Sunday, December 19, 2021

Det jobbas på

 Det jobbas frenetiskt på med jobb#2, det är ju så roligt att för en gångs skull få lov att jobba åt sig själv. Man är sin alldeles egen chef! Då året går mot sitt slut med raska steg och jobb#1 inte kräver nämnvärt mycket de få återstående dagarna i veckan som börja imorgon kan mer tid läggas in i jobb#2 istället. 

Statistikdelen av Mästerexcelarken som bokför Kalkyls Pengamaskin har verkligen fått en uppskjuts genom de numera i stort sett automatiska kursuppdateringarna via Google Sheets. På några sekunder är kurserna på portföljens innehav uppdaterade och alldeles färska siffror finns i alla arken i den gamla Exceltrotjänaren från Microsoft! Statistikdelen byggs undan för undan fortfarande på även om det numera mest handlar om mindre justeringar och uppdateringar.

Då denna blogg likaväl är en blogg som en dagbok för egen del kommer här nu lite intressanta siffror. En sentida uppdatering till statistikdelen var att ta reda på hur stor andel av portföljen som består av fixed income (preffar och klass D aktier) vilket nu är tillagt och när en uppdatering görs så följs den oftast åt av fler och på så vis byggs översikten och funktionaliteten ut. Det är numera ganska intressant att sita och studera statistikarket då det innehåller massor med intressanta tabeller och mätetal.Fast inkomstdelen svarar alltså för beskedliga 5% av portföljvärdet och 9% av utdelningssumman. Det är en hyfsat lagom andel och ger ett något högre penninginflöde i svåra månader som annars kan bli väl magra och tråkiga. Det går också att se att fast inkomstdelen idag ligger med en DA på 6% medans den totala portföljen ligger med DA på 3.2% (båda mätetalen avser nettoutdelningar). 

När den sista tabellen studeras är det något märkligt att konstatera att totalens 3.36% nästan var den inlåningsränta som ett hyfsat bankkonto kunde ge för sådär 7-10 år sedan eller nåt... Mycket jobb för att nå dit igen... Risken har också ökat med typ 100%. Samtidigt ska sägas att det historiska snittet för Stockholmsbörsen bör innebära runt 7.5% i årlig utveckling vilket innebär att 3.36% i utdelning och drygt lika mycket till i värdeutveckling bör kunna fås.

No comments:

Post a Comment