Tuesday, June 14, 2022

Mot 7000 kr/mån

 Arbetet i jobb#2 fortsätter och viljan är stark att marschera framåt. Kalkyls Pengamaskin har nått en ny fantastiskt månadspeng, nämligen hela 7000 kr/mån (netto) i utdelningar VARJE månad:


Den förra milstolpen på 6500 kr/mån nåddes "nästan" och rapporterades i inlägget, läs här.  

Både igår och idag välkomnades åter slantar in i Inslussningsrännan och det var skönt med ett något större inflöde igen eftersom flodvågorna nu avtagit (tyvärr ersatta av helt andra värdeflodvågor) . Inom kort nås som tidigare nämnts de 730 tkr men några ytterligare utdelningar krävs först.

Nästa mål, 7500 kr/mån, ser hyfsat angenämt ut:

Det allra första inlägget i serien Mot x kr/mån kan läsas här, det skrevs den 190719 och det har alltså om en dryg månad hunnit gå hela 3 år sedan dess. Det första inlägger hade rubriken 'Mot 1000 kr/mån' och Kalkyls Pengamaskin presterade då så här:


Så här stillsamt betraktat undras vart tiden tog vägen samt hur hela tre år har hunnit passerats sedan detta inlägg. Givetvis infinner sig en rejäl portion av både stolthet och glädje över vad som åstadkommits!

 

No comments:

Post a Comment