Monday, November 29, 2021

In i framtiden

 Kalkys Pengamaskin administreras till stor del med Microsoft Excel 2003! Som tidigare nämnts är det en riktigt gammal men samtidigt mycket välfungerande Excelversion. Den är dessutom härligt befriad från väldigt mycket moderna märkligheter som Microsoft tyvärr lagt in liksom företaget ifråga gjort i de flesta av sina program. En sak där Excel 2003 står sig slätt är möjligheten till automatiska kursuppdateringar och annat liknande, t.ex. valutakurser.

Efter några timmars arbete kommer nu parhästen GoogleSheets att även få nöjet och ansvaret att hjälpa till med autouppdateringarna, sen tidigare används GoogleSheets för det grafiska då Excel2003 knappt kan rita ett presentabelt diagram, och med detta togs ett kliv in i framtiden! Hela portföljens innehav är nu inlagda i GoogleSheets med tillhörande tickers och med googlefinance funktionen samt med komplettering med importxml finns nu i GoogleSheets en alltid uppdaterad lista över alla innehavens kurser samt nödvändiga valutakurser! Med ett par klick kopieras hela listan in i Excel2003 och voila så är portföljens innehav med aktuella kurser! Detta var ett ok manuellt arbete att göra då och då men det var inte så roligt att det gjordes varje vecka och inte heller ens varje månad. Nu tar processen ca 2 sekunder att göra!

Detta innebär att en kompromiss som Kalkyl arbetat efter gick att genomföra och komplett flytt till GoogleSheets kan skjutas på framtiden vilket är glädjande då mindre tid önskas ägnas åt Kalkyls Pengamaskin framöver.

Att på 2s få uppdatering av portföljens:

  • branschfördelning
  • bolagsviktning
  • 10 största innehaven
  • 10 största utdelarna
samt en massa annat är riktigt trevligt och det blir betydligt lättare att helt enkelt hålla koll med hjälp av de olika statistiska uppgifterna som det lades ganska mycket tid på att skapa vilket resulterade i en speciell flik där all statistik samlats. 

T.ex. när uppdatering av valutakurserna gjordes nu ikväll när allt blev klart ökade utdelningarna med några tusen så det gick åt rätt håll!

Portföljens utdelningsfördelning ser numera ut så här:


 Ett tidigare mål var att andelen SE inte skulle överstiga 80% när allt var klart och hittills ser målet ut att ha uppfyllts. 

Det har snurrat många tankar kring framtiden under ett antal månader och det börjar bli dags att börja räkna lite mer, skriva ner saker och försöka att forma det kommande årets plan men framförallt den övergripande planen och vägen framåt mot FIRE. Gissningsvis är det en mycket simpel plan för året som kommer, det svåra är att hålla sig till planen så att en exit kan göras på riktigt 2024. Just nu i skrivande stund känns det inte helt lyckat att fortsätta kneget under 2022, 2023 och 2024, d.v.s hela 3 år till. Det finns flera alternativa sätt att korta ner denna tid som just idag känns väldigt lång och det är dessa olika sätt som måste börja analyseras ordentligt. Pendeln svänger fram och tillbaka och så plötsligt känns 3 år till som en väldigt kort tid, det är mycket tankar och mycket som spelar in som sagt. 

Fredagens lilla sättning utnyttjades och passade bra ihop med försäljningen av ICA som gjordes i förra veckan. Det var för mycket kontanter som låg och skräpade helt enkelt.
  

No comments:

Post a Comment