sina 3M aktier mot aktier i SpinCo som lite längre fram kommer att konverteras till aktier i det nya bolaget kallat Neogen. För varje $100.00 i 3M som man deltager med får man Neogen andelar för $107.53 och således fås vid konvertering en "vinst" på $7.53 per ursprungliga $100.00 i 3M.

Erbjudandet ger inget alls för de som väljer att ligga kvar i 3M. Det kan kanske antas att antalet aktier i 3M kommer att minska och kanske då bör ses som ett slags återköp av aktier? Samtidigt innebär ett normalt återköp att hela företaget är intakt förutom antalet utstående aktier medans i 3M fallet så förändras ju den kvarvarande verksamheten i 3M vilket kanske leder till att utdelningen inte kan behållas? Vilken eventuell utdelning det kommande Neogen kommer att ge nämns inte och det beror väl på att ingen kan veta det heller...

Förfarandet känns inte särskilt bra. Det är ett rörigt och svårtolkat erbjudande och kommentarer mottages med tacksamhet kring detta erbjudande.

  

2 comments:

  1. Man erbjudes som du skriver att byta $100 3M mot $107 . 3M kommer motta minst $465 miljoner + lite överblivna aktier från köparbolaget. Jag valde att inte delta alls. Jag behåller samtliga mina 3M och ser om jag ändå får några ströaktier. Som jag förstått det så är utdelningen inte i någon fara.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tack för lite synpunkter. Jag har tänkt göra som dig ZS. Att 3M mottager $465 miljoner samt att en hel del 3M aktier "försvinner" borde ju kunna leda ökat värde och ökade utdelningar i 3M.

      Delete